federal ehtiyat sistemifacebook twitter əjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

    1. Abş-da mәrkәzi bank funksiyasını yerinә yetirәn orqan. 1914-cü ildә yaradılıb. 1907-ci ildә bir neçә kredit müәssisәsinin müflişmәsindәn sonra Abş konqresi ölkәnin milli bank sistemini, maliyyә sağlamlığını tәmin edә bilәcәk mәrkәzi banka ehtiyac olduğu qәrarına gәlmişdir. Fes rәhbәrliyi yeddi üzvdәn ibarәt olan, prezident tәrәfindәn tәyin edilәn vә senat tәrәfindәn 14 il müddәtinә tәsdiq edilәn idarәedicilәr şurası tәrәfindәn hәyata keçirilir.
    fes әsasәn iki funksiyanı hәyata keçirir. Birincisi bank fәaliyyәtini nizama salır, hәmçinin "banklar bankı" rolunu yerinә yetirir yәni kreditә ehtiyacı olan banklara kredit verir. ikincisi pul kәmiyyәti üzәrindә nәzarәt edir.
    (bax: federal reserve system )


sən də yaz!