carmina burana


336   6   0   0
carmina burana 5.nəsil yazar
reytinq xalı: 560
karma xalı:689
entry sayı:336
izləyənlər:5
sifariş sayı:1

son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| saxlanılanlar| lövhə/blog
telefonunda azerbaycan shrifti olmayan yazar

orfey bəzi mənbələrə görə
həqiqətən yaşamamış əfsanəvi birisi
və ya mifoloji bir şair olaraq qələmə
verilsə də, ezoterizm`də, Qədim
Yunanistana müdrikliyi Pifaqor və
Platon'dan əvvəl gətirmiş, ən böyük şəxsiyyətlərdən biri olaraq qəbul
edilir.
Mifologiyada Orfey`in arvadı bir palıd
nemf'i olan Evridika bir gün
Aristaeus'dan qaçarkən ayaqlarına bir
ilan dolanır. Orfey sevgilisi ölüb yeraltına gedəndə ona təkrar
qovuşmaq üçün böyük səylər
göstərir. Tanrılardan yardım görmə
ümidiylə lir'i çalaraq ahəngli
musiqilər yaradır. Bu səylərin
sonunda yeraltı tanrı Pluton gəlir. Ona sevgilisinə qovuşacağını deyir,
lakin bir şərt vardır: sevgilisi yeraltı
aləminin qaranlıqlarından işığa çıxana
qədər onun üzünə baxmamalıdır.
Beləcə Tanrının köməyi ilə sevgilisi
Aether qatlarından çıxıb yüksəlməyə başlayır, lakin tam işığa çıxacaqkən
Orfey dözə bilməyib sevgilisinə baxar
və buna görə də Evridika yenidən yer
altına düşər.
Orfeyin adı "işığı ilə şəfa verən"
mənasına gəlir.
luddit 19-cu əsrdə ingiltərədə
mexaniki avadanlıqları məhv edərək
etirazlarını göstərən tekstil işçiləri
qrupu.Qrup maşınların aldadıcı bir
şəkildə standart əmək qaydaları
qoyduğunu iddia edirdi. Onlar avadanlıqların zamanla işçilərin
yerinə keçəcəklərindən və işlərini
itirəcəklərindən qorxurdular.
“Luddit” sözü günümüzdə
sənayeləşmənin, avtomatlaşmanın
əleyhinə olan bir şəxs mənasında işlədilir.
Qrupun etirazları Nottinqem
şəhərində başlamış və 1811-ci ildən
1816-cı ilədək bütün region əhatə
etmişdi.
Luddit sözünün iki avadanlığı sındıraraq bu etirazları başladan Ned
Luddun adından yarantığı güman
olunur.
nırx Ən zəruri ehtiyacları təmin edən mallara hökumət orqanları
tərəfindən qoyulan qiymət.
buraz gündəlik işlətdiyimiz olan 'tros' sözünün azərbaycanca qarışığı olan söz. çox yoğun ip mənasında işlədilir
cecim Arasına yorğan-döşək və s. yığmaq, döşəməyə salmaq, ya da xalça kimi divardan asmaq üçün müxtəlif rəngli iplərdən toxunan zolaqlı, yaxud naxışlı döşənəcək
artek vaxtilə ssridə fəaliyyət göstərmiş məşhur pioner düşərgəsi.düşərgənin yaradılması fikri 1924-ci ildə bəyan edilmişdir.artek tuberkulyoz zəhərlənməsindən əziyyət çəkən uşaqlar üçün beynəlxalq qızıl xaç komitəsinin təşəbbüsü sayəsində yaradılmışdı.düşərgənin digər üstün cəhəti isə ilboyu fəaliyyət göstərməsi idi.düşərgədə soyuq müharibə vaxtı yuri andropova yazdığı məktub ilə tanınan samanta smit də olmuşdu.
angelman sindromu nadir rast
gəlinən neyro-genetik xəstəlik.Irqlərdə görülmə tezliyi bilinməməklə
birlikdə təxminən 15,000 ilə 30,000
təbii doğumdan bir olduğu qəbul edilir. Sindrom ilk dəfə 1965-ci ildə
xəstəliyi təsvir edən ingilis həkim
Harry Angelman’a ətf edilmişdir.
Angelman sindromu, ailə üzvlərindən
yalnız birində müşahidə edilən;
xromosom 15′də olan bir qrup gendəki problemdən qaynaqlandığı
düşünülən bir xəstəlikdir. Xəstəliyin
təməl tapıntıları zəka geriliyi, yerimə-
koordinasiya pozuntusu, nitq
pozuntusu, konvulsiya və yersiz
gülmə krizləridir. Hətta bu səbəblə xəstəlik bəzən “xoşbəxt kukla (happy
puppet)” sindromu olaraq da adlanır.
Lakin, xəstəliyin əlamətləri əksər
hallarda uşaqda məktəb öncəsi yaşa
gələnə qədər diqqət çəkmir və ya
başqa xəstəliklərlə qarışdırılır. Angelman sindromlu körpələr normal
hamiləlik və doğum hekayəsi, boy,
çəki, başın ətraf ölçüləri baxımından
normal fiziki xüsusiyyətlərlə
doğulurlar. Ancaq ilk altı aydan sonra
xəstədə inkişaf pozuntuları ortaya çıxır. inkişaf gecikir, amma
degenerativ bir tapıntı və ya motor
bacarıqların itirilməsi hallarına rast
gəlinmir. inkişaf geriliyinin xüsusilə
müşahidə olunduğu ilk dövr 6 – 12
aylar arasıdır. Məhz burada ailənin diqqəti əhəmiyyət kəsb edir. Çünki
bu uşaqlarda erkən diaqnoz ilə təmin
edilən xüsusi təhsil, dil və sosial
adaptasiyanı asanlaşdırdığı kimi
motor problemlərin həll edilməsində
də böyük əhəmiyyət daşıyır.Angelman sindromlu fərdlərdə
metabolik, hematologik və bütün
biokimyəvi analizlər normaldır, ancaq
Angelman sindromlu fərdin yaşı
artdıqca nitq çətinliyi, ataksiya və
inkişaf geriliyi, əlillik kimi hallar qeyd olunmağa başlayır. Angelman
sindromlu fərdlər verbal ünsiyyət
əvəzinə bədən dilini istifadə etməyə
üstünlük verirlər və tez gülümsəyən,
maraq müddəti qısa və tez-tez
əllərini çırpma tərzi hiper-motor fəaliyyət göstərən davranışlar
nümayiş etdirirlər.
Nadir hallarda bəzi Angelman
sindromlu insanlarda xəstənin yaşı
artıqca nəzərə çarpan mikrosefaliya,
çəpgözlük, geniş ağız və seyrək dişlər kimi retarde bir üz ifadəsi ilə yanaşı
ümumiyyətlə 3 yaşından sonra
ortaya çıxan qıcolma tutmaları və
EEQ’da pozuntular müşahidə olunur.
Autizmin alt qrupu olaraq
qiymətləndirilməsi də, autizmin bir çox davranış xüsusiyyətini özündə
əks etdirir. Bəzən orta autizm
diaqnozu da qoyulur. Autizmin bənzər
şəkildə, Angelman Sindromu olan
insanlar bu davranışları nümayiş
etdirir: əl çırpma, çox az danışma və ya heç danışmama, diqqət əksikliyi,
hiperaktivlik , qidalanma və
adaptasiya problemləri və motor
inkişafda geriləmə. Bu uşaqlar
həmçinin dişləmə və saç dartma kimi
davranışlar da sərgiləyirlər. Autizmin əksinə bu insanlar daha çox
sosialdırlar. Çox mehribandırlar və
tez-tez qəhqəhə atırlar. Hərəkət və
tarazlıq pozuntuları, ayaqların diskret
dayanması, titrəməsi, Pals bədən
duruşu, koordinasiya olmayan hərəkətlər müşahidə edilir. Dil,
əmmə və yalama problemləri, dilin
normadan böyük və çöldə olması,
ağız suyu axması, həddindən artıq
ağıza alma və çeynəmə davranışı
problemləri müşahidə edilir və bu uşaqlar suya həddindən artıq maraq
duyurlar.
Angelman sindromunun molekulyar
genetik mexanizmi qarışıq, bir o
qədər də maraqlı bir xəstəlikdir.
Molekulyar diaqnoz qoyulmuş pasiyentlərin əksəriyyətində 15.
xromosomun uzun qolunun proksimal
hissəsindən kiçik bir bölgə əksikdir
( 15q11 – q13 ). Buna görə də
ümumiyyətlə bu sindrom “mikro –
delesiya sindromları ” qrupunda qəbul edilir. Ancaq maraqlı olan
Angelman sindromu barəsində mikro-
delesiyanın mütləq surətdə anadan
gələn xromosomdan olmasıdır. Eyni
mikro – delesiyanın atadan gələn 15.
xromosomdan olması isə tamamilə başqa bir xəstəliyə, Prader – Willi
sindromuna gətirib çıxarır. Bu faktın
səbəbi xromosom bölgəsinin
maternal və paternal kopyalarından
fərqli şəkillərdə təzyiqlənmiş
olmasındandır ( genetic imprinting ). Hazırda Angelman sindromuna gətirib
çıxaran gen və ya genlərin funksional
olaraq hansıları olduğu mövzusunda
tədqiqatlar davam edir. Amma ilk
dəfə bu xəstəliyin genetik siçan
modeli üzərində aparılması, daha sonra insan üzərində tətbiq olunan
eksperimentlərdə də diaqnoz
qoyulmuş xəstələrin təxminən % 5-
dən mutasiyaya uğradığı göstərilən
bu bölgədən bir gen ubiquitin ligaz
olan UBE3A geni aşkarlanmışdır. Siçan modeli xüsusilə hipokampus və
beyincik bölgələrində xüsusilə
maternal UBE3A geninin aktiv
olduğunu və paternal genin demək
olar ki, heç transkripsiya olmadığını
göstərir. Angelman Sindromunun ən
əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri
də əldə edilən bacarıqların qalıcı
olması; yaxşı bir təhsil ilə
uyğunlaşma və bacarıqların inkişaf
etdirilməsidir. Ancaq unutmaq lazım deyil ki, tam korreksiyası mümkün
deyil və həyat boyu davam edən bir
xəstəlikdir.
dəruni Ürəyə, qəlbə, daxilə,daxili aləmə mənsub olan, aid
olan, məxsusolan mənalarda işlədilən söz
epitimiya kilsə hökmlərinə zidd hərəkətlər üçün kilsənin etdiyi cərimə
surğuc Asanlıqla əriyən və tez bərkiyən rəngli bərk qatran (və ya
mum) (konvertləri möhürləmək,
şüşələrin ağzını bərkitmək üçün
işlədilir).
müstəhəq Haqlı olan, haqq qazanmış,
layiq, haqlı mənalarında işlədilən arxaik söz
müğayir Uyğun olmayan, düz gəlməyən, müvafiq olmayan;
zidd, əks, müxalif mənalarında işlədilən ifadə
etajerka Dirəklər üstündə duran rəflərdən
ibarət mebel növü.
mayehtac Lazım olan, gərək olan, ehtiyat üçün, ehtiyacı
ödəmək üçün hazırlanan şeylər.
Mənbə: azerdict
qolem Yəhudi əfsanəsinə görə qolemlər
sehrli sözün vasitəsilə canlandırılan
insan formalı əşyalardır. Əfsanələrdə
qolemlər adətən robot funksiyası
daşıyır və sadə tapşırıqları yerinə yetirirdilər. Amma bəzən onlar hətta
öz yaradıcısı tərəfindən belə idarə
oluna bilməyən vəhşi canavarlara
çevrilirdilər.
Qolem haqqında ideyaların Bibliya
dövrünə gedib çıxmasına baxmayaraq, varlıqlar haqqında
əfsanələrin çoxu orta əsrlərdə peyda
olmuşdu. Qolemlər torpaq və gildən
hazırlanırdı. Adətən, qolemlər bir
parça kağıza yazılmış və qolemin
alnına və ya ağzına yerləşdirilən həqiqət (emet) və ya Tanrının
adlarından biri kimi xüsusi sözlərlə
həyata gəlirdi. istənilən zaman,
qolemin yaradıcısı sehirli sözlər
deyərək kağızı götürüb onun həyatıya
son verə bilərdi. Əgər həqiqət (emet) sözü qolemi canlandırmaq üçün
istifadə olunurdusa, ilk hərfi
pozmaqla söz ölüm (met) oxunub
qolemi cansızlaşdırırdı. 16-cı əsrə aid
məşhur hekayədə, Praqalı rabi Judah
Lov ben Bezulel şəhərin yəhudilərini hücumdan qorumaq üçün gildən
qolem düzəltmişdi və bundan sonra
imperator yəhudilərə çıxıb
getmələrini əmr etmişdi.imperator
qolemlərin gücünü və məhvetmə
qabiliyyətini gördükdən sonra isə yəhudilərin qalmasına razı olmuşdu .
Hekayəyə görə, cansızlaşdırılmış
qolem Praqa sinaqoqunun çardağında
gələcəkdə yəhudiləri qorumağa
ehtiyac olar deyə saxlanılır. Polşada
olan başqa əfsanədə, Çelmli rabi Eliyahunun hazırladığı qolem çox
güclü və təhlükəli olmuşdu və rabi
tələsik onu cansız yığına çevirmişdi.
Bədbəxtlikdən qolem torpağa
dağılanda öz yaradıcısını əzmişdir.
Bütün Avropada məskunlaşmış yəhudi xalqının başqaları, xüsusilə
Avropa xristianaları tərəfindən təqib
olunmasının uzun tarixi var. Onlar
tez-tez isanın çarmıxa çəkilməsi
əfsanəsinə istinadən isanın ölümündə
günahlandırılır və bütünlüklə axmaq və murdar hesab edilirdilər. Buna
görə də bir çox Avropa şəhərlərində
Yəhudi icmaları ədalətli olaraq başqa
rayonlardan ayrı və müstəqil
yerləşirdi. Varlığın ideyası hücuma
məruz qalmış və öz evlərindən qovulmuş yəhudiləri qoruya bildi,
başqa sözlə bu yəhudi
mifologiyasında qaçılmaz idi.
Qolemlər saflıq, şüursuzluq, güc və
möhkəmlilik simvoludur. Güclərinin
təhlükəli olduğu hekayədə sübut olunduğuna baxmayaraq onlar,
həmçinin yəhudilərin müdafiəsinin
simvoludur. Rabi Eliyahu rəvayəti
kibir və öz bacarıqlarından aşırı
əminlik mövzusuna köklənib. Rabi
qolem yaradır və fikiləşir ki onu idarə edə biləcək, amma sonda öz
yaratdığı varlıq tərəfindən məhv
edilir.
Qolem ideyası yəhudi filklorundan
kənara da təsir edib. Mari Şellinin
1818-ci ildə yazdığı “Frankenşteyn” romanındakı varlıq (baxmayaraq ki,
romanda heç bir yəhudi mifinə
toxunulmayıb) qolemin klassik təsviri
ilə oxşarlıq daşıyır. 1915-ci ildə
çəkilmiş ssenaristi və rejissoru Paul
Vegener (filmdə də qolem rolunu canlandırmışdır) olan səssiz “Qolem”
filmi ənənəvi qolem mifinin ilk və ən
məşhur ekranlaşdırılmasıdır.Karel
Kapekin 1921-ci ildə yazdığı
“Rossumun ağıllı robotları” pyesi
(hansında ki, müəllif ilk dəfə robot sözünü işlətmişdir) qolem əfsanəsinin
elmi-fantastik versiyası idi. 2000-ci
ildə Pulitser mükafatı qazanan Maykl
Çabon tərəfindən yazılmış “Kavalier
və Keyin macəraları” romanında da
qolem nümunəsinə rast gəlinir.
şkafda skelet bir insan haqda gün
üzünə çıxması problemlər yarada
biləcək faktları ifadə edən idiomdur.
Məsələn, evdə gizli saxladığınız cəsəd
o qədər müddət çürüməyə məruz
qalıb ki artıq şkafı açdıqda onun sadəcə sümükləri ilə qarşılaşırsınız.
ifadənin 1816-cı ildə aylıq jurnal olan
“The Eclectic Review” tərəfindən
işlədilməsi bilinən ilk istifadə halıdır.
marfan sindromu bədənin birləşdirici
toxumasına təsir edən genetik bir
xəstəlikdir. Bu xəstəlik proteinlərdən
təşkil olunan birləşdirici toxumada
“fibrilin-1” adlı proteinin bədənə
ötürülməsi zamanı yaranan qüsur nəticəsində meydana gəlir.
Təxminən, hər 5000 insandan 1-də
təsadüf olunan xəstəliyin əlamətləri
normadan uzun və incə olan qollar,
ayaqlar, barmaqlar, dəridə gərilmə
və bir sıra buna bənzər hallardır. Həm qadınlarda, həm də kişilərdə
təsadüf olunan bu xəstəlik qana və
ürəyə də təsir edir. Lakin, bütün bu
əlamətlərə baxmayaraq xəstəliyin
heç bir zehni fəsadı yoxdu. Marfan
sindromlu məşhurlar sırasında Amerika prezidentlərindən A. Linkoln,
Əl-Qaidə rəhbəri Bin Laden, məşhur
italiyan bəstəkarı N. Paqanini, Yuli
Sezar və Tutanhamon kimi tarixi
şəxslər var.
mavi bayraq ən yüksək səviyyəli
xidmət göstərən və yüksək
standartlara cavab verən çimərliklərə
Avropa Birliyi "Çimərlik suyu
direktivi"nə uyğun olaraq Beynəlxalq
Ətraf Mühit Təhsili Təşkilatı tərəfindən verilən nümunəvi xidmət
göstəricisidir.
1987-ci ildən Avropa Ətraf Mühit
Təhsili Təşkilatı tərəfindən həyata
keçirilən "Mavi bayraq" kampaniyası
ilk olaraq 11 Avropa Birliyi ölkəsində, daha sonra isə 22 digər ölkədə
müvəffəqiyyətlə tətbiq olunub. 2001-
ci ildən isə Avropa xaricindəki
ölkələrin tələbləri ilə bağlı olaraq
kampaniyanın əhatəsi genişləndirilib
və Avropa Ətraf Mühit Təhsili Təşkilatı dünya miqyasında
Beynəlxalq Ətraf Mühit Təhsili
Təşkilatı adlandırılıb.
Təşkilatın yaradıldığı ildən bu
günədək "Mavi bayraq"-lı
çimərliklərin sayına görə ispaniya birinci yerdədir.
Bayraqla təltif edilmə üçün
çimərliklər müəyyən edilmiş
meyarlara uyğun olaraq
mütəxəssislər tərəfindən
qiymətləndirilir "Mavi bayraq" çimərliyin diqqətçəkən hissəsinə
sancılır və bu, çimərliyin yüksək imic
qazanmasına xidmət edir. Bayraqla
təltif edilən çimərliklərdə müntəzəm
olaraq yoxlamalar təkrarlanır. Əgər
çimərlikdə suyun təmizliyi, göstərilən xidmətlərin səviyyəsi, xilasedicilərin
sayı, dəniz kənarının təmizlik
səviyyəsi, kölgəlik, duş, sürüşkənlər,
hətta sanitar qovşaq kabinələrinin
vəziyyəti standartlara cavab
verməzsə, bayraq geri alınır və ondan istifadəyə qadağa qoyulur.
wolf messing SSRi-də insanların
fikirlərini öyrənməyi psixoloji
eksperementlər ilə nümayiş etdirən estrada artisti. RSFSR əməkdar
artisti.
Volf Messinq 1899-cu il sentyabr
ayının 10-da o dövrlər Rusiya
imperiyasının tərkibində olan
Varşavanın yaxınlığındakı Qura Kalvariya kəndində doğulub. Kasıb
yəhudi ailəsində qeyri-adi yaddaşı və
müşahidə qabiliyyəti ilə seçilən
balaca Volfun qarşısında ieşibota –
ruhani məktəbinə getmək tələbi
qoyulur. Uşaq imtina eləyəndə ona "ilahi vəhy" gəlir. Günlərin birində,
qaranlıq kənd yolunda qabağında ağ
paltarlı, iri cüssəli, gur səsli biri peyda
olur və əmr edir: "Sən Tanrının
əmriylə ieşibota getməlisən".
Anadangəlmə əsəb xəstəsi olan Volf bu hadisədən o qədər həyəcanlanır
ki, huşunu itirir, bir neçə gün xəstə
yatır. Sonradan baş verənləri atasına
danışır və evin ağsaqqalı onun
tanrının əmriylə hərəkət etməli
olduğunu bildirir. Ruhani məktəbinə gedən Volf bir neçə il sonra onu
ieşibota getmək üçün "dilə tutmuş"
tanrı elçisinin kim olduğunu biləndə,
təkcə atasına yox, tanrıya qarşı belə
üsyana qalxır. 13 yaşlı Volf bir gün
həmin "tanrı elçisi"nə rast gəlir və bu adamın əslində, atasının onu
inandırmaq üçün parayla kirələdiyi
tanışı olduğunu anlayır. Volf Messinq
özü sonralar "Özüm haqqında" adlı
xatirələrində belə yazır: "Deməli,
atam məni aldatmaq üçün bu yoldan ötəni dilə tutub, bəlkə pul da verib ki,
mənimlə "ilahi" rolu oynasın. Deməli,
atam - həmişə ədalətli, düzgün hesab
etdiyim atam məni aldadıb. Onda
mənim gördüyüm, eşitdiyim hər şey
yalandır. Bəlkə Tanrı özü də aldadır?. 13 yaşlı Volf bu hisslərin təsiri altında
kənddə Fələstindəki yəhudilər üçün
yığılan pulları oğurlayıb, aradan çıxır.
Qeyri-adi qabiliyyətini də ilk dəfə
Berlinə getmək üçün mindiyi qatarda
kəşf eləyir. 13 yaşlı Volf bilet əvəzinə bələdçiyə adi kağız parçası uzadır və
sadəcə, çox istəyir ki, bu kağızı bilet
kimi qəbul edilsin. Bu alınır Volf ilk
dəfə anlayır ki, tutulduğu "Ay
xəstəliyi" təkcə gecələr durub
gəzməklə yekunlaşmırmış, o, həm də hələ sirrini bilmədiyi qeyri-adi
qabiliyyətə malikdir. Bu
öncədəngörmədir. SSRi-də insanların
fikirlərini öyrənməyi psixoloji
eksperementlər ilə nümayiş etdirən
Volf Messinq öz ölümünü də əvvəlcədən deyib.eyni zamanda stalinin şəxsi sehrbazı olub.
mia khalifa iŞiDin başını kəsməklə
hədələdiyi porno ulduz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20