bugün wiki təsadüfi son
sözaltı sözlük
məsləhət postlar mesaj Profil

sadecepolad


38   0   0   0

ölür ironik hayatın sosyal fahişesi


blok başlıqlarını gizlət

Notice: Undefined variable: thisuser in /var/www/soz6/profilson.php on line 166
ateistlərə verilən axmaq suallar

Şey 'indi sən meymundan yaradıldığnı da düşünərsən" kimi yersiz və axmaq bir ifadə işlədilmişdi zatən eşitən kimi bi 5sn üznə baxdım. Yaradıldığını nəydi aq? deyəsən bir travma kimi qalacaq məndə :/

5 əjdaha! sadecepolad

12.08.2023 - 00:08 #377424 mesaj facebook twitter

acı həqiqətlər

Səni tanıyan son insan öldüyündə sən heç doğulmamış olacaqsan kimi bir şey deməy olar

1 əjdaha! sadecepolad

12.08.2023 - 00:01 #377423 mesaj facebook twitter

0 əjdaha! sadecepolad

11.08.2023 - 23:58 #377422 mesaj facebook twitter

2 əjdaha! sadecepolad

11.08.2023 - 23:56 #377421 mesaj facebook twitter

1 əjdaha! sadecepolad

22.04.2023 - 12:11 #370903 mesaj facebook twitter

0 əjdaha! sadecepolad

21.04.2023 - 15:27 #370838 mesaj facebook twitter

dezoksiribonuklein turşusu

Hüceyrədə olan 2 tip nuklein turşularından biri. Nüvədə tapılıb deyə bu turşular nuklein adlandırılb.Amma sonralar digər orqanoidlərdə də yəni mitoxondri plastidlər kimi orqanodilərdə olması məlum olmuşdur. Əsasında bu turşular dezoksirbonuk. ( DNT) ve ribonuk. (RNT) irsi məlumatların nəsldən nəslə ötürülməsində, zülalların sintezində aminturşuların daşınmasında iştirak edir.Polimerlərdir, monomerləri nukleotidlərdir.Nukleotid isə kimyəvi birləşmədir. Özündə azot əsası ( 4) , karbohidrat və fosfat turşusu qalığını saxlayır. Quruluşca bur birlərinə bənzəyirlər amma DNT iki zəncirlidir,( bir birinə sarılmış şəkildə) RNT isə təkzəncirlidir.DNT və RNT nin fərqi onların nukleotid quruluşunda ortaya çıxır. Birinci olaraq onlardaki karbon əsasının fərqliliyi, yəni DNT də karbohidrat dezoksiribozadır, adından da bəlli olduğu kimi, rnt də isə beşatomlu karbon ribozadır.Həmçinin DNT zənciri və RNT komplementarlıq prinsipi ilə birləşdiyindən( həndəsi və kimyəvi quruluş uyğunluğu içərisində)yəni uyğun olaraq azot əsasları Adenin Timin ilə Quanin Sitozin ilə qarşı qarşıya durmalıdır. RNT zəncirində isə Timin olmadığından əvəzinə Urasil (U) durur.
Qeyd edəm ki DNT nin molekul strukturu 1953 cü ildə
biokimyaçı Uotson ilə biofizik və genetik Krik tərəfindən öyrənilmişdir.

2 əjdaha! sadecepolad

21.04.2023 - 15:23 #370837 mesaj facebook twitter

2 əjdaha! sadecepolad

19.04.2023 - 22:26 #370708 mesaj facebook twitter

1 əjdaha! sadecepolad

28.03.2023 - 02:10 #369392 mesaj facebook twitter

0 əjdaha! sadecepolad

28.03.2023 - 02:04 #369391 mesaj facebook twitter

yaran tweetlər

bəzi insanların gəlişini gözləmək sahil stansiyasında dərnəgül qatarını gözləmək kimidir.

0 əjdaha! sadecepolad

28.03.2023 - 02:00 #369390 mesaj facebook twitter

0 əjdaha! sadecepolad

27.03.2023 - 01:15 #369307 mesaj facebook twitter

gözü bağlı entry yazmaq

quşlaesa tənəffüs prosesinde haba kisələri də iştrak edir ki niu da kiqay tənəffüsdür. quşlarım ikoqat ttənəddüsü nəticəsində udulan hjabadaki oksihenden daha mix istiddadə olunur. əhər məməlilər habadaki oksigenin yəqribən 20-26 dln ustufadı edirsə, duşlarda ni 80-80 : ı çatlr.
not. mechanical keyboardda yazmaq çətindir

2 əjdaha! sadecepolad

26.03.2023 - 20:51 #369276 mesaj facebook twitter

qəribə təsadüflər

ad gününün mənimki ilə eyni tarixdə olduğunu öyrəndim. bu vaxta qədər heç soruşmamışdım özündən, çox qəribə hiss etdirir.

2 əjdaha! sadecepolad

26.03.2023 - 02:08 #369238 mesaj facebook twitter

ibn sina

Əbu Əli ibn Sina (980-1038) Şərqin ən böyük alimlərindəndir. Buxara vilayətinin Əfşana kəndində anadan olmuşdur. Təhsilini Buxara şəhərində almışdır. Məktəbi bitirdikdən sonra gənc ibn-Sina riyaziyyat, həndəsə, məntiq,astronomiya ,fəlsəfə, tibb və başqa elmlərlə artıq dərəcədə maraqlanmış və bu sahələrdə parlaq nəaliyyətlər əldə etmişdir.Tibb, əczaçılıq və fəlsəfəyə aid olduqca mühim və dəyərli əsərləri vardır.

3 əjdaha! sadecepolad

26.03.2023 - 01:15 #369236 mesaj facebook twitter

1 əjdaha! sadecepolad

26.03.2023 - 01:04 #369233 mesaj facebook twitter

qaraqoyunlular

yaxud Qaraqoyunlu dövləti, 1406-1468-ci illərdə Azərbaycanda, iraqda və Şərqi Anadoluda hökmranlıq etmiş sülalə. Qara Məhəmməd oğlu Qara Yusif tərəfindən təsis edilmiş bu dövlətin bayrağı üzərində ara qoyun embleması olduğu üçün Qaraqoyunlu adlandırılmışdır.
(bax: ağqoyunlular)

0 əjdaha! sadecepolad

26.03.2023 - 01:01 #369231 mesaj facebook twitter

4 əjdaha! sadecepolad

22.03.2023 - 00:34 #369011 mesaj facebook twitter

yunan musiqisi

Yunan musiqisi deyəndə ağlıma Antique gəlir.Sonsuza qədər ürəyimdə bi ayrı yeri olacaq... Ən sevdiyim mahnısı bu idi, yunan musiqisi başlığını görən kimi yenidən axtarıb tapdım)

(youtube: )

0 əjdaha! sadecepolad

22.03.2023 - 00:19 #369008 mesaj facebook twitter

0 əjdaha! sadecepolad

21.03.2023 - 14:49 #368966 mesaj facebook twitter

/ 20 »
Notice: Undefined variable: user_id in /var/www/soz6/sds-themes/vengeful-light/profile.php on line 1322


blok -   başlıqlarını gizlət
Notice: Undefined variable: user_id in /var/www/soz6/sds-themes/vengeful-light/profile.php on line 1329