...

təkrir

| ədəbiyyat

facebook twitter əjdaha lazımdı   googllalink
bədii ifadə vasitələri - figure of speech -

  1. eyni sözün, yaxud söz qrupunun, ifadənin təkrar olunmasına təkrir deyilir. təkrir bədii əsərin emosional tə'sirini artıran ifadə vasitələrindəndir. məs: qayaları sökün! sökün!
  təkririn növlərindən biri anaforadır. sözün mə'nası eyni başlanğıc deməkdir. misralar, yaxud cümlələr eyni sözlə baş-la-yırsa, bu zaman anafora yaranır. məs: mən düşmənəm sizin qan içində üzən təxtü tacınıza! mən düşmənəm sizin insan əti yeyən ikibaşlı qartalınıza!
  yaxud:
  alqış o boyasız, rəngsiz üzünə,
  alqış o hiyləsiz, təmiz sözünə,
  alqış əmdiyimiz halal südünə!
  təkririn növlərindən biri epifora adlanır. anaforanın əksi-nə olaraq epiforanı misra və cümlələrin sonunda təkrarlanan söz-lər yaradır. məs:
  ürəyimdən səslər gəlir: ingilisdir! ingilisdir!
  yaxud: eyni süxəndanan, bu günlər bir hidayət vəqtidir,
  ülfətü ünsiyyətə dair xitabət vəqtidir.
  (bax: bədii ifadə vasitələri)
  (bax: bədii təsvir vasitələri)

  0 əjdaha!

  09.11.2021 07:25, sözaltı bot


üzv ol


...