carmina burana


1,222   0   0   0
5.nəsil yazar
entry: 1,222
reytinq: 3,785
karma: -222
izləyən: 23
oxunma: 400,282
sifariş sayı: 1

life sucks

"şu telaşlarım bir bitse diyorum.
belki uzaklara giderim.
çoktandır gitmek istediğim yollar var."volyuta

italyanca qıvrım , spiral mənalarına gələn mərkəzində dairəsi olan spiralşəkilli memarlıq bəzəyi. ionik sütun başlığının xarakterik hissəsi. son intibah dövrü , həmçinin barokko memarlığında volyutadan başlıca olaraq dini binaların fasadlarının bəzədilməsində istifadə edilirdi

3 əjdaha! carmina burana

11.07.2022 - 14:01 #353910 mesaj facebook twitter

hipoplaziya

orqanın , toxumanın , bədənin bir hissəsinin yaxud bütün orqanizmin inkişafdan qalması. əsasən dölün bətndaxili inkişafı zamanı ana orqanizmə qida pozğunluğunun , bəzi infeksion xəstəliklərin təsiri nəticəsində baş verir

2 əjdaha! carmina burana

09.07.2022 - 18:59 #353812 mesaj facebook twitter

2 əjdaha! carmina burana

08.07.2022 - 21:29 #353750 mesaj facebook twitter

fratriya

latınca qardaş sözündən yaranmış tayfanın bir neçə qolu. afinada və klassik dövrə qədərki yunanıstanın bəzi digər dövlətlərində sosial təşkilat forması. fratriya başqa üzvləri ilə nikah əlaqəsinə girən qohum nəsillərin ekzoqamiya qrupu idi. iki fratriyanın daimi nikah əlaqələrindən tayfa yaranırdı.

1 əjdaha! carmina burana

08.07.2022 - 12:49 #353713 mesaj facebook twitter

ekspropriasiya

əmlakın dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən məcburi sürətdə ( yaxud haqqı ödənilməklə) ələ keçirilməsi.

5 əjdaha! carmina burana

08.07.2022 - 12:28 #353711 mesaj facebook twitter

2 əjdaha! carmina burana

12.06.2022 - 18:04 #351512 mesaj facebook twitter

grasse

fransanın Provans-Alp-Kot-d'Azür bölgəsində yer alan dünyanın parfüm paytaxtı. grasse-da üç mühüm ətir firması fragonard , gallimard , molinard yerləşir. dünya ətir istehsalının təxminən 60 faizinin əhatə edən bu kiçik qəsəbə kann , nitsa kimi şəhərlərin yaxınlığında yerləşir. bu şəhərlərdən bir başa qatar yolu ilə qrasa getmək mümkündür. 1989-cu ildə grasse-da beynəlxalq ətir muzeyi fəaliyyət göstərməkdədir. ətriyyatçı romanında da adı çəkilən qəsəbəni statistik rəqəmlərə inansaq ildə iki milyon turist ziyarət edir

1 əjdaha! carmina burana

05.06.2022 - 12:41 #350990 mesaj facebook twitter

adstrat

iki dilin eyni ərazidə uzun müddət yanaşı işlənməsi nəticəsində yaranan ikidilliyin bir növü ; gəlmələrin dilinin aborigenlərin dilinə təsiri. gəlmələrin dili yerli dilin yalnız leksikasına deyil fonetik və qrammatik quruluşuna da təsir göstərir. adstrat nəticəsində mənşəcə bağlı olmayan dillər arasında ümumi əlamətlər yarana bilir

2 əjdaha! carmina burana

15.05.2022 - 15:48 #349863 mesaj facebook twitter

müvəşşəh

orta əsr yaxın şərq o cümlədən azərbaycan ədəbiyyatında hər misrasının baş hərflərini yuxarıdan aşağıya doğru oxuduqda söz və ya ifadə əmələ gətirən şer. qədim yunan poeziyasındakı akrostixin ekvivalentidir.

2 əjdaha! carmina burana

08.05.2022 - 17:00 #349615 mesaj facebook twitter

varna

sanskritcə keyfiyyət ,rəng , kateqoriya kimi mənalar verən qədim hindistandakı dörd başlıca təbəqəni (brahmanlar-kahinlər , kşatrilər -döyüşçülər , vayşilər - sıravi tayfa üzvləri , şudralar- icma xidmətçiləri) bildirən ifadə. ilk üç varna ictimai bərabərsizliyin meydana çıxdığı dövrdə , dördüncüsü isə sonra quldarlıq quruluşu dövründə meydana gəlmişdi. bu təbəqəyə müharibələrdə əsir alınanlar , tam hüququ olmayan icma üzvləri daxil idi. varnaya mənsubluq doğumla müəyyən edilirdi. birinci üç varnanın üzvləri uşaq ikən ikinci dəfə doğulmaq hesab edilən dini mərasimləri icra edir və iki dəfə doğulmuşlar adlandırdılar. müxtəlif varna nümayəndələri arasında nikah qadağan idi. qədim hindistanda sinifli cəmiyyətdə ictimai fərqləri ideoloji cəhətdən əsaslandırmaq üçün varna sistemindən geniş istifadə edilirdi. eramızdan əvvəl təqribən birinci minilliyin ortalarında varna kastalarla əvəz olunmağa başlamışdı.

1 əjdaha! carmina burana

08.05.2022 - 14:27 #349610 mesaj facebook twitter

avtotomiya

özünü şikəst etmək. təhlükə baş verdikdə bəzi heyvanların bədəninin müəyyən hissəsini qoyub qaçması. bu tip heyvanlardan misal olaraq kərtənkələni göstərmək olar. itirilən hissə isə sonradan regenerasiya yəni bərpa olunur.

3 əjdaha! carmina burana

08.05.2022 - 14:11 #349609 mesaj facebook twitter

kameya

daş və ya balıqqulağından hazırlanan bəzək

1 əjdaha! carmina burana

07.05.2022 - 09:37 #349550 mesaj facebook twitter

adana twins

benjamin vƏ friso adlı iki nəfərdən ibarət alman elektronik musiqi qrupu. adlarındakı adana isə adanada yedikləri kababdan gəlir. 2006-cı ildən birlikdə çalışırlar. ən tanınmış işlərindən olan strange remiksi the doors-un people are strange musiqisinin əsasında ortaya çıxıb. jumanji , etah , origo , sequence 01 kimi insanı hərəkətə gətirəcək musiqiləri var. cercle-dakı çıxışları

(youtube: )

3 əjdaha! carmina burana

02.05.2022 - 19:19 #349330 mesaj facebook twitter

apnoe

tənəffüs hərəkətlərinin müvəqqəti dayanması. ağciyərin həddindən artıq ventilyasiyası nəticəsində qanda karbon qazının qədərindən çox azalması habelə arterial qan təzyiqinin çox artması və tənəffüs mərkəzinin tormozloyan digər təzyiqlər səbəb olur. narkozun çoxluğu , beyin silkələnməsi və sairə kimi hallarda da baş verə bilir.

0 əjdaha! carmina burana

02.05.2022 - 12:49 #349314 mesaj facebook twitter

qrakx baböf

əsl adı fransua noel baböf olan fransız inqilabının kommunist utopisti adlandırılan şəxs. ləqəbindəki qrakx qədim romada torpaq islahatlarının təşəbbüskarı olan Tiberi Semproni Qrakxdan gəlməkdədir. fransa inqilabının iştirakçısı olan baböf yaranmaqda olan fransız proletariatının müdafiəçisi olmuşdur. direktoriya dövründə (1795-1799) bərabərlik naminə kommunist hərəkatının rəhbərlərindən , 1793-cü ildə paris kommunası ərzaq idarəsinin katibi olmuşdur. yakobinlər konventinin və yoxsullar sinfinin rifahı məsələsinə lazımi əhəmiyyət vermədiyinə görə jean paul maratı tənqid etmişdir. vergilərə qarşı hərəkatın təşkil etdiyinə görə 1790-cu ildə həbsə atılmışdır. inqilabın ilk illərində əvəzi ödənilmədən bütün feodal hüquqlarının və iri torpaq sahibliyinin ləğvini , müsadirə olunmuş kilsə torpaqlarının ən az təmin olunmuş kəndli qruplarına uzun müddətli icarəyə verilməsini və ictimai torpaqlarının bölüşdürülməsini nəzərdə tutan aqrar proqram irəliyə sürmüşdür. 27 may 1797-ci ildə edam edilmişdir.

1 əjdaha! carmina burana

02.05.2022 - 12:20 #349313 mesaj facebook twitter

fall weiss

ağ plan olaraq bilinən almanların polşaya qarşı qəflətən təcavüzkar müharibə planının şifrəli adı . 1939-cu il 11 aprel tarixli direktivin əsas hissəsi sayılırdı. polşa kampaniyasının gedişində həyata keçirilir.

0 əjdaha! carmina burana

30.04.2022 - 18:50 #349251 mesaj facebook twitter

kalaşlar

pakistanın şimalı əfqanıstanla sərhəddə yaşayan etnik qrup. yerləşdikləri ölkəyə görə istər dini istərsə də zahiri görünüş cəhətdən tamam fərqlənirlər. xalqın əksəriyyətinin dini inancı hinduzim və animizm olsa da müəyyən say isə islama etiqad edir. şamanizmlə də məşğul olan kalaşlar ölən şəxslərin yenidən diriləcəyini inandıqlarından onları basdırmırlar. soylarının makedoniyalı isgəndərin əsgərlərindən gəldiklərini düşünürlər.

1 əjdaha! carmina burana

24.04.2022 - 18:45 #349048 mesaj facebook twitter

minorat

əmlakın əsasən ailənin kiçik üzvünə miras qalması. bu prinsip bir sıra hind hüquq məcmuələrində və orta əsr avropa hüququnda təsbit olunmuşdu

0 əjdaha! carmina burana

24.04.2022 - 18:02 #349045 mesaj facebook twitter

antoni gaudi

barselona dedikdə ağıla gələn memar. memarlıq təhsilini barselonada alan qaudi onu dünyaya şöhrəti gətirən memarlıq tikilələri elə bu şəhərin adı ilə bağlıdır. 1878-ci ildə məzunu olduğu ali texniki memarlıq məktəbinin direktoru Elies Rogent onun barəsində ''Ya bir alim məzun edirik, ya da ki bir axmaq. Bunu zaman göstərəcək". zaman isə onu dahi memar edə bildi. memarın ilk şah əsəri manuel vicens üçün tikdiyi casa vicensdir. ev sonradan muzeyə çevrilmişdir . muzeyi bu ünvandan ziyarət etmək olar link . 2005-ci ildən yuneskonun ümumdünya irsinə daxil edilib

(foto:i.imgur.com/HlZrqzk.jpg)

ümumdünya irsinə daxil olan işlərindən biri də palau güell malikanəsidir.

la pedrera və ya casa mila binası. daş ocağı olaraq da bilinən memarlıq əsəri 1984-cü ildən ümumdünya irsə daxil olmuşdur.

başqa heyran olunacaq əsəri isə casa battlodur.

qaudi dedikdə yuxarıdakı tikililərdən əlavə ilk olaraq onu yada salan saqrada familiya kilsəsidir. memarın məzarının da olduğu tikilinin inşasına 1884-cü ildən başlamışdır. . ömrünün qırx ilindən çoxunu bu tikintiyə vermişdir. xristianlığın son böyük məbədi də deyilir. ispaniyada baş verən vətəndaş müharibəsi tikilinin əksər planlarını məhv etmişdir. maraqlısı odur ki kilsənin tam tikintisi hələ bitməmişdir. layihəyə əsasən əlavə iki qüllə də inşa edilib sayının 18-ə çatdırılması planlaşdırılır.


özünü demək olar müqəddəs ailə kilsəsinə həsr edən qaudi öz əsərinə baxmaq üçün arxa-arxaya hərəkətdə olarkən şəhərə yeni çəkilmiş tramvayın altına düşür. qəza onun həlak olması ilə nəticələnir.

2 əjdaha! carmina burana

23.04.2022 - 22:39 #349029 mesaj facebook twitter

2 əjdaha! carmina burana

23.04.2022 - 18:20 #349024 mesaj facebook twitter

/ 20 »

blok -   başlıqlarını gizlət

Son bəyənilənlər