carmina burana


406   1   0   0
carmina burana 5.nəsil yazar
reytinq xalı: 714
karma xalı:44
entry sayı:406
izləyənlər:7
sifariş sayı:1

son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| saxlanılanlar| lövhə/blog
Life sucks

venera effekti rəsm əsərlərində və kinolarda tez-tez istifadə olunan vasitədir.güzgüyə baxaraq durmuş fiqurun əslində güzgüyə yox izləyiciyə baxmasına deyilir.effekt öz adını ispan rəssam diego velazquezin "rokeby venus" (güzgüyə baxan venera) əsərindən almışdır
titanic titanik film kimi ilk dəfə 1943cü ildə nasist almaniyasının təbliğatı üçün yozef gebbelsin əmri ilə ingilislərin mənfəətpərəst olduqlarını göstərib onları gözdən salmaq üçün çəkilib.
kağız küçə xəritələrdə göstərilib real həyatda mövcud olmayan yol və küçələrə verilən ad.incəsənətdə adətən bu anlayış personajların xəyali aləmində mövcud olan əşyalar,qəhrəmanlar üçün istifadə edilir.buna ən gözəl nümunə tyler durdendi.məhz o paper streetdə yaşayırdı.
inri isanın çarmıxa çəkilmiş şəkildə təsvir edilən sənət əsərlərində çarmıxın üstündə yazılan Ieus Nazarenus Rex Iudaeorum sözlərinin baş hərfləri.mənası yəhudilərin kralı nazaretli isadır.bu yazının isanı məsqərə etmək üçün yazıldığı da güman edilir.
pentimento rəssamın öz çəkdiyi rəsminə sonradan etdiyi dəyişikliyə deyilir.
repoussoir rəsm əsərlərində əsas mövzunun dərinliyini gücləndirmək başqa cür desək rəsmə baxanın gözlərini kompozisiyadan ayırmamaq üçün ön plana çıxan bir fiqura deyilir.söz fransızcadır və başqa dillərdə də istifadəsi eynidir.bir misal verim Caspar David Friedrichin Wanderer above the Sea of Fog əsərində qəhrəmanın əlində tutduğu əsa repoussoirdir.
hippoqriff yunan mifologiyasında yarı qartal və yarı at olan əfsanəvi varlıq
hortus conclusus latıncadan qapalı bağ mənasını verən XV əsr Avropa rəsmlərində Məryəm ilə isa peyğəmbərin cənnət bağçasında oturmuş vəziyyətdə çəkilmiş şəkillərinin ümumi adı
kuros yunancadan gənc oğlan mənasını verir.arxaik yunan heykəltaraşlığında ayaq üstdə duran çılpaq kişi heykəllərinə deyilir
sirin və alkonost sevinc və kədər quşları.1896cı ildə rəssam Viktor Vasnetsov tərəfindən çəkilmiş əsər.vasnetsovun bu əsərində mifik ilahələr - quşlar bir-birinə bənzəyir, eyni zamanda tamamilə fərqlidirlər.
Sirin - qaradır, kədərin elçisidir, itirilmiş cənnət üçün həsrətin rəmzidir. Alkonost - işıqlıdır, xoşbəxtlik və həzzlərin müjdəçisidir.
Slavyan inanclarına görə, hər iki quş "Alma bayramı" (Я́блочный Спа́с) vaxtı - 6 (19) avqust, payız girəndə, bağa gəlir. Sirin artıq bitən yayın yasını tutur, Alkonost isə payızın məhsullarına bərəkət və müalicəvi xüsusiyyət verir.Vasnetsov mifik cənnət quşlarını heyrətamiz şəkildə parlaq və əlvan təsvir edib. Sirin'də qara lələklər, solğun sima, yaşla dolu altı qaralmış gözlər, bağlanan qanadlar varsa, Alkonost'da, əksinə, bəyaz lələklər, al yanaqlar, açılmış qanadlar, gülər üz diqqət çəkir.
Sirin köhnəliyi, Alkonost yeniliyi təcəssüm etdirir. Quşların oturduğu budaqlar bir gövdədən eyni səviyyədə, ancaq əks istiqamətlərə uzanıb. Sol tərəf, bu, slavyanlarda həmişə "mənfi" tərəf hesab olunub, lakin ürəklə əlaqədar olduğundan kədər və həsrətin daşıyıcısıdır. Sağ tərəfdənsə, ümid, həzz, xoşbəxtlik enerjisi ötürülür.Rəsmin fonu sübh çağının narıncı rəngini əks etdirir. Bəyaz quşun üzərinə günəş işıq salır, tünd tərəf isə, əksinə, sübhün ilk şəfəqlərindən gizlənməyə çalışır. Sirin tamamilə keçmişə bürünüb, Alkonost isə gələcəyə doğru qucaq açıb.
Hər iki quş ayrılmazdır - həyat boyunca hər bir insanın sevinc və kədərini tarazlıqda saxlayan yoldaşdır. Həyat harmoniyasının mücəssəmələridir.
link link
atalanın dəfni orijinal adı 'the entombent of atala' və ya 'the funeral of atala' olan fransız rəssam jirodetin əsəri.Jirode bu əsərini fransız yazıçısı Fransua-Rene de Şatobrianın “Atala” adlı romanı əsasında yaradıb (Qeyd: 1875-ci ildə kəşf olunan asteroid romanın baş qəhrəmanı Atalanın şərəfinə adlandırılıb).
Əsərdə hadisələr XVII əsr Amerikasında baş verir və aborigen Çaktas (Chactas) ilə ispaniya xristianlarından olan Atalanın faciəvi məhəbbətini əks etdirir.
Naçezli (Natchez) Çaktas düşmən qəbilə Muskoqilərin (Muscogee) əlinə keçir və ölümə məhkum edilir. Əsir qaldığı müddətdə Muskoqilərin başçısı Simaqanın qızı Atala ilə Çaktasın arasında məhəbbət yaranır. Atala sevgisinə təslim olaraq Çaktası həbsdən qurtarır və onlar birlikdə qaçırlar. Qaçaq aşiqləri xristian bir din adamı Obri (Aubry) öz mağarasına qəbul edir, bura gənclər üçün sığınacağa çevrilir. Ancaq sevənlərin evlənmələrinə, bir-birinə qovuşmalarına əngəl var: Atala bir xristian kimi özünü tamamilə dininə təslim edib və bəkarət andı içib. Beləliklə, Atala anasına verdiyi sözlə ( dini andı ilə) məhəbbəti arasında seçim etmək məcburiyyətində qalır. Evlənə bilmələri üçün Çaktasın xristianlığı qəbul etməsinə baxmayaraq, bəkarət andına sadiq qalan Atala zəhər içərək intihar edir.

Jirode də bu tablosunda Atalanın dəfnini təsvir edir. Çaktas və müqəddəs ata Orbi bir mağaranın içində qazılmış məzara Atalanın cansız bədənini yerləşdirməkdədirlər. Bakirəlik və saflığın rəmzi kimi ağappaq parçaya bürünmüş solğun bədənli Atala əsərin mərkəzindədir. Onun ruhi sakitlik tapmış siması və vücudunun məzara qoyulması anı xüsusilə, xristianlığın klassik ənənələrini əks etdirir (məsələn, dahi Karavacconun “isanın məzara qoyulması” əsəri). Atalanın inancını daha qabarıq vurğulamaq üçün onun çarpazlaşmış əlləri arasında xaç da yerləşdirilib.
Sağda təsvir edilən müqəddəs ata Orbi sadə geyimi və sakit duruşu ilə din adamına xas cizgilərə sahibdir. Kədərli halda başını önə əyən atadan fərqli olaraq, Atalanın ayaqlarını qucaqlayan Çaktas daha duyğulu, daha emosional görünür. Sevdiyinin bədəninə toxunmadan sadəcə son dəfə sarılmaq üçün ayaqlarını bərk-bərk qolları arasına alan Çaktas əsərdə olduqca təsirli bir atmosfer yaradır. Onun nisbətən tünd dərisi, uzun qara saçları, sırğası və yarıçılpaq görünüşü təbiətindən gələn ehtirasının, avropalılara görə isə “vəhşi” xarakterinin göstəriciləridir.
Mağaranın arxa planında bir təpənin üzərində təsvir olunan xaç hekayənin dini mövzusuna işarədir. Mağaranın divarındakı yazı isə Şatobrianın əsərində qeyd edilən və Atalanın gənc yaşda ölümünə göndəriş kimi yazılan “Bir çiçək kimi soldum, çəmənlərdəki otlar kimi saraldım” cümləsidir.
http://art.pro.tok2.com/G/Girodet/002.jpg
noli me tangere isanın çarmıxa çəkiləndən sonra ilk gördüyü maqdalı mariyaya dediyi sözdür.latıncadan mənası mənə toxunmadır.
narteks Erkən xristian Bizans arxitekturasında kilsənin əsas yerinə açılan giriş bölməsi.
ais ezhel mahnı sözlərində insanları narkotik maddələrə həvəsləndirməyə görə bu gün həbs olunub.
dum spiro spero 'nəfəs aldığım müddətdə ümidim var' mənasını verən latınca söz.eyni zamanda cənubi karolina ştatının devizidir.
backfire effect şəxsiyyət simptomlarından sayılır.bu simptomlu adamların bir şeyə olan inancında uyğunsuzluq ortaya çıxarsa o inandıqlarından əl çəkmək əvəzinə daha da çox dəstəkləyirlər
serapis həm yunan həm misir mədəniyyətində yer alan tanrı.tarixçilərin bəziləri serapisi misir mifologiyasındakı apisin və osirisin birləşməsindən ortaya çıxdığını deyirlər.tam olaraq hansı heyvan simvolu olduğu bilinməyən serapis daha çox timsah formasında təsvir edilir və tez-tez misirlilər üçün müqəddəs sayılan timsahın üzərində görülür.əlində nil çayının dərinliyini ölçmək üçün xətkeşi vardır.digər əlində isə yırtıcı heyvanların başlarında ibarət varlıq görülür və tanrı bu fiqura dayanmış vəziyyətdədir.bu heyvanlar isə aslan,canavar və itdir.hər heyvan isə ayrı-ayrılıqda bir şeyin simvoludur.aslan indiki,canavar keçmiş it isə gələcək zamanı təmsil edir.başında olan tac(bəzən buynuz) yeddi şüadan ibarət olub günəş işığı ilə ortaya çıxan yeddi ilahi gücü simvolizə edir
natalya qonçarova 3iyul 188ci ildə rusiyada atası memar olan ailədə doğulub.ailəsi yaxşı imkan sahibi idi və gələcək rəssamın oxuması üçün şərait yaratmışdı.19yaşına olarkən michael larinov ilə tanış olur və həyatı dəyişməyə başlayır.o evlənəcəyi adam ilə avropa getməyi və sənətlə məşğul olmaq istəyirdi.1903-1906 illər arasında impressionizm cərəyanından təsirlənir və rəsmlərini çəkməyə başlayır.ekspressionist sahədə daha irəli gedərək rusiyaya məxsus rayonizm cərəyanını larionov ilə inkişaf elətdirirlər.bununla da kifayətlənməyən rəssam futurizm cərəyanında da rəsmlər yaradır.velosiped sürücüsü belə əsərlərdən ən məşhurudur.ayrıca rəsmlərində əsasən qadın işçilər əsas rol oynayır.bura rəqs edən,istər kənddə istərsə də şəhərdə gündəlik işlə məşğul olan qadınlar aiddir.rəssamlıqla yanaşı özünü teatrda da sınamışdı.moskvada 249əsərdən ibarət sərgi təşkil etmişdi.1962ci ilin oktyabrın 17də parisdə vəfat edib.
qeyd: ad və soyada görə puşkinin həyat yoldaşı ilə qarışdırılmamalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20