bugün wiki təsadüfi son
sözaltı sözlük
məsləhət postlar mesaj Profil

white rabbit


46   0   0   0


blok başlıqlarını gizlət

Notice: Undefined variable: thisuser in /var/www/soz6/profilson.php on line 166
zamanla geridə qaldığı üçün darıxılan şeylər

Çox klişe səslənsə də, internet öncəsi və ya ilk illərində olan insani münasibətlər...
Az öncə You've got mail filmini izləyərkən əvvəllər insanların və onlarla tanışlığın mənim üçün necə daha maraqlı və həyəcanverici olduğunu xatırladım sanki. Kimisə tanımaq, onun ən sevdiyi filmi, mahnını öyrənə bilmək çox böyük bir uğur imiş kimi hiss etdirərdi mənə. Aramızda özəl bir bağ yaradardı. Kimdənsə o qədər tez bezmək də mümkün deyildi sanki. Hər şey daha yavaş irəliləyirdi indiyə nisbətdə.

indi isə bir kliklə hər kəsin bütün addımlarını, nəyi necə yaşadığını görmək, hətta ona çatmaq mümkündür. Bu, hər bir halda mənfi bir şey deyil təbii, ancaq bizə itirtdiyi çox dəyərlər var. Artıq heç kim bir-biri üçün o qədər də unikal və səbr etməyə dəyər deyil. 5 dəqiqə cavab almadığın birini dərhal silib digərinə keçə bilərsən. Xatırlayıram, həmin ara telefonum olmadığı üçün 1 il ərzində məni gözləyən, hər gün mesajlar yazıb cavab almasa da, ümidli olan biri var idi. indi isə o, yoxdur; "onlar" yoxdur, təəssüf. Və bir daha olmayacaqlar da. Amma mən hər zaman darıxacam.

19 əjdaha! white rabbit

21.10.2023 - 01:43 #379663 mesaj facebook twitter

a theory of justice

XX əsrin ən önəmli siyasi filosoflarından biri olan John Rawls tərəfindən ortaya atılmış və hazırda da sosial elmlərdə geniş istifadə edilən ədalət anlayışı nəzəriyyəsidir.

Bu nəzəriyyəsində, Rawls ədaləti "justice as fairness" konsepsiyası ilə izah edir və qruplaşdırsaq, bu konseptin iki əsas prinsipini gözləyən cəmiyyəti aşağıdakı qaydada izah edir:

1- Hər bir şəxs üçün bərabər əsas azadlıqlara sahib olma hüququ təmin edilir;
2- Sosial və iqtisadi bərabərsizlik "ən az imtiyazlıların ən böyük fayda əldə etməsini" və "imkanların bərabərliyi prinsipinin gözlənilməsini" təmin edəcək şəkildə təşkil edilir.

Rawls'a görə bu, ən ədalətli cəmiyyətdir və "orijinal vəziyyətdə" (heç bir cəmiyyətin olmadığı 0 vəziyyətində) hər bir insan bu, cəmiyyəti seçərdi. Bu fikrini sübut etmək üçün o, növbəti abstrakt sosial eksperimenti təklif edir: Təsəvvür edək ki, biz orijinal vəziyyətdə, yəni cəhalət pərdəsinin ("veil of ignorance") arxasındayıq. Bu pərdənin arxasında özümüzə aid heç bir məlumata malik deyilik, yəni dilimizin, inancımızın, cinsimizin, seksual oriyentasiyamızın, dəri rəngimizin, sosial rifah vəziyyətimizin necə olacağını bilmirik. Yalnız cəhalət pərdəsi qalxdıqdan sonra qadın və ya kişi, qaradərili və ya ağdərili, heteroseksual və ya homoseksual, kasıb və ya varlı olduğunumuzu öyrənəcəyik. Filosofun fikrinə görə belə orijinal vəziyyətdə bizə yaşayacağımız cəmiyyəti seçməyi təklif etsələr, biz ən imtiyazsız təbəqə olmaq ehtimalını nəzərə alaraq, həmin təbəqə üçün ən yüksək bərabərlik və fayda vəd edən cəmiyyəti seçəcəyik. Məsələn, hər hansı bir cəmiyyət varlılara 9, kasıblara 1 əmsalında ədalət təklif edirsə, digəri üçün isə bu, 6-4 şəklindədirsə, biz ən pis ehtimalda ən yaxşı yaşayacağımız təklif olan 6-4 versiyasını seçməyə daha meyilli olacağıq. (Bu misal ən sadə variantdır, təbii ki, cəmiyyət, hüquqlar, imkanlar daha kompleks anlayışlardır). Bu seçim bizim üçün ədalət anlayışını əmələ gətirir.

Bu nəzəriyyənin ən önəmli tərəfi insanlara ədalətə cəhalət pərdəsinin arxasından baxmalı olduqlarını göstərməsidir. Biz bu gün artıq imtiyazlı təbəqə (ağdərili, kişi və ya heteroseksual və ya normal gəlirli) olaraq doğulmuş ola bilərik, lakin ədalət, bərabər hüquqlar kimi məsələlər barədə qərar verərkən öz pozisiyamızdan deyil, ən imtiyazsız təbəqənin pozisiyasından məsələyə yanaşmalı (əgər mən X olaraq doğulmuş olsaydım, bu vəziyyət/cəmiyyəti ədalətli hesab edərdim mi?) və onlar üçün ən maksimal bərabərliyi/faydanı təmin etməliyik. Ən ədalətli cəmiyyətə və siyasi sistemə məhz bu şəkildə çatmaq mümkündür.

2 əjdaha! white rabbit

22.04.2023 - 20:49 #370921 mesaj facebook twitter

qədim roma kultları

Qədim romada müxtəlif ənənə və ayinlərlə müşayiət olunan dini qruplaşmalardır.

Başlıca olaraq üç kult növünü fərqləndirmək olar: özəl (ailə), gentile (nəsil) və ictimai (rəsmi). Bu klassifikasiya demək olar ki, bütün dini sistemi əhatə etsə də, bundan kənarda qalan, qapalı üzvlük sisteminə malik mistik kultlar da Romada kifayət qədər geniş yayılmışdı. Bu haqda daha ətraflı danışacayıq. Lakin ilk öncə kultların başlıca üç növünü aydınlaşdıraq:

ictimai kultlar. adından da göründüyü kimi bütün cəmiyyət tərəfindən qəbul edilən və hakimiyyətin önəmli bir dayağı kimi rəsmi qaydada təbliğ edilən kultlar idi. Bu kultlar adətən Romanın ən önəmli tanrılarının adı ilə bağlı olur və onlara sitayişi, tanrıların şərəfinə keçirilən ictimai bayram və ayinləri əhatə edirdi. Bu kutların arasında Yupiter, Venera, Vesta və Mars kultları xüsusilə seçilirdi. Hər kəsin romada din deyiləndə ilk ağlına gələn məhz bu ictimai kultlardır.

özəl və ya ailəvi kultlar. ən spesifik kult növüdür. Qədim Romanda demək olar ki, hər bir ailə özlüyündə bir kult idi və kultun rəhbəri ailənin başçısı - ata hesab edilirdi. Kultun ayinləri ev daxilində, əsasən foyedə yerləşən larariumun önündə həyata keçirilirdi. Larariumda evin və ailənin qoruyucu olan bir neçə fiqur təsvir edilirdi.

Məsələn, pompeydə tapılan bu larariumların yuxarı hissəsində ortada təsvir edilən obraz genius adlanır. Geniuslar şəxsi qoruyucular hesab edilirdilər və demək olar ki, hər kəsin bir geniusu olduğuna inanılırdı. Bu məbədlərdə ortada təsvir edilən məhz ailə başçısının geniusudur. Freskanın yuxarı hər iki küncündə isə Lares adlanan fiqurlar dayanıb. Lareslər evin qoruyucuları hesab olunurdular və tanrı Merkurinin övladları idilər. Aşağı hissədə təsvir olunan ilan obrazı ailə evinin üzərində dayandığı torpağın qoruyucusu hesab edilirdi və Romada bolluq-bərəkət rəmzi kimi qəbul edilirdi.

Bundan başqa ailə kultları daxilində daha iki obraza: penates- ailənin qoruyucusu olan olimp tanrıları və manes - əcdadların ruhuna ibadət edilirdi. Sonunculara ölüm günlərinin ildönümlərində ailə üzvləri tərəfindən bəxşişlər edilirdi. Ümumiyyətlə isə, ayin olaraq hər gün yeməyin ilk hissəsi onlara verilir, digər önəmli günlərdə bu fiqurlara şirniyyat və ya bal təklif edilir, güllərlə bəzədilir, önlərində şam və ya insenslər yandırılırdı. Ocaq da həmçinin ailə kultunun çox önəmli bir hissəsi hesab edilirdi və onun sönməsinə heç bir zaman icazə verilmirdi.

gentile və ya gentilice kultları həcminə görə yuxarıdakı iki kulta nisbətdə aralıq mövqe tuturdu. Bu kult ailə kultuna çox yaxın olsa da, ondan daha geniş idi və adətən eyni soyadı daşıyan, yəni eyni nəslə aid hər kəsi əhatə edirdi. Romada belə qruplar gens adlanırdı və kultun adı da məhz buradan gəlir. Nəslin başladığı ortaq əcdad adətən bu nəslin tanrısı, dolayısı ilə kultun ibadət obyekti hesab edilirdi. ən məşhur nəsillər bəzən öz əcdadlarını Romanın önəmli tanrılarına bağlayaraq müqəddəsliyə iddia edirdilər.

Mistik kultlar. ilk başda qeyd etdiyimiz və bu üç kateqoriyadan heç birinə uyğun gəlməyən mistik kultlar həcminə görə gentile kultlarına daha yaxın olsalar da, tamamilə başqa prinsiplər üzərində qurulurdular. Bu kultlara üzvlük gizli və qapalı idi və üzvlük üçün hər hansı bir bağın olması vacib deyildi. Dövlət tərəfindən qəbul edilmiş dinlərə aid olmayan bu kultlar ekstazik ayinlər, ekzotik rituallarla müşayiət edilirdi və ictimaiyyətdən uzaq yerlərdə, habelə yeraltı gizli məkanlarda keçirilirdi. Mithraism, isis kultu və Bacchanalia bu kultların arasında ən məşhurları idi. Adətən xüsusi bir tanrıya ibadət üzərində qurulan bu kutların üzvləri tanrıya çatmaq üçün bir çox illeqal və ya əxlaqi olaraq ümumi kütlə tərəfindən qəbul edilməyən ayinlərin icrasını məcbur görürdülər. Bu ayinlər zamanı homisid və seksual xarakterli cinayətlərin artması səbəbilə bəzi mistik kutlar Roma imperiyası tərəfindən ictimai asayiş və əxlaqi dəyərlərə təhdid hesab edilərək məhdudlaşdırılmışdır. Sonralar xristian dininin gəlişi ilə mistik kultlar daha da azalaraq tarixə qovuşmuşdur.

11 əjdaha! white rabbit

06.02.2023 - 05:26 #366917 mesaj facebook twitter

notre-dame de fontaine-guérard

*cistercian* orderinə aid feminin katolik abbatlığı. 1253-cü ildə qadın abbat Ida de Meulan tərəfindən idarə olunmağa başlamış və yalnız qadın keşişlərə ev sahibliyi etmişdir.

Binası XII əsrin sonlarında tikilməsinə baxmayaraq, orta əsrlərdən bu yana, demək olar ki, heç bir dəyişikliyə uğramamışdır. Müalicəvi hesab olunan bir çayın yaxınlığında sakit və geniş bir ərazidə yerləşir.

Abbatlığın görünüşü nə qədər göz oxşasa da, tarixi bir o qədər qaranlıq və qanlı olmuşdur. Burada yaşayan rahibələr cistercianlığa uyğun olaraq *müqəddəs Bernard* qaydalarına tabe idilər. bu da o deməkdir ki, onların hər bir günü təxminən belə keçirdi: ortaq bir məkanda rejimə uyğun yuxu, ortaq bir otaqda rejimə uyğun yemək və dini oxumalar, günün qalan hissəsində toxuculuq kimi əl işləri ilə məşğul olmaq. Əslində, bu qaydalar ilk baxışdan o qədər də dəhşətli görünmür, rahibələrin bütün gün ərzində danışmağa hüquqlarının olmadığını düşünənə qədər. Bəli, abbatlıqda danışmaq və ya pıçıldaşmaq tamamilə qadağan idi. deməyə çox önəmli sözü olanlar bunu yalnız parluarda ifadə edə bilərdi. Bundan əlavə gün ərzində yalnız bir nəfər duaların oxunması üçün seçilirdi və qalan vaxtlarda abbatlıq tam səssizliyə qərq olurdu.

Üzücü tərəfi odur ki, qadınlar çox az hallarda  könüllü şəkildə bu abbatlığın parçası olmağı seçirdilər. Onlar adətən ataları, və ya himayəsində olduqları başqa kişilər tərəfindən bakirəliklərinin qorunması üçün buraya məcburi olaraq göndərilirdilər. Abbatlıqda yaşamağa məcbur olan başqa bir qrup qadınlar isə dullar idi. Bu dövrdə hələ də boşanmaq kimi bir seçim olmadığı üçün həyat yoldaşlarından ayrılmaq istəyən qadınlar ya ölümü, ya da rahibəliyi seçməli idilər.

Belə qadınlardan biri taleyi abbatlıqda bir bina ilə əbədiləşdirilmiş və qəbri *böyük fransız inqilabı* dövründə dağıdılmış Marie de Ferrières olmuşdur. Həyat yoldaşı tərəfindən fiziki zorakılığa məruz qalan Marie abbatlığa yerləşərək ondan qurtulmaq istəsə də, bu rahatlığı çox uzun çəkməmişdir. Belə ki, dövrün qanunlarına əsasən, həyat yoldaşı rahibə olan kişi də rahibliyə keçmək məcburiyyətində qalırdı. bu məcburiyyət Guillaume de Léona heç də sərf etmədiyi üçün o, üç nəfər tutaraq həyat yoldaşının ölümünü planlamış və istəyi abbatlığın içində uzun qaçdı-tutdudan sonra Marienin boğazının kəsilməsi ilə baş tutmuşdur. Maraqlıdır ki, bu cinayətin cəzası Guillaume üçün çox yüngül olmuşdur. O, sadəcə haqqı tapması üçün *aralıq dənizi* ətrafına zəvvarlıq səyahətinə göndərilmiş və abbatlıq üçün yeni bir binanın tikilməsi ilə yüklü edilmişdir. Guillaume da etmə tənbəllik, köhnə bir binanı azca restovrasiya edib abbatlığa sırıyaraq işin içindən çıxmışdır.Notre-Dame de Fontaine-Guérard abbatlığı bu gün həm turistik məkan olaraq, həm də böyük mərasimlərin keçirilməsi üçün istifadə edilsə də, eyni zamanda bu qanlı hadisələrin, qadınları qurbana çevirən ədalətsiz və məntiqsiz qanunların canlı yaddaş kitabçası olaraq əvəzsiz rol oynayır.

6 əjdaha! white rabbit

21.02.2022 - 04:15 #345967 mesaj facebook twitter

unicorn

yaxın illərdə aparılmış elmi axtarışların nəticələrinə görə həqiqətən də mövcud olmuş varlıq. * ya da onun yola verilmiş versiyası

unicorn dedikdə hər birimizin ağlına mifoloji və digər qaynaqlardakı təsvirlərdən yola çıxaraq ağ rəngli və təkbuynuzlu gözəl bir varlıq gəlsə də, tapıntılar bir qədər fərqli görünüşlü heyvanın mövcudluğuna dəlalət edir. elasmotherium sibiricum və ya e. sibiricum adı verilən bu canlı indiki kərgədanlarla ortaq ataya sahib olmuş və təxminən 43 milyon il bundan öncə eocene dövründə təkamül edərək həmin atadan ayrılmışdır.e. sibiricumun həcminin indiki kərgədanlardan iki dəfə böyük olduğu və təxminən üç-altı ton ağırlığında olduğu düşünülür. lakin asta hərəkət edən kərgədanlardan fərqli olaraq bu heyvanın fizioloji xüsusiyyətləri uzun məsafələrdə sürətli hərəkət etməyə uyğun olmuşdur. bundan əlavə, e. sibiricumun nəslinin təxminən 35 min il öncə kəsildiyi təxmin edilir ki, bu da onların neandartallar, eyni zamanda *homo sapiens*lərlə ortaq bir dönəmdə də yaşadığını sübut etmiş olur. unicorn anlayışının səyahətçilərin qeydləri nəticəsində əmələ gəldiyini düşünsək, insanların ilk başda məhz bu heyvanla qarşılaşaraq onu təsvir etməyə çalışdığını ehtimal etmək mümkündür. bu həm də geniş coğrafiyaya səpələnmiş müxtəlif xalqların təsvirlərində ortaq olaraq rast gəlinən bir canlını daha məntiqli şəkildə izah etməyə imkan verir.

tapılmış fosillərə əsasən, unicornların coğrafi olaraq *qazaxıstan*dan *ukrayna*yadək olan bir ərazidə (müasir azərbaycan əraziləri də daxil olmaqla) yaşadıqları güman olunur. nəsillərinin kəsilmə səbəbi isə hələ də dəqiqləşdirilməmişdir. yayıldıqları coğrafiyaya baxsaq, bunun kütləvi infarkt və ya intihar nəticəsində gerçəkləşmiş olması güclü bir ehtimaldır, amma alimlər hələ də araşdırmaq istəyirlərsə, bir etirazım yoxdur.

19 əjdaha! white rabbit

21.02.2022 - 01:53 #345962 mesaj facebook twitter

güldürən qəribə yuxular

(baxma: gerçək olması istənilən yuxular)

Bu başlığa daha uyğun olardı entry, əslində. amma yetəri qədər başlıq açılıb yuxular üçün, bura yazım.

Bu gecə yuxumda *azərbaycan*ın *norveç*lə qonşu olduğu xəbərini öyrənirdim. Sən demə, əzəldən belə imiş, bəzi vətəndaşların xəbəri var, ancaq biz bilmirmişik. Sərhəd də novxanıda imiş. Əslində, çimərliyə gedərkən xətti o tərəfə keçsək, norveçə keçmiş oluruq, amma bundan xəbərimiz olmayıb illərlə. saf kimi bu tərəfdə üzmüşük həmişə. -*

Bu xəbəri atam da əmimdən eşidib və tez-tələsik gəlib bizi norveçin çimərliyinə aparmağa. Nə kəramətdirsə, biz də heç sorğulamırıq, sevincək olub tez ataya qoşuluruq çoxdandır bu xəbəri gözləyirmiş kimi.

Və budur, gözəllik. həqiqətən də novxanıda bir çimərliyin yarı hissəsi norveçdə qalırmış. Amma relyefi filan təmiz fərqlidir, breton çimərliklərinə bənzər. *Obsidian* kimi qapqara parlayan qayalıqlar, mavi soyuq dəniz. Mənzərə qarşısında heyran qalıram və daha tez-tez bu tərəfə gəlib dənizə tamaşa etməyi qərara alıram. Maraqlıdır ki, heç burda yerləşim yaşayım fikri olmur məndə. elə sadəcə yaxınımda var olması belə bəs edirmiş norveçin.

nəysə. yuxularımın belə sərhəd tanımaz və coğrafiya cahili (və ya qatili) olmasını sevməyə başlayıram, deyəsən.-*

15 əjdaha! white rabbit

16.02.2022 - 18:07 #345725 mesaj facebook twitter

optimal distinctiveness theory

(baxma: optimal fərqlilik nəzəriyyəsi)

Kuhn & Mcparland 1954-cü ildə apardıqları araşdırma zamanı müşahidə etmişlər ki, mən kiməm? sualı soruşulduqda insanlar özlərini adətən aid etdikləri qruplarla identifikasiya etməyə meyillidirlər. Bu maraqlı nəticə eyni zamanda insanların hansı tip qruplaşmalara daha meyilli olması, yəni özlərini hansı qrupların hissəsi kimi görmələri sualını da özü ilə bərabər doğurur.

optimal fərqlilik nəzəriyyəsi məhz bu nöqtədə insanlar və qruplar arası münasibətlərin müəyyənləşdirilməsində ortaya atılmış sosial psixologiyanın əsas nəzəriyyələrdindən biridir. bu nəzəriyyəyə əsasən, insanlar sosial mühitlərdə təməl ehtiyacları olan iki əks qütbü- aidiyyat/eyniyyətindividuallığı bir araya gətirən optimal qrupları axtarmağa daha meyillidirlər. bu iki təməl xüsusiyyət arasındakı asılılıq həm qrup, həm də qrup xaricində mütənasibliyini qoruyub saxlamalıdır, biri artıqda/azaldıqda digəri də ona uyğunluq göstərməlidir. nəzəriyyədən irəli gələrək, belə bir nəticə alırıq ki, bir homo sapiens özünü daxilə münasibətdə nə qədər assimilə hiss edəcəksə, xaricə münasibətdə də bir o qədər individual olacağı qruplara yönəlməyi üstün tutacaqdır. nəzəriyyəni ortaya atan *brewer* özü bu sosial kimliyi məqaləsinin adı ilə belə çox yaxşı izah edir: The social self: on being the same and different at the same time.

bu baxımdan hətta insanlar qruplardan öncə özlərini subqruplarla daha çox identifikasiya edirlər, çünki burada assimilə və individuallıq səviyyəsi adətən daha optimal səviyyədə olur: özümüzü digər üzvlərə daha yaxın hiss edəcəyimiz dərəcədə spesifiklik (maksimum assimilyasiya), eyni zamanda bizi qrupun digər üzvlərindən, uyğun olaraq xarici qruplardan da dramatik dərəcədə ayıracaq qədər individuallıq. Məsələn, 《 introvert -- infp --- infp-t 》bölgüsünü götürsək, burada optimallığın uyğun olaraq artdığını görərik. introvertlik bir qrup olaraq bütün introverləri birləşdirsə və digər insanlardan ayırsa da, bu qrup üzvləri arasında fərqlərin meydana çıxma tezliyi infp-t subqrupuna görə daha çox olacaqdır. çünki böyük bir qrup olaraq introvertliyin növləri daha çox və zəngindir. Elə Bu səbəbdən də introvert qrupun tərkibində yeni subqruplar meydana gəlir və bizi digər introvertlərdən fərqləndirən xüsusiyyətlərə uyğun daha spesifik subqruplara bölünürük. Artıq bu bölgüdə olan insanlarla oxşar xüsusiyyətlərimizin daha çox olmasına görə daha yaxın və assimilə hiss edəcəyik, lakin bütün cəmiyyətə münasibətdə həm də daha marjinal və individual olacayıq. Çünki bütün cəmiyyətin 30-40 faizi (rəqəm şərtidir) introvert qrupa daxil idisə, cəmi 4 faizi infp-t qrupuna daxildir. Bu baxımdan assimilyasiyanın/oxşarlığın yüksək olduğu bu subqrupun bütün cəmiyyətə münasibətdə individuallığı/fərqliliyi da eyni dərəcədə çox yüksəkdir və bu nisbət onu daha yüksək dərəcədə optimal edəcəkdir.


optimal fərqlilik nəzəriyyəsi baxımından, bütün insanlığı bir qrup nümunəsi olaraq götürüb nəzərdən keçirsək, ortaq xüsusiyyətimizə görə assimilyasiya faktoru mövcud ola bilsə də, individuallıq baxımdan sıfırda qalan bu qruplaşmanın nəzəriyyə tələblərini ödəmədiyini çox aydın görürük. elə buna görə də insanların bütöv bir kimlik formalaşdırmaq əvəzinə, sosial olaraq kiçik qruplara bölünərək çoxalmağı və digərlərindən fərqli identifikasiya olunmağı tərcih etmələri təəccüb doğurmur. çünki homo sapiens nə qədər praktiki və psixoloji baxımdan aid edilməyə, birliyə möhtac olsa da, bir o qədər də individuallığa, kütlədən fərqlənməyə meyillidir. hər iki tələbatın bir arada olmadığı bir sosial qrup onun diqqətini çəkməyəcəkdir. ona görə də, sən kimsən? sualı verilikdə cavabların mən insanam deyə başlamaması, ümumiyyətlə, bunun bir identifikasiya vasitəsi kimi istifadə edilməməsi çox sıradan və təbiidir.

26 əjdaha! white rabbit

16.02.2022 - 00:11 #345695 mesaj facebook twitter

2 əjdaha! white rabbit

04.02.2022 - 12:28 #344985 mesaj facebook twitter

unudulmaz kitab cümlələri

Həyat yalnız pis hadisələrin cəmindən ibarət deyil. Həyat yüngül havanı ciyərlərinə çəkmək, sonsuz sayda və müxtəlif mənzərələri özü üçün kəşf etmək, xoşagələn və intellektual adamlarla görüşmək sevincidir. Odur ki, mən də bütün bunların bir parçasıyam.

(baxma: bernar verber)
(baxma: tanatonavtlar)

3 əjdaha! white rabbit

04.02.2022 - 12:24 #344984 mesaj facebook twitter

metaverse

Az öncə rektorumuz çıxışında universitetin metaverse versiyasının yaradılacağını və mübadilə proqramlarının artıq burada həyata keçiriləcəyi haqqında danışırdı. Yəni eyni təcrübəni yaşamaq üçün artıq xarici tələbələrin fiziki olaraq ölkə dəyişməsinə və universitetə gəlməsinə ehtiyac qalmayacaq. Olduqları yerdən özlərini universitetdə hiss edəcək, otaqlar arasında, eyni zamanda kampusun yerləşdiyi şəhərdə gəzə biləcəklər. Düzü, bu haqda nə hiss edəcəyimi bilmədim, çünki çatımlılığın nə dərəcədə olacağı haqqında da fikrim yoxdur. Lakin daha ucuza başa gələrək daha geniş kütlənin istədiyi təhsilə çatımlılığını təmin edərsə, avantajlı hesab etmək olar. Digər tərəfdən isə, Görünür, artıq gələcəkdə digər ölkələrə uzunmüddətli viza almaq üçün heç bir səbəbimiz qalmayacaq -* Bəlkə də artıq heç birimiz buna ehtiyac da hiss etməyəcəyik.

12 əjdaha! white rabbit

03.02.2022 - 16:15 #344926 mesaj facebook twitter

peter dahl

1934-cü ildə anadan olmuş isveçin ən tanınmış və sevilən rəssamlarından biri. Əsərləri xüsusilə ekspressiv realist stili və sensual rəngli fiqurları ilə seçilir.

Dahl öz adını 1970-ci illərin əvvələrində isveçdə keçirilən 'Vəhşət' (Horror) adı sərgidəki əsərlər silsiləsi Dreams in the sofa corner ilə tanıtmışdır. Lakin sağ kəsimi və yüksək təbəqəni tənqid edən stili ilə rəssam cəmiyyətdə heç də birmənalı qarşılanmamış və karyerası qısa bir zamanda  təhlükə altına düşmüşdür. Xüsusilə, silsiləyə daxil olan Liberalismens genombrott i societeten (The Breakthrough of Liberalism in Society) adlı əsəri əxlaqi cəhətdən sarsıdıcı qəbul edildiyi üçün polis tərəfindən müsadirə olunmuşdur. Əsərdə Dahlın isveç şəhzadəsi Sibyllanı bir məclisdə, öz bədənini yanında dayanan aristokrata təklif edərkən təsvir etməsi hüquq-mühazifə orqanları tərəfindən kral ailəsinə hücum olaraq dəyərləndirilmişdir. Lakin sonradan Dahla qarşı yönəldilən ittiham qaldırılmış və əsər rəssamın özünə qaytarılmışdır. Rəsm əsəri 1987-ci ildə Gothenburg incəsənət muzeyi tərəfindən satın alınaraq kolleksiyaya daxil edilmiş və hal-hazırda orada sərgilənməkdədir.

Peter Dahl məşhurluğu sayəsində *avanqard* (*avantgarde*) və modernist çevrələr tərəfindən qəbul edilsə və muzeylərdə sərgilənsə də, 1980-ci illərdə çəkdiyi 'Carl Michael Bellman Fredman's  Epistles' adlı litoqrafiyalar seriyasından sonra müasir avanqard (contemporary avantgarde) dairələrin gözündə dəyər itirmişdir. Bununla da *Moderna Museet* kimi muzeylər üçün daha az cəlbedici hala gələrək isveçi heç bir zaman xaricdə təmsil etmək haqqı qazanmamışdır.

Rəssamın bəzi əsərləri:
diqqət:  +18 liberalismens genombrott i societeten link

9 əjdaha! white rabbit

01.02.2022 - 04:25 #344665 mesaj facebook twitter

öyrənildiyində təəccübləndirən məlumatlar

balinaların əcdadının müasir itlərə bənzəyən canavar ölçülərində Pakicetus adlı bir heyvan olması.
balina:

pakicetus:


Pakicetusların təxminən 50 milyon il öncə əsasən quruda, lakin göl kimi su hövzələrinə yaxın ərazilərdə yaşadıqları və dayaz hissələrdə ovlandıqları güman edilir. Müasir pakistan ərazisinə aid endemik bir heyvan olduqları üçün bu adı almışlar. Fizioloji olaraq bədənlərinin əsasən qaçma və tullanma kimi hərəkətlərə uyğun olduğu bilinir. Su hövzəsinə əsas uyğunlaşmış üzvləri isə dinləmə sistemi (su altında eşidə bilirdilər) və timsaha bənzər bir-birinə yaxın şəkildə yerləşmiş gözləridir.

19 əjdaha! white rabbit

26.01.2022 - 23:43 #344260 mesaj facebook twitter

kiçik xoşbəxtliklər

məsələn, az öncə oxuduğum kitabdakı obrazın gəncliyini *truly, madly, deeply* mahnısını dinləyərək keçirdiyini öyrəndim və hər zaman olduğu kimi vaxt itirmədən youtube'a keçid edərək mahnını dəfələrlə dinləməyə başladım -*

hər kəs belədir ya yox bilmirəm amma, personajların real həyatımla kəsişən maraqlarını kəşf etmək hər zaman qəlbimi isidir və səbəbsizcə xoşbəxt edir məni. Sanki onlardan özümə bir parça əlavə etmiş kimi hiss edirəm. Sanki nə zamansa real həyatda qarşılaşmışıq və artıq həqiqi xatirələrimin bir parçasıdırlar.

ehh, kövrələcəm yenə.

21 əjdaha! white rabbit

25.01.2022 - 15:39 #344167 mesaj facebook twitter

psychedelic art

1960-cı illərdə San Fransiskoda meydana çıxmış və erkən dönəmlərində əsasən posterlərin dizaynı üçün istifadə edilmiş incəsənət növü. ilk pyschedelic poster nümunəsinin 1966-cı ildə Fillmoreda keçiriləcək şou üçün *Wes Wilson* tərəfindən hazırlandığı güman edilir.

Tarixi: 1960-cı illər xüsusilə ABŞ-da önəmli siyasi/sosial dəyişikliklər, hippi hərəkatı, psychedeliclərin kütləvi qəbulu kimi müxtəlif hadisələrlə yanaşı, onların təsiri ilə meydana gəlmiş yeni incəsənət axımları, məsələn *Jefferson Airplane*, *the Grateful Dead* kimi qruplarla başlayan *psychedelic rock* subjanrı ilə yadda qalmışdır.
Psychedelic art incəsənət növünün də bu dövrə təsadüf etməsi təxmin etdiyiniz kimi heç də təsadüfi deyil. Lakin bu axım vizual gözəllik axtarışından daha çox, praktik bir ehtiyac nəticəsində meydana gəlmişdir: Yeni meydana çıxan növbənöv qrupların və saysız-hesabsız konsertlərin arasından sıyrılaraq kütlənin diqqətini çəkmək istəyi. Nəticədə, konsertlər üçün nəzərdə tutulmuş posterlərin dizaynında yeni ilham mənbələrinin axtarışına çıxılmış və bu da öz növbəsində *pop art*, *sürrealizm* və ən önəmlisi *art nouveau* kimi məktəblərin təsirləri altında formalaşmış, daha sonra psychedelic art adı ilə tanınacaq yeni incəsənət növünün yaranmasına gətirib çıxarmışdır.

Bu incəsənət növünə aid əsərlərin bəzi əsas fərqləndirici elementləri:
1. Art nouveau elementləri və mərkəzi qadın fiquru.


2. Rənglər və tovuzquşu fiquru.


3. Formanın və yazı fontlarının distorsiya edilməsi. (kaleydoskopik/əriyən görüntü)

51 əjdaha! white rabbit

24.01.2022 - 06:00 #344104 mesaj facebook twitter

academic quarter

Avropa ölkələrinin bir çoxunda əsasən akademik mühitdə tətbiq olunan 15 dəqiqəlik vaxt koridorudur. Cədvəllərdə c.t. olaraq göstərilir və dərslərin qeyd edilən vaxtdan 15 dəqiqə sonra başlayacağını bildirir. Bu ənənənin tarixi kilsə zənginin vaxtı təyin etmək üçün əsas referans olduğu zamanlara uzanır və zəng çalındıqdan sonra insanların görüş yerinə çatmasına imkan yaratmaq məqsədilə tətbiq olunmuşdur. Ənənə bəzi ölkələrdə akademik mühitlə məhdudlaşmayaraq insanların gündəlik həyatlarına da inteqrasiya olunmuşdur. Məsələn, isveçdə hər hansı bir şəxslə və ya professional mühitdə görüş vaxtı təyin edərkən tam saat əvəzinə, 9:15, 12:15 kimi vaxtlar eşitməyiniz daha yüksək bir ehtimaldır.

3 əjdaha! white rabbit

15.01.2022 - 23:27 #343416 mesaj facebook twitter

gluggavedur

island dilindən hərfi tərcümədə pəncərə havası mənasını verir. Pəncərədən izlənməsi çox xoş olan, lakin çölə çıxdıqda peşman olduğunuz hava haqqında işlədilən termindir. Romantiklər arasında kofe, kitab, yorğan üçləməsi üçün ideal hava olaraq da bilinir -*

3 əjdaha! white rabbit

02.10.2021 - 18:59 #337580 mesaj facebook twitter

terapevtik məktub

Depressiya, qayğı pozuntusu, posttravmatik stress pozuntusu kimi mental anomaliyaların müalicəsi üçün istifadə edilən psixoterapiya üsullarından biridir. Terapevtik məktublar psixoloqla olan seansların uzantısı kimi istifadə edilir və xəstənin öz düşüncə, emosiya və davranışlarının daima fərqində olmasına şərait yaradır.Bu üsulun daha məşhur versiyası influencerlərin də dayanmadan təbliğ etdiyi 'günlük tutma' metodudur. Məktub terapiyası ilə tanış olduğum dönəm artıq bu üsulu bir müddətdir ki, tətbiq edirdim. Bəzən geri dönərək yazılarımı yenidən oxuya bilmək və özümdə təkrarlanan bir sıra 'düşüncə-hiss-davranış' qəliblərini müşahidə etmək anlıq qayğı pozuntularımın şiddətini azaldırdı, lakin gözlədiyim qədər nəticə ala bilmədiyim üçün xəyal qırıqlığına uğrayırdım. indi geriyə baxdıqda düşünürəm ki, günlük metodunun gözlədiyim qədər təsirli olmamasının əsas səbəbi yəqin ki, yazdıqlarımı onsuz əvvəldən də uzun müddətdir beynimdə aydın şəkildə analiz etməyim, hər qayğı pozuntusu nöbəti keçirdiyim zaman öz-özümə təkrar etməyim və buna görə də onları artıq banallaşdırmağım idi. Bu səbəbdən metodun məndə fərqli bir təsir yaratması üçün yeni bir faktor çatışmırdı: ikinci şəxs və ya qarşılıq illüziyası.

Terapevtik məktub metodu ilə sevdiyim və qayğı pozuntusu problemi səbəbilə dərin bağ qurduğum bir personaj- Alis vasitəsilə tanış olmuşdum. Psixoterapevti ona ‘niyə sevdiyin bir məşhura məktub yazmağı və bütün hisslərini orda ifadə etməyi yoxlamırsan?’ dediyində ilk başda ikimiz də bu fikrə eyni skeptikliklə yanaşmışdıq. Ancaq onun bu şübhəni aşaraq məktublarını yazmağa başlaması məndən daha az zaman aldı. Alisin özünə seçdiyi məktub yoldaşı Brüs Uillis idi. Brüsə yazdığı hər məktub onun üçün nə qədər ciddi idisə, mənə bir o qədər absurd gəlirdi. Lakin bir müddət sonra mən də onunla bərabər bu məktublarda rahatlıq tapmağa başladım və bu, məndə yeni bir fikir oyatdı; eyni üsulu yoxlamalı idim.

Terapevtik məktubun əsas üstünlüyü hissləri ifadə və identifikasiya ilə yanaşı, insanda yaratdığı oksitosin effektidir: dəstək, başa düşülmə və bununla birlikdə gələn rahatlama hissi. Həqiqətən də qarşınızda bir şəxs olduğuna beyninizi inandıra bilsəniz, effektlərini görmə ehtimalınız yüksəkdir. Lakin terapevtik məktublar müxtəlif növ və formalarda olur və təbii olaraq hər birinin işləmə mexanizmi də eyni deyildir. Yoxlaya biləcəyiniz başlıca 4 tip məktub növü bunlardır:

1. Özünüzə ünvanladığınız: günlükdən fərqli olaraq, məktubun formal xüsusiyyətlərinə- salamlaşma, əsas hissə, nəticə, sağollaşmaya sahib yazı növüdür. Bu məktub növünü yazmaq üçün məsləhət görülən bəzi addımlar:
- Problemli tərəfinizi, hissinizi müəyyən edin. (əsəb? Utancaqlıq? Qorxu?)
- Sizi şərtsiz olaraq sevən və dəstəkləyən birini təsəvvür edin. O, sizə bu hissiniz barədə nə deyərdi? sualını cavablamağa çalışın.
- Özünüzə hər kəsin qüsurları olduğunu xatırladın və dünyada sizinlə eyni problemdən əziyyət çəkən nə qədər insan olduğunu düşünməyə çalışın.
- Bu hissin yaranmasına səbəb ola biləcək obyektiv faktorları düşünün: ailə mühitiniz, başınıza gələn hər hansı bir travmatik hadisə, genetika ?
- Konstruktiv düşünməyə çalışın. Özünüzdən bu neqativ hisslərlə mübarizə aparmaq üçün nə edə biləcəyinizi soruşun.
- Yazını bir kənara qoyun və bir müddət onun barəsində düşünməyin. Daha sonra isə onu açaraq oxuyun.
- Bəzən sadəcə bu addımlar yetərli olsa da, bəzən də rol oyununu davam etdirə və məktubu oxuduqdan sonra özünüzə cavab verə bilərsiniz. Bu, beyninizdəki düşüncə qəliblərini qırmağa və məsələyə yeni bir perspektivdən baxmağınıza kömək edə bilər.
2. istirmarçıya ünvanlanan: bəzən depressiyanızın və ya hər hansı travmanızın qaynağı müəyyən bir şəxs olsa da, onunla danışmağınız ya mümkünsüz, ya da effektsiz ola bilər. Toksik, lakin bunun fərqində olmayan və ya inkar edən hər hansı ailə üzvünüz məsələn. Bu məktub növü ilə ona qarşı olan bütün hiss və düşüncələrinizi tam şəkildə ifadə edə bilərsiniz, lakin önəmli məqam sonda qarşıdakı şəxsi bağışlayaraq, yaxud bütün məsuliyyəti onun üzərinə yükləyərək yükü öz üzərinizdən atmağınızdır. (Bu məktub həqiqətən göndərilmək üçün nəzərdə tutulmur)
3. Yad bir şəxsə ünvanlanan: entrynin başlığında örnəyini verdiyim (alis-brüs) məktub növüdür. Ancaq bu kateqoriyaya həm də hər hansı real, lakin tanımadığınız şəxsə ünvanlanan məktublar da daxildir. Əgər bu üsulu sınaqdan keçirmək istəyirsinizsə, ‘letters to strangers’ link layihəsi artıq uzun illərdir belə bir xidməti təklif edir: layihənin saytına daxil olmaqla göstərilən nümunəyə uyğun məktub yaza və onu elektronik olaraq sayta göndərə bilərsiniz. Həmin məktub daha sonra sayt vasitəsilə anonim olaraq başqa bir şəxsə yollanacaq və bir müddət sonra siz də qarşılıqlı məktub alacaqsınız. * Sözaltı günlük başlığı da, fikrimcə, oxşar funksiyanı görə bilər.
4. Emosiyalara ünvanlanan: mənim üçün ən yeni və maraqlı məktub növüdür. psixologiyada artıq qəbul edilmiş yanaşmaya görə, hər hansı bir hisslə başa çıxmağın əsas yolu həmin hissi qarşınıza düşmən olaraq almaq və ya ondan qaçmaq deyil, onu qəbul edərək anlamağa çalışmaqdır. Bəs bir hissi anlamağın ən yaxşı yolu nə ola bilər?! Bəlkə də onu şəxsləşdirərək özünü ifadə etməsinə imkan tanımaq. ‘Ye, dua et, sev’ əsərinin müəllifi Elizabet Gilbert də bu metoddan istifadə etdiyini, qorxu hissinə ‘bu situasiyada tam olaraq narahat olduğun məqamlar nədir?’ sualını verərək, onun cavabını almağa çalışdığını və onunla dialoq quraraq bu vəziyyəti necə sakitləşdirə biləcəyinin yollarını tapdığını deyir. Digər hisslərə yaza biləcəyiniz məktublar barədə örnəkləri isə Burada link tapa bilərsiniz, Göz atmağınız məsləhətdir.

19 əjdaha! white rabbit

15.09.2021 - 00:24 #336435 mesaj facebook twitter

işə yarayan internet saytları

Zerotohero.ca link

Sayta daxil olaraq xəritə üzərində və ya siyahıdan istədiyiniz dili seçirsiniz və sayt sizə dərhal bu dillə bağlı olan bütün əsas məlumatları və kontentləri təqdim edir: həmin dildə əsas sözlər, ifadələr, mahnılar, filmlər, canlı yayımlar və s.

Həmçinin müstəqil şəkildə hər hansı bir dili öyrənmək istəyir, lakin bunu necə edəcəyinizi bilmirsinizsə, saytda həmin dillə bağlı yerləşdirilən pulsuz dil proqramından istifadə edə bilərsiniz. Proqramlar adətən bir dili öyrənməyə sıfırdan hardan, necə başlamalı olduğunuzu, hər səviyyə üzrə nələr etməli olduğunuzu, hətta bütün bunlara ümumilikdə nə qədər zaman xərcləyəcəyinizi də göstərir.

Saytda olan bəzi başlıqlar:


Azərbaycan dili ilə bağlı səhifənin ümumi görüntüsü:

27 əjdaha! white rabbit

14.09.2021 - 15:06 #336405 mesaj facebook twitter

island dili

Dünyada təqribi olaraq cəmi 300 min insan tərəfindən danışılan, german dilləri qrupuna daxil, simpatik, bir o qədər də çətin, həmçinin ilk süni dilimi yaratmağıma ilham mənbəyi olduğundan mənim üçün doğma dildir. -*

island dili müasir skandinav dilləri arasında qədim skandinav dilinə ən yaxını hesab edilir. Hətta dilin yazılı forması çox az dəyişikliyə uğradığı üçün islanddillilər rahat bir şəkildə 10-13-cü əsrlərdə yazılmış edda və saqaları oxuyub anlaya bilərlər. Elə dili çətin edən əsas məqamlardan biri də bir çox dildən fərqli olaraq bu tarixi sadələşmə prosesindən keçməməsidir.

Digər german dilləri kimi bu dildə də bir çox sözün yaradılmasında artıq mövcud olan sözlərdən istifadə edilib və bu səbəbdən də dildə bir çox mürəkkəb sözlər mövcuddur. Ancaq digər bəzi dillərlə müqayisədə island dilinin bu mənada məntiqi mənim daha çox xoşuma gəlir. Bir neçə misal üçün:

1. Viðskipti (biznes) + Vinur (dost) = Viðskiptavinur (müştəri)
2. Hugur (zehin, beyin) + mynd (şəkil) = hugmynd (ideya) + fluga (uçmaq) = hugmyndaflug (təxəyyül)

island dilini öyrənmək üçün resurslar az olsa da, internetdə hərtərəfli bir axtarışla ən azından orta səviyyəyə gəlmək üçün lazımlı olan materialları tapmaq mümkündür. Gerisi üçün isə internet üzərində dili tədris edən yerlilərdən onlayn dərs almaq məsləhətdir. Gangi ykkur vel ! -*

13 əjdaha! white rabbit

10.09.2021 - 05:12 #336010 mesaj facebook twitter

hatari

Adına başlıq açılmadığını görüb təəccübləndiyim, anti-kapitalizm, bdsm, texno musiqi və pank roku bir araya gətirən island qrupu.

2015-ci ildə Reykyavik şəhərində yaradılmış qrup 2019-cu ildə *Avroviziya* mahnı müsabiqəsində çıxışından və uğurlu nəticəsindən sonra bütün Avropada məşhurlaşmışdır. Əsas iki üzvü Klemens Nikulásson və Matthías Haraldssondur, üçüncü üzvləri Einar Stefánsson isə qrupa sonradan qatılmışdır. Bundan əlavə qrupu daimi əsaslarla iki qadın rəqqas müşayiət edir.

Qrupun indiyədək yayımlanmış ifaları daha çox anti-kapitalist və anti-imperialist məzmunda və ruhdadır. musiqi videolarında isə şiddət, ironiya, bdsm elementlərini və müxtəlif allüziyaları görmək olar. Vokalistlərin fərqli tərzləri və tembrləri də bir-birini tamamlayır və ifaları daha yaddaqalan edir. Qrupun uğurlu olmasının digər bir əsas səbəbi isə, fikrimcə, ifa etdikləri *island dili*nin gözəlliyi və tərzləri ilə uyumudur.

Qrupun ifalarından bəziləri:

(youtube: )

(youtube: )

(youtube: )

4 əjdaha! white rabbit

10.09.2021 - 04:34 #336009 mesaj facebook twitter

/ 20 »
Notice: Undefined variable: user_id in /var/www/soz6/sds-themes/vengeful-light/profile.php on line 1337


blok -   başlıqlarını gizlət
Notice: Undefined variable: user_id in /var/www/soz6/sds-themes/vengeful-light/profile.php on line 1344