canlı orqanizmləri öyrənən elm sahələriəjdaha lazımdı   googllalink

    1. canlı orqanizmlərin həm xarici,həm də daxili quruluşunu morfologiya (yun. morfo - forma, logos - elm) adlanan elm sahəsi öyrənir. məs: yarpaq - yarpaq ayası və saplaq.

    anatomiya (yun. anotome - yarıram) morfologiyanın tərkib hissəsi olub, orqanizmlərin daxili quruluşunu öyrənir. belə ki, bitkinin gövdəsi qabıq, kambi, oduncaq və özəkdən ibarətdir.

    orqanizmlərin həyat fəaliyyətlərini öyrənən elm sahəsi fiziologiya (yun. fizis - təbiət, logos - elm) adlanır. məs: bitkilərdə gedən fotosintez, tənəffüs və s.


sən də yaz!