ibn həzmin dili


53   0   0   0
ibn həzmin dili 8.nəsil yazar
reytinq xalı: 144
karma xalı:-171
entry sayı:53
izləyənlər:0
sifariş sayı:0

son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| lövhə/blog

qaraqoyunlu dövləti Qaraqoyunlular tayfa konfederasiyası əsasında formalaşmış dövlət idi, dövlətin xanədanı Baharlı oymağı olub. Qaraqoyunlu hökmdarı Qara isgəndərin soyundan gələnlər sonra Hindistanda Qurbşahlılar dövlətini qurub. Qütbşahlıların (nədənsə bu dövlət məktəb dərsliklərimizdə yoxdur) yazdırdığı tarix kitablarında ("Tarixi Qütbşah" və "Tarix-i Türkmaniyyə") Qaraqoyunlu döbləti "Baharlı", Ağqoyunlu dövləti də "Bayanduri" deyə adlandırılıb.

Qaraqoyunluların tarixinin icmalın versək Elxanilərin dağılması ilə taxt mübarizəsinə qoşulublar. Teymurilərə qarşı uğurlu mübarizə aparıblar, Teymurun oğlunun, nəvəsinin başçılıq elədiyi orduları dəfələrlə məğlub ediblər. Qaraqoyunluların qalib gəldiyi Sərdrud döyüşündə Əmir Teymurun oğlu Miranşah öldürülüb misal üçün. Qara Yusifin dövründə Teymurun ölümündən sonra Azərbaycan bölgəsini öz hakimiyyətlərinə alıblar sonra Cəlayiriləri məğlub edib iraqı da ələ keçiriblər. 1412 Çalağan (Kür) döyüşündə Gürcü və Şirvanşah ittifaqın məğlub edib bu əraziləri də öz vassalları edib vergi alıblar. Çalağan döyüşündə Gürcüstan kralı Konstantini və qardaşını 300 gürcü soylusu ilə bir yerdə əsir edib döyüşdən sonra hamısını edam ediblər. Qara Yusif öləndən sonra bir müddət Teymurilərin üstünlüyün qəbul ediblər amma Teymuri Şahrux öləndən sonra Qaraqoyunlu Cahanşah iranın Əcəm iraqı, Astrabad, Kirman, Fars bölgələrini də Teymurilərin əlindən alıb böyük dövlət qurub. Xorasanı da alacaqkən Həsənəlinin özünü sultan elan eləməsi səbəbindən Cahanşah geri dönüb onla mübarizə aparıb. Cahanşahın gecə basqını ilə öldürülməsindən sonra demək olar ki dövlət süqut edib və bu torpaqlar da Ağqoyunlulara miras qalıb.

Məktublarda, sənədlərdə özlərini türkman-türkmən adlandırıblar.
19 oktyabr 2019 milli şuranın mitinqi icazəsiz olması baxımından yaxşı idi. davamlı olmalıdır. ildə 2-3 mitinq bir işə yarayan deyil. icazəsiz mitinqlərin sayı artmalıdır, davamlı və tez-tez olmalıdır. daha sonra bu polisin şiddət göstərdiyi mitinqlər polisə şiddət göstərilən mitinqlərə də dönüşməlidir. zamanla polislə mübarizə üçün xalq milisləri yaradılmalıdır. o kimliyi, ünvanı paylaşılan polislər zamanla xalq milisləri tərəfindən linçlə cəzalandırılmalıdır. bütün bunlar cəphənin liderliyi ilə olan deyil təbii ki, ancaq cəphənin icazəsiz mitinqləri davam etməlidir ki bunları edəcək şəxslər üçün də onlara dəstək olacaq zehniyyət formalaşsın, xalq bazası yaransın.
tzin sülaləsi 1644 cü ildən 1912 ci ilə qədər çini idarə edən sülalədir. ingiliscə Qing sülaləsi(dynasty), türkçə çing hanedanı adı ilə bilinir , dünyada mancur sülaləsi olaraq da tanınır. Sülalənin mancur dilində adı "Daicing Gurun" dur.

Monqol əsilli yuan sülaləsi kimi tzin sülaləsi də yerli sülalə deyil çini hakimiyyəti altına alan yadelli sülalədir. Etnik olaraq mancur (tunquz) əsillidirlər.

Tzin sülaləsi dövründə Çinin ən yüksək hüquqlu vətəndaşları etnik mancurlar daha sonra isə monqollar idi, çinlilərin (xan və tan milləti) hüquqları daha az idi.

imperator Tongzhi dönəminə qədər mancurların digər millətlərlə evlənməsi qadağan idi. Tongzhi dönəmindən sonra isə mancur oğlanların çinli qızlarla evlənməsi sərbəst oldu, lakin mancur qızlarının çinli oğlanlarla evlənməsi imperiya dağılana qədər qadağan olaraq qaldı. Mancurların monqollarla evliliyi isə sərbəst idi.
mərvilər əfqanıstan, özbəkistan və iranda yaşayan topluluqdur. səfəvi hökmdarı şah abbas zamanı sərhədi qorumaq üçün gəncədən mərv şəhərinə köçürülən qacar tayfalarının soyundan gəlirlər. 1600 cü ildən 1786'cı ilə qədər mərv şəhərini bu tayfadan olanlar idarə edib.
bir qismi buxara əmiri şah murad bəy tərəfindən özbəkistana aparılıb. bir qismi də qacarlar dövründə xorasana köçürülüb. bir qismi də əfqanıstanda herata köçürülüb. hazırda heratda şəkibani-mərvi, mamizak kimi böglələrdə yaşayırlar. heratda sayları 10mindən çoxdur, xorasan türkçəsində danışırlar.
masonluq fəlsəfi-batini bir cərəyandır. insanların şişirtdikləri kimi ay dünyanı idarə edən gizli təşkilat falan deyil. məbəd cəngavərlərindən qalma düşük ayinlər yerinə yetirən və kabbalizm qarışığı gic gic fəlsəfəyə sahib bir cərəyandır sadəcə. müəyyən dövrdə bəzi dovlətlərdə bir qədər güc sahibi olublar ya da güc sahibi olan insanlar bu cərəyana qoşulub, amma heç vaxt o komplo teorilər uyduranların xəyalındakı kimi dünyanı idarə edəcək səviyyədə bir şey olmayıblar. uzaq başı dövlətdə bir neçə vəzifəli şəxsə sahib olublar, gizli yığıncaqları təşkil etməyi bacarıblar və sair bu kimi şeylər.
indi isə heç başı da deyillər. içlərində həddən artıq cahil və qıt dünyagörüşlü insanlar var. hər yoldan keçən də aralarına qəbul ola bilir, əgər fiziki olaraq əlil deyilsə. bir də bir adətləri var ki bu komplo teoriləri elə ən çox özləri yayır, güclü görünməyi sevirlər - harada böyük tarixi şəxsiyət var yalandan deyirlər ki bu da mason olub.

bu mövzuda maraqlananlara "tarihin arka odası" verlişinin bu seriyasın izləməyi məsləhət görürəm. https://youtu.be/m5wJlSEUoKU
ölkədə bitməyən drel səsi azərbaycan xalqında təmir fetişizmi var. xarici ölkələrin hamısı haqqında geniş məlumatım yoxdu amma elə qonşu türkiyədə təmirli və içində əşyalar olan evlər almağa və ya kirayə tutub qalmağa üstünlük verirlər. bizdə isə 1 həftə işlənmiş təmirli evi alıb söküb yenidən təmir edirlər, heç bir problemi olmayan döşəməni söküb yenidən döşəyirlər. hətta daha keyfiyyətsizi ilə əvəzləsələr belə.
a.y.e 15-17 yaşlı tiktoker qızların da dilindən düşməyən ifadə. nəysə onsuz da böyüyəndə özləri bu günlərindən utanacaqlar. utanmayanlara da kimlərsə baxıb "çox şükür bu gün də başqalarının yerinə utandıq" deyəcək.

haqqında ingiliscə vikipediyada səhifə olan sloqan.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/A.U.E.
iggy pop Diane: You can’t sit around all day with your heroin and listening to Ziggy Pop.
Renton: It’s Iggy Pop.
Diane: Whatever, the guy’s dead anyway.
Renton: Iggy Pop is not dead. He toured last year. Tommy went to see him.

D :Bütün gün eroininin yanında oturub Ziggy Pop dinləyə bilməzsən.
R: O, iggy Pop'dur.
D: Hər nəysə, keçən il ölüb onsuzda.
R: iggy Pop ölməyib, keçən il tura (qastrol nədi ala heç dilə yatmır. qoy tur olsun) çıxdı, Tommy onu görməyə getdi.

The Transpotting'də onun adı keçən dialoqlardan biri.
humanzee insan və şempanze cütləşməsindən əmələ gələn canlıya verilən ad. hələ ki belə bir canlıya rast gəlinməyib.

1952-2012 ci illər arasında yaşamış oliver adlı bir meymunun insan mələzi olması haqqında şübhələr var olub. oliver demək olar ki hər zaman iki ayaq üzərində yeriyir, üz cəhətdən bir qədər insana bənzəyirdi və dişi şempanzelərə maraq göstərmirdi. lakin öz xanım baxıcısı (janet berger. janet berger və həyat yoldaşı frank berger oliveri 2 yaşından bəri alıb saxlayırdılar ) ilə cütləşməyə cəhd etdiyi deyilir. bu hadisədən sonra onlar oliveri başqa bir şəxsə satdılar . bundan sonra oliverin dəfələrlə sahibləri dəyişdi.

1996cı ildə çikaqo universitetində oliverin xromosomlarının incələndiyi və 47 xromosomlu olduğu iddiası ortaya çıxdı. daha sonra isə daha geniş tədiqatlardan sonra "american journal of physical anthropology"'də yayınlanan məqalədə onun 48 xromosomlu adi şempanze olduğu iddia edildi. oliverin 48xromosomlu normal şempanze olduğu açıqlansa da, onun hələ də insan mələzi olduğuna inananlar var.

ümumiyyətlə tarixdə insan və şempanze mələzi yaratmağa bir neçə dəfə cəhdlər edilib. 1920ci illərdə ilya ivanov dişi şempanzeləri insan spermasi ilə, insan qadını da erkək şempanze sperması ilə mayalandırmağa çalışmış lakin
cəhdlər uğursuzluqla nəticələnmişdi. 1960 cı illərdə isə çində buna cəhd edilmişdi. iddiaya görə dişi şempanze hamilə qalmış lakin sonra ölmüşdü.


humanzee'lər 47 xromosomlu olacağı üçün eyni ilə at və eşşək mələzi olan qatır kimi qısır bir canlı olarlar. lakin onu da qeyd edim ki qatırların doğum hallarına da dəfələrlə rast gəlinib.
formata uyğun deyil hər hansi bir entry'ni sildikdən sonra onun silinməsi ilə bağli gələn mesajda göstərilən səbəb. və hər dəfə gördükdə qəlbim qırılır, inciyirəm, özümü pis hiss edirəm. axı o entry'ni özüm silmişəm və formata uyğun idi. etməyin belə.
gilbert keith chesterton ingilis yazıçısı. don brown'un məcəraları, çox şey bilən adam kimi maraqlı əsərləri var. həmçinin filosof da demək olar. yazılarında katolizmi və orta əsr xristianlığıni müdafiə edib.
nietzsche'ninn xristianlığı tənqid edən fikirlərinə yazdığı cavablarla da məşhurdur.
əzabsız intihar üsulları ən asanı artıq dozada heroin istifadəsidir.
intihar etdiyiviz yoxsa səhvən artıq doza vurduğunuz üçün öldüyünüz də digərləri üçün müəmmalı olaraq qalacaq.
əhmədli il olub 2019 hələ də hər gün işıqların kəsildiyi qəsəbə.
balta atəş açmayın mən azərbaycanlıyam?
- bəs niyə o lənət formanı geyinmisən?
zor eliyirəm.
(5'ci seriya).

həqiqətən də o an bir azərbaycanlının bu cavabı vermə ehtimalı böyükdür.
əla serialdır.
azərbaycan futbolu u-21 milli komandamız lixtenşteyn u-21 ə 1-0 hesabı ilə məğlub olub. lixtenşteynin u-21 komandası son 20 oyunda 20 məğlubiyyət alıb 81 qol buraxmışdı. futbolumuzun gələcəyi əmin əllərdədir.
azərbaycandakı insan modelləri bir də ərgən gənclər arasında sürətlə yayılan yeni model var. danışarkən araya ingiliscə lazımsız sözlər soxuşduran tiplər. Bəziləri bunu hətta o dərəcə edirlər ki sanki ingilisdillidirlər, evdə ingiliscə danışırlar azərbaycan dilində danışarkən əziyyət çəkirlər. bit neçəsi youtube videolarında və universitetdə çıxıb qarşıma. təsəvvür edin cümləni normal azərbaycan dilində qurub ortada hər hansı sözü zorlama olaraq ingilis dilindəki qarşılığı ilə əvəz edirlər. məsələn " filan oğlan çox cute'dur" , "bu nə stupid fikirdir" və sair inanın ki bu cür cümlələr quran insanlar görmüşəm. elə hesab edirlər cool görünür amma əslində çox düşük görsənirlər.
qarın əzələsi packlar genetikdir. sizdə 4ədəddirsə.nə qədər çalışsanızda 6 olmayacaq. arnoldda belə sixpack olmayıb 4pack olub.

qarın əzələsi qazanılması ən asan olan əzələdir. bir çox bodybuilderlər qarın əzələsini məşq etdirmir heç, yağlılıq dərəcəsi aşağı düşəndə (piylər əriyəndə) packlar özü ortaya çıxır onsuzda. qarın əzələsi idman zalında yox mətbəxdə qazanılır deyə bir deyim də var.
özünü sevməmək psixoloji olaraq insanın sahib ola biləcəyi ən böyük dərdlərdən biridir. özünü sevməyən insan yaşaya bilməz, intihara qədər yolu var.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20