bugün wiki təsadüfi son
sözaltı sözlük
məsləhət postlar mesaj Profil

Kvasir


73   0   0   0

#382319


blok başlıqlarını gizlət

Notice: Undefined variable: thisuser in /var/www/soz6/profilson.php on line 166
gecəyə bir şeir paylaş

Ta keçmişəm tarix yazan yaşımı
Yaşamaqla aldadıram başımı
Buraxmışam azad könül quşumu
Uçur, uçur sənə qonur, görürsən?

Nəyim çatmır, var əlimin əsası
Geyinmişəm qərib dərviş libası
Allah məni qəbul edər, qadası?
Saqqalım da tez uzanır görürsən?

Bu dərd məndə bir sevgidən qalıqdı
Yanan könlüm kor gözümə işıqdı
Axı sənin bəsirətin açıqdı
Uzaqda bir ürək sınır, görürsən.

Baxan mənə görür ki, can üstəyəm
Gör, nə çoxdu məni ötmək istəyən
Öz-özündən çıxıb getmək istəyən
ayağından yaralanır, görürsən?

-rəşad nağı mustafa.

1 əjdaha! Kvasir

05.03.2024 - 00:25 #383031 mesaj facebook twitter

gecəyə bir şeir paylaş

Gələr qulağına səsi qəfildən,
Beləcə mat qalar, karıxar adam.
Danışıb, dalaşıb gedənlərçün yox,
Susub gedən üçün darıxar adam...

-vüsal oğuz.

2 əjdaha! Kvasir

04.03.2024 - 05:28 #383021 mesaj facebook twitter

gecəyə bir şeir paylaş

Bəlkə zülmət gecələr yaşlı gözümçün darıxıb
Bəlkə səssiz küçələr qəmli sözümçün darıxıb

indi tənhalığa tab etməyə yox taqətimiz
Qəlbimiz bəlkə də əvvəlki dözümçün darıxıb

Hərə bir duyğusunun yansımasın məndə tapır
Bir nəfər var bilirəm ancaq özümçün darıxıb

Saqi meyxana qədəh badə səadət sevda
Bu bizim köhnə tanışlardı,bizimçün darıxıb.

Nədi bilməm məni hər gün çağıran siz tərəfə
Məbədin yollarımı addım izimçün darıxıb

Nola ey xameyi-rəssami-məhəbbət məni çək
Ayrılıq lövhəsi həsrətli üzümçün darıxıb

Yenə bir "şairi" xatırladı pünhan Pünhan
Yenə ruhum deyəsən ruh əkizimçün darıxıb

-pünhan azim.

3 əjdaha! Kvasir

11.02.2024 - 02:20 #382554 mesaj facebook twitter

gündüzə bir şeir paylaş

Hamıdan, hər şeydən narahat idim
Yenə dirigözlü açdım səhəri
Sən də bir az yoxdun...nə yalan deyim
Durub qucaqladım xatirələri.

Darıxdım, özümə bir çay dəmlədim
Çayım fincanımda soyudu, atdım.
Əlimi gecənin gözünə soxub
Minlərlə darıxan ulduz çıxartdım.

Ağladım, eyvanda siqaret çəkdim
Qayıtdım yatağım soyuyub yenə
Sıxdım dişlərimi, gözümü yumdum
Sonra sakitləşdim, haqq verdim sənə.

Sən hardan biləsən, bu gecələrdə
Soyuq divarlarla danışmaq nədir.
Sən hardan bilsən hamıdan qaçıb
Əzablı təkliyə qovuşmaq nədir.
(Bəlkə də hamısı boş bəhanədir)

Hamıdan, hər şeydən narahat idim
Yenə dirigözlü açdım səhəri
Sən də bir az yoxdun...nə yalan deyim
Durub qucaqladım xatirələri.

-Cəlil Cavanşir.

0 əjdaha! Kvasir

04.02.2024 - 09:59 #382412 mesaj facebook twitter

gecəyə bir şeir paylaş

Günəşin zirvələrdə unudub atdığı
qar kimi tənha qalsam da...

Bir az iş-güc qatır başı,
bir az da yazı-pozu:
sənsiz yaşaya bilirəm,
narahat olma, Qızım.

Amma yaşaya bilmirəm, bilmirəm.

Bir az səndən zəhləm gedir,
bir az da özümdən.
Narahat olma, Qızım –
sənsiz yaşamaq mümkünmüş deyə
yavaş-yavaş düşürsən gözümdən.

içirəm-kövrəlirəm, kövrəlirəm-içirəm...
Narahat olma, Qızım –
öldürdüyün gündən bəri yavaş-yavaş dirilirəm:
o dünyadan bu dünyaya hər gün bir az köçürəm.

Amma yaşaya bilmirəm, bilmirəm...

Hərdən züm-zümə edirəm,
hərdən də ulayıram...
Narahat olma, Qızım –
yavaş-yavaş sağalıram iflicdən,
məsələn, artıq səni xatırlayanda
başımı bulayıram.

Amma yaşaya bilmirəm, bilmirəm...

istəsəm taparam səni –
atıb gedən qadınların hamısı
eyni yerə yığışırlar əslində...
Amma axı nəyə lazım, mən ki sənsiz ölmürəm.

Amma yaşaya bilmirəm, bilmirəm...

Narahat olma, Qızım –
mən şəhərdə gəzəndə
insanlar bir adamlıq kənardan keçirlər,
sanki yanımda yeriyirsən deyə...

-Salam Sarvan.

1 əjdaha! Kvasir

03.02.2024 - 01:45 #382369 mesaj facebook twitter

gecəyə bir şeir paylaş

Gəl indi xatırlayaq bütün olanları biz,
Özümüz yazmalıykən hökmü biz, qərarı biz,
Taleyin əllərinə verdik ixtiyarı biz,
Günah kimdədir görən? Mən bilmirəm! Barı biz
Bir nişanə qoymadıq xatirə dünyasında.
Heç olmasa xəyalın dumanlı aynasında
Səninlə bir anlığa gəlib görüşürəmmi?
Yadına düşürəmmi?...

-Əliağa Kürçaylı.

5 əjdaha! Kvasir

02.02.2024 - 00:10 #382319 mesaj facebook twitter

molla pənah vaqif

Mən cahan mülkündə mütləq, dоğru halət görmədim,
Hər nə gördüm, əyri gördüm, özgə babət görmədim
Aşinalar ixtilatında sədaqət görmədim,
Biətü iqrarü imanü dəyanət görmədim,
Bivəfadan lacərəm təhsili-hacət görmədim.

Hər kişi hər şеy ki, sеvdi, оnu bеhtər istədi,
Kimi təxti, kimi taci, kimi əfsər istədi.
Padşahlar dəmbədəm təsxiri-kişvər istədi,
Еşqə həm çоx kimsə düşdü vəsli–dilbər istədi,
Hеç birində aqibət, bir zövqü rahət görmədim.


Gün kimi bir şəxsə gündə xеyr vеrsən səd həzar,
Zərrəcə еtməz ədayi-şükri-nеmət aşikar,
Qalmayıbdır qеyrəti şərmü həya, namusu ar,
Dеdilər ki, еtibarü еtiqad aləmdə var,
Оndan ötrü mən də çоx gəzdim, nəhayət, görmədim.


 Baş ağardı, ruzigarım оldu gün-gündən siyah,
Еtmədim, səd hеyf kim, bir mahi ruxsarə nigah,
Qədr bilməz həmdəm ilə еylədim ömrü təbah,
Vaqifə, ya rəbbəna, oz lütfünü еylə pənah,
Səndən özgə kimsədə lütfü inayət görmədim.

0 əjdaha! Kvasir

07.01.2024 - 17:59 #381755 mesaj facebook twitter

imadəddin nəsimi

(baxma: imadəddin nəsimi/-381366) -bu paylaşımdan baxıb yazmaq qərarına gəldim.
dinə görə öldürülən bir adamı məsciddə islamı qaydalara uyğun dəfn mərasimini aparıb dəfn etmirdilər.Amma nəsimi belə dəfn edilib.hətta qəbrinin üstündə məsciddə yazllıb ki “əgər siz yeni bir nəfəs duymaq istəyirsinizsə,əgər dünyanı dərk etmək istəyirsinizsə,nəsiminin bu sözlərini oxuyun”.yəni hürufilik həmin dövrdə təkcə dini bir axın yox,həm də siyasi bir hərəkat kimi qiymətləndirilirdi.həmid araslı nəsimi haqqında kitabında vurğulayır ki,yəqin ki,nəsimi təkcə dinə görə yox,siyasi əqidəsinə görə öldürülmüşdü.
misirdən birbaşa qərar gəlmişdi nəsiminin ağqoyunlu,qaraqoyunlularla əlaqəsi olduğu üçün,qulluq etdiyi üçün öldürülməsi barədə.həmçinin həmid araslının kitabına əsasən,qaraqoyunlu hökmdarı bakını alandan sonra nəsimiylə görüşür və hürufiliyi qəbul edir.yəni siyasi cəhətdən öldürüldüyü və hürufiliyin,dövründə həm də siyasi əhəmiyyət daşıdığı heç də qeyri-real gəlmir.
dərisinin soyulması belə qərəzli məsələdir,sırf ölüm fərmanı var bu barədə.
öldüyü zaman “zahidin bir barmağın kəssən,dönüb həqqdən qaçar,
gər bu gerçək aşiqi sərpa soyarlar,ağrımaz” beyti də həmən an da deyilməsi qərəzlidir.hansl ki,nəsimin bir çox müridi o öldükdən sonra nəsimi təxəllüsü ilə bu kimi şeylər çox yazmışdır.
ənəlhəqq məsələsinə gəldikdə isə,bunu ilk öncə mənsur həllac dilə gətirib və öldürülüb bu fikirlərə görə.yəni,nəsimidən qabağ onun sələfi olduğu sayılan həllaca nəzər yetirmək lazımdır.
mənsur həllac allahı zikr etdiyi zaman ondan başqa hər şeyi, hətta öz nəfsini də unudaraq belə bir ekstaz hallarından (sufilikdə buna səkr halı deyilir) birində, "sən kimsən? ", - deyə soruşanlara "ənəl-həqq" cavabını vermişdir. çünki bu sözün əsl mənası "mən yoxam, yalnız haqq vardır" deməkdir. bu vəziyyətdə isə insanın ruhu allaha qovuşur və sufilikdə mövcud olan ən yüksək mövqeyə ucalır. bu fikrə görə, həllac mənsur çox böyük bir vəlidir və tam mənası ilə müsəlman sufilərindəndir.(təbii ki,bunlar yanaşmadır bəzi tarixçilərin,din adamlarının,şairlərin nəzdində).
nəsimi də həllacı özünə ideal olarağ görürdü.hətta həllac təxəllüsü ilə də yazdığı qəzəllər də vardır.
-həmçinin əlavə edim ki,mən belə düşünürəm ki,indiki dövrdə müasir dövlətlərin əsası deyildikdə,1648-ci ildə 30 illik müharibənin sonunda vestfaliya sülhündən başlayarağ avropada yaranan dövlətlər götürülür.amma və lakin bizdə bu 14-15-ci əsrlərdən başlaya bilərdi.hansı ki,dinə rasional yanaşma.düzdür,bunun da əskik,ziddlik yaradan tərəfləri var,amma təməl saymaq olardı,məncə.

5 əjdaha! Kvasir

27.12.2023 - 02:54 #381403 mesaj facebook twitter

cahangeşt balaxanı

zülmi-sitəmdən eylərik hər gün aman-aman,
gözlər bir ox misalıdı qaşlar kaman-kaman,
məhv oldu körpə-körpə ümidlər zaman-zaman,
kəndir də istəməzdi sonum intihar ola.
--------
dəstəklə iddialı xiridar olanları,
tək-tük görür əhali xiridar olanları,
çıxmaqla ruhu ali xiridar olanları,
söz aləm içrə qədri bilinməz qida imiş.

-müzarə bəhrində bədahətən dediklərindən iki bənd.

3 əjdaha! Kvasir

26.11.2023 - 00:47 #380555 mesaj facebook twitter

əli xəyyam

əli xəyyam 1989-cu ildə təbrizdə doğulub, bakıda böyüyüb. 2006-cı ildə bakı atatürk liseyini, 2011-ci ildə isə xəzər universitetinin iqtisadiyyat fakultəsini bitirib. o həmçinin ingiltərənin oksford şəhərindəki london kral kollecini bitirmişdir. əli xəyyam bir neçə şeir kitabının və şeir albomunun müəllifidir.
2010-cu ildə deyil ilk kitabını nəşr etdirmişdir. "deyil" kitabının redaktəsi və ön sözü filosof alim ağalar məmmədov tərəfindən verilib. dizayn orxan məmmədovundur.
əli xəyyam ikinci kitabını orxan cuvarlı ilə birgə qələmə almışdır. kitabda eyni mövzuları hər iki yazar öz şəxsi münasibətini bildirir. deviz: "eyni hadisəyə 2 fərqli baxış. eyni hissin 2 fərqli cür yaşanmış olması. eyni insanın 2 fərqli hissəyə parçalanmasıdır." cuvarlı bunu şeir ilə, xəyyam isə nəsr ilə ortaya qoyur. baxışlarında bəzi mövzularda çox yaxın olsalar da, bəzilərində radikal dərəcədə fərqlidirlər. buna görə də oxucu eyni mövzuya iki fərqli baxış ilə eyni zamanda tanış olur. mövzular müasir azərbaycan gəncinin duyduqları, hiss etdikləri, görmək istədikləri, problemləri və sevgisi haqqındadır.
əli xəyyamın sayca üçüncü kitabı olan "bulud bağçaları" isə 2014-cü ildə çap olunmuşdur. kitabın ilk iki nəşri çox qısa zaman ərzində tükənmişdir.
hal-hazırda tural yusifovla youtube'da "söhbətgah"verlişini aparırlar.

4 əjdaha! Kvasir

24.11.2023 - 18:44 #380515 mesaj facebook twitter

mahir cürət

bir gün gecənin yari
yar gəldi mənə sari
boynundakı mirvari
gözlərimi qamaşdırdı.

2 əjdaha! Kvasir

10.09.2023 - 11:26 #378458 mesaj facebook twitter

hiperboreya

Yunan mifologiyasında Şimal küləyinin arxasında günəş işığının heç vaxt əskik olmadığı, ağacların həmişə meyvələrlə dolu, çəmənliklərinin yaşıl olduğu mifik bir diyarın adıdır.

Şimal küləyi tanrısı Boreasın nəfəsini buraxdığı nöqtədən kənar mənasını verən yunan termini, Boreasın Trakyada yaşadığını nəzərə alsaq, Yunan düşüncəsində əvvəlcə Trakiyanın şimalı mənasını verməli idi. Hiperboreya əvvəlcə soyuq bir ölkə kimi düşünülsə də, adından da göründüyü kimi, mükəmməl iqlimi olan, ildə iki dəfə torpaqdan məhsul götürən, uzun illər mavi səma altında yaşayan və xoşbəxt olan utopiya diyarı kimi təsvir olunmağa başlamışdır. Klassik dövrdən bəri günlər. Herodotun, Hesiodun, Homerin, Pindar Keosdan Simonidin və Lesboslu Hellanikusun əsərlərində Hiperboreya ölkəsi və onun hiperboreyalılar adlanan əhalisindən bəhs edilmişdir. Müxtəlif müəlliflər də ölkənin yeri haqqında fərziyyələr irəli sürərək Homerin “iliada”sında Rifeya dağlarının (Alp və ya Ural) arxasında olduğunu, Pindar isə Dunay çayının ətrafında olduğunu və Abderalı Hekate Britaniyada idi. Eramızın 1-ci əsrində Plutarx hiperboreyalıları Romanı qarət edən Keltlərlə, II əsrdə isə Hieroklu skiflərlə eyniləşdirdi https://i.imgur.com/aGWp6bm.png

(şimal qütbü xəritəsi)

Hiperboreyalılar

Yunan mifologiyasında Şimal küləyinin kənarında yerləşən Hyperborea adlı əfsanəvi ölkədə yaşadığına inanılan insanların adıdır. Zevs Apollona Delfiyə getməyi əmr etsə də, tanrı əvvəlcə qu quşlarının çəkdiyi arabası ilə Hyperborea'ya getmiş və bir müddət qaldıqdan sonra deyilənləri yerinə yetirmiş və 19 ildə bir dəfə ulduzlar fırlananda bu ölkənin yanında dayanmışdır. tam bir inqilab etdi və öz mövqeyinə gəldi. Apollon Zevsin Siklopları öldürdüyü oxu bu ölkənin paytaxtında məbəddə gizlədib və bu ölkənin sakinlərindən biri Abasis oxla bütün dünyanı bir başından o biri ucuna qədər gəzməyi bacardı. Herodotun fikrincə, Delosda tapılan və Apollona aid olduğu deyilən bəzi müqəddəs əşyalar Hiperboriyadan gəlib. Başqa bir rəvayətdə deyilir ki, Apollon və Artemidanın doğulması zamanı Hyperbor, Argis və Opis adlı iki gənc qız Letonun asanlıqla dünyaya gəlməsinə kömək etmək üçün gəliblər. Qalatiyalıların Delfiyə səfəri zamanı Hyperbore, Hyperokhos və Laodokosdan olan iki ruh peyda olub, düşməni dəhşətə gətirir və bölgənin müdafiəsinə kömək edir. Belə dəlillərə əsaslanaraq iddia edilir ki, hiperboreyalılar bəzi Apollon kultlarının mənşəyini formalaşdırmışlar və xüsusilə Delfi kahinini qurmuşlar. Apollondan başqa Herakl, Perse kimi qəhrəmanlar da müxtəlif miflərdə bu ölkəyə səfər etmişlər.

3 əjdaha! Kvasir

10.08.2023 - 15:15 #377319 mesaj facebook twitter

yazarların paylaşmaq istədikləri şeirlər

Öyrət mənə hər ləhzə nədir xoşsifət olmaq,
mənçün çətin oldu eləbil bicəhət olmaq.

Gəldinsə,qonağ ol bura,ətraflı düşün sən,
Çox yaş yaşamağ xeyri yox,az yaxşı düşünsən,

Bəzən yadına xatirələr ani düşüncə,
Keçmiş gələcəyçün yaradır fani düşüncə.

“Har(a)dan gəliriy,məqsədimiz nə?”deyə bir söhbət aparsan,
Axtar yenə də boş-boşuna,bəlkə taparsan.

Bir toplum içində yaşayan azad olarmı?
hər şeydən əl üzmüş Kvasir bir zad olarmı?

- kvasir

2 əjdaha! Kvasir

06.06.2023 - 20:45 #373455 mesaj facebook twitter

yazarların paylaşmaq istədikləri şeirlər

indi yaxınlar da uzağlardılar,
indi uzaqlar da uzaq qaldılar.

indi də rindanə və sərkəş adam,
indi özüm özlüyümə
çox yadam.

indi ciyərlər siqaret tüstüsü,
indi yox olmuş yaşamaq dürtüsü.

indi həyatımda dönüş nöqtəsi
indi əcəl canım üçün gəlməsi.

indi çəkilmir daha can qayğısı,
indi duyulmur daha qəlb ağrısı.

indi fəna mülkə dönük çıxmışam,
indi mənim mülkü vurub yıxmışam.

indi sözüm gah tükənir,gah gəlir,
indi xəbər ver mənə,Allah gəlir?

- kvasir

1 əjdaha! Kvasir

27.04.2023 - 02:28 #371260 mesaj facebook twitter

yazarların paylaşmaq istədikləri şeirlər

Dünya necə dünyadı(r) ki,dünyadə batırsan,
Çatmağ diləyirsən yenə Allaha,çatırsan?

“Yat-yat” dedilər,biz də bir ömrü belə
verdik,
Sonra kiməsə tənə ilə “sən də yatırsan?”

Dinməz dilim,ancaq ki,nə fayda,yenə dinsə,
Alsın cavab “aləmləri bir-bir(i)nə qatırsan”.

Həmdəm ola bilməz idealarla reallığ,
Məsul(i)y(y)əti bir-bir götürürsən,ya atırsan?

Cavid,sənə fikri yaradan vardı fikirlər,
Baxma düşünürsən,qağa,fərq yükdə,qatırsan.

- kvasir

2 əjdaha! Kvasir

09.04.2023 - 02:35 #370113 mesaj facebook twitter

yazarların paylaşmaq istədikləri şeirlər

Ölüncə razı olmayan bizə qünuti-vəqtidi(r),
Həyati axtarışların sonu sükuti-vəqtidi(r).

Sabahlara dünənlərindi yol cızansa,xeyri var,
Dünənlərində bəs dalan-dalan dolansa,xeyri var?

Əlində varsa,yetməyir və tez qaçır uzağlara,
Uzağ-uzağ fikirləşir,ömür gedir tuzağlara.

Bir iş ki,başə gəlmədi,danış nə qədri kəlmədi,
O baş ki,daşə dəydisə,görürsən iş əməldədi.

Azadlığın sözün duyağ,toxunmarığ ki,çatmaz əl,
Tək olmadım,sudan quruya gəlməyimdə var bədəl.

Nə qədri ali olmuşam o qədri murdar olmuşam,
Özümdə aşkar olmuşam və küfrə vadar olmuşam.

- kvasir

5 əjdaha! Kvasir

28.02.2023 - 00:45 #368071 mesaj facebook twitter

1 əjdaha! Kvasir

18.02.2023 - 11:50 #367684 mesaj facebook twitter

8 əjdaha! Kvasir

13.02.2023 - 11:42 #367334 mesaj facebook twitter

yazarların paylaşmaq istədikləri şeirlər

Titrəyib yer tərpənəndə bilmirəm insanların,
Şübhəli imanları tərpəndi, ya tərpənmədi?

Hündür eyvandan baxıb dövran mənimdir söyləyən,
Məmurun eyvanları tərpəndi, ya tərpənmədi?

Allahın torpaqların ac kəndliyə pulnan satan,
Quldarın ormanları tərpəndi, ya tərpənmədi?

Həm evi, həm qəlbi sınmış binəvalarçün görən,
Dövlətin imkanları tərpəndi, ya tərpənmədi?

Özgənin ünvanına öz nəslini yerləşdirən,
Acgözün ünvanları tərpəndi, ya tərpənmədi?

Dövri-Sabirdən bu yanə bir əsr yatmışların,
Lərzədən yorğanları tərpəndi, ya tərpənmədi?

Can güdən oğlanların dəhşətdə ikən özləri,
Özgələrçün canları tərpəndi, ya tərpənmədi?

Pünhanın söznən vurub tərpətdiyi insanların,
Siz bilən, vicdanları tərpəndi, ya tərpənmədi?
-baba pünhan

1 əjdaha! Kvasir

08.02.2023 - 17:21 #367010 mesaj facebook twitter

azərbaycanda komediya proqramları

Uşağlıqdan bəri bir çoxumuzun gördüyü,izlədiyi və güldüyü,bəlkə də qəh-qəhə atdığı illərlə davam edən komediya verlişləri,tamaşalarına baxmışığ.Bu sektorda 20-30 ildi dəyişməyən komandalar da var,hətta.amma və lakin söhbət komandanın personallarından getmir,hal-hazırda.əhatə etdiyi,xalqa göstərdiyi mövzulardan gedir.Dəyişilməyən,standart və xalqda gülüş yaradan mövzularımız:gəlin-qayınana,toy-büsat,qohumlar,ailə-məişət problemləri.Demək olar ki,üstünlük təşkil edən mövzuların mücəssəməsi bunlardır.həmin mövzulara baxıb 15 il qabağ
Gülən insanlar,yenə də həmin ki,mövzulara qulaq asanda gülür.Söhbət gülməklərindən də getmir,şəxsi işləridi.Amma və lakin bu gülüş mövzuları,əsasən,bizim əksik tərəflərimiz,problemlər yaradan söhbətlərdir.insan zəif cəhətlərinə gülər,amma buna bir çarə də qılar.biz də baxıb illərlə eyni şeylərə gülən insanlar elə ancağ gülür və bunlara ləzzət edir,sanki fəxr olunası hərəkətlərdir.öz hallarına gülənlər,ağlanası hallarını fəxrdən gülünəsi hala çevirmədən,gülürlər.xalqın öz vəziyyətindən piyar tutanlar yaxşı tutur.hərtərəfli yuxudu bu.

2 əjdaha! Kvasir

05.02.2023 - 23:11 #366904 mesaj facebook twitter

/ 20 »
Notice: Undefined variable: user_id in /var/www/soz6/sds-themes/vengeful-light/profile.php on line 1336


blok -   başlıqlarını gizlət
Notice: Undefined variable: user_id in /var/www/soz6/sds-themes/vengeful-light/profile.php on line 1343