müəllim uşağı olmaq


    10. Təsəvvür edin ki, atanız riyaziyyat müəlliminizdi. Evdə ömrünüzü çürüdür, hər saatda bir yeni misal, məsələ tapşırığı verir sənə. 10 dəqiqə də vaxt. Və məktəbdə alacağınız qiymətlə evdə açıq aşkar qumar gedir. 10 dəqiqən var, həll etdin, etdin, edə bilmədin məktəbdə istəyirsən ağzınla qaranquş tut, qiymətindən kəsiləcək. Bu təbii ki, evdəki zülümdən bir fragment idi. Bir də bunun məktəbi var. Öz övladına ayrıseçkilik edir, qiymət yazır kimi başa düşülməsin deyə 10/10 doğru yazdığın məsələlərdə belə saxta düzəlişlər edib 4 yazır. Ən adi bir yerdə səhvən çaşırsansa səni lövhədən yerinə göndərir və qiymətini kəsir. Digərlərindən daha tələbkar davranır sənə. Elə bil evdə bütün günü deyib güldüyün atan deyil. Buna görə dəfələrlə küsdüyüm, hətta, dərslərinə girmədiyim olub. Öz məktəbimdən qaçma səbəblərimdən birisi olub müəllim övladı olmağım. Sırf buna görə inək kimi gecəmi gündüzümə qatıb oxuyaraq dəyanət vəqfi bakı türk liseyinə keçdim. Müəllimlik ən gözəl peşədir. Elə müəllimlərm var ki, ömrümün sonuna kimi minnətdar olsam, azdır. atam da onlardan birisiydi. Lakin, bütün hallarda sənə dərs deyən bir müəllimin övladı olmaq arzuolunmazdır.


hamısını göstər