can vermə qəmi-eşqə ki, eşq afəti-candır

| ədəbiyyat

əjdaha lazımdı   googllalink

  1. MƏHƏMMƏD FÜZULi
  "Leyli və Məcnun" poemasından

  Can vermə qəmi-eşqə ki, eşq afəti-candır,
  Eşq afəti-can olduğu məşhuri-cahandır!

  Sud istəmə sövdayi-qəmi-eşqdə hərgiz!
  Kim, hasili-sövdayi-qəmi-eşq ziyandır!

  Hər əbruyi-xəm qətlinə bir xəncəri-xunriz,
  Hər zülfi-siyəh qəsdinə bir əfi ilandır!

  Yaxşı görünür surəti məhvəşlərin, əmma
  Yaxşı nəzər etdikdə, sərəncamı yamandır!

  Eşq içrə əzab olduğun ondan bilirəm kim,
  Hər kimsə ki, aşiqdir, işi ahü fəğandır!

  Yad etmə qara gözlülərin mərdümi-çeşmin,
  Mərdüm deyib aldanma kim, içdikləri qandır!

  Gər dersə Füzuli ki: "Gözəllərdə vəfa var"
  Aldanma ki, şair sözü, əlbəttə, yalandır.

  Xalqımızın, o cümlədən, şərqin, klassik Azərbaycan ədəbiyyatı dühası, ilahi şairi kimi tanınan M.Füzuli yaratdığı Məcnun obrazında diri ikən haqqa qovuşub cəmiyyətin çirkinliklərinə, insanların riyakarlığına və saxtakarlığına qarşı kəskin etiraz var. Füzulinin qəzəllərindəki bədii təsvir texnikası çox dahiyanədir. ilahi Eşq və həyat arasında mükəmməl harmoniya yaradır.

  " Can vermə qəmi-eşqə ki, eşq afəti-candır,
  Eşq afəti-can olduğu məhşuri cahandır..."
  Məalı :
  " Eşq-sevda aləmindən uzaq ol. Eşq--qəm, kədər, ahü-zardır, buna görə , can yonqarıdır, bəladır.
  Eşq möhnət yükü olduğundan, çarəsizlər o yükü daşıya bilməz. Onun məhşur olmağı, afətliyindədir( bəlalığındadır) .

  Gər dersə Füzuli ki, - “Gözəllərdə vəfa var”
  Aldanma ki, şair sözü, əlbəttə, yalandır. 
  Neçə vaxtdır ki, şərti olaraq “Füzuli yalanı” deyə biləcəyimiz bu bədii yalan oxucuları düşündürməkdədir. Axı niyə “şair sözü, əlbəttə, yalandır?” ilk baxışda yalan “Gözəllərdə vəfa var” fikrinə aiddir.


sən də yaz!