bugün wiki təsadüfi son
sözaltı sözlük
məsləhət postlar mesaj Profil

Son yazılanlar


loddard


418   0   0   0


blok başlıqlarını gizlət

Notice: Undefined variable: thisuser in /var/www/soz6/profilson.php on line 166

4 əjdaha! loddard

23.04.2016 - 15:15 #211471 mesaj facebook twitter

8 əjdaha! loddard

23.04.2016 - 00:37 #211418 mesaj facebook twitter

çayxana siyasətçiləri

taleyüklü dünyavi məsələlərə zər ataraq baş yoran, beyin fırtınası yaradıb olan qalan beynini də elə həmin fırtınada havaya sovuran, əsləhəsini geyib qəlyanını qurşanan nadir növ canlılardır.

14 əjdaha! loddard

23.04.2016 - 00:25 #211415 mesaj facebook twitter

10 əjdaha! loddard

22.04.2016 - 23:45 #211406 mesaj facebook twitter

bəyanat vermə ehtiyacı

var belə bir ehtiyac, tribuna sevgisi. tribuna dediyim də klaviaturadı yəni. çayxanada nərd vuran bəzi dayılar bu qələti eləməz. hamını bir bəyanat, sosial mesaj vermə şeyi ələ keçirib. kimlərisə nəyəsə səsləmək, nəbilime çağırış eləmək. dostluğunda 3-5 nəfər var, adam xalqa səslənir özlüyündə "mən hesab edirəm ki, filan şeyi filan eləməməməliliyik". əə durrr..

bidə bu mikrofon sevgisi şəklində də təzahür edir bəzən. "burdan demək istiyirəm ki..zırt...pırt.." ala sikdiz beynimizi axı

11 əjdaha! loddard

22.04.2016 - 15:43 #211351 mesaj facebook twitter

3 əjdaha! loddard

21.04.2016 - 19:39 #211295 mesaj facebook twitter

1 əjdaha! loddard

21.04.2016 - 16:38 #211276 mesaj facebook twitter

5 əjdaha! loddard

21.04.2016 - 14:20 #211267 mesaj facebook twitter

zövq verən kiçik oğraşlıqlar

sistem robotu adından timidusa entrisinin formata uymadığı üçün silindiyi haqda msj atmaq)) anlayamazsız necə zövqlüdü. başqa yazarlara elə də zövqlü olmur, deyim biləsiz.
+
hansısa yazarın adından girib entrisini favlamaq.

1 əjdaha! loddard

21.04.2016 - 13:53 #211264 mesaj facebook twitter

marşrutda yer verməyən gənclik

(baxma: bəndəniz) özü də arxa boş ola-ola düz ortalarda bir yerdə pəncərə qırağında başımı telefona gömürəm, heç eləbil oralı deyiləm. bir allahın bəndəsi də demir ki, əə, ay gədə dur yer ver. bahasına 20 qp pul vermişəm, niyə də oturmuyum))
düşəndə də ya orta qapıdan qaçıram ya da 10 qp tulluyuram ora. baxırda indi vəzyətə

6 əjdaha! loddard

20.04.2016 - 23:25 #211224 mesaj facebook twitter

1 əjdaha! loddard

20.04.2016 - 22:58 #211221 mesaj facebook twitter

kordilyer

kordilyer silsiləsi yer kürəsinin ən böyük dağlıq ölkələrindən biri olub şimaldan ( aleut dağları) cənuba (odlu torpaq) qədər 15000 km məsafədə uzanır. olduqca mürəkkəb morfostruktur və landşaft sahələrinə malikdir. kordilyer dağlarında coğrafi vilayətlər enlik istiqamətində ayrılıb: 1) alyaska kordilyerləri, 2) kanada kordilyerləri, 3)  abş kordilyerləri, 4) kaliforniya yarımadası ilə birgə meksika yaylası 5) vest-indiya adaları ilə birgə mərkəziamerika<br />
<br />
alyaska kordilyerləri: bu təbii coğrafi vilayət kordilyer dağlarının alyaskada yerləşən şm.q. hissəsini əhatə edir. kordilyer dağları üçün səviyyəvi olan 5 morfostruktur zonanın hamısına bu vilayətdə rast gəlmək olar. lakin bu zonalar başqa təbii coğrafi vilayətlərdən fərqli olaraq qərbdən şərqə deyil, cənubdan şimala doğru dəyişilir.<br />
<br />
kanada kordilyerləri: mülayim qurşaqda yerləşən və dağlıq sahələrin üstünlük təşkil etdiyi təbii coğrafi vilayətdir. vilayətin relyefinin formalaşmasına qonşuluqda yerləşən kanada kristallik qalxanının böyük təsiri olmuşdur. kristallik özülə yaxın olan sahələrdə antiklinal qırışıqlar və dağlıq sahələr dik yamaclıdır. onlar üstəgəlmələr və dislokasiyalarla çox pozulmuşdur.<br />
<br />
dağlıq sahələrin inkişafında larami və nevada qırışıqlıqları ilə yanaşı, pleytosen dövrü buzlaşmasının da böyük rolu olmuşdur. buzlaşmanın təsirilə dağlıq sahələrin nisbi hündürlüyü alçalmış, təbii vilayətin qərbində fyord sahil tipi formalaşmış, dağarası çökəkliklər moren çöküntüləri ilə dolmuş,  çay dərələri təknəvari şəkil almış və ərazidə çoxlu göl çökəklikləri yaranmışdır.<br />
<br />
abş kordilyerləri: şm. amerikada oroqrafik cəhətdən ən mürəkkəb təbii coğrafi vilayətdir. qitənin qərbində, təxminən 48 dərəcə şm. e.-dən başlayaraq, cənubda  kaliforniya yarımadası və meksika  yaylasına qədər uzanmışdır. göstərilən ərazi daxilində daima qarla örtülü olan yüksək dağ zirvələrilə yanaşı, geniş sahə tutan olduqca hamarlanmış yaylalar, həmçinin sıx meşələrlə yanaşı olduqca quru iqlimə malik yarımsəhra və səhralar mövcuddur.<br />
<br />
abş kordilyerlərinin qərbdən şərqə eni 2,5 min km-ə çatır. göstərilən istiqamətdə cavan qırışıq dağları nisbətən cavanlaşmış qədim dağlıq və hətta platforma sahələri əvəz edir. kanada kordilerlərindən fərqli olaraq burda larami dağlıq qurşağı bir neçə müstəqil dağ silsiləsindən ibarətdir. larami dağ qurşağının əsasını təşkil edən qayalı dağlardan qərbə kolumbiya, kolorado yaylaları və böyük hövzədən ibarət olan daxili yaylalar və qısa dağ massivləri geniş ərazi tutur. daxili yaylaları qərbdə kaskad və syerra-nevada dağları haşiyələmişdir. bu dağlardan qərbdə uillamet və kaliforniya vadıləri uzanır. abş kordilyerləri təbii şəraitinə görə 3 yerə ayrılmışdır. vilayətin şərq kənarında yerləşən qayalı dağlar, böyük düzənliklərlə (şərqdə) kolumbiya və kolorado yaylaları arasında yaşıl ada şəklində yüksələn dağ silsiləsidir.<br />
<br />
kaliforniya yarımadası və meksika yaylası: meksika yaylası, təqribən 32 dərəcə şm. e-dən başlayaraq cənubda balsas çayının tektonik dərəsinə qədər uzanmışdır. təbii xüsusiyyətinə görə şm. amerika kordilyerləri ilə mərkəzi amerika arasında keçid təşkil edir.<br />
<br />
mərkəzi amerika və vest-indiya: şm. amerikanın tropik və subekvatorial iqlim qurşağında yerləşən ensiz cənub hissəsi və meksika körfəzi, atlantik okeanı və karib dənizi arasında yerləşən adaları əhatə edir. quruda meksika yaylasının cənubunda balsas çayının tektonik dərəsindən başlayaraq panama kanalı sahəsinə qədər uzanır.iki qitə arasında quru körpüsü rolunu oynayan bu təbii coğrafi vilayətin geoloji strukturlarının əsası larami qırışıqlığı dövründə qoyulmuş və pliosen epoxasında isə indiki şəkildə formalaşmışdır.

3 əjdaha! loddard

20.04.2016 - 19:57 #211206 mesaj facebook twitter

tını

türkcə 1 sözdü
az. tembr

0 əjdaha! loddard

20.04.2016 - 13:37 #211178 mesaj facebook twitter

penisindən qıdığı gələn insan

bu hadisə hələ beş il bundan öncə, günəşli bir yaz günündə baş vermişdi. alça ağacları yenicə çiçəkləməyə başlamış, güllərin ətri ətrafı öz cənginə almışdı. belə bir məqamda bekarçılıqdan pəncərədən həyəti seyr edərkən qəfil telefonun səsinə diksindim. vızov atan sinif yoldaşım/məhləuşağı r.a. idi. tez obratnı zəng elədim. məlum oldu ki, qız tapıb, özü də düz üzbəüz binada qalır və tək getməyə çəkindiyi üçün məni də dəvət eliyir

nəisə, nə başınızı ağrıdım. birinci bu girdi içəri, mən də koridorda gözləyirəm. bir də gördüm içəridən bidənə guppultulu gülüşmə səsi qopdu ki, bəlkə də qonşular dik atıldı. ala bu nəidi belə deyib girmək istədim içəri, yaxşı ki qapı bağlı oldu. bizimki suyu süzülə süzülə (qeyd- burada məcazi mənada işlədilmişdir) çıxdı ki "getdik". dedim axı indi gəlmişdik, bəs mən? dedi başqa vaxt şeyeliyərsən. belə...

2 əjdaha! loddard

19.04.2016 - 22:17 #211126 mesaj facebook twitter

qız mürəbbəsi

ən dadlı mürəbbə çeşidi. bişirmək üçün heç şəkər qatmağa da ehtiyac yoxdu. fəqət bu hamısına aid deyil. bəziləri var ki, bişirirsən baxırsan ki acı çıxır. belələrinə vaxt itirməyə dəyməz.

1 əjdaha! loddard

19.04.2016 - 17:45 #211069 mesaj facebook twitter

2 əjdaha! loddard

19.04.2016 - 16:40 #211064 mesaj facebook twitter

tarsierlərə nifrət etmə səbəbləri

indi bəziləri məni irqçi adlandıracaq. guya bunlar humanizmin yenilməz keşikçisidirlər, mən isə geridəqalmış, müasir mədəniyyət ideallarına sığmayan təfəkkür yiyəsiyəm, gerici, rasist, faşist və homofobam.

"tarsierlər də hamımız kimi insandır, insanlara xarici görünüşünə görə qiymət vermək irqçilikdir" deyəcək biri tapılacaq əlbət. amma siz nə deyirsiniz deyin, bu mənim onlara qarşı baxışımı dəyişməyəcək. nifrət edirəm bütün tarsierlərə və tarsierlərdən. həmdə heç bir səbəb olmadan. bəli

0 əjdaha! loddard

19.04.2016 - 16:03 #211055 mesaj facebook twitter

delay

az. (baxma: ertələmə)
ingiliscədəki kökü az. dilinə dayanan nadir sözlərdən biri.
az. dilində bir sıra bölgələrdə hələ də işlənən dalay-dalay etmək sözündən gəlməkdədir.

0 əjdaha! loddard

19.04.2016 - 11:40 #211031 mesaj facebook twitter

intihar

həmişə intihardan qorxmuşam. yəni kim qorxmaz ki?! amma təsəvvür edirəm əgər ölməyəcək olsaydıq və intihar həyatı sonlandırmağa yeganə vasitə olsaydı...

bəlkə nə zamansa intihar edərdim... amma o da bəlkə

3 əjdaha! loddard

19.04.2016 - 11:32 #211030 mesaj facebook twitter

musiqi

dil öyrənmə üçün mükəmməl vasitə. xüsusən mənim kimi yaddaş zəifliyindən əziyyət çəkən insanların öyrənəcəkləri dilin musiqiləri ilə "içli-dışlı" olması onlara faydalı olacaq. sözlərini bir yerə not edin və musiqi səslənərkən təqib etməyə çalışın. mənasını bilib-bilməməyin fərqi yoxdur. zatən sonradan o dildə düşünməyə başlayacaqsız

1 əjdaha! loddard

19.04.2016 - 11:31 #211029 mesaj facebook twitter

/ 20 »
Notice: Undefined variable: user_id in /var/www/soz6/sds-themes/vengeful-light/profile.php on line 1322


blok -   başlıqlarını gizlət
Notice: Undefined variable: user_id in /var/www/soz6/sds-themes/vengeful-light/profile.php on line 1329