oqtay eloğlufacebook twitter əjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

  2. düşündürmәklә bәrabәr bәzәn güldürücü anların da olduğu mükәmmәl әsәr.

  әn güldüyüm sәhnәlәrdәn biri- teatr üzvlәrinin xaspolatın görünüşü ilә mәzәlәndiyi sәhnә:

  Oqtay - (xaspolata sehnede nece bash eymeli oldugun izah ederken) әy dә qardaş! Belindә ağac bitmәyibki!
  Mazandaranski - Oqtay,mәn bilirәm xaspolat neçin baş әymir. Qorxur ki,әyilәndә papağı düşәr,başının keçәlliyi görünәr. -*
  Xaspolat- Zәhrimar,dәrd,sarsaq oğlu sarsaq!
  Oqtay- yaxşı,qardaşım işini gör.
  Xaspolat- görmürsәn heyvan oğlu heyvanı.
  Şaqqulu-xeyr ha! Bankәyә düşmüş milçәk kimi indi ha vızıldayacaqdır
  Oqtay-bәsdir!
  Xaspolat-insanın gәrәk zatı qәnbәrqulu olmasın.
  Şaqqulu-yaxşı,burnunu o tәrәfә çәk gözümü çıxartdın -*
  Oqtay- Ay başınıza dönüm! Ay yoldaşlar! Axı mәn dә yazığam. Mәn dә oynayacağam. Belә iş olmaz ki,boğazımın pәrdәlәri partladı. Görürsünüz ki,beş gündür gözümü yummamışam. Vallah sәsim çıxmır.
  Şaqqulu- canım,bizә nә var? Tutaq ki,başının keçәlliyin gizlәtdi,burnunu nә cür gizlәdәcәkdir.
  Oqtay- yaxşı,atam siz qurtarın,biz sonra başlarıq.
  Xaspolat- hәr kәs mәnimlә sәhnәdә zarafat edәr,belә onun atasına lәnәt,ölüsünә lәnәt,dirisinә lәnәt!
  Mazandaranski- onu neçin deyirsәn? Keçәn dәfә sәhnәdәn bir burun çıxdı, gәldi, gәldi ,xülasә, yarım saat sonra xaspolat özü göründü -* -*
  Oqtay - Bitirdinizmi?
  Xaspolat- Oqtay! Atam, mәn oynamıram; vәssәlam!

  Göründüyü kimi Cәfәr Cabbarlı bu sәhnә ilә oxucuda gülüş yaradaraq xaspolat,mazandaramski,şaqqulu kimi mәsuliyyәtsiz,bivec insanlara qarşı nifrәt hissi yaradır
  4. Shubhesizki ideya cehetden oxudugum eserler icherisinde en zenginlerinden biri,belke de en zenginidir. Xususen sondaki oqtayin monoloqu ile cefer cabbarli eslinde dunya gercheklerin bize gosterir:  --spoiler--  Bütün hәyatını süni görünüşlәrlә keçirәn,varlığı mәchul zavallı bәşәriyyәt! Nә istәyirsiniz bu sünilikdәn? Hәm dә nә qәdәr gözәl! Qaldırın bu divarları... Elә bir hәyat qurulmalıdırki,orada hәr söz bir qanun,hәr şey bir hәqiqәt olsun. Hәr şey göründüyü kimi deyil,olduğu kimi görünsün. Sәn dә ey böyük sahir,söndür bu günәşlәri,ay,ulduzları! Süni işıqlara lüzum yox! Dünya qaranlıqdır,qoy qaranlıq görünsün. Qaldır bu güzgülәri! Qoy bu şaşqın bәşәriyyәt bir dәfә dә olsa hәqiqәti görsün,görsün ki,o bir heçdir. Sәn özün dә bir heçsәn,yaratdıqların da! Bacarmırsan yaratma,yaradırsan yaşat! Sәn yaratdığın Firәngiz indi yoxdur,fәqәt mәn yaratdığım әbәdidir! Onu kimsә öldürmәz,o solmaz,qocalmaz,usandırmaz,getdikcә gözәllәşәr! Özün söylә,kimdir daha böyük sәnәtkar? Sәn, ya mәn?  --spoiler--


sən də yaz!