dr_bonzai


83   0   0   0
5.nəsil yazar
entry: 83
reytinq: 113
karma: 69
izləyən: 1
oxunma: 7,103


xəstəlik

xәstәlik ömrün dincini aldığı ağrılı andır

1 əjdaha! dr_bonzai

06.09.2017 - 14:19 #259966 mesaj facebook twitter

0 əjdaha! dr_bonzai

03.09.2017 - 14:51 #259844 mesaj facebook twitter

diklofenak

*nsaid* - dir (non steroid anti iflamatory drugs) . tәsiri aa (araxidon turşusu) metabolizmi enzimlәrindәn cox (sikloksigenaza) -1 vә cox -2 ni blockada etmәklәdir.

0 əjdaha! dr_bonzai

22.12.2016 - 17:35 #240355 mesaj facebook twitter

0 əjdaha! dr_bonzai

21.12.2016 - 17:21 #240320 mesaj facebook twitter

8 əjdaha! dr_bonzai

20.11.2016 - 19:59 #237713 mesaj facebook twitter

0 əjdaha! dr_bonzai

18.11.2016 - 19:17 #237498 mesaj facebook twitter

1 əjdaha! dr_bonzai

16.11.2016 - 15:54 #237240 mesaj facebook twitter

sevgilisi olmayan insan

30 a yaxın sevgilim olub. әn çox çәkәni 3 ay çәkib, belә götdü-başdı tipim yoxdu, amma uninin әn gözәl qızlarıyla belә nәdәnsә, alınıb. alınır alınmağına, amma üstündәn biraz keçmәmiş soyuyuram, ya da boşalanda keçir. diksinirәm, varlığı ürәyimi bulandırır, mәsuliyyәt fason hiss olur, bu da ruhumda ağırlıq yaradıb boğur, sikdir eliyirәm. ona görә dә tәxminәn 3-4 aydı sevgilim yoxdu, belә zordu, әtağa

2 əjdaha! dr_bonzai

16.11.2016 - 06:55 #237224 mesaj facebook twitter

0 əjdaha! dr_bonzai

06.11.2016 - 16:11 #236302 mesaj facebook twitter

vicdan

insanın özünüyarqı sistemi

1 əjdaha! dr_bonzai

04.11.2016 - 11:38 #236120 mesaj facebook twitter

0 əjdaha! dr_bonzai

30.10.2016 - 12:44 #235646 mesaj facebook twitter

1 əjdaha! dr_bonzai

18.10.2016 - 08:38 #234637 mesaj facebook twitter

3 əjdaha! dr_bonzai

16.10.2016 - 16:52 #234493 mesaj facebook twitter

3 əjdaha! dr_bonzai

24.08.2016 - 00:32 #226114 mesaj facebook twitter

0 əjdaha! dr_bonzai

12.08.2016 - 17:53 #224475 mesaj facebook twitter

2 əjdaha! dr_bonzai

11.08.2016 - 22:56 #224401 mesaj facebook twitter

3 əjdaha! dr_bonzai

11.08.2016 - 15:58 #224333 mesaj facebook twitter

payız fəslini sevmə səbəbləri

• ölümü xatırladır.
• yağış
• sәrin
• solğun rәnglәr
• tutqun hava
• isti soba yanında kitab oxuya oxuya xumarlanıb yatmağ
o qәdәr şey var ki

2 əjdaha! dr_bonzai

10.08.2016 - 20:34 #224257 mesaj facebook twitter

0 əjdaha! dr_bonzai

09.08.2016 - 14:43 #224122 mesaj facebook twitter

ateroma

arteriaların 3 qatı var. intima, media vә extema. ateroma arteriyaların endotelial (tunica intima)
vә әzәlә qatı( tunika media) arasında baş verәn ilhabi proses nәticәsindә *makrofaq*ların toplaşaraq әmәlә gәtirdiyi lezyonlardır. bu lezyonlar illәr boyu inkişaf edәrәk *skleroz*laşır. xәstәliyә *atereskleroz* deyilir. nәticәdә, arteriyanın mәnfәzi daralır. arteriya orqana qan aparan damar olduğu üçün orqan qidasız vә oksigensiz qalır. buna da işemiya deyirlәr. ateroma inkişaf etdikcә onun yaşlı hissәsi *fibroz*laşır, daha sonra bura kalsium çökür. cavan hissәdә isә makrofaqlar olur. әn çox karonar (tac) arteriayalarda olub, miokard infarktına sәbәb olur.

müalicәsi cәrrahidir. bypass vә ya şuntlama dediyimiz әmәliyyatla tutulmuş arteriyanı çıxarıb yerinә venadan hazırlanmış şunt qoyurlar (venada ateroma olmaz). ya da dadamarı daxildәn genişlәndirәn *stend* qoyurlar. (bax: anjiyo ) (bax: anju ) (bax: angiography ) sifarişi verən: fövqəl insan

3 əjdaha! dr_bonzai

08.08.2016 - 22:13 #224048 mesaj facebook twitter

/ 20 »

blok -   başlıqlarını gizlət