bugün wiki təsadüfi son
sözaltı sözlük
məsləhət postlar mesaj Profil

...

ilahi komediya

əjdahalar   googlla
dante alighieri - məsləhətli filmlər - rafiq tağı - cəhənnəm - Əli xamanei - sandro botticelli - yeddi ölümcül günah - vergiliy - 23 dekabr 2014 seçki məntəqəsində əlbəyaxa

  #sözaltı wiki təsadüfi wiki gətir

  yazarın wiki entryləri: bilqamıs və dünya eposları - azərbaycan türkcəsinin tarixi qrammatikasında şəxs əvəzliklərinin fonetik dəyişiklikləri - ilahi komediya
  10. Yekə italyan şairi aldigyeri dürante * üf ləzət edir də bu taxtabaşın əsl adın yazmaq tərəfindən yazılmış 14-cü əsrin overrated, * oba sözümüzü də soxduq ölməz sənət abidəsi. Belinski bu əsəri "orta əsrlərin iliadası" da adlandırmışdır.

  Əsərlərdə sevdiyim əsas nüans rəqəmlərlə məzmunun vəhdətidir ki, bu da yazıçıdan böyük məharət tələb edir. "ilahi komediya"da rəqəmlərin simmetrik-ahəngdar düzülüşü, xristian dini ilə üzvi bağlılığı, tək rəqəmlərdən istifadə olunması (3, 7, 9, 27, 33, 99 və s.) diqqət cəlb edir. Bu da müqəddəs üçlüyü - allah, insan, Məryəm mədh edir. Elə məhz bu səbəbdən də əsər 3 hissəyə bölünür: cəhənnəm(inferno), əraf(purgatorio), cənnət(paradisa)
  Şair ayrı-ayrı nəğmələrin də misralar sayında 33 rəqəmini qoruyub saxlamışdır. Eyni zamanda hər hissədə təqdim olunan yerin, göyün 7 və ya 9-cu qatının rəmzi mənası da həmin ideyaya tabe tutulmuşdur.
  Digər əsərlərində olduğu kimi Dante burada da öz gözəlçəsi beatriçəni də bura da soxuşdurmuşdur, nəysə..
  Əsər - acı həqiqətlərdən qaçmaq, öz düşmənlərindən qisas almaq, yalnız öz həyatını yox, içindəkiləri şeir dili ilə söyləmək istəyi ilə qələmə alınmışdır.
  Azərbaycanda əliağa kürçaylı tərəfindən tərcümə edilib, nəşr edilmişdir. O vaxta görə o şərtlərlə yaxşı tərcümədir, but "всех небцов земли" ifadəsini də "şairlərə yol göstərən" kimi tərcümə etmək umnaylıqdır, əliağacım. Əliağaya da söz atdığımıza görə də keçək əsas mətləbə(əsərin hər üç hissəsinin səciyyəvi xüsusiyyətləri):

  "cəhənnəm"də daha çox qara və qırmızı rənglər üstünlük təşkil edir.
  "əraf"da daha yumşaq, tutqun rənglər nəzərə çarpır - mavi, yaşılı, qızılı. Bu da ətrafda həyatın, canlı təbiətin mövcud olması ilə əlaqədardır. (dəniz, qaya, ağacların təsviri)
  "cənnət"də gözqamaşdıran parıltı və şəffaflıq, gözəl cazibədar rənglər vardır. Ora təmiz işıq və harmonik hərəkətlər diyarıdır.

  "ilahi komediya"nı daha yaxşı dərk etmək üçün hissələrdə dairələri nəzərdən keçirmək məqsədəuyğundur. Məsələn, şair" cəhənnəm"i 9 dairədən ibarət təsvir edir və dairədəki qurşaqları oxucuların nəzərinə çatdırır. Beləliklə, yer üzündəki mənfilikləri, qısaca nələr varsa, hamısını müxtəlif təbəqə və nümayəndələrinin simasında açıb üzə çıxarır:
  1-ci dairə. "limbdir" (latınca - kənar). Burada xristian qaydası ilə xaç suyuna çəkilməmiş ölən uşaqların ruhu saxlanılır. Həmçinin, xristian olmayan, lakin günah işləməmiş, xeyirxah adamların hamısını Dante bu dairədə göstərir(vergili vəfatından sonra bura gəlmişdir). Misal, isa, Adəm, habil, nuh, patriarx yakov, atası ishak, yunan şairi homer, troya qəhrəmanları elektra və hektor, yuli sezar, kamilla, lavinia, brut, qrakx, Misir və Suriya sultanı səlahəddin, aristotel, platon, demokrat, diogen, fales, ptolomey, siseron, ibn sina bu dairəyə daxildir.

  2- ci dairə. ehtirasa, tamaha uyanlar əzab çəkir. (Karfagen padşahı didona və əri sixey, qaleot vs)

  3-cü dairə. xudbinlər, acgözlər əzab çəkir. (çakko, farinata vs)

  4-cü dairə. xəsislər və israfçılar əzab çəkir. Amma Dante burada heç kimi göstərmir.

  5-ci dairə. qəzəbli adamlar əzab çəkir, bura daxildir pufpuf və flippo arcenti

  6-cı dairə. mürtədlər və onların tərəfdarları əzab çəkir. Bura daxildir: epikür (ruhun ölməzliyini inkar edən materialist yunan filosofu), kavalkanti(epikürçü), 2-ci Frederick vs.

  7-ci dairə 3 qurşaqdan ibarətdir.
  birinci qurşaq - özünə, yaxın adamlarına zorakılıq işlədənlər. Yaxın adamlarını və ya özünü öldürmək, yandırıb kül etmək, qatillər, qarətçilər, quldurlar, hər cür yolkəsənlər cəza çəkir. Bura daxildir: ness(əfsanəyə görə, heraklın qadını deyaniri oğurlamaq istəyərkən herakl onu zəhərli oxla onu yaralayıb öldürmüşdür), makedoniyalı iskəndər, atilla vs.
  ikinci qurşaq - bura isə bütün sözlük yazarları düşür, yəni var dövlətini sağa-sola xərcləyənlər, intihar edənlər, qumara düşənlər, Allahı dananlar, riya satanlar vs.
  üçüncü qurşaq - rüşvət alanlar, rütbə alıb satanlar, qəlbin məhəbbətinə ləkə vuranlar, inamı öldürənlər vs.


  8-ci dairə 10 qurşaqdan ibarətdir.
  Birinci qurşaqda qadınlarla kişilərin arasını düzəldənlər(sanırım mama roza nəzərdə tutur), yaltaqlar cəza çəkir. ikinci qurşaqda yalançılar əzab çəkir, faida(afinalı yüngüləxlaqlı qadın). Üçüncü qurşaqda rühanilik vəzifəsini alıb satmaqla varlananlar cəza çəkir(papa 3. Nikolay). Dördüncü qurşaqda falçılar və cadugərlər cəza çəkir (üff ortama ba-* bura daxildir: adzente, bonafti gvido, aruns, tiresiy vs. Beşinci qurşaqda rüşvətxorlar cəza çəkir. Altıncı qurşaqda ikiüzlü ləçərlər cəza çəkir. Yeddinci qurşaqda oğullar, səkkizinci qurşaqda hiyləgər məsləhətçilər, doqquzuncu qurşaqda dini ayrı-seçkilik salanlar cəza çəkirmiş. Bura daxilmiş, Məhəmməd peyğəmbər, imam əli vs(haykırmadım deyil). Onuncu qurşaqda hər cür saxtakarlar, qəlp pul kəsənlər cəza çəkir.

  9-cu dairə. 4 bölmədən ibarətdir:
  kaina - öz yaxın qohumlarına əl qaldıranlar
  antenora - öz vətənini və hımfikirini satanlar
  tolomeya - dosta xəyanət edənlər
  cudekka - öz xeyirxahlarına xəyanət edənlər bura həmçinin daxildir: lusifer, iuda, kassi vs.

  Not: entri "per aspera ad astra" sədaları altında yazılmışdır...

26 əjdaha

Margarita
#357006


12.08.2022 - 01:27
+15459 oxunma
wikiləyən: daseinhamısını göstər

üzv ol

...