ibn rüşdfacebook twitter əjdaha lazımdı izlə googlla

  1. aristoteli orta əsrlər avropasına və şərq dünyasına tanıdan ispaniyalı filosof və elm adamı. yazdığı Təhafütü't Təhafüt ilə Əl-Qəzəlini sındırmışdır.

ibn rüşd