bugün wiki təsadüfi son
sözaltı sözlük
məsləhət postlar mesaj Profil

...

dissosiasiya

| etimologiya
1,303 | 1 | 7

əjdahalar  googlla
c vitamini - svante arrhenius - sianid turşusu -

  1. (baxma: Deyilişi ləzzət edən terminlər)
  Elektrolitik dissosiasiya, elektrolitləri suda həll etdikdə və ya əritdikdə ionlara ayırılma prosesinə deyilir. Elektrolitlərin məhlulda və ərimiş halda xüsusi xassə göstərməsini ionlara dağılması ilə izah edən nəzəriyyə elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsi adlanır.
  Deməli Müasir nəzəriyyəyə görə sulu məhlulda ionların əmələ gəlməsi elə suyun təsirindən baş verir, suyun dipol molekullarının təsiri nəticəsində elektrolit molekulundakı kimyəvi rabitələr zəifləyir. Su molekulları bir-birindən ayrılımış ionlara birləşir və hidratlaşmış ionlar əmələ gəlir.
  Dissosiasiya özü dönər prosesdir və molekullarda dissosiasiya ilə yanaşı həm də, ionların birləşməsi- assosiasiya prosesi də baş verir.
  Elektrolitik məhlulda və ərintisində ionlar daim xaotik hərəkət edir. Həmin məhluldan sabit elektrik cərəyanı keçirlidikdə müsbət yüklənmiş ionlar kation, mənfi yüklənmiş ionlar isə anionlar yaranır və elektrik keçdikdə kationlar(+) katod(-), anionlar(-) isə anod(+) tərəfə hərəkət edirlər.
  sifarişi verən: catasterismi


üzv ol
Modalı bağla

-->

...