droit du seigneurəjdaha lazımdı   googllalink

  1. Droit du seigneur-lordun haqqı. ilk gecənin haqqı da adlandıra bilərik. Bu qanunun məğzi lordun tabeçiliyi altında olan qadınlarla qanun adı altında birlikdə olmasıdır. Hələ bunun bir üst variantı da var, kişi kənizin evlənirsə və onun arvadı sənə xoş gəlirsə “lordun haqqı” sağ olsun, ilk gecə o sənindir. Elə lord olub ki, evlənən yeni cütlüyü “lordun haqqı” ilə hədələyib və deyib ki, gəlinin cehizindən ona pay verilməsə, ilk gecəni özü həll edəcək. Bu məqsədlə evlilik mərasimi həyata keçirən din xadimləri cütlüyə bəzən ilk gecəni qadağan edirmiş ki, “bəlkə ağan gələr, haqqı olanı alar.”
  Əsasən orta əsrlərdə mövcudluğu təsdiqlənmiş zadəganlar, lordlar, yüksək təbəqənin şəxsləri tərəfindən istifadə edilən haqq, hüquq olub. Avropada mövcud olmaqla bərabər, haqqında ən çox məlumatımız olduğu bölgələr Fransa və Şotlandiyadır.
  Ps: adı mənim dadı sənin?
  2. Orta əsrlərdə və 18ci əsrdə Rusiyada və Avropada mövcud olmuş bir şeydir.
  Bu feodalların bəylərdən asılı olan kəndlilərin toyu zamanı, qız ilə ilk gecəni keçirmək haqqını bəylərə, lordlara verilmə hadisəsidir. Bəzi hallarda kəndli lorda xüsusi vergi ödəyərək Ilk gecə haqqını ala bilirdi. Buna bakirəlik vergisi də deyilirdi. Bu qanun Cənubi Amerika "mədəniyyətində" də mövcud olmuş, və bu haqq onların lider və sehrbazlarına verilmişdir. Bəzi Afrika ölkələrində və Baliar adasında yaşayan baliarlarda bu hüquq bəyin qohumlarına da verilə bilirdi.
  Belə bir şeyin mövcud olduğuna sübut olaraq, bugünə qədər var olduğu bizə çatmış olan Yunqfersins vergisi dəlil olaraq göstərilir. Bu vergi Bakirəlik vergisidir. Feodalizmin sonuna qədər bu vergi növü mövcud olmuşdur. 1486cı ildə Zuqenxaym qanunlar toplusunda (Zuqenxaym orijanılda bu yazı hələ də mövcuddur) Katolik Ferdinand tərəfindən belə bir qadağan qoyulmuşdur ki,
  Əgər toy olub və qadın yatağına uzanıbsa heç bir ağa gəlib gəlinə toxuna bilməz.
  Əgər gəlin və ya əri bu işə razı deyilsə ağa heçnə edə bilməz.
  Rusiyada isə bu qanun 18ci əsrlər və 19cu əsrlərdə yenidən gün üzünə çıxıb. Əslində Rusiya imperiyasının qanunlarına əsasən belə bir şey qadağan idi və nadir hallarda da olsa da,belə edən zadəganlar cəzalandırılıb.
  Və bəzi tarixçilər isə bunun tamamilə mif olduğunu söyləyirlər. Belə bir anlayış tarixi yazılarda bir mənalı başa düşülməyən mətnlərin yanlış anlaşılması nəticəsində ortaya çıxmış olduğunu deyirlər.


sən də yaz!