dasein


242   0   0   0
7.nəsil partizan
entry: 242
reytinq: 1,614
karma: 960
izləyən: 22
oxunma: 389,097
sifariş sayı: 3
wiki yazar (12)

soz6 wiki engine

Yaxşı xəbərlər var. Klassifikasiya dəqiqliyinin (bax: accuracy) 72 faizdən 95 faizə qaldırılmasına nail olunmuşdur. Yəni əvvəlki qiymətdən 32%-lik artım müşahidə olunur. Bu deməkdir ki, artıq model wiki potensialı olan entry-ləri olmayanlardan daha dəqiq surətdə ayıra bilir. Məncə, wiki engine-nin beta versiyası istifadəyə verilməyə hazırdır.

Edilən dəyişikliklər:
- dataset ölçüsü 713 nümunədən 1207 nümunəyə qaldırıldı. Bunlardan 588-i wiki entry, 619-u isə təsadüfi seçilmiş wiki potensialı olmayan entry-dir. train-test data split müvafiq olaraq 80% : 20% nisbətində götürülmüşdür.
- Naive Bayes alqoritmi SVM (bax: Support Vector Machine) texnologiyası ilə əvəz edildi.
- Feature extraction üçün tf-idf metodu istifadə olundu.

Accuracy: ~0.95
F1 score: ~0.95
Model nisbətən dolğun entry-ləri seçməyi bacarır. Buna baxmayaraq, təsadüfi seçilən wiki potensialı olmayan entry-lər seti inkişaf edilərək daha dəqiq nəticələr əldə oluna bilər. Buna kimi soz6 wiki engine beta versiyası müəyyən wiki potensialı olan entry-ləri siyahılaşdırmaq və dataset ölçüsünü artırmaq üçün istifade edilə bilər.

8 əjdaha! dasein

28.01.2023 - 17:33 #366520 mesaj facebook twitter

narsisistik şəxsiyyət pozuntusu

Bir cluster b şəxsiyyət pozuntusu. Bu qrupa daxil olan şəxsiyyət pozuntuları "dramatik" və həddən artıq emosional reaksiyaları ilə bilinirlər (hərçənd ironiyaya bax ki, narsissistik münasibətdə olduğunuz biri adətən sizi dramatik olmaqla ittiham edər lol). Borderline şəxsiyyət pozuntusu, histrionik şəxsiyyət pozuntusuanti-sosial şəxsiyyət pozuntusu spektrumu ilə eyni kateqoriyada yerləşir.

Npd müzakirə olunarkən çox vaxt digər insanlara verilən ziyanları ələ alınar ki, doğrudur, narcissistic abuse, yəni narc fərdin qarşıdakına tətbiq etdiyi psixoloji istismar (manipulyasiya/gaslighting yolu ilə) yüksək travmatik potensiala malikdir, insanın yaşama həvəsini yox etməyə müqtədirdir. Buralar aydındır yəni. Bunlarə keçib digər tərəfdən də baxsaq narc bir fərdin psixologiyası olduqca maraqlıdır.

Npd sahibi olmaq bir illüziyanı yaşamaqdır. Sözügedən illüziya özünün çox önəmli, digərləri tərəfindən qeyd-şərtsiz yüksək qiymətləndirilməyə, üstün görülməyə layiq olmaqdır. Bir narc üçün bu illüziya yekun reallıqdır, başqa bir reallıq variantı mümkün deyildir, sanki məntiqli deyildir. Düzgünü, məntiqli olan bu illüziyadır, obyektiv gerçəklik yox, narc düşüncəyə görə. Bu səbəbdən npd egosyntonic pozuntu hesab edilir, yəni şəxsiyyət pozuntusunun yaratdığı saxta reallıq fərdin dəyər yarğıları, düşüncə tərzi və qavrayışı ilə tam üst-üstə düşür, sonda da illüziya həqiqətdən seçilə bilinməz hala gəlir.

Əlbəttə, narc illüziyanı izləmənin ağır fəsadları olur. Şəxsin özü eçün belə; məsələn, bunlardan biri narcissistic crisis-dir. Bu böhran narc fərdin həqiqətə təmas etdiyi, özünün düşündüyü qədər önəmli/üstün görülmədiyini anlıq müşahidə etdiyi an yaranır. Bu zaman güclü emosional ağrı təzahür edir, fərd əsəb, ağlamaq, ajitasiya, depressiya, dissosiyasiya kimi simptomlar göstərir. Misal üçün, narc sevgilinizə empatiya azlığını dəlillərlə üzünə vurduğunuzda ağlayırsa, qurban mentalitetinə girirsə, sizinlə ünsiyyəti kəsmək və s. istəyirsə, bu deməkdir ki, həmin an həqiqətlə anlıq təmas baş verib və o, narcissistic crisis-ə girib. Əslində, ağlamağının səbəbi aktiv şəkildə sizi manipulyasiya edib fikrinizi dəyişmək yox, həqiqətin onun sistemini alt-üst etməsi və bununla başa çıxa bilməməsidir, çünki bunu bacaracaq olğun mexanizmlərə sahib deyil. Manipulyasiya isə bunun nəticəsidir; O, ağlayır, siz özünüzü pis hiss edirsiniz, üzr istəyirsiniz, nəticəsində o öz illüziyasına qayıdır, çünki məsuliyyəti siz götürdüz, o bəraət aldı. Müqabilində amma siz psixoloji istismara məruz qaldınız.və bu daim təkrarlanacaqdır.

illüziya və həqiqət arasında baş verən ahəngsizlik narc şəxsin həyat keyfiyyətini aşağı salır. Bu, xüsusilə, npd sahibi olduğunu bilən insanlar üçün çox çətindir. Çünki duyğularının illüziyadan qaynaqlandığını bilirlər, amma mane ola bilmirlər. Nəticədə, depressiyaya düşə bilirlər. Narcissistic insanlar sırf özünü bəyənən digərlərini istismar edib özü suçluluq duymayan insanlardan ibarət deyil. Bir sıra narc öz şəxsiyyət pozuntusu səbəbilə əzab çəkir, kimlik və özündən nifrət problemləri yaşayır. Bəziləri rəsmi diaqnoz aldıqdan sonra həyatının bir yalandan ibarət olduğu hissini yaşayır.

Ümumiyyətlə, mənə görə, özünü birmənalı üstün görən grandiose narcissistlər xaricində yerdə qalanlar daxildən özlərini sevə bilmir. Bəlkə də, özünü sevməyin nə demək olduğunu anlamırlar belə. Daxili validation / təsdiqlənmə mexanizmləri sanki yox kimidir. Ancaq xarici təsdiqlənmə ilə yetinə bilirlər. Çünki bir çoxu uşaq ikən sevilməyib, xor görülüb, emosional istismar olunub, sonunda özlərini istismardan qorumaq üçün beyinləri qeyd-şərtsiz üstün olduqları bir illüziya yaradıb, bir qorunma mexanizmi kimi. Lakin, təəssüf ki, bu mexanizm yetkinlikdə açılmalı olduqları real dünya üçün adaptiv deyil.

Npd üzrə ixtisaslaşmış Dr Ramani-nin dediyinə görə, genetik faktorları bir kənara qoyduqda, npd-nin yaranmasınl tətikləyən əsas faktorlar uşaq ikən həddən artıq və ya lazımi qədərdən çox az şımartılmadır. Bir öncəki paraqrafda yazdığım ikinci faktora uyğun gəlir.

Narc insanların özlərini özlərindən dinləmək üçün aşağıdakı mənbələri qeyd edə bilərəm:

Reddit: r/npd
Instagram: @psychopaticnarc, @racingthoughtsiri, @mentalhealness.

Qeyd 1: Bu məlumatlar öz araşdırmalarım və subyektiv fikirlərim əsasında yazılıb. Tibbi və ya elmi istinad kimi qəbul edilməsi iddiam yoxdur.

Qeyd 2: Bir çox yerdə npd insanların adından danışmışam, bəlkə, özləri razılaşmaya bilərlər, ki normaldır. Entry-ni yazarkən npd sahibi olsn bir çox insanın öz təsvirlərinə istinad etmişəm.


Bir zamanlar narc olduğundan şübhələndiyim münasibətim olan insana demək istəyirəm... It was you.

8 əjdaha! dasein

24.01.2023 - 14:00 #366325 mesaj facebook twitter

soz6 wiki engine

Texniki:
maraq xatirinə əldəki data ilə naive bayes alqoritmini işə salaraq model training etdim. Naive Bayes mətn təsnifatı (bax: text classification) üçün istifadə edilən məşhur machine learning alqoritmlərindən biridir. Alqoritm Bayes qaydası prinsipi ilə işləyir. Əsas üstünlüyü kiçik dataset ilə sürətli training edib, yüksək dəqiqlikli (bax: accuracy) model yaratmaqdır. Lakin naive bayes mətndəki sözlər arasında bağlantının olmadığın varsayır. Yəni, əsasən, müxtəlif mətnlərdə müəyyən sözlərin təkrarlanma sayını nəzərə alır. Wiki entrylərdə isə belə bir varsayım aparmaq, güman ki, gözlənilən nəticəni verməyəcəkdir, çünki entrylərdəki sözlər arasında bağlantılar hökmən ki var. Bu deməkdir ki, mətndəki bir sözün iştirak etməsinin ehtimalı digər sözün mövcudluğundan təsirlənə bilir. Yenə də, bağlantılar güclü olmadıqda naive bayes qənaətbəxş nəticələr verir.

Dataset 364 wiki entry və 349 wiki olmayan randomly seçilmiş entry-dən ibarətdir. Toplamda 713 nümunə mövcuddur. Testing set üçün datasetin 10%-i ayrılmışdır: 72 test nümunəsi və 641 training nümunəsi.

Nəticələr:

Diaqramdan göründüyü kimi test zamanı 37 wiki entry-dən 34-nün həqiqətən wiki potensialı olduğu təyin edilib. Yəni model wiki entry-ləri tapmaqda yaxşıdır demək olar. Lakin digər tərəfdən wiki olmayan entry-lərin hardasa yarısı wiki kimi qeyd olunub. Yəni model wiki entryləri tapsa da, müqabilində wiki potensialı olmayan entry-ləri də qatır.

Accuracy: ~0.72
F1 score: ~0.70

Classification Report:


Problemlər:

- dataset kiçik olduğu üçün overfitting baş vermiş və nəticədə model dəqiqliyi az olmuş ola bilər.

- Wiki olmayan entry-lər tamamilə random seçildiyi üçün aralarında wiki potensialı olub wikiləşdirilməmiş entry-lər olmuş ola bilər. Bu mərhələdə data emala verilməzdən öncə yazar tərəfindən gözdən keçirilməlidir.

- entry mətnlərindəki sözlər arasında bağlantı düşünüləndən güclü olmuş ola bilər.

- boş, mətn ehtiva etməyən random seçilmiş entry-lər (adətən yalnızca şəkildən ibarət olanlar) training-ə mənfi təsir göstərmiş ola bilər. Bu halda laplace smoothing tətbiq etmək məsləhət edilir.

- Random nonwiki entrylər seti wiki entrylər setinin feature cəhətdən ekvivalenti olmaya bilər. Bunun üçün nonwiki setə struktur aspektdən wiki entry-ə oxşayan lakin wiki potensialı olmayan entry-lər əlavə etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, Random nonwiki entry-lərin önemalı mühüm əhəmiyyət daşıyır kimi görünür.

Update-lər gələcəkdir. Naive Bayes-lə bir qədər işlədikdən və dataset problemləri həll edildikdən sonra BERT alqoritmini sınamağı da düşünürəm.

10 əjdaha! dasein

14.01.2023 - 04:00 #365800 mesaj facebook twitter

soz6 wiki engine

Sözlükdəki potensial wiki entry-ləri tapmaqda moder və partizanlara kömək edəcək artificial intelligence əsasında hazırlanması planlanan servis. Həmçinin wikilənmiş entry-nin hansı həssaslıqda wiki kriteriyasına uyğun gəldiyini təyin etmə özəlliyi də nəzərə alınmışdır.

Natural Language Processing (bax: NLP) prinsipləri ilə işləyəcəkdir. Potensial wiki entry-ləri təyin etmək üçün indiyə qədər yığılmış wiki entrylərin və bərabər sayda seçilmiş wiki potensialı olmayan entrylərin müqayisəsi əsasında öyrədilmiş model tətbiq ediləcəkdir. Hazırda yetərli datanın yığılması və önemal prosesləri gedir.

Proyekt tamamlandıqda wiki engine-nin beta versiyası istifadəyə veriləcəkdir. ilk sürüm olduğundan, yetərli dəqiqlikdə işləməməsi gözləniləndir. Feedback alınaraq, wiki və non-wiki entry-lərin əmələ gətirdiyi sample-lardakı dəyişiklik də hesaba qatılaraq təkmilləşdirilmələr baş tutacaqdır.

6 əjdaha! dasein

13.01.2023 - 07:10 #365732 mesaj facebook twitter

4 əjdaha! dasein

31.12.2022 - 03:52 #364851 mesaj facebook twitter

stresslaxing

Stressi azaltmaq üçün istirahət edərkən stressin daha da artması. stressingrelaxing sözlərinin birləşməsindən yaranan termin. Səbəblərindən biri istirahət edərkən stressin qaynağını aradan qaldırmaq üçün heç nə etməməyin gətirdiyi məsuliyyət hissidir.

Misal üçün, ertəsi günə imtahanınız var deyə stresslisiniz və özünüzü sakitləşdirmək üçün 1 saat uzanıb istirahət etməyi qərara alırsınız. Fəqət həmin 1 saat ərzində dərs oxumadığınız üçün vaxt itirirmiş kimi hiss edib stressinizi artırırsınız. Nəticədə düşünülənin əksinə istirahət mənfi təsir yaradır.

Bu elə təəssürat yaratmamalıdır ki, stressli olan şəxs, ümumiyyətlə, istirahət etməməlidir. Sadəcə istirahət zamanı stresslaxing yaşayırsa, özünü sakitləşdirməyi bir şəkildə öyrənməlidir *.

11 əjdaha! dasein

29.12.2022 - 19:36 #364745 mesaj facebook twitter

2 əjdaha! dasein

29.12.2022 - 03:45 #364716 mesaj facebook twitter

2 əjdaha! dasein

25.12.2022 - 20:09 #364557 mesaj facebook twitter

2 əjdaha! dasein

04.12.2022 - 19:59 #363636 mesaj facebook twitter

identity disturbance

Şəxsin sabit mənlik/kimlik hissinin * olmaması durumu. Borderline şəxsiyyət pozuntusunun (bax: bpd) diaqnostik kriteriyalarından biridir.

Fərdin kimliyini təşkil edən dəyərlərin, inancların, düşüncələrin, görünüş tərzinin, dost çevrəsinin və bağlantılarının və s. konkret, sabit olamaması, tez-tez dəyişməsi ilə özünü büruzə verir. Identity disturbance yaşayan insanda gələcəyə yönəlik sabit hədəflərin yoxluğu, başqa insanların hədəflərindən təsirlənmək, başqalarının kimliklərini mənimsəmək, tez -tez görünüşünü, geyim tərzini, işini dəyişmək kimi vəziyyətlər müşahidə oluna bilir.

Bpd-nin təyinedici simptomlardan biri də tərkedilmə təşvişidir (bax: abandonment anxiety) və bunun identity disturbance ilə bir şəkildə əlaqəsi var. Məsələn, tərk edilmə təşvişi yaşayan bir insan, bir qrup və ya kimsə tərəfindən tərk edilməmək üçün (bu tərk edilmə hissi müəyyən hallarda əsassız ola bilir) öz inanclarını, düşüncələrini, dəyər yarğılarını, çox fikirləşmədən həmin qrup və ya şəxsinkilərlə eyniləşdirə bilir.

Qeyd: identity disturbance yaşamaq təkbaşına bpd göstəricisi deyil. Həmçinin zaman-zaman yaşanılan insanın özündən əmin olmama hissi birbaşa identity disturbance halı deyil. Bunun üçün şəxs həmin isi uzun müddət pattern şəklində yaşamağı lazımdır.

28 əjdaha! dasein

04.12.2022 - 16:47 #363626 mesaj facebook twitter

1 əjdaha! dasein

02.12.2022 - 20:30 #363511 mesaj facebook twitter

i̇ç sıxıntısı

Səbəbi tam aydınlaşdırıla bilinməyən, xaric yox, daha çox daxildən qaynaqlanan insanın adını qoya bilmədiyi sıxıntı növü. Bir depressiya və ya təşviş pozuntusu deyildir, sağlam insanların * da yaşadığı bir duyğudur. Təminsizlik, məmnunsuzluq affektlərini də ehtiva edər.

O ki günorta olar, nahardan sonra insanlar işlərinə dağılışar. Yatan yatar, işləyən işləyər və s. O vaxt bu qəribə sıxıntı bürüyər insanı. Ümumiyyətlə, günorta günün ən mənasız hissəsidir...

Bəlkə də, sıxıntı müasir cəmiyyətin qaçınılmaz nəticələrindən biridir.

10 əjdaha! dasein

26.11.2022 - 01:37 #363110 mesaj facebook twitter

yazarların paylaşmaq istədikləri musiqilər

(youtube: )

iki gündür beynimdə fırlanır bu melodiyalar. ilahi, necə də gözəldir. Heç yerdə də notlarını tapa bilmirəm...

Edit: bütün səhifələri ələk-vələk edəndən sonra axır ki, notları tapdım-*

3 əjdaha! dasein

21.11.2022 - 20:22 #362856 mesaj facebook twitter

#sözaltı art


Çəkdiyim şəkillərdən dreamcore düzəltməyə başlamışam. Niyəsə bu janr məni çox rahatladır.

8 əjdaha! dasein

18.11.2022 - 01:23 #362673 mesaj facebook twitter

12 əjdaha! dasein

15.11.2022 - 22:24 #362561 mesaj facebook twitter

4 əjdaha! dasein

14.11.2022 - 04:09 #362485 mesaj facebook twitter

azərbaycanın çox maraqsız bir ölkə olması

Yaşadığı yerin insan üçün maraqlı olub-olmaması böyük ölçüdə onun nə qədər imtiyaz sahibi olmasından təsirlənir. Sıravi vətəndaşlardan daha çox imtiyaza sahib olan fərdlər, təbii olaraq, daha çox maraqlı təcrübə yaşamağa qadir olacaqdır.

7 əjdaha! dasein

13.11.2022 - 18:03 #362453 mesaj facebook twitter

kök olmaq

Bəsitçə qəbul edilən kalorinin istifadə edilən kaloridən çox olmasının (bax: calorie surplus) nəticəsində yaranan bədən tipinə endirilə bilinməyəcək durumdur. Yəni sadəcə az ye, kökəlmə məsələsi deyil. insanlar fərqli hormonal və metabolik sistemlərə malikdir. Az yeyən biri belə bu sistemlərin təsiri ilə ortalama bir insandan daha çox yağ depolaya bilir.

Bundan əlavə, həddən artıq kökəlməni çox vaxt yemə pozuntuları müşayiət edir və bu böyük ölçüdə psixolojidir. Yemə pozuntularına insanlar tərəfindən çox diqqət ayrılmasa da, bunlar çox çox ciddi mental sağlamlıq problemləridir. Bir çoxunun travmatik səbəbləri olur və "az ye" kimi məsləhətlər yerinə normal psixoloji qayğı tələb edir. Misal üçün, Binge eating səbəbilə çox çəki alan birinə "az ye, kökəlmə" demək emosional istismara bərabərdir. Bunu deməklə həmin insanın psixoloji vəziyyətini rədd edirsiniz və onu özünü günahkar hiss etdirirsiniz hansı ki, yenidən həmin şəxsi pozuntulu şəkildə yeməyə təşviq edə bilər. Çünki günahkarlıq hissindən xilas ola bilmək üçün mükafat mexanizmini yemək yeyərək aktivləşdirir. Yəni az ye deyib qınamaq tam əks təsir göstərə bilir.

Yemə pozuntuları travmatik hadisələr sonrasında inkişaf edə bilir və həqiqətən insanın əlində olmur. Misal üçün, uşaq vaxtı valideynlərdən qayğı görməmək belə insanı yemə pozuntusu sahibi olmağa yönləndirə bilir. Yemə pozuntusu mental problemdir və çox hallarda digər mental xəstəliklər kimi həqiqətən kontrolu şəxsin əlində olmur. Ciddi hallarda psixoloji müalicə tələb edir.

Travmanın özü belə insanın bədənini, hormonlarını, metabolizmini dəyişdirə bilir. Hətta travmatik xatirə aşılmadığı müddətcə də bu dəyişikliklər davam edir. Normal miqdarda yemək yeyən lakin həddən artıq yağ toplayan insanların keçmişində travmatik hadisə yaşadığı, bunu hələ də aşa bilməyib, bədən funskiyalarını əvvəlki halına qaytara bilmədiyi caselər çoxdu.

Odur ki, çəki itirmə "az ye, kökəlmə" mottosundan daha kompleks bir məsələdir. işin psixoloji tərəfi məncə ən əhəmiyyətli faktordur. Fikrim bu yöndədir ki, bir çox insanın artıq çəki itirmək üçün dietoloqa yox, məhz psixoterapevtə ehtiyacı var. Fəqət, təəssüf ki, psixoloji yardım bizə əlçatımlı qiymətlər təqdim etmir.

Çox insan öz bədəni ilə tam müsbət münasibətə sahib deyil. Buna görə, bədən haqda danışarkən lazımi qədər həssasiyyət və anlayış göstərmək vacibdir. Soz6 kimi anonim, yazarların cynical rəftara malik olduğu platformada bunları demək nə qədər naiv görünsə də, bədən haqda danışarkən müəyyən qədər anlayışlı olmağın lazım olduğuna inanıram.

6 əjdaha! dasein

08.11.2022 - 02:50 #362221 mesaj facebook twitter

9 əjdaha! dasein

07.11.2022 - 01:17 #362172 mesaj facebook twitter

yazarlara cringe yaşadan şeylər

Sözlükdə haqqında araşdırılmamış başlıqda, natamam, yavan, sadəcə yazanın öz görüşünü qısa və dayaz şəkildə ifadə edən entrylər görəndə cringe oluram. Görən kimi umbay * vermirəm və ya yazara qarşı qərəz toplamıram. Sadəcə cringe oluram. içimdən "ıxxx, bunu necə yaza bilərsən axı" demək gəlir.

Məsələn, yazarın sırf özü haqda informasiya verən entrylər (başlıq yazarlar haqda deyilsə, keçərlidir). Atıram, Jennifer Lawrence başlığına "mən bu aktrisanı çox sevirəm, filmlərinə baxmışam" və s. yazmaqla yetinən entrylər. Görən kimi içimdəki "Okay? Who cares?" deyən səsə mane ola bilmirəm. Əlbəttə, Yazarların entrydə özləri haqda yazmaları normaldır, amma o entrydə ancaq özünü maraqlandıran informasiya varsa, bu kimin nəyinə lazımdır? Ya da götürür bir entrydə bir-iki cümlə "mən filan şeyi belə edirəm, elə edirəm". Bizə nə səndən? Nəticədə anonim platformada yazırsan, bəlkə də, heç doğrunu danışmırsan. Bu kimi maraqlandırar?


Başqa bir misal; geniş bir anlayışı götürüb heç araşdırmadan haqqında sırf öz təfəkkürünü max 4-5 cümlə yazmaq. Məsələn, "qızlar elə olur, oğlanlar belə olur". O boyda sosial qrupları sən 4-5 cümlədə mi çözdün? Bunlar fakt olsa, əlbəttə, deyiləcək bir şey olmaz. Fakt üçün bir cümlə belə kifayətdi. Lakin yazanın heç kəsin razılaşmayacağı, relate etməyəcəyi 4-5 cümlə sırf şəxsi qənaətindən törəmiş dayaz təspitlərini görəndə "off" dedirir insana.

Təbii ki, bunları yazmasınlar demirəm, kim nə istəyər sözlük qaydaları daxilində yaza bilər. Fəqət görəndə dəhşət cringe hissi yaradır və məncə bu cür hiss etməkdə də tək deyiləm.

18 əjdaha! dasein

30.10.2022 - 21:09 #361874 mesaj facebook twitter

/ 20 »

blok -   başlıqlarını gizlət