əmmaməli kardinal


254   0   0   0
əmmaməli kardinal 5.nəsil yazar
reytinq xalı: 520
karma xalı:-135
entry sayı:254
izləyənlər:3
sifariş sayı:0

son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| saxlanılanlar| lövhə/blog
Rəbbim gör, rəbbim eşit, rəbbim bağışla.

ibrətamiz ana modelləri Küçəmiz çox palçıq olurdu. Yol kənarına çıxa bilmirdim. Anam belinə alırdı məni asfalt yola qədər gətirirdi sonra qayıdıb bacımı belində yola çıxarırdı. Sonra Əlimizdən tutub məktəbə aparırdı.
islamdan öncə qız uşaqlarının diri-diri basdırılması Tarixi bir faktı yazarkən hiss, məntiq, təmənni kimi məfhumları kənara qoymaq lazımdır. Çünki olan şeylər maddi mənbələrlə isbat olunmadıqca olmamış sayılır. istər bədəvi istərsə də oturaq ərəblərin nə hamısı qız uşağını diri-diri basdırmayıb, nə bu ənənə hansısa qəbilələrı xas olmayıb, nə dəki ucdan tutma olmayıb. Sadəcə belə bir adət olub. Eləmək istəyən eləyib. Qaldı məhəmmədin xədicənin qulu olmağı məsələsinə məhəmməd qüreyş qəbiləsinin bəni haşim ailəsində azad bir insan olub. Xədicənin karvanlarıyla ticarətə getməyi onu xədicənin qulu etmir. Qul olmağın kriteryaları var ya doğulanda atan anan qul olur, ya borcunun əvəzində qul olursan ya da əsir düşürsən. Məhəmməddə bunların heçbiri olmayıb.Qadınların xüsusi əhəmiyyətli idarəçilik fəaliyyətlərini də görürük islamdan əvvəlki ərəb tarixində. Buna hind ən böyük nümunədir. Amma digər faktor qadınlar sadəcə zadəgan idilərsə kişiyə bərabər tutulurdu. Məhəmmədin qadınlara verdiyi ən böyük hüquq fərd olaraq mövcud olmaq hüququ idi. Bir iki istisna gətirib qadınlar möhtəşəm yaşayırdı demək olmaz.
ən bəyənilən şeir misraları Bu gün qəribədir evin havası
Çilçıraqda hüzünlü bir bəzək var
Sakit-sakit deyir qızın anası
'Nişanın qaytarsaq bəlkə sağalar...'
yerusəlim xaçpərəstlik təşəkkül tapandan üstündə mübahisə edilən şəhər. Yahudilərin dini mərkəzidir. Peyğəmbərləri orda olub formalaşma mərkəzləri oradır. Lakin roma xaçpərəstliyi rəsmi din kimi tanıyandan sonra xaçpərəstlər orada hegamonya qurdular. islam dövlətinin 2-ci rəşid-i xəlifəsi xəttabın oğlu ömərin vaxtında islam xiləfətinə birləşdirilən şəhər 1-ci səlib yürüşünə qədər müsəlmanlarda qaldı. Eyubbilərdən səlahəddin şəhəri səlib krallığından geri aldıqdan sonra sıra ilə əyyubi, məmlük və osmanlılar kimi islamda xilafət bayrağı daşıyan dövlətlərin ərazisi olub. Osmanlı dövlətinin dağılmasından sonra ərəblər şəhəri islam bayrağı altında saxlaya bilmədilər. Qaldı ki qüdsün müsəlmanlar üçün əhəmiyyətinə faktor var burda. 1. Müsəlmanların ilk qibləsi qüds olub. 2. islam peyğəmbərinin böyük möcüzəsi kimi qiymətləndirilən merac hadisəsi qüdsdə başlayıb. 3. islamın 3-cü böyük məscidi olan məscid-i əqsa qüdsdədir. 4. Müsəlmanların müqəddəs kitabı olan quranda qüds müqəddəs şəhər kimi tanıdılır, qüds sözü də zatən müqəddəs mənasını verir. 5. Səlibçilərin qüds soyqırımından sonra bu şəhər müsəlmanlar üçün qeyrət məsələsidir. Bir gijdıllax durub bura israilin paytaxtıdır deyir başqa gijdıllaxlar da bunu əsas götürüb fikir yürüdür. Bütün mühafizəkar müsəlmanları öldürməmiş onların fikrini məhv etməmiş bu qərar hər zaman de yuri qalacaq.
əməvilər qureyş qəbiləsinin islam peyğəmbərinə ən gec beyət eləmiş ailəsidir. sonuncu rəşid-i xəlifə əliyə qarşı üsyan qaldırmış muaviyə əli öləndən sonra onun oğlu həsənlə imamət və imarətin ayrılması barədə müqavilə bağlayır imamət bəni haşimdə imarət əməvilərdə qalır. muaviyənin oğlu yezid özünü 3-cü imam kimi tanıdan hüseynin üsyanın amansızlıqla yatırdıqdan sonra eyni üsulla mədinədə və məkkədə başlamış digər üsyanları da yatırır. islam xəlifəsi olmaları və əmir-ül muminun titulları bu gün də mübahisə mövzusu olmasına baxmayaraq islamı apenin yarımadasına qədər aparıb çıxarmaları da onların müsbət nöqtələrindədir. bundan başqa islam memarlığı, fəlsəfəsi və islam hüququ da onların dövründə təşəkkül tapıb. sülalə abbasi üsyanından sonra qaçıb əndəlis xilafəti yaradırlar ki tarixdə çox dərin izlər buraxmış əndəlis xilafəti müsəlmanların apenin yarımadasından tam çıxarılmalarına qədər bu sülələ tərəfindən idarə edilib. islam fəlsəfəsinin atası sayılan ibn-i arabi də əndəlis məktəbinin yetirməsidir.
leyli və məcnun ərəb əfsanəsidir. klassik yaxın şərq ədəbiyyatının ənənəsi olaraq şairlər tərəfindən yazılı ədəbiyyata keçirilmişdir. ən gözəl nümunəsini türk şairlər yazıblar. gəncəli nizami ilə məhəmməd fizuli. sujet və kompozisiya əfsanə və bütün poetik yazılı nümunələrdə eynidir. bir oğlan bir qızı sevir qızı ona vermirlər oğlan dəli olur. nizaminin "leyli və məcnun"-u fantastikaya xüsusilə tasavvufi-sufi fantastikasına çox meyillidir və daha çox insanda ali hisslərdən söz açılır. fizulinin "leyli və məcnun"-u isə bir çox nöqtədən daha mükəmməldir. ilki əsər türkçə yazılıb amma fars və ərəb dilində ifadələrlə zənginləşdirilib. klassik məsnəvilərdən fərqli olaraq fizuli poemaya qəzəllər əlavə edib. qəzəllərin sujetlə əlaqəsi yoxdur sadəcə qəzəl bir obrazın dilindən deyilir. əsər qəhrəmanı hisslərini, demək istədiyi lakin deyə bilmədiyi şeyləri ifadə edir həmin qəzəllərdə. məsələn məcnunu atası həccə aparır ki leylini unutmaqda allah ona kömək etsin kəbədə olan vaxt məcnun allaha "ya rəb, bəlayi eşq ilə qıl mübtəla məni" deyərək olduğu vəziyyətə üsyanını məsnəvidə mümkün olmayan genişlikdə və bədii dildə ifadə və təsvir vasitələrindən daha geniş istifadə etməklə verir. fizulinin əsərində də tasavvufi-sufi motivlərə yer verilsə də fizuli məişət dərdlərini də daha geniş təsvir elədiyi üçün əsəri o günə qədər və ondan sonrakı bütün məsnəvi poemaları üstələyir. əsərdə bundan əlavə əbcəd hesabı ilə kitabın yazılmasının bitiş tarixi o qədər gözəl ifadə edilib ki bu faktor da əsəri gözəlləşdirir. rum diyarında yaşayan şairlərin istəyi üstünə yazılan bu əsərdə geniş təsvir edilən məişət, məhəbbət ata-oğul münasibətləri, ana-qız münasibətləri patrialxal cəmiyyətdə qadınların əzilməsi çox geniş, ətraflı və poetik əks edildiyinə görə bu əsər türk dilli klassik ədəbiyyatın şah əsəridir.
kitab oxumaqla özünü bir şey zənn etmək Ümumiyyətlə özünü birşey zənn etmək axmaqlıqdır. insan ki spermanın yumurtaya düşməsiylə yaranıb sonra vaginadan çıxan, sıçan, qusan bir varlıqdır özünə niyə əhəmiyyətli gəlir ?
raqqa payitaxtı xəlifeyi ru-i zəminin. yəni yer üzünün xəlifəsinin paytaxtı. və ya özünü xəlifə adlandıran bir zatın özünü islam dövləti adlandıran bir təşkilata paytaxt seçdiyi şəhər. 2014-dən etibarən iraq-levant islam dövlətinin, yaxud daeşin(ər. islam dövləti) defakto paytaxtı idi. şəhərdə geri alınıb kimi xəbərlər var "sistemli şəkildə dağıtma" taktikası ilə amma gerilla müharibələri belə tezlik bitməz məncə. ayının yüz oyunu var bir armudun başında
cəmiyyət sayı çox olan hərhansı bir məfhumun cəm şəkildə mövcud olmasıdır. (gbax:insan cəmiyyəti)
ali khayyam axmaq axmaq metaforalar qurub şeir yazdığını zənn edən varlıq. hələ bir ara sufi ədəbiyyatına keçmişdi şeir gecəsində "vip" yer deyə bir şey çıxarıb sözüylə özü arasında ziddiyəti açıq dəllillərlə sübut etmişdi. sevənləri çoxdur ölkəmizdə zatən üzeyir mehdizadəni sənətkar edən bir cəmiyyətdən çox da bir şey gözləmirəm.
tanrı göylərdə yaşadığına inanılan məbud(ibadətə layiq olan varlıq, yaradıcı). tarixən bir çox paqan mədəniyyəti və hazırki səmavi dinlərdən yenə bir çoxu yaradıcının göylərdə yaşadığına inanır. bu cür inanış islam inancı ilə tərs düşür. çünki islam inancına görə allah saməddir(hərşey ona möhtacdır, o heçnəyə möhtac deyil) əgər saməd olan bir varlıq ərş, ərş-i əla(ən böyük göy üzü) sidrə-tül müntəha(sonuncu ağac) kimi yerlərdə yaşamış olsaydı demək bu varlıq nəyəsə möhtac olacaqdı ki bu da quranı inkar edir. əhli sünnə vəl cəmaatın(peyğəmbərin yolunda olan camaatın) hənəfi məzhəbi bu cür baxışı inkar edir allahın zaman və məkandan münəzzəh (təmizlənmiş) olduğunu deyərək onu qavranılması imkansız edir. lakin, əhli sünnə vəl cəmaatın hənbəli məzhəbi və ondan törəmə sələfi cərəyənı xüsusilə ibn-i teymiyyə və davamçıları allahın ərşə(göy üzünə) çəkildiyini iddia edir. ümumi bir islam baxışı ilə allaha tanrı, xuda, god, və s. ( sonuncu elçinin ərəbcə dediyi adlardan və sifətlərdən başqa) bir isimlə müraciət etmək dəlalətdir, haramdır. haram(qadağan edilmiş) dedim bunu deməmiş keçməyim ehtiyacdan artıq mal haramdır (bax: quran, bəqərə, 219). mən demirəm o sübhan (bütün pis şeylərdən təmiz) olan, saməd olan, cabbar(istədiyini məcburi şəkildə elətdirən) olan, qəhhar(məhv eləyən) olan, muntaqim(intiqam alan) olan allah deyir. illah ki bu qədər aclıq və səfalətin içində lüks həyat yaşayan müsəlmanlara(itaət etmişlərə) də bir-iki kəlimə bir söz deyəcək.
məhəmməd peyğəmbər mən başa düşə bilmirəm dinsiz insanlar niyə din sahiblərini dindən döndərmək üçün çabalayır ? dindarlar nəysə inanclarına görə dinsizlərə din bəxş etmək istəyir. bu dinsizlərə kim buyrur gedin dindarları dindən döndərin ? məhəmmədin 750 dənə arvadı var idi nolsun ? bir arvadı olsaydı sən müsəlmanmı olacaqdın ? məhəmməd pis adam olub voyvoda vlad kimi paz soxub camaata ondan sənə nə ? yaxşı adam olsaydı şəhadət gətirəcəkdin ?
bayram kürdəxanılı Yaşı az idi cavan idi
Nakam getdi rəhmətə
Səni də yaman incidir
Məni də yaman incidir
kənddə palatka toyuna saçı yığılı halda şortiklə getmək Çox da şişirdiləcək bir şey deyil. Təbii ki bu başlığı açanın məqsədi kənddə yaşayanların geridəqalmış, saç uzadanların irəli səviyyə insan olmağını göstərməkdir. Yəni dünya tarixi boyunca mövcud olmuş sinif fərqliliklərinə özünün üstün sinif olduğunu vurğulayaraq diqqət çəkir bu zat. Yəqin ki bu uşağın özü də nəslinin təkamülündən bəri kral qanı daşıyır. Kənd camaatının elə şeyi yadırğamasının səbəbi o şeyi görmədiklərindəndir. Bu səbəb də o insanların geridə qalmış olduqları mənasına gəlmir. tədricən onlar da görüb öyrəşəcəklər bu kimi şeylərə.Əksinə o insanları bu səbəbdən kiçik görüb lağa qoymaq kiçiklikdir. Çünki o lağa qoyanların zənciləri aşağı görən irqçilərdən fərqi yoxdur, feodal silklərin ləğv olduğunu bütün insanların bərabər olduğunu bilməyəcək qədər cahildir 'o' şortiklilər. Bura azərbaycandır, şərqdir. Siz nə qədər öz insanlarınızı aşağı görsəniz də siz o insanların parçasısınız. Pamukun kar romanında almanyadan gələn bir türk şairinə türkiyənin əyalətində yaşayan biri buna bənzər bir şey deyir 'sən burda özünü nə qədər alman kimi göstərsən də almanların içində həmişə bizdən birisən' ifadə tam yadımda deyil buna bənzər bir şeydir. Nitsşe də bu tiplər üçün 'dünyanın ən böyük taxtına çıxsan da üstündə oturduğun şey götündür' deyib.
azərbaycanda kitab oxuma səviyyəsi Əlbəttə ki, yoxdur. Azərbaycanda oxunan zadlar kağız yaxud elektron səhifələrə yazılmış kəlimə yığınıdır əsasən. Məsələn mən şəxsən neçə insan görmüşəm ki həyat haqqında düşüncələrini detektiv romanlarla yaxud fərdi inkişaf kitabları ilə formalaşdırmağa çalışır. Axıcılıq kitab oxumağın əsas kriteriyasına çevrilib kitab axıcı deyilsə deməli pisdir kimi düşüncələr də mövcuddur. Klassik ədəbiyyat popular kultura şəklində oxunur yəni kütləvi informasiyanın təlqin etdiyi bir iki yazıçı oxunur. Normal fəlsəfə oxuyub fikir formalaşdıranlar da digər fikirləri ya qəbul etmir ya da yuxarıdan baxır. internetdən fəlsəfi cərəyanların fabulasını oxuyan hər gijdıllaq filosof kəsilir. Fikir sözün altında qalıb yox olur. Qadınlar damazlıq olmağı hədəf seçir kişilər də yaxşı maaş qarşılığında hambal olmağa üstünlük verirlər. Təbii bunlar mövcud sosial iqtisadi formasiyanın yeritdiyi həyatda qalmaq yoludur. insanlar ən zəruri hüquqlarını tələb edir amma onu niyə tələb etdiyini bilmir bu da sonunda insanların ən axmaq və cəmiyyətə zərərli şeyləri tələb etmək azadlığının olduğuna inanmalarına gətirib çıxarır ki bu özü də cəmiyyətin fəlakətidir. Ən pisi də odur ki artıq insanlar özlərindən olmayana böcək kimi baxırlar. Mini yupkalı bir qız hicablı bir qıza elə baxır hicablı da öz növbəsində hicabsızlara elə baxır. Bunların hamısı da kitabsızlıqdan, cahilliklərdən yaranır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20