bartoleme de las casasfacebook twitter əjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

    1. ispaniyada bir dövlət mәmuru olarkәn yeni dünyada yerli xalqa edilәn tәzyiqlәrә qarşı çıxan şәxsdir. christopher columbusun amerikanı kәşf etmәsindәn sonra ora edilәn köç axınına qoşularaq amerikaya getdi vә orada ilk katolik rahib oldu. bu insan axının nәticәsindә yeni dünyada yaşayan yerlilәrin sayı 3 milyondan 200ә endiyini görәn de las casas bunun sәbәbini avropalıların gәtirdiyi xәstәliklәrdә görürdü. o, yerlilәrin bunlardan әlavә kölә edilmәyinә dә qarşı çıxırdı. o, tam 30 il yeni dünyanın yerlilәrinin yaxşı yaşamasını tәmin etmәk üçün ispaniya höküməti ilә mübarizә apardı. bu etdiklәrindәn fayda görmәyәndәn sonra әn mәşhur işi olan a short account of the destruction of the indiesi çap etdirdi. o, bu yazısında yerlilәrin necә mәhv olmasını qısa hekayə ilә izah edirdi. onun bu ispaniya müstәmlәkәçiliyinә qarşı etdiyi tәnqidlәr hәlә dә tarixdә unudulmamışdır. onun bu çıxışı anti imperializmin ilk çıxışı olaraq tarixdә iz qoymuşdur. o, qalib olmasa da ölümünə kimi öz fikirlәrindәn, düşüncәlәrindәn güzәştә getmәdi. 2008ci ildә katolik kilsәsi tәrәfindәn müqәddәs elan olunmuşdur.


sən də yaz!