aygun_news


414   0   0   0
9.nəsil yazar
entry: 414
reytinq: 444
karma: -87
izləyən: 4
oxunma: 101,332
sifariş sayı: 16


novruz gəlir

sözləri RAMiZ RÖVŞƏN, MUSiQiSi CAVANŞiR QULiYEVA AiD OLAN VƏ AYGÜN KAZIMOVANIN iFA ETDiYi NOVRUZ BAYRAMININ HiMNi OLAN MAHNI.
2012-Ci iLDƏ AYGÜN KAZIMOVA MAHNININ REMAKE VERSiYASINI TƏQDiM ETMiŞDiR.

P.S.
HAMI NƏDƏNSƏ, MAHNINI NOVRUZ GƏLiR KiMi ANLAYIR.

0 əjdaha! aygun_news

20.03.2022 - 23:17 #347718 mesaj facebook twitter

0 əjdaha! aygun_news

28.02.2022 - 21:55 #346418 mesaj facebook twitter

ermənilər

BiR BUNLAR , BiR DƏ iSTƏNMƏYƏN TÜKLƏR HƏYATIMIZA OTURUBDA

3 əjdaha! aygun_news

27.02.2022 - 21:21 #346370 mesaj facebook twitter

2 əjdaha! aygun_news

27.02.2022 - 21:19 #346369 mesaj facebook twitter

0 əjdaha! aygun_news

27.02.2022 - 21:18 #346367 mesaj facebook twitter

dancing lasha tumbai

(bax: Verka Serduchka) TƏRƏFiNDƏN 2007-Ci iLDƏ UKRAYNANI EUROViSiON MAHNI MÜSABiQƏSiNDƏ TƏMSiL EDiLMƏK ÜÇÜN BƏSTƏLƏNMiŞ MAHNIDIR.
MAHNINI iLK DiNLƏDiKDƏ "RUSSiA GOODBYE" KiMi EŞiDiLiR. BU ANTi-RUSiYALILARIN ƏN SEVDiYi MAHNIDIR.

1 əjdaha! aygun_news

27.02.2022 - 21:10 #346366 mesaj facebook twitter

we don't wanna put in

GÜRCÜSTANLI Stephane & 3G QRUPUNUN EUROViSiON 2009 MAHNI MÜSABiQƏSiNDƏ iFA ETMƏK iSTƏDiYi MAHNIDIR. MAHNI iLK DiNLƏYiŞDƏ iNGiLiSCƏ "BiZ PUTiNi iSTƏMiRiK" MƏNASI VEDiYi ÜÇÜN, AVROPA YAYIMLAR BiRLiYi TƏRƏFiNDƏN RƏDD EDiLDi VƏ HƏMiN iL GÜRCÜSTAN MÜSABiQƏYƏ QATILMADI.
SONRA HƏMiN BU STEPHANE-DiR Ki, AYGÜN KAZIMOVANIN S.U.S. MAHNISININ BƏSTƏKARIDIR.

1 əjdaha! aygun_news

27.02.2022 - 21:06 #346365 mesaj facebook twitter

vladimir putin

ƏLBƏT BiR GÜN SƏN DƏ BiTKiLƏR ÜÇÜN GÜBRƏYƏ ÇEVRiLƏCƏKSƏN VƏ ƏN GÖZƏLi ODUR Ki, BUNU GÖRƏ BiLƏCƏYiK.
iSLAM ALƏMiNDƏ SEViLƏMƏYƏ CANLIYA BƏNZƏYiR

0 əjdaha! aygun_news

27.02.2022 - 21:01 #346364 mesaj facebook twitter

eurovision 2022

HƏR ŞEY BiR YANA BU iL 12 BALI KiMƏ VERƏCƏYiK ?
TÜRKiYƏ YOXDUR, RUSiYA DA UZAQLAŞDIRILDI.

1 əjdaha! aygun_news

27.02.2022 - 20:59 #346363 mesaj facebook twitter

rusiya-ukrayna münaqişəsi

BURDA ÖZÜNÜ HUMANiST GÖSTƏRƏNLƏR, AFRiKADA AC QALAN UŞAQLAR ÜÇÜN, TƏHSiL ALA BiLMƏYƏN QIZLAR ÜÇÜN, CiNSi TƏQiBƏ MƏRUZ QALANLAR ÜÇÜN VƏ S. SƏS ETSƏYDi DAHA DA iNKiŞAF EDƏRDiK.
HAMI GUYA HAQQ TƏRFDARI OLUB. ÖZ EViNDƏKi iLƏ YOLA GETMƏYƏN, GƏLiB BURDA SÜLHDƏN DANIŞIR.

8 əjdaha! aygun_news

27.02.2022 - 20:58 #346362 mesaj facebook twitter

24 fevral 2022 rusiyanın ukrayna ərazilərini işğal etməsi

AZƏRBAYCANLILARI ANLAMIRAM.NiYƏ ÖZLƏRiNƏ ƏL QATIBLAR. BƏYƏM QARABAĞ MÜHARiBƏSiNDƏ HANSISA UKRAYNALI BiZiM ÜÇÜN NƏSƏ ELƏDi? YA DA XOCALI SOYQIRIMI ZAMANI HANSISA UKRAYNA YÜKSƏK NÜMAYƏNDƏLiYi BU HƏRƏKƏTi PiSLƏYƏN QƏTANMƏ QƏBUL ETDi ?
BƏLKƏ XƏBƏRiM YOXDUR, UKRANYANIN BiZƏ NƏDƏSƏ KÖMƏYi OLUB?
MAXSiMUM EUROViSiONDA 1-2 DƏFƏ 12 BAL VERiB.
ƏGƏR BELƏ HUMANiSTSiNiZSƏ, GEDiN AFRiKADA HƏR 6 DƏQiQƏDƏ 1 ÖLƏN UŞAQ ÜÇÜN MÜBARiZƏ APARIN, YA DA ƏFQAN QADINLARIN AZADLIQLARININ MƏHDUDLAŞDIRILIMASININ QARŞISINI ALIN, ÖLKƏDƏ LGBTQ NÜMAYƏNSiNiN ÖLÜMÜNÜ, ERKƏN NiGAHLARIN QARŞISINI ALIN.
YOXSA HANSISA ÖLKƏ ÜÇÜN ÖZÜNÜZÜ KÜRK ÜÇÜN SOYULMUŞ SU SAMURLARININ ÇƏKDiYi ACINI YAŞAYARCASINA YOLMAYIN

6 əjdaha! aygun_news

27.02.2022 - 20:55 #346361 mesaj facebook twitter

tural abbaslı

ELƏ BiLiRDiM Ki MUZiKANLiE MEYXANA DEYƏNDi. SAĞ OLSUN SÖZLÜK AYDINLATDI MƏNi.

5 əjdaha! aygun_news

09.02.2022 - 23:06 #345306 mesaj facebook twitter

1 əjdaha! aygun_news

09.02.2022 - 23:03 #345305 mesaj facebook twitter

0 əjdaha! aygun_news

09.02.2022 - 22:31 #345303 mesaj facebook twitter

mavilər

AZƏRBAYCAN MÜSTƏQiLLiK ƏLDƏ ETDiKDƏN SONRA YERLi TELEViZiYALAR FƏALiYYƏTƏ BAŞLAMIŞDIR VƏ BUNUNLA DA SEZURA ANLAYIŞI ÖZƏL TV-LƏRDƏ ARADAN QALXMIŞDIR. BUNU NƏTiCƏSiNDƏ YENi iFAÇILAR YAĞIŞDAN SONRA GÖBƏLƏYiN ÇIXMASI KiMi EFiRLƏRDƏ BOY GÖSTƏRMiŞDiR.
BU ƏRƏFƏLƏRDƏ CiNSi ORiYENTASIYASI FƏQRLi OLAN iNSANLARI MÜZAKiRƏ VƏ LAĞ HƏDƏFiNƏ ÇEViRMƏK CƏMiYYƏTiN ƏYLƏNCƏ MÖVZUSU iDi.
HƏDƏFLƏR ARASINDA RƏHiM RƏHiMLi, FAiQ AĞAYEV, AYGÜN BƏYLƏR, SAMiR BAĞIROV VƏ S. POPULYAR MƏDƏNiYYƏTiN NÜMAYƏNDƏLƏRi YER ALMIŞDIR.

BU ƏRƏFƏLƏRDƏ ÖZÜNÜ KiŞiLiYiN HORMONU OLARAQ TƏQDiM EDƏN DƏYiRMAN QRUPU VƏ REPERLƏRƏ DiSS ATARAQ, ÖZÜNÜ BOMBA OĞLAN SANAN ELŞAD XOSE VƏ TƏBBi Ki, BU SEKTORUN MƏNBƏYi AYGÜN KAZIMOVA YERiNDƏ DAYANMIR. HƏRƏ ONA DÜŞMƏN OLAN ŞƏXSi NECƏ OLURSA, OLSUN BiABIR ETMƏK iSTƏYiR. VƏ BUDUR iLLƏR SONRA QADINA ŞiDDƏTƏ YOX DEYƏN VƏ AZƏRBAYCANIN iLK DÖVLƏT SƏNƏTÇiSi ÜNVANINA SAHiB REPERi MiRi YUSiF, CƏMiYYƏTDƏ TÜFEYLi HƏYATIN BÜTÜN KATEQORiYALARINI ÖZÜNDƏ CƏMLƏŞDiRƏN ELŞAD XOSE VƏ iLLƏR SONRA ONA QARDAŞ DEYƏCƏK VƏ ONU HƏR BiR ZƏRBƏDƏN QORUYACAQ FAiQ AĞAYEVA DiSS ATAN AYGÜN KAZIMOVA BiRLiKDƏ "MAViLƏR" MAHNISINI TƏQDiM EDiRLƏR.


MƏNCƏ iNDi ONLAR BU MAHNIDAN UTANIRLAR. BƏLKƏ DƏ YOX. AXI ONLAR POP-ULYAR MƏDƏNiYYƏTiN SiMVOLLARIDIR.

2 əjdaha! aygun_news

09.02.2022 - 22:18 #345302 mesaj facebook twitter

hiss

MƏNCƏ O DA GÜNAY iBRAHiMLi, DAMLA KiMi BiR MÜDDƏTDƏN SONRA SÖNƏCƏK. MURADiKiN POPUMUZ VARDAKI MÜSAHiBƏSiNƏ BAXDIM. iLHAMƏ O QƏLƏTi ELƏMiRDi. NECƏ ÖZÜNDƏN RAZIDIR. ÇOX GÜMAN Ki, NATAVAN HEBiBiNiN YENi VERSiYASI OLACAQ.

4 əjdaha! aygun_news

28.01.2022 - 23:38 #344410 mesaj facebook twitter

səs azərbaycan

28 YANVAR 2022-Ci iLDƏ FiNALI KEÇiRiLƏN YARIŞMA.
ÜMiD EDiRƏM Ki LEYLA QAZANAR
EDiT
QALiB NADiR OLDU. ŞOU BiZNESƏ YENi NADiR GƏLDi.
25 MiN MANAT DA QAZANDI.

2 əjdaha! aygun_news

28.01.2022 - 23:25 #344408 mesaj facebook twitter

arxa-arxaya mənfi səs verən göt

BURDA BiR iKi NƏFƏR VAR.HƏR YAZIMI UMBAYLAYIR. DÜZÜ MƏNiM ÜÇÜN
ƏJDAHA
MARAQLI
FAVORi
UMBAY
terminlərinin əhmiyyəti yoxdur. Amma MƏNƏ VAXT AYIRANLARA MƏTƏL QALIRAM. BUNULA KiFAYƏTLƏNMƏYiB iNBOXA YAZANLARA iSƏ ALMAZ ƏLƏSGƏRLiNiN BiR MAHNISINDA BU CÜMLƏ VAR iDi "YAZIĞIM GƏLiR SƏNƏ ODUR Ki, DiNMiRƏM" BELƏDƏKi KiM CAVAB iSTƏYiRSƏ, TELEFON MAĞAZASINDAKI TRANS FƏRDiNiN BU BAŞLIQDAKI SON KƏLiMƏNiN
- YUMŞAQ HiSSƏNi BiRANLIQ 7 SOYU SIRAYA YIĞARCASINA DEDiYi KiMi ÖZ ÜZƏRiNƏ GÖTÜRSÜN. CAVABIM O OLA BiLƏR.

6 əjdaha! aygun_news

28.01.2022 - 00:05 #344342 mesaj facebook twitter

aygün bağı

deməli 26 yanvar aygün kazımovanın doğum günü imiş. fanları da onun üçün bağ salıblar. ölkədə fanclub anlayışı aygünün intibah dövrünə təsadüf edir. bu hardasa 2-ci minilliyin sonu 3-cü minilliyin əvvəlinə təsadüf edir. ƏSLiNDƏ BU GÖZƏL ANLAYIŞDIR. EKOLOJi OLARAQ BU ÖLKƏMiZ ÜÇÜN ÇOX FAYDALIDIR. ONSUZDA MEŞƏ SAHƏSiNƏ GÖRƏ DÜNYA SƏViYYƏSiNDƏ ÇOX GERiDƏYiK. ƏLQƏRƏZ NƏ iSƏ, GƏLƏLiM ƏSAS MÖVZUYA. BiR ÇOX iNTERNET iSTiFADƏÇiLƏRi BUNA QARŞI ÇIXIB. DEYiBLƏR Ki, GƏRƏK HANSISA ŞƏHiDiN ADINA AÇILARDI, BU AYGÜN BAĞI. WHO IS AYGUN ?!

4 əjdaha! aygun_news

27.01.2022 - 23:54 #344340 mesaj facebook twitter

cavad rəcəbov

OLAYLAR, OLAYLAR, OLAYLAR
iDDiAYA GÖRƏ CAVAD RƏCƏBOVUN EFiRLƏRDƏ GÖRÜNMƏYiNiN QARŞISINI BiR ZAMANLAR iRƏVANDA ÇALIŞMIŞ MÜBARiZ TAĞIYEV QADAĞA ETMiŞDiR. CAVAD RƏCƏBOV BiR ÇOX MAHNILARIN iLK iFAÇISIDIR. MƏSƏLƏN, ELƏ BiRi HAMIMIZIN BiLDiYi "BƏS NƏ DEYiM" MAHNISIDIR.

1 əjdaha! aygun_news

19.01.2022 - 17:16 #343716 mesaj facebook twitter

/ 20 »

blok -   başlıqlarını gizlət