kos tas


61   0   0   0
3.nəsil yazar
entry: 61
reytinq: 103
karma: 0
izləyən: 1
oxunma: 15,283


şəfi bəy rüstəmbəyli

Rəsulzadənin faciəvi süqutu əsərindən çıxarış:

Məmməd Əminin son vaxtlardakı söz və əməllərini təhlil edəndə, belə bir nəticəyə gəlirik: “Azərbaycan demək, Müsavat Firqəsi deməkdir, mən Firqənin sədriyəm, deməli, mən demək Müsavat Firqəsi deməkdir. Belə bir müvafiq məntiqə əsasən Azərbaycan, bütün milli varlığı ilə Müsavatda, Müsavat isə Rəsulzadənin timsalında cəmləşdiyinə görə, bu şəxsiyyətə qarşı ən kiçik bir tənqid, bütün millətə qarşı bir təcavüzdür. Bu da ki, vətənə qarşı bir xəyanətdir.”

Şəxsiyyətini az qala xüsusi bir nizamnamə ilə təsdiq və təsvir etmək üzrə olan bu pozğun, təəssüf ki, heç də səfeh biri deyil. Onda ruhi bir xəstəlik olan meqalomaniya da yoxdur. Onun bütün bu cürəti həyasızlıqdan başqa bir kəlmə ilə ifadə edilə bilməz. Onun üçün mətləb bir məişət spekulyasiyasıdır. Yüksək səviyyədə reklam edilməsinin səbəbi budur ki, bütün ixtiyarı öz şəxsində toplasın. O, ömrü boyu müraciət etdiyi işlərin ən qazanclı və ən zəhmətsizi kimi bunu tapmış və doğrudan da, atası ilə müqayisədə peşəsində mütəxəssis olmuşdur.

Rəsulzadə ilə keçirdiyim on beş il ərzində bu adamın bütün xırıltılarının səbəbinin şəxsi mənafe olduğuna yaxından şahid oldum. Necə ki, bugünkü ixtilafın Rəsulzadə variantı da bundan başqa bir şey deyildir. Bunun ən qısa ifadəsini, yenə özü Xəlil Bəy ilə arasında baş tutmuş görüşdə büruzə verib:

“- Yaxşı… mən hər cür razılaşmaya hazıram. Bəs, kassa kimdə qalacaq?”

Doğrudan da, keçmiş Müsavat Firqəsinin sədri Rəsulzadə Məmməd Əminin fikirləri bundan daha aydın, daha qısa bir formada ifadə edilə bilməz!… Rəsulzadə bugünkü gündə çox yaxşı bilir ki, Qafqazın müqəddəratı Promoteyin içi boş siyasətinə bel bağlaya bilməz. Və yenə yaxşı bilir ki, azəri xalqı türkçülükdən ayrıla bilməz! Rəsulzadə nə olursa olsun; azəri xalqı, azəri ziyalıları və azəri gəncliyi üçün müəyyən bir milli siyasət var ki, Müsavat da bununla ayaqlaşmağa məcburdur.

Rəsulzadə bu gün çox yaxşı bilir ki, şəxsi səhlənkarlıqları ucbatından Türkiyə və iran tərəfindən deportasiya edilib deyə, bütün milli təşkilatlar çadırını söküb onun arxasınca gedə bilmədiyi kimi, mühacirətə məcbur olub deyə, bütün millət də vətəndən ayrı qala bilməz. Bütün bunlara baxmayaraq, o sözünün üstündə təkid edir. Çünki, öz şəxsi maraqları üçün orada maddi bir mənafeyi var. Məhz buna görə, Rəsulzadə ilə olan ixtilafımız sadə və aydındır. Lakin (liderlik) iddiasına baxmayaraq o, özünü bu məsələdə başa düşməməzliyə qoyur. Çünki, həqiqi bir təşkilat rəhbərinin, əlini milli varlığının həssas nəbzinin üzərinə qoyaraq savadlı və dürüst bir həkim kimi davranması və nəbzi yoxlaması vacibdir. O halda, təbii ki, heyvani ehtiraslarından xilas olması və mənliyini təmsil etmək istədiyi varlığa tərk edərək və bağışlayaraq ümumi tələb əsasında vətənin mənafeyinə xidmət etməsi zəruridir. Halbuki, bu ona xeyir etmir. O, öz şirin canını nə isə uğrunda qurban verməyə razı deyil. Bunun üçün o, demaqoqluğa başlayar. Milli təşkilatın, öz rəhbərinin arxasınca kor-koranə getməli olduğunu iddia edər. Onun deməyindən belə çıxır ki, bütün Müsavat Firqəsi, bütün Azərbaycan xalqı, əziz rəhbərlərinin arxasında ev camaatına çevrilib, məhərrəm ayındakı dilənçilər kimi qapı-qapı gəzib dilənməlidir.

Rəsulzadənin olduqca qəribə olan bu nəzəriyyələrinə meydan vermədiyimiz üçün o, öz kefi və iradəsilə Firqədən bizi qovur. Bu hərəkətinə haqq qazandırmaq üçün bizə bolşevik damğası vurur. Hansı ki, bu formada edilən təbliğdə : “Rüstəmbəyli Şəfi bəyin, bu günlərdə firqə və milli mübarizə ideyasına sadiq bütün dostların ümumi həyəcan və nifrətlərini cəlb edən çıxışı, yəni milli hərəkat rəisi və partiya lideri möhtərəm Məmməd Əmin Rəsulzadə cənabları haqqında bolşevik agentlərinə və milli mübarizə düşmənlərinə yaraşacaq tərzdə alçaqca ittiham və böhtanlarla dolu, həyasızcasına yazısı ilə və düşmən xeyrinə işləyən pis niyyətli şəxs olduğuna artıq şəkk – şübhə yeri qoymadığını nəzərə alaraq – Azərbaycan Müsavat Xalq Partiyasının Rəyasəti – Partiya qərarını Müsavat ailəsi xaricində gördüyü və yuxarıda qeyd olduğu hər vəchlə bir müddətdən bəri onsuz da məsul mövqelərdən uzaqlaşdırılmış olan bu adamın, bu andan etibarən rəsmi olaraq Partiyadan çıxarıldığı” elan edilir.

Bu hal faciəvi olduğu qədər də gülməldir. Bunu oxuyan kimi yadıma gülməli bir əhvalat gəldi: Vaxtı ilə ispaniyada bir səyahətdə iki centlmen bir şöbəyə düşdülər. Bir-birini tanımayan bu iki yad adam uzun müddətlik bu səyahət dostluğunda tanış olmaq istəyirlər. ilk əvvəl özünü təqdim edən şəxs, kralla olan qohumluq əlaqələrindən başlayaraq mövcud olan bütün zadəgan ləqəblərini işlətdikdən sonra adını dedi və sözü digər adama verdi. Belə bir vəziyyət qarşısında qalan yazıq yol yoldaşı nə qədər pis ləqəb varsa öz barəsində işlətdikdən sonra adını dedi. Qarşısındakı əsilzadənin şoka düşdüyünü gördükdən sonra:

“Neynəyim? Bütün zadəgan ləqəblərini zati-aliləri özünə götürəndən sonra mənə bunlardan başqa heç nə qalmadı.’’ deyərək qarşısındakını ələ salmağa başladı.

Bizim bu biçarə Məmməd Əmin də rəhbərlik vəzifəsi adı altında, ancaq özünün mənafeyinə görə çıxardığı qərarında özünü, yəni öz şəxsini “ Milli hərəkat sədri və partiya sədri möhtərəm Məmməd Əmin Rəsulzadə” kimi qələmə verməsindən sonra bəlkə də, görünür ki, bizə heç nə qalmır. Bu məsələnin gülməli tərəfidir.

Faciəvi hissəsinə gəlincə isə: Düşünmürəm ki, dünyanın heç bir yerində, heç bir zaman, heç bir təşəkkül, qurulduğu gündən fəaliyyətinin son dəqiqəsinə qədər ən yüksək və ən məhrəm vəzifələrində iştirak etmiş və bu uğurda həyatı bahasına fədakarlıqlar etmiş bir üzvünə Rəsulzadənin uyğun gördüyü çirkin rəftarı rəva görmüş olsun. Hər cəmiyyət həyatının özünə görə tərbiyəsi var. Mübarizələr nə qədər çətin, ixtilaflar nə qədər dərin olursa olsun, partiyalar onun sərhəddini keçə bilməz. Əvvəla Rəsulzadə unudur ki, Müsavat Partiyasının da müəyyən və açıqlanmış bir nizamnaməsi var idi. Partiyaya daxil olan kim olursa olsun heç bir halda onun çərçivəsinə hücum edə bilməz. Buna görə Rəsulzadə yox, kim olursa olsun bir Müsavatçı dostunu Müsavatdan ata bilmək üçün Partiya Şurasının qəti qərarını almalı və Partiya Qurultayı bunu təsdiq etməlidir. Bu olmadığına və olmayacağına görə Məmməd Əminin etdiyi provokasiyaların öz alçaq şəxsiyyətini ortaya qoyan adi bir sənəddən başqa bir hökmü, bir mahiyyəti ola bilməz. Bu isə Rəsulzadənin Firqə rəyasətindən kənarlaşdırılması əsasında alınmış ümumi qərarın doğruluğunu ictimai rəy qarşısında təsdiqləməyə kifayət edir.

0 əjdaha! kos tas

13.12.2021 - 23:53 #341465 mesaj facebook twitter

məhəmməd əmin rəsulzadə

1918-ci ildə milli şuranın irəvanın Ermənistana güzəştə gedilməsi üzərinə olan iclaslarına qatılmayan, f.x.xoyski və m.hacınski başda olmaqla milli şura tərəfindən Qarabağın dağlıq ərazilərindən əl çəkmək şərtilə irəvanın siyasi mərkəz olaraq Ermənistana verilməsi prosesində yaxasını geri çəkmiş, heç bir fikir bildirməmiş və müqavilə imzalanandan 2gün sonra imzalanan sənədi tənqid etmiş və tənqid etməsinə baxmayaraq həmin şəxslərlə birlikdə milli şurada yer almağa davam etmiş opportunist.

1 əjdaha! kos tas

13.12.2021 - 23:41 #341462 mesaj facebook twitter

2 əjdaha! kos tas

12.12.2021 - 20:43 #341390 mesaj facebook twitter

dəfələrlə izlənilə bilən filmlər

Cəfər Pənahi - üç üz
Kosta Qavras - amen
Abbas Kiyarüstəmi - Külək bizi aparacaq
Rasim Ocaqov - Ad günü / Ölsəm bağışla / Park
Əsgər Fərhadi - satıcı

3 əjdaha! kos tas

12.12.2021 - 20:34 #341389 mesaj facebook twitter

0 əjdaha! kos tas

12.12.2021 - 20:25 #341387 mesaj facebook twitter

külək bizi aparacaq

Heyf ki,
bu bir göz qırpımlıq gecəm
küləyin yarpaqlarla görüşüdü.
bu qısa gecəmdə məni
qopub yıxılmaq qorxusu üşüdür.

Dinlə,
kölgələrin hənirini eşidirsənmi,
qaranlığın xəfifliyini..
bu xoşbəxtliyə yadam mənsə,
öz ümidsizliyim doğmadır mənə.

Dinlə,
Kölgələrin hənirini...
eşidirsənmi,
Bir şey keçir gecənin içindən...
Hər an çökəcək damdan asılıb

Təlaşlı, qızılı Ay..
Yasa yığılan qadınlar kimi
yağmağa hazır buludlar
Toplanıb lay-lay...

Bir an...
Sonrasa heç nə...
Pəncərədən o tayda titrəyir gecə
Yer bir an dayanır, dönməyir
Bu pəncərə arxasında bilinməz biri
Səni və məni gözləyir.

Ey,
Başdan ayağa yamyaşıl olan
Yandırıb yaxan xatirələrlə dolu əllərini
Eşqdən tutuşan əllərimə qat.
Varlığın istisini duyduran dodaqlarını
aşiq dodaqlarımın nəvazişinə burax
Külək bizi aparacaq
Külək bizi aparacaq.

Füruğ Fərruhzad

5 əjdaha! kos tas

12.12.2021 - 20:23 #341386 mesaj facebook twitter

1 əjdaha! kos tas

05.12.2021 - 23:56 #341063 mesaj facebook twitter

spartak nəşr evi

Spartak Nəşr Evindən çağırış

V. i. Leninin “imperializm kapitalizmin ən yüksək mərhələsidir” kitabını çap etmək üçün bizə dəstək olun.

Qlobal bazarın imperialist mahiyyətini və ölkəmizin qlobal bazarda tutduğu yeri başa düşmək üçün müasir imperializmin kult analizlərindən olan Leninin “imperializm” əsərini öz dilimizdə oxumaq, təhlil etmək heç vaxt olmadığı qədər vacib işə çevrilib. 

Biz bu əsəri Azərbaycan oxucusuna çatdırmaq işini öz üzərimizə götürmüşük, sizdən də bu işdə bizə dəstək olmanızı xahiş edirik. Göndərəcəyiniz hər bir manat kitabın çapı üçün ciddi əhəmiyyət kəsb edəcək. Dəstək olan hər kəsə kitab çap olunduqdan sonra 2 nüsxə hədiyyə ediləcək.

https://gofund.me/b7d55180

6 əjdaha! kos tas

09.09.2021 - 21:41 #335979 mesaj facebook twitter

fiskal siyasәt

Sabitlik, iqtisadi artım və ədalətli gəlir bölgüsü kimi müəyyən iqtisadi məqsədlərə çatmaq üçün iqtisadi nəzəriyyələrin təklif etdiyi siyasət vasitələrindən istifadə fiskal iqtisadi siyasət adlanır. Bu məqsədlər bəzən işsizlik nisbətini azaltmaq və ya büdcə kəsrini bağlamaq kimi daha konkret ola bilər. Hər hansı məqsədə çatmaq üçün maliyyə, pul və gəlir siyasəti kimi vasitələrdən istifadə olunur. Bu siyasətlər bir-birindən asılı deyil. Bu siyasətlərdən biri ilə istənilən iqtisadi məqsədə çatmaq olar. Burada siyasi iqtidar hansı siyasətin həyata keçiriləcəyi ilə bağlı qərar verir və bəzi yöntəmlərə baş vurur. Bəzi siyasətlər birbaşa təsirli ola bilir, digərlərində isə təsir dolayı yolla öz töhvəsini verə bilir.

iqtisadi siyasət vasitəsi olan maliyyə siyasəti yəni fiskal siyasət müəyyən iqtisadi və sosial məqsədlərə çatmaq üçün dövlətin müdaxiləsi və dövlət xərcləri, vergi və borc alətlərindən istifadə etməklə iqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılmasını təmin edir. Fiskal siyasət təkcə makroiqtisadi dəyişənlərə deyil, həm də özəl sektor daxil olmaqla bütün iqtisadi quruluşun fərqli seqmentlərinə təsir edir.

iqtisadiyyatda dövri bir dalğalanma vəziyyətində dövlətin bəzi vasitələrdən istifadə edərək iqtisadiyyatda baş verən dalğalanmaları minimuma endirmək fiskal siyasətdir. Müəyyən dövrü əhatə edən dalğalanma bir iqtisadiyyatda tənəzzülün və ya inflyasiya hadisələrinin meydana gəlməsini ifadə edir. Fiskal siyasət alətləri ümumiyyətlə dövlət xərcləri, transfer xərcləri, vergilər və büdcə xərcləri kimi vasitələrdir. Məsələn, bir iqtisadiyyatda tənəzzül, yəni iqtisadi fəaliyyətin yavaşlaması meydana gəldikdə, iqtisadi fəaliyyətlər sürətləndirilməlidir. Bu halda hökumətlər ya xərclərini artıracaq, ya da vergi dərəcələrini - vergi yükünü azaldacaq. Bu addımlara genişləndirici fiskal siyasət deyilir və bu siyasətlər hətta büdcənin böyüməsinə belə kömək edə bilir.

Klassik iqtisadi anlayışda dövlətin əsas vəzifəsinin faydaları bölünə bilməyən, heç kimin istehlakdan kənarlaşdırıla bilməyəcəyi və heç kimin qiymət təyi edə bilməyəcəyi tam ictimai mal və xidmətlər istehsal etmək olduğu ifadə edilir. Ancaq 1929-cu ildə ortaya çıxan iqtisadi Depressiyadan sonra dövlətin iqtisadiyyatda fəal rol oynaması, iqtisadiyyata müdaxilə etməsi və fiskal siyasət həyata keçirməsi anlayışı ön plana çıxdı.

Digər tərəfdən, bugünümüzə geri dönsək 2000-ci illərdən bəri qlobal bazarlarda likvidlik bolluğunun artması əksər ölkələri və bölgələri likvidlik tələsinə saldı. Likvidlik tələsi, pul köçürmə mexanizminin işləmədiyi vəziyyətə, yəni pul siyasətinin disfunksiyaya çevrilməsinə deyilir. Və bütün bu baş verənlərə müvafiq olaraq fiskal siyasətin populyarlığı daha da artdı.


2007-ci ildə ortaya çıxan və 2008-ci ilin sonuna yaxın ən yüksək həddinə çatan, ABŞ-dan qaynaqlanan qlobal iqtisadi böhran dövründə maliyyə siyasəti təcrübələri ənənəvi strukturundan uzaqlaşaraq bir qədər dəyişdi. Bu böhranın əsasını maliyyə bazarlarının həddindən artıq genişlənməsi, maliyyə aktivlərinin həddən artıq qiymətləndirilməsi və maliyyə bazarlarının real iqtisadiyyatdan uzaqlaşması təşkil edirdi. Keynesin "məşğulluğun, pulun və faizin ümumi nəzəriyyəsi" kitabında maliyyə bazarları kazinolara bənzədilir və həddindən artıq böyüməmələri lazım olduğu ifadə edilir. Liberalizasiyanın dərinləşməsi və sərbəst bazar iqtisadiyyatının uzunmüddətli tətbiqi səbəbindən bu sistemli böhran şəraitində ölkələr fiskal siyasəti həyata keçirərkən daha çox firmanı xilas etmək üçün addımlar atdılar. Məsələn, dövlət birbaşa bu qurumlara pul köçürür və ya bu qurumları alır. Bu addımların məqsədi bazar iqtisadiyyatının uğursuz nöqtələrinə birbaşa müdaxilə etməklə uzunmüddətli perspektivdə bazar iqtisadiyyatını yenidən işə salmaq kimi izah edilə bilər.

7 əjdaha! kos tas

04.09.2021 - 20:44 #335495 mesaj facebook twitter

bertolt brecht

Bertold Brextin Qardaşım təyyarəçiydi şeiri

Təyyarəçiydi qardaşım.
Gözəl bir gündə əmr gəldi,
çantasını hazırladı,
yollandı cənuba.

Fatehdi qardaşım.
Yaşamağa yerimiz yoxuydu,
torpaqlar ələ keçirtmək idi
ən böyük xəyalımız.

indi qardaşımın fəth etdiyi yer
Guadarrama dağlarında;
boyu bir səksən,
dərinliyi bir əlli metr.

3 əjdaha! kos tas

03.09.2021 - 22:43 #335437 mesaj facebook twitter

friedrich engels

"if there were no French women, life wouldn't be worth living." - kəlamının müəllifi
Collected works 38 1844-51

5 əjdaha! kos tas

02.09.2021 - 07:29 #335333 mesaj facebook twitter

el həyatı

Nəriman Nərimanovun 1918-ci ilin yanvar ayında əsasını qoyduğu və ölkənin ictimai-siyasi həyatının qarışıqlığı səbəbilə cəmi 4 nömrəsinin nəşr olunduğu jurnal.

14 yanvar 1918-ci ildə çap olunmuş 1-ci nömrəsindən kiçik bir çıxarış:

El həyatının səadəti eldən asılıdır.
«Sağlam bədəndə sağlam da ruh olar!» Hazır bu yemək-içmək ilə, bu dolanacaq ilə sağlam bədən meydana gətirmək mümkünmü?

Boy atan uşağın bədəni müəyyən əczalara möhtacdır. Körpənin sümüyü və bunun bərkişməyi üçün ana südündə müəyyən əczalar lazımdır. Çolaq, əyriqıç, əyribel, bütün bədəndən zəif, vəzli, çexotkalı, bir gün yaxşı, on gün baş ağrısından yer tapmayan uşaqlardan nə gözləyə bilərik?Məktəbə, sənətə yaramayan bu zavallı millət balaları camaatın hansı işinə yarayacaqlar?

Davasız, müdam naxoş, ağrılardan ahzar edən bir bədəndə, əcaba, sağlam ruh ola bilərmi?

Bunların hamısını nəzərə aldıqda və düşündükdə ümum camaatın və ya bir millətin və uca bir dövlətin istiqbalı haqqında «peyğəmbərlik» etmək də çətin deyil.

3 əjdaha! kos tas

28.08.2021 - 19:40 #335034 mesaj facebook twitter

1 əjdaha! kos tas

27.08.2021 - 00:16 #334906 mesaj facebook twitter

4 əjdaha! kos tas

23.08.2021 - 19:15 #334682 mesaj facebook twitter

stepan şaumyan - vətəndaş rəsulzadəyə cavab

1918-ci 17 fevral tarixində "Bakinskiy Raboçiy" qəzetində çap olunmuş Stepan Şaumyanın Rəsulzadəyə cavabından kiçik bir hissə.

Bizim üçün heç vacib deyil ki, qayda-qanun dedikdə Rəsulzadənin özü nəyi nəzərdə tutur, bizim üçün vacib odur ki, qayda-qanun dedikdə burjuaziya bir sinif kimi nəyi nəzərdə tutur. Tutaq ki, Rəsulzadənin özü inqilabi qayda-qanunun bərpası naminə milli polkların təşkilində şəxsən iştirak etsin, tutaq ki, onun subyektiv niyyətləri büllur kimi safdır, lakin obyektiv surətdə onun fəaliyyəti əks nəticə verəcəkdir. Ona görə ki, sinfin siyasəti bu və ya digər şəxsiyyətin yaxşı niyyətlərindən deyil, sinfi mənafelərdən irəli gəlir.

Elə buna görə də biz «Müsavat» partiyasının nə kimi proqramı olmasına o qədər də əhəmiyyət vermirik. Proqram bizim üçün ona görə vacibdir ki, partiyanın təmsil etdiyi sinfin sosial-siyasi səylərini əks etdirir. Lakin partiya nəzəriyyəsi praktikaya heç də həmişə uyğun gəlmir. Buna menşeviklər misal ola bilərlər. Onların nəzəriyyəsi marksizmdir. Praktikası xalist kadet praktikasıdır. Lakin hətta «Müsavat»ın proqramında da elə bir bənd yoxdur ki, bu partiyanın kadetlərdən daha sol partiya olduğunu göstərsin. Kadetlərin əksinqilabçı olduqlarına isə heç bir şübhə yoxdur.

Xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi kimi başıbəlalı bir məsələyə keçək. Rəsulzadə yazır:

«Sən demə, biz müsəlmanların muxtariyyəti olmayacaqdır, çünki bu, Rusiyanın nə fəhlə sinfi üçün, nə də zadəgan-burjua sinfi üçün əlverişli deyildir, bu işdə tam inadkarlıq isə bizə olsa-olsa «bir yığın xarabalıq» verə bilər».

Hər şeydən əvvəl «bir yığın xarabalıq» haqqında bir neçə kəlmə. Biz demişik ki, Qafqaz millətlərinin siyasətinə bolşeviklərin münasibətindən asılı olmayaraq, bu siyasət onunla nəticələnər ki, Qafqaz bir yığın xarabalığa çevrilər. Qafqaz millətçilərinin – müsəlman, erməni, gürcü və s. millətçilərinin siyasəti labüd olaraq, bu millətlər arasında toqquşmaya gətirib çıxara bilər. Balkan ölkələrini və Ermənistanı fəlakətə gətirib çıxaran vəziyyət kimi bir vəziyyət yaranır. Biz aydın demişik, lakin vətəndaş Rəsulzadə bizim sözlərimizi təhrif edir və onlara belə bir məna verir ki, guya müsəlman millətçiləri inadkarlıq göstərsələr, biz onları «bir yığım xarabalıqla» «hədələyirik». Yox, vətəndaş Rəsulzadə, Qafqazı xarabalığa biz deyil, məhz siz çevirəcəksiniz. Siz artıq onu xarabalığa çevirmisiniz.

2 əjdaha! kos tas

23.08.2021 - 09:06 #334659 mesaj facebook twitter

nəriman nərimanov

Nəriman Nərimanovun oğlu Nəcəfə məktubundan kiçik bir hissə

Məni əhatə edən mühit, bu mühitin geriliyi, irəliyə hərəkətindəki ətalət, ətrafımızdakı həyat təzahürlərinə soyuq münasibət, millətlər arasında gedən mənasız çəkişmələr, buradan da doğan iztirablar: qan, göz yaşları, yoxsulluq, yalan və bir sıra başqa şeylər, bunlar mənə rahatlıq verməyib, mənim yazdıqlarım bütün bunları göstərir. Bəlkə də bu, çox sönük, bədiilikdən uzaq, bacarıqsızlıqla təsvir olunub, mənim öz qüvvə və məkanlarım daxilində yazılarım göstərir ki, mən bir çoxları kimi ətraf mühitə laqeyd qala bilməzdim, mənim qəlbim sakit deyildi, mən istəyirdim və cəhd edirdim ki, bəşəriyyətə heç olmazsa bir xeyir verim. Bu və yalnız bu, mənə bir qədər təskinlik verir ki, 30 il ərzində ictimai sahədə işləmişəm. Əgər öz işimlə heç olmazsa on nəfəri həmin “xəstəliyə” yoluxdurmağa nail olmuşamsa, deməli, mən, mənim şüurum o mənada sakit olar ki, mən hədər yerə yaşamamış, bu geniş, lakin darısqal dünyada bir guşə tuta bilmişəm…

7 əjdaha! kos tas

22.08.2021 - 20:17 #334627 mesaj facebook twitter

1 əjdaha! kos tas

21.08.2021 - 12:03 #334544 mesaj facebook twitter

bertolt brecht

Hollivud kəndi burada yaşayan insanların
Cənnət anlayışına uyğun salınıb.
Onlar belə nəticəyə gəlib ki, Allah
Cənnət və Cəhənnəmi yaratmaq istərkən
iki məkan yaratmağı lazım bilməyib,
ancaq bir məkanla kifayətlənib – Cənnətlə. Və bu məkan
uğursuzlar, yoxsullar üçün
həm də Cəhənnəmdir.

2 əjdaha! kos tas

21.08.2021 - 09:05 #334535 mesaj facebook twitter

yazarların paylaşmaq istədikləri şeirlər

Başqa yerlərə ümid etmə:
səni aparmağa nə bir gəmi var,
nə də sənin getməyin üçün bir yol.
Əgər sən həyatını burada,
bu kiçik yerdə zay etmisənsə,
sən onu hər yerdə zay edəcəkdin.

Constantine Cavafy

1 əjdaha! kos tas

30.05.2021 - 12:41 #328737 mesaj facebook twitter

bayram məmmədov

Bayram Məmmədov üçün nekroloq

Gənc solçu anarxist fəal Bayram Məmmədov istanbulda vəfat edib, onun cəsədi dənizdən çıxarılıb. Bayram Məmmədov 2016-cı il mayın 10-da Heydər Əliyevin heykəlinə “Qul bayramınız mübarək” və “Fuck the system” sözləri yazdıqdan sonra saxta ittihamlarla həbs olunmuş, 3 il həbsdə qaldıqdan sonra azadlığa buraxılmışdı.

Bayram proletar inqilabçısı idi, Azərbaycanda sinfi müqavimətin təşkilinin qabaqcıllarından idi. Vəfatıyla bağlı şəffaf istintaq aparılmayacaqsa, bütün şübhələrin həqiqət olmaq ehtimalı var. Hər nə olursa olsun, Bayramın gəncliyindən 3 ilini oğurlayan, ona işgəncələr verən, ölkədən didərgin salan sistem onun ölümündə bir nömrəli səbəbkardır.

Bayram Məmmədovun inqilabçı mübarizəsinin qarşısında baş əyirik. Söz veririk ki, bu mübarizə dayanmayacaq, ardı-arası kəsilməyəcək. Söz veririk ki, Bayram yoldaşın mübarizəsini böyüdəcəyik, Bayramın qatillərinə layiq olduqları cəzanı verəcəyik.

Ulduzlar yoldaşın olsun, Bayram! Sən bütün heykəllərdən ucasan! Bir an da olsa kapitalın faşist diktaturasına qarşı mübarizədə qorxu bizə qalib gəlsə, büdrəsək, mübarizən bizə haram olsun. Mübarizən mübarizəmizdir!

4 əjdaha! kos tas

06.05.2021 - 08:59 #326863 mesaj facebook twitter

/ 20 »

blok -   başlıqlarını gizlət