kalka


  1. linqvistikada söz və ifadələrin hərfi tərcümə ilə mənimsənilməsi

  kalka fransız dilindən gələn sözdür (calque) və "kopiya" mənasındadır. bu sahə ilə daha çox leksikologiya, tərcüməçilik və az öncə dediyim kimi, linqvistika məşğul olur. həmçinin, bu öyrənmə üsulu kalkalaşdırmaq da adlanır.
  kalkanın bəzi növləri var:
  sözyaradan kalka
  yalançı kalka
  yarımkalka
  semantik kalka
  frazeoloji kalka

  bəzi nümunələr:
  sözyaradan kalka: göydələn- sky-scraper
  frazeoloji kalka: иди к черту- go to hell- cəhənnəm ol, cəhənnəmə get
  возми себя в руки- özünü ələ al və s.


hamısını göstər

sən də yaz!