Notice: Undefined variable: querycheckrows2 in /var/www/soz6/sds-themes/vengeful-light/header.php on line 171

qlobus


4   0   0   0
qlobus
10.nəsil yazar
reytinq xalı: 15
entry sayı:4
karma xalı: 227
izləyənlər: 4
sifariş sayı: 0
.....
son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| lövhə

boğazın düyünləndiyi anlar Bir insan var həyatında. ona həyat bəxş edən, qarşılaşdığı çətin vəziyyətlərdə dayaq olan, doğrunu yanlışdan ayırmağı öyrədən. güvəndə hiss etdirən güclü görkəmi,zəhmli baxışları Sənə “bu adam heç vaxt yıxılmaz” dedirtər.bəzən qəzəblənər ona. bəzən danlayar.sonra onun pis hiss etdiyini görüb, gecə yatanda otağına gəlib alnından öpər.bu yolla könlünü alar onun. O an oyaq olar, amma bildirməz. o gedəndən sonra xoş təbəssümlə dərin yuxuya gedər. Günlərin birində bu adamı dərin qəhər içində,gözlərinin dolduğu anda görər.O zaman boğazı düyümlənərək bunu düşünərki, “bu adama bunları edən həyat, mənə nələr etməz?”
deduksiya Əsas mühakimə üsullarından biridir.induksiyanın əksi hesab olunur.mühakimə əsnasında müəyyən müddəalardan yola çıxaraq nəticəyə varmaqdır.Bir şeyin həqiqətini başqasına və ya daha çoxuna əsaslanaraq iddia etməkdir. Deduktiv əsaslandırmada hadisələr barədə ümumi prinsiplərə əsaslanaraq bir-bir mühakimə yürütməyə çalışırıq. Bu düşüncə tərzində ümumilikdən konkretə gedirik.
Nəticənin düzgün olması üçün ön şərtlər düzgün olmalıdır. Amma nəticə hələ də düzgün olmaya bilər.induksiya bizi başlanğıc prinsiplərinə aparan düşüncə tərzidir. Ayırma bu ilkin prinsiplərdən başlayan bir düşünmə formasıdır. Mənbəyi əsas götürdükdə nə qədər dəqiq olarsa, bir o qədər əsaslı düşünmədir. Deduktiv mülahizə şəklində nəticə, ön şərti aşmır. yəni yeni bir şey öyrənən kimi yeni bir ixtira etmirik.
xüsusi formul: Bütün A'lar B'dir.X bir A'dır.O zaman X bir B'dir.
Örnək:"Bütün balıqlar dənizdə yaşayır.Kərgə bir balıqdır.O zaman kərgə dənizdə yaşayır."
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20