qətran təbrizi

| ədəbiyyat

əjdaha lazımdı   googllalink

    1. bu sifarişi verən: Elimelikov06
    1012 - ci ildə Təbriz yuxınlığında Sahabad kəndində anadan olmuşdur . Sonralar Gəncəyə köçmüş və burada şəddadilər sarayında qüdrətli şair kimi məşhurlaşmışdır . Sonradan Təbrizə qayıtmış va Rəvvadilər sarayında böyükk hörmət qazanmışdır . Şair 1088 - ci Təbrizdə vəfat etmişdir . XI asr saray ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndəsi kimi tanınan Qatran Təbrizi Gəncə və Təbrizdə yaşayıb - yaratmışdır . Şairin irsi fars dilində yazdığı " Divan " və " Ət - təfasir " adlı farsca lüğətdən ibarətdir . Qətran Təbrizinin " Divan " ı ədəbiyyat tariximizdə farsca tam şəkildə bizə gəlib çatmış ilk divandır . Şairin " Divan " ına qəsidə , qitə , rübai va s janrlarda yazılmış lirik şeirlər daxildir . " Divan " a daxil olan şeirlər içərisində dövrün hökmdarlarına həsr edilmiş mədhiyyələrlə yanaşı , vətən , məhəbbət , insan taleyi , təbiət gözəllikləri mövzusunda yazılmış şeirlər xüsusi yer tutur . Şairin lirik şeirləri içərisində saraydan narazılığı əks etdirən örnəklərə də rast gəlmək mümkündür . Qətranın 1042 - ci ildə baş vermiş Təbriz zəlzələsinə həsr etdiyi iki mənzuməsi bu doğma şəhərin keçmiş möhtəşəmliyi haqqında məlumat verən mənbə kimi xüsusi əhəmiyyətə malikdir .


sən də yaz!