dastani-əhməd həramiəjdaha lazımdı   googllalink

    1. Anadilli ədəbiyyatımızın ilk nümunələrindəndir. Təəssüf ki, müəllifi bəlli deyil. Altı məclisdən ibarət olan " Dastani-Əhməd Hərami " poemasında rəzillik , zalımlıq , kin küdurət , insana yaraşmayan mənfi sifətlər tənqid olunur . Əsərin adındakı Hərami sözü mənfi mənada işlədilmişdir . Əhməd Hərami şəri , pisliyi təmsil edir . Bağdad sultanının qızı Güləndam isə xeyirin , haqq - ədalətin , saflığın təmsilçisidir . Əsər boyu Güləndamla Əhməd Həraminin ölüm - dirim mübarizəsinin təsviri verilir . Əhməd Hərami ilə bağlı hadisələr təbii axarından kənara çıxarılmır . Əhməd Hərami təsadüfən cəzasını alır . Sonda Güləndamın Əhməd Həramini öldürməsi xeyirin şər üzərində qələbəsinin təntənəsidir . Müəllif Əhməd Həramini zalım , şərəfsiz , kin - küdurət təmsilçisinə çevirir . insanların onun ölümünə sevinməsi xalq nifrətini ifadə edir . Əsərdə xalq şeir dilinə xas olan ifadələr , bədii təsvir və ifadə vasitələri dövrün poeziya ənənələrinə uyğundur :

    Həyasından qızardı eylə tərlər ,
    Sanasan kim , gülə düzüldü dürlər ...


sən də yaz!