kalkafacebook twitter əjdaha lazımdı izlə dostlar   mən   googlla

başlıqdakı ən bəyənilən yazılar:

+6

1. linqvistikada söz və ifadələrin hərfi tərcümə ilə mənimsənilməsi

kalka fransız dilindən gələn sözdür (calque) və "kopiya" mənasındadır. bu sahə ilə daha çox leksikologiya, tərcüməçilik və az öncə dediyim kimi, linqvistika məşğul olur. həmçinin, bu öyrənmə üsulu kalkalaşdırmaq da adlanır.
kalkanın bəzi növləri var:
sözyaradan kalka
yalançı kalka
yarımkalka
semantik kalka
frazeoloji kalka

bəzi nümunələr:
sözyaradan kalka: göydələn- sky-scraper
frazeoloji kalka: иди к черту- go to hell- cəhənnəm ol, cəhənnəmə get
возми себя в руки- özünü ələ al və s.hamısını göstər

kalka