youngphilosopher


23   0   0   0
youngphilosopher 5.nəsil yazar
reytinq xalı: -41
karma xalı:-225
entry sayı:23
izləyənlər:1
sifariş sayı:0

son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| saxlanılanlar| lövhə/blog

məhəmməd peyğəmbər Mariya ya atılan iftira Quran da ayənin enməsinə səbəb oldu. bu həqiqətən belədir, həqiqətən də Mariyaya, yəni peyğəmbərin ikinci real (yəni cinsi yaxınlığının olduğu) həyat yoldaşına bu cür ağır iftira atılmışdır. lakin, iftiranın sahibinin hz. ömər, hz. əbubəkir, hz. ayişə olması məsələsi dəqiq deyil. bu açıq aşkar adıçəkilən şəxslərə atılan iftiradır. qaldı ki, nə təbəri, nə buxari, nə də tirmizi səhih məlumat sahibi olaraq qəbul edilmir. əslində peyğəmbərin "seksual manyak" olaraq təqdim edilməsi də məhz bu islam düşmənlərinin işlərinin nəticəsidir. peyğəmbərin adına uydurulan hədislər, peyğəmbər haqqında, onun ailə həyatı haqqında qondarılan rəvayətlər məhz ikiüzlü münafiqlərin əməllərinin nəticəsidir...
məhəmməd peyğəmbər Məhəmməd peyğəmbərlə bağlı verilən suallara cavablar:
Niyə yerin yumru olduğunu demədi? kim deyir ki, demədi? naziat surəsi ayə 30 da deyilir ki, yer kürəsini yumurta formasında yaratdıq. ərəb dilində vəl ərzi bəadə zalikə dəhaaha. bütün təfsirçilər və tərcüməçilər bunu belə tərcümə edir ki, yer üzünü döşədik. ama, ayənin əsl tərcüməsi belədir ki, yunurta şəklində yaratdıq. dəhaa sözünün mənası dəvəquşu yumurtası deməkdir. əsrlər boyu təfsir və tərcüməçilər quranı olduğundan fərqli izah edərək islama ən böyük zərbəni vurublar. daha ətraflı məlumat üçün edip yüksel in əsərlərinə müraciət edə bilərsiniz.
amerikanın mövcudluğu məsələsinə gəldikdə isə, peyğəmbər yaşadığımız və tanıdığımız yerlər dünyanın tam halı deyil, başqa ölkələr də var ki, oranı tanımırıq demişdi. hz. əli isə kürəvi yerin bizim yaşadığımız hissəsindən başqa yerin də olduğunu demişdi. nəsirəddin tusi isə məhz 12 ci əsrdə amerikanın mövcudluğunu hesablamalarla sübut edib.
Allah ona kömək edirdisə niyə müharibələrə getdi, niyə əsgərləri öldü? bütün dinlər, təlimlər qurbanlar verərək, təzyiqlərə, basqılara məruz qalaraq yayılıb. islam dini isə, əsl mahiyyətinə qalsa, tiranlığa, imperializmə, feodal-quldar-diktator istismarına qarşı etiraz olaraq meydana gəlib. peyğəmbər dünyaya gələrkən iran və bizans saraylarının sütunlarının təsadüfən çökməsi də bu baxımdan mənalıdır. məhəmməd üsyan edirdi, ama, sarayları ələ keçirmək üçün yox, sarayları yıxmaq üçün...
qaldı ki, hz. aişə məsələsi. öncəliklə tarixən nənələrimiz hər zaman 10-12 ya da 14 yaşında evlənib. axundovun "hekayəti xırs quldurbasan" əsərində də qız deyir ki, 15 yaşım var, evdə qalmışam... yəni, hər zaman qızlar erkən yaşda evlənib. elə oğlanlarda. şarl lui monteskye bunu coğrafi amillərlə, iqlimlə əlaqələndirir... yəni, aişənin 11 yaşında evlənməsi bu kontekstdə nəzərdən keçirilməlidir. qaldı ki, işin mahiyyəti budur ki, məhəmməd peyğəmbər aişə ilə ər-arvad oımaq üçün evlənməyib. onunla yatmayıb. yatsaydı övladı dünyaya gələrdi. çünki, peyğəmbər sonsuz deyildi. aişə ilə evlilik diplomatik evlilik idi. buna ehtiyac var idi mi? bəli var idi. çünki, peyğəmbərdən sonra islamın məzhəblərə ayrılacağı peyğəmbərin özünə bəlli idi. aişə də məhz əbu bəkr-ömər ittifaqının güclənməsi üçün peyğəmbərə ərə verildi. vəssəlam.
qaldı ki, peyğəmbərin 11 arvadı olub. aişəni çıxsaq 10. bu qadınların 8 i himayədarlıq naminə olub, peyğəmbər onlarla da yatmaq üçün evlənməyib. peyğəmbərin əsl həyat yoldaşı Xədicə və italyan kökənli mariya idi. hansı ki, misir fironu mariyanı cariyə olaraq peyğəmbərə göndərir, o da onu azad edir, bir müddət onu sərbəst buraxır, onunla evlənmək istəyən olmur, yəhudilərin əlinə keçib pis yola düşməsindən ehtiyat edən peyğəmbər onu sonra özünə alır. vəssəlam...
məhəmməd peyğəmbəri uğursuz saymaq təbii ki olmaz. o, inqilabçı, reformist idi. o, ibtidai icma dövründə yaşayan ərəbləri birbaşa feodalizmə gətirdi. quldarlıq olmadı. daha doğrusu əkinçilik mədəniyyətini öyrətdi. köçəri ərəbləri mədəniləşdirdi. ən əsası imperializmə qarşı mübarizədə ibrahim peyğəmbərin başlatdığı tövhid mübarizəsini zirvəyə daşıdı. dövlət qurdu, ama saraya çıxmadı, sarayı yıxıb xalqı xalq arasından idarə etmə sistemini gətirdi. birbaşa demokratiya (partisipiar demokratiyaya qədər) modelini gətirdi. roma tribunlarından fərqli olaraq seçilənlər yox, seçənlər, yəni bütün kütlənin, hətta şəhərdən kənar bədəvilərin də iştirak etdiyi xalq hakimiyyəti. ədalətli bölgü, adil düzən, insa haqqlar. o, tövləyə bağlanan və ya ancaq rəqqasə kimi dəyərləndirilən qadını tövlədən, meyxanədən çıxarıb evin yuxarı başına gətirdi. "cənnət anaların ayaqları altındadır" deyərək qadını dyərləndirdi.
gerisi hamının vicdanına...
məhəmməd peyğəmbər Haqqında iyrənc ittihamlar olan, bəşər tarixinin gəlmiş keçmiş ən ideal şəxsiyyəti, yüksək intuisional-metafiziki həssaslığa, hətta ən yüksək metaintuitiv idraka sahib olan yeganə şəxsiyyət. Bəşər tarixinin ən böyük inqilabçısı.
anadan olan kimi torpağa basıdırılan qız uşaqlarına, ümumən dünya qadıblarına məşruiyyət verən ilk insan. eləcə sə son insan. tarixin ən böyük Qadın və uşaq haqları müdafiəçisi. ilk dəfə ictimai müqavilə əsasında dövlət quran şəxs (jan jak russo, con lokk, tomas hobbs kimi qərb filosoflarından 10 əsr əvvəl ictimai müqavilə konsepsiyasını işləyib).
pedofil olduğu kimi iyrənc ittihamlar var. müharibələr nəticəsində kişilərin sayının azaldığı, əhalinin 60% dən artığının qadınlardan təşkil olunduğu, 40% kişilərin də bir hissəsinin şikəst olduğu bir cəmiyyətdə çoxarvadlılıq ən ideal metoddur. qərb dünyası belə bir demoqrafik problemdən qurtulmaq üçün monastr sistemini tətbiq etmişdi. lakin, bu sistem islam aləmində geçərli ola bilməz. buna görə də çoxarvadlılığa icazə vermişdir. Qurana görə maksimum 4 qadınla ailə həyatı qurula bilər. yəni, yalnızca 4 qadınla evlənib cinsi əlaqədə olmaq olar. bəs nəyə görə Məhəmməd peyğəmbər 11 qadınla evlənib?
bu 11 qadından sadəcə 2 si ilə həqiqi ər-arvad münasibəti olub. bunlar Xədicə və Məryəmdir. Peyğəmbərin 7 uşağından 6 sı Xədicə xanımın uşaqlarıdır. Xədicə xanımın vəfatından təxminən 15 il sonra misir fironunun kölə olaraq göndərdiyi Məryəmlə evlənmiş, son övladı olan Abdullah dünyaya gəlmişdir.
11 yaşı Aişə xanımla evlənib, lakin bu, bu gün də türklər arasında olan qarşılıqlı qız alıb vermə "bərdəl" nəticəsində olub. peyğəmbər Aişə xanımla yatmayıb, bu evlilik diplomatik xarakterli evlilikdir. hər halda yatsaydı uşağı olardı. zira peyğəmbər sonsuz deyildi. digər 9 qadınla da cinsi əlaqədə olmayıb. çünki, onlardan uşaqları yoxdur. müharibə nəticəsində ölən müsəlmanların başsız qalan ailələrini himayə altına almaq üçün evlənib. o dövrdə ərəblər arasında bir neçə imkanlı insan olub ki, bunlardan biri peyğəmbərimiz olub. buna görə də həmin başsız qalan ailələrə başçılıq etmək üçün bu qadınlarla evlənib.
bu məsələ ziddiyyət kəsb etmir, lakin, əxlaqın ə sindən xəbəri olmayanların əxlaqsız çıxarmağa çalışdıqları peyğəmbərimiz bütün pis vəsflərdən kənardır. tarixin ən təmiz insanıdır. vəssəlamu ələykum...
temel reis və onun əhvalatları hal hazırda türkiyədə temel reis deyende hamının ağlına səadət partiyasının sədri təməl karamollaoğlunun fəaliyyəti gəlir.

təməl karamollaoğlu: - oğlum bax, sən yaxşı jurnalistsən, amma deyəsən ərdoğanın maqniti səni də çəkməyə başlayıb...
jurnalist: hocam, ərdoğanın üzünü görmədən onun maqniti məni çəkir, necə olsu sizi hər gün görməyimə rəğmən sizin maqnit məni çəkmir?
təməl rəisin cavabı: bizim maqnit taxtaları çəkməz oğlum, dəmiri çəkər...
uşaqlıqda heyvanlara verilən işgəncələr Balaca cücələri oğurlayıb aparan qarğı quşunu raqadka ilə vurub yaraladıqdan sonra bağırsağına partdadan (zırpaket də deyilir) yerləşdirib yandırıb havaya buraxdıqdan sonra quşun partlayıb parça - parça olduğunu yadıma salanda difurkasiya vəziyyətində oluram. əslində 10 larla cücənin həyatını qurtardım, lakin etdiyim əsl terror idi.
hüda par Hür Dava Partisi ( Azad Mübarizə Partiyası)
Türkiyədə mövcud olan kürd yönümlü islamçı mühafizəkar siyasi partiya.
1992 - ci ildə meydana gələn Kürd Hizbullah hərəkatı həmin ildən PKK təşkilatına qarşı cihada başlayır. pkk ya qan udduraraq təşkilatın süqutuna səbəb olan bu hərəkat pkk nı müdafiə edən dövlət başçıları tərəfindən təqib olunur, mit tərəfindən əməliyyat keçirilərək 2000 - ci ildə hərəkatın rəhbəri hüseyin əlioğlu və hərəkatın yüzlərlə üzvü şəhid edilmiş, minlərlə üzvü həbs edilmişdir.
2004 cü ildə həbs edilmiş hizbullahçıların hüquqlarının müdafiəsi məqsədilə müstəzəf - dərnəyi ictimai birliyiyaradılıb. Bu birlik 2011 ci ildə qapadılmış, 2012 ci ildə bu təşkilatın rəhbərliyi Hür Dava Partiyasını təsis etmişdir.
Yarandığı andan HDP ilə toqquşmalara girmiş, indiyədək bu partiyanın 30 a yaxın üzvü hdp - pkk çılar tərəfindən şəhid edilmişdir.
əvəzində hizbullah hərəkatının silahlı qanadı olan şeyx səid ordusu tərəfindən 100 ə yaxın hdp üzvü və pkk çı qətlə yetirilib.
ən ciddi toqquşma 6 - 8 oktyabr 2014 cü ildə kobani bəhanəsilə hdp nin təşkil etdiyi mitinqlər əsnasında baş vermiş, hər iki tərəfdən ümumilikdə 50 nəfər qətlə yetirilmişdir ki, bunların 12 si Hüda par üzvü idi.
qatıldığı bəkədiyyə seçkilərində 0,1%, parlament seçkilərində isə 0,2% səs almışdır.
səslərin oğurlanması və saxtalaşdırılması nəticəsində partiyanın aldığı səslərin azaldılmasını bəyan edən partiya rəsmiləri 1 noyabr seçkilərindən imtina etmək haqqında qərar vermişlər.
necmettin erbakan (bax: ) nəcməddin ərbakan link nəcməddin ərbakan)(bax: ) nəcməddin ərbakan
müasir irrasional fəlsəfə Yeni dövrün gəlişi ilə əhəmiyyətini itirən metafizik - fəlsəfi ənənənin bərpa edilməsi məqsədi və rasional - elmi tendensiyanın hakimiyyəti ilə insan probleminin bütöv şəkildə ələ alınmaması, insanın sadəcə maddi, bioloji varlıq olaraq tədqiq edilməsi, beləcə insanın mənəvi, psixoloji tərəfinin itməsinə etiraz olaraq meydana gələn irrasionalizmə qayıdış fəlsəfəsidir.
Həyat fəlsəfəsi, Personalizm, Essensializm, Ekzistensializm və başqa fəlsəfi təlimləri birləşdirən fəlsəfi mühitdir.
Qərbi Avropada [[Ogüs Kont]]un rəhbərliyi ilə başlayan antifəlsəfi hərəkatın fəlsəfəyə vuracağı zərbənin təsirini minimuma endirməyi hədəfləmişdir.
youngphilosopher Əxlaqlı Tənqid çox gözəldir. Ana - bacı söhbəti isə qeyri etik alınır. sağ - sol demədən hər bir təşkilat, cərəyan, şəxsiyyət haqqında entrylər yazılacaqdır.
muhsin yazıcıoğlu Maraş və Bahçelievlər qətliamlarında təqsirləndirilən, lakin əslində heç bir cinayət hadisəsi ilə bağlılığı olmayan mühafizəkar islamçı, milliyyətmi lider. Alpərənlər hərəkatı və Böyük Birlik Partiyasının qurucusu.
Qarabağ savaşı zamanı MHP camiası içərisində kampaniya başladaraq Azərbaycana maddi yardımda bulunan, təcrübəli hərbçiləri Azərbaycana göndərərək müharibədə xalqımıza dəstək olan liderdir.
Ak partiya iqtidarının saxta islami fəaliyyətinə qarşı dəfələrlə tənqidi mövqeyini ifadə etmiş, həqiqi islami birlik və bərabərliyin müdafiəçisi olmuşdur. Sivas qətliamında Madımak otelinin arxa divarını uçuraraq içəridə olanların bir qismini oradan çıxararaq yanaraq ölməkdən qurtarması ilə bilinir. N.Ərbakanın liderlik etdiyi Milli Görüş hərəkatı və Rifah hökumətini dəstəkləmişdir.
israil və Amerika əleyhinə çıxışları üzündən 29 mart 2009 cu ildə seçki mitinqinə getdiyi Maraşda helikopteri vurularaq şəhid edilmişdir. Nəəşinin yeri məlum olduğu halda çıxarılmamış, dəfn mərasimi geçikdirilmişdir. Dəfn mərasiminə 1 milyon nəfər qatılmışdır.
azərbaycan islam partiyası 1990- cı il parlament seçkilərinə qatılan partiyanın sədri Hacı Əlikram Əliyev Sabunçu rayonundan deputat seçilmiş, 1993- cü ildə həbs olunduğu üçün deputat mandatı ləğv edilmişdir. 1993 - cü ildə rəsmən bağlanan partiya 1999 - cu il Bələdiyyə seçkilərinə müstəqil namizədlərlə qatılmış, 2% ə yaxın səs alaraq bir neçə Bələdiyyə əldə etmişdir.
2000- cil parlament seçkilərinə də müstəqil namizədlərlə qatılmış partiyanın namizədləri bir neçə seçki dairəsində birinci olmuş, partiya sədri həbsdə olduğu üçün parlamentə getməkdən imtina etmişlər.
2003- cü il Prezident Seçkilərində isa Qəmbərə dəstək nümayiş etdirilmişdir.
2005- ci ilin parlament seçkilərində Azadlıq blokunun tərkibində qatılmış partiya bu seçkilərdə uğurla iştirak etsə də seçki saxtakarlığı ilə bu uğur gerçəkləşdirilə bilinməmişdir.
2004- cü ildə Hacı Ağa Nuri partiyaya sədr seçilmiş, 2007- ci ildə isə Əlikram Əliyevin azadlığa buraxılması ilə o öz postunu liderə təhvil vermişdir.
2009- cu ildə Mövsüm Səmədov partiyaya sədr seçilmişdir. 2011 - ci ildə fəxri sədr Ə. Əliyevin vəfatı və M. Səmədovun həbsi ilə Hacı Elçin Manafov sədr seçilmişdir.
2015 - ci ildə Partiyaya keçmiş siyasi məhbus, ruhani alim Hacı ilham Əliyev sədr seçilmişdir.
milli görüş hərəkatı və nəcməddin ərbakan Türkiyə siyasət tarixində önəmli yer tutan məşhur siyasətçi. Türk siyasətinin son 40 ilinə damğasını vuran Milli Görüş hərəkatının qurucusu. 1996- 1997 ci illərdə hakimiyyətdə olmuş 54- cü Rifah - Yol koalisyon hökumətinin rəhbəri, Baş nazir.
29 oktyabr 1929 - cu ildə Sinopda anadan olub, 1943 - cü ildə istanbul Teknik Lisesini birinciliklə bitirərək istanbul Teknik Universitetinə qəbul olub. Mühəndislik ixtisasını müvəffəqiyyətlə əldə edən Ərbakan qısa müddətdə doktorluq pilləsini uğurla başa vuraraq Professor elmi adını qazanmışdır.

ingilis, fransız, alman, ərəb dillərini mükəmməl bilmiş və bu dillərdə elmi işlər yazmışdır.
1967 - ci iləd Türkiyə Birjalar Birliyinə (Dövlət Tarif Şurası da daxil omaqla əsas iqtisadi tənzimləmə və nəzarət qurumu) sədr təyin edilib, bu dövrdə Türkiyədə ilk dəfə milli istehsal modelini irəli sürüb. Onun rəhbərliyi ilə ilk dəfə olaraq 100% Tükiyə istehsalı olan motor və başqa texniki avadanlıqlar, hazırlanmış, milli istehsal avtomobil, tank, təyyarə modelləri hazırlanmış, 1969 - cu ildə Türkiyə tarixində ilk dəfə olaraq milli avtomobil istehsal edilmişdir. 1970- ci ildə S. Dəmirəl tərəfindən istefaya göndərilən Ərbakan Türkiyənin siyasi - iqtisadi inkişafı ilə bağlı hazırladığı modeli həyata keçirmək üçün siyasi fəaliyyətə qoşulmuş, həmin il Milli Nizam Partiyasını qurmuşdur. Iakin, məhkəmə tərəfindən bu partiya qapadıldıqdan sonra 1973- cü ildə Milli Səlamət Partiyasını qurmuş, qatıldığı parlament seçkilərində Türkiyə Böyük Millət Məclisinə daxil olmuşdur. Bu seçkilərdə 1 ci olan CHP ilə ortaq hökumət kabineti formalaşdıraraq Baş Nazirin müavini və Dövlət Katibi postunu tutmuşdur. CHP- MSP koaliyon hökuməti illərində Ərbakanın rəhbərliyi ilə çox sayda milli sitehsala xidmət edən fabriklər və zavodlar tikilmiş, Türkiyə iqtisadiyyatında sıçrayışlı inkişaf baş vermişdir. Ərbakan Baş Nazir B. Ecevitin razılığı olmadan 1974 - cü il Şimali Kipr hərəkatını başlatmış və hərbi əməliyyatlara birbaşa rəhbərlik etmişdir. Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətini təsis edən Ərbakan öz yaxın silahdaşı olan R. Denktaşı bu dövlətin rəhbərliyinə gətirmiş, dövlətin bayraq və gerbini tərtib etmiş, Lefkoşa Yakın Doğu Universitetini yaratmışdır.
Bu fəaliyyətinə görə vəzifədən uzaqlaşdırılan Ərbakan 1976-1977, 1977-1979 cu illərdə yenidən Baş Nazirin müavini və Dövlət Katibi postlarını tutmuşdur.
islami yönümlü mühafizəkar siyasi xətt götürən Ərbakanın fəaliyyətini dayandırmaq üçün 1980- ci 12 sentyabr tarixində K. Evrenin başçılığı ilə Dövlət çevrilişi baş vermiş, N. Ərbakanın fəaliyyətinə qadağa qoyulmuşdur.
Ərbakanın tələbəsi və yaxın silahdaşı, Milli Görüş hərəkatının ilk mənsublarından biri olan T. Özalın və bu hərəkatın içərisindən çıxmış Ana Vətən Partiyasının hakimiyyəti illərində Ərbakanın siyasi dustaqlığına son qoyulmuş və o, 1982 - ci ildə Rifah Partiyasını qurmyşdur. 1987 - ci ildə partiyaya sədr seçilən Ərbakan 1990 - cı il parlament seçkilərində MHP nin də daxil olduğu Rifah Partiyası blokunu parlamentə daxil etməyi bacarmışdır. 1994 - cü ildə keçirilən Bələdiyyə seçkilərində Rifah Partiyası birinci olur, Ərbakanın yaxın silahdaşlarından olan Rəcəb Tayyib Ərdoğan istanbulun Bələdiyyə sədri seçilir.
1995 - ci ildə parlament seçkilərindəqalib gələnn Rifah Partiyası T. Çillərin rəhbərlik etdiyi DYP ilə koalisyon hökumət təşkil edir, N. Ərbakan Baş Nazir vəzifəsini əldə edir.
Bu hökumətin dövründə Türkiyə bir neçə ay ərzində rekord səviyyədə inkişaf göstərərək ilk və son dəfə olaraq iki rəqəmli inkişaf göstəricisi nümayiş etdirir. Hazırda Türkiyədə fəaliyyət göstərən nəhəng şirkət və firmaların çoxu məhz Ərbakanın dəstəyi və modeli ilə qurulmuşdur.
islam ölkələrini birləşdirən D8 təşkilatını təsis edən Ərbakan islami siyasət yürütdüyü üçün hərbçilərin və Prezident S. Dəmirəlin qəzəbinə tuş gəlmiş, 1997- ci il 28 Fevral çevrilişi ilə hakimiyyətdən devrilmişdir.
Siyasi fəaliyyətinə qadağa qoyulan Ərbakan və Milli Görüş hərəkatı ikinci zərbəni T. Ərdoğan və onun rəhbərlik etdiyi Yenilikçi qanad tərəfindən almış, Rifah Partiyası qapadıldıqdan sonra onun əvəzinə qurulan Fəzilət Partiyası parçalanaraq Ərdoğan tərəfindən AK partiya qurulmuşdur. Siyasi işlərə qarışması qadağan olan Ərbakan prosesə birbaşa müdaxilə edə bilməmiş, Fəzilət Partiyasının böyük qismi AK partiyay keçmiş və 2002- ci il seçkilərində Milli Görüş camiasının səslərindən istifadə edən AKP hakimiyyətə gəlmiş, Ərbakanın rəhbərlik etdiyi, Fəzilət Partiyasının bağlanmasından sonra qurulan Səadət Partiyası parlamentdən kənarda qalmışdır.
Beləcə Ərbakan və Milli Görüş hərəkatı zəiflədilmiş, əvəzində isə islamçı görünən, lakin din adından istifadə edərək insanları islamdan küsdürən AKP hakimiyyəti qurulmuşdur.
Ərbakan 2011 - ci ilin Fevral ayının 28 də vəfat etmişdir. Onun cənazə mərasiminə iki milyon nəfər qatılmış, Türkiyə tarixində ilk belə rekor qırılmışdır. Hazırda Onun başlatdığı Milli Görüş Hərəkatının yeganə siyasi təmsilçisi olan Səadət Partiyasına Təməl Karamollaoğlu rəhbərlik edir. O, 2016 - cı ilin 30 Oktyabrında Professor Mustafa Kamalakdan sonra keçirilən qurultayla bu vəzifəyə gəlmişdir.
N. Ərbakanın oğlu Fateh Ərbakan isə hazırda Ərbakan Vəqfinin sədri və potensial siyasi liderdir.
oxşar məşhurlar Turqut Özal (Türkiyə) = Zülfüqar Buhutto ( Pakistan) = Məhəmməd Əli Rəcai (iran).
Öldürülmüş prezidentlərdir. Bunlardan başqa ishak Rabin ( israi), C. Kennedi (ABŞ) və başqalarının da adını qeyd etmək olar.
sosial ədalət Böyük Pakistanlı Filosof Məhəmməd iqbal tərəfindən Allah anlayışının mahiyyəti olaraq açıqlanan məfhum. Panteist Təsəvvüf fəlsəfəsinin "öz varlığını Allahın varlığına birləşdir və onda ərit" tezisini sosial baxımdan " öz maraqlarından bəşəriyyətin nicatı və xilası naminə imtinə et" olaraq dəyişdirən mütəfəkkir sosial ədalətin mövcud olması üçün həqiqi insan obrazının yaradılması gərəktiyini düşünür.
Əli Şəriəti isə sosial ədalət anlayışını mücahid və canfəda insanın yaranmasından sonra meydana çıxacaq nizam olaraq qiymətləndirir:
"Səni sevməsəm də və sənin inancından nifrət etsəm də, sənin şərəfin və inanc azadlığın uğrunda canımdan keçməyə hazıram!". Şəriəti də Sosial Ədalət anlayışını Allah və ictimai mizan anlayışları ilə eyniləşdirir.
Sosial ədalət bəşəri səviyyədə insanların haqlarına çata bilməsini təmin edən ictimai sistemdir və hazırda dünyanın heç bir yerində tam olaraq mövcud deyil.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20