bugün wiki təsadüfi son
sözaltı sözlük
məsləhət postlar mesaj Profil

...

keruv

əjdahalar   googlla
sifariş -

  #sözaltı wiki təsadüfi wiki gətir

  yazarın wiki entryləri: anubis - keruv -
  1. Keruv ibrani mənşəli sözdür. Keruvlar yüksək mövqe tutan və xüsusi vəzifələri icra edən mələklərdir. Bu varlıqlar çox vaxt uşağa bənzər canlılar və qanadlı mələklər kimi təsvir edilir.

  Tövratda (Əhdi-Ətiq) keruvlardan ilk dəfə Yaradılış kitabı 3:24-də bəhs edilir: "Beləliklə, O, insanı qovdu. O, Eden bağının şərqinə keruvlarını və hər tərəfə fırlanan odlu qılıncını qoydu ki, həyat ağacına gedən yolu qorusunlar".

  Keruvlar haqqında Tövratın digər kitablarında da bəhs edilir (Misirdən Çıxış 25:17-22; 26:1, 31; 36:8; 1 Padşahlar 6:23-35; 7:29-36; 8:6-7; və s.)

  -Misirdən Çıxış 25:17-22: “Xalis qızıldan kəffarə qapağını düzəlt. Qoy uzunluğu iki qulac yarım, eni isə qulac yarım olsun. Kəffarə qapağının hər iki ucu üçün yastılanmış qızıldan iki keruv düzəlt. Bir keruv qapağın bir ucunda, o birisi isə o biri ucunda olaraq qapağın iki ucunda olan keruvlar düzəlt ki, onunla bir hissədən olsun. Keruvlar yuxarıya açılmış qanadları ilə kəffarə qapağını örtsünlər. Keruvların üzləri bir-birinə qarşı qapağa doğru olsun. Kəffarə qapağını sandığın üstünə qoy; sənə verəcəyim şəhadət lövhələrini isə sandığın içinə qoy. Orada kəffarə qapağının üzərində, Şəhadət sandığının üstündəki iki keruv arasında səninlə görüşəcəyəm və israil övladları üçün sənə əmr edəcəyim hər şeyi söyləyəcəyəm.”

  -Misirdən Çıxış 26:1: “Müqəddəs məskəni on pərdədən düzəlt. Pərdələri nəfis toxunmuş incə kətandan, bənövşəyi, tünd qırmızı və al rəngli iplikdən, üstünü isə keruvlar şəklində naxışla düzəlt.”

  -Misirdən Çıxış 26:31: “Pərdəni bənövşəyi, tünd qırmızı, al rəngli iplikdən və nəfis toxunmuş incə kətandan, üstünü isə keruvlar şəklində naxışla düzəlt.”

  -Misirdən Çıxış 36:8: “işi görmək üçün ürəkləri hikmətlə dolu bütün adamlar müqəddəs məskəni on pərdədən düzəltdilər. Pərdələri nəfis toxunmuş incə kətandan bənövşəyi, tünd qırmızı və al rəngli iplikdən, üstünü isə keruvlar şəklində naxışla düzəltdilər.”

  -1 Padşahlar 6:23-35: “iç otaqda zeytun ağacından hündürlüyü on qulac olan iki keruv düzəltdi. Keruvun bir qanadının uzunluğu beş qulac, o biri qanadının da uzunluğu beş qulac idi; bir qanadının ucundan o biri qanadının ucuna qədər on qulac idi. O biri keruvun ölçüsü də on qulac idi. Hər iki keruv eyni ölçüdə və eyni görkəmdə idi. Hər ikisinin hündürlüyü on qulac idi. O, keruvları məbədin iç otağının ortasına qoydu. Keruvların qanadları açıq idi. Bir keruvun qanadı bir divara, o birisinin qanadı isə o biri divara toxunurdu. Onların o biri qanadları məbədin ortasında bir-birinə toxunurdu. O, keruvları qızılla örtdü. Məbədin iç və bayır otağındakı bütün divarlarında keruvların, xurma ağaclarının və açılmış güllərin oyma təsvirini düzəltdi. Məbəddə iç və bayır otağın döşəməsini qızılla örtdü. iç otağın girişi üçün zeytun ağacından qapılar düzəltdi. Onların çərçivəsi beşguşəli idi. O, zeytun ağacından düzəldilmiş iki qapı üzərində keruvların, xurma ağaclarının və açılmış güllərin təsvirini oydu və qapıları qızılla örtdü. Keruvların və xurma ağaclarının üstünə qızıl çəkdi. Eləcə də böyük otağın girişi üçün zeytun ağacından dördguşəli çərçivə, həmçinin şam ağacından iki qapı düzəltdi. Bir qapının hər iki tayı qatlanırdı, o biri qapının da hər iki tayı qatlanırdı. Onların üstündə keruvların, xurma ağaclarının, açılmış güllərin təsvirini oydu və oyma işinin üstünü qızılla örtdü.”

  -1 Padşahlar 7:29-36: “Gövdənin arasında olan yan lövhələr üzərində şir, buğa və keruv təsvirləri var idi. Həmçinin gövdədə, şir və buğa təsvirlərinin yuxarısında və aşağısında asma çələnglər var idi. Hər dayağın dörd tunc çarxı, tunc oxları və ləyən üçün dörd tökmə çıxıntısı var idi. Çıxıntılar hər tərəfdən çələnglərlə bəzədilmişdi. Dayağın başlığında bir oyuq var idi. Başlığın hündürlüyü bir qulac idi, oyuq isə dəyirmi və bir qulac yarım enində idi, üstündə oymalar var idi. Yan lövhələr dairəvi deyil, dördguşəli idi. Dörd çarx yan lövhələrin altında idi və çarxların oxları dayaqda idi. Bir çarxın hündürlüyü bir qulac yarım idi. Çarxların quruluşu döyüş arabalarının çarxlarının quruluşu kimi idi. Onların oxları, sağanaqları, milləri və topları – hər şeyi tökmə idi. Hər dayağın dörd küncündə çıxıntı var idi. Çıxıntılar dayağa bitişik idi. Dayağın başında yarım qulac hündürlüyündə dəyirmi bir çənbər var idi. Dayağın başında olan dəstəkləri və yan lövhələri özünə bitişik idi. Xiram dəstəklərin və yan lövhələrin üzərində yer çatan qədər keruv, şir, xurma ağacı təsvirləri, ətrafında isə çələnglər oydu.”

  -1 Padşahlar 8:6-7: “ Kahinlər Rəbbin Əhd sandığını öz yerinə, məbədin iç otağına – Ən Müqəddəs yerə, keruvların qanadları altındakı yerinə gətirdilər. Keruvlar qanadlarını sandığın yeri üzərində açmışdı, onlar sandığı və onun şüvüllərini örtmüşdü.”

  Tövratın Yezekel Kitabının 1 və 10-cu bölümləri “dörd canlı varlığı” (Yezekel 1:5: “Ən ortasında canlı məxluqa bənzəyən dörd varlıq mövcud idi. Onların görünüşü insana bənzəyirdi.”) Keruvlarla eyni varlıqlar kimi tanımlar. Hər birinin, insan, aslan, öküz ve qartal üzü olmaqla dörd üzü vardı (Yezekel 1:10: “Onların dörd tərəfə yönələn üzlərinin bənzəyişi belə idi: qabaq tərəfdə insan üzü, sağ tərəfdə aslan üzü, sol tərəfdə öküz üzü, arxada isə qartal üzü var idi.”). Və hər birinin dörd qanadı vardı. Keruvların görünüşləri, “insana bənzəyirdi”. Keruvlar qanadlarından ikisini uçmaq üçün, digər ikisini də vücudlarını örtmək üçün istifadə edirdilər (Yezekel 1:6, 11, 23: “Hər birinin dörd üzü və dörd qanadı var idi.”, “Onların üzləri və qanadları yuxarıya doğru açılmışdı. Hər canlının iki qanadı yanda o biri canlının qanadına toxunur, iki qanadı da bədənlərini örtürdü.”, “Qübbənin altında hər canlı məxluq qanadlarını yanındakılara doğru uzadır, başqa iki qanadla da bədənini örtürdü.”). Keruvların qanadlarının altında insan əlinə bənzər bir şey də varmış kimi görünürdü (Yezekel 1:8: “Dörd yanlarında, qanadları altında insan əlləri var idi. Dördü də üzlərə və qanadlara malik idi.”
  Yezekel 10:7-8, 21: “Onda keruvlardan biri keruvların arasından əlini uzadıb onların ortasında olan odu götürdü və kətan geyinmiş adamın ovcuna qoydu. O adam da odu götürüb çıxdı. Keruvların qanadları altında insan əlinə bənzər bir şey göründü.”, “Hər birinin dörd üzü və dörd qanadı var idi. Qanadları altında insan əllərinə bənzər bir şey var idi.”).

  p.s: 2023 avqustda yazmışdım, yeni məlumatlarım var, vaxt tapdıqca güncəlləyəcəm

1 əjdaha

nwiber
#382230


29.01.2024 - 18:17
+15695 oxunma
wikiləyən: zazozahamısını göstər

üzv ol

...