...

agrippinafacebook twitter əjdaha lazımdı   googllalink
george frideric handel - -
    1. antik romanın әn güclü qadınlarından biri. neronun öldürdüyü anası. vә öz әrini öldürәn qadın. agrippina әri claudiusla evlәndiyi vaxt birinci evliliyindәn lucius domitius ahenobarbus adlı uşağı, yәni neron var idi. imperator claudius onun әmisi idi, agrippina onunla siyasi sәbәblәrә görә evlәnmişdir. mәqsәdi, neronu imperator etdirmәk idi. sonralar, claudius öz doğma oğlu britannicusu taxtın vәliәhdi etmәk istәyirdi. bunu eşidәn agrippina çarәni әrini öldürmәkdә gördü. o, әrini bir boşqab zәhәrli göbәlәklә öldürә bilmişdir. neron hakimiyyətə keçәndәn sonra öz qәddarlığı, qabiliyyətsizliyi ilә әfsanә oldu. ögәy qardaşı da aralarında olmaqla minlәrlә müxaliflərini edam etdirmişdi. agrippinanın onu hakimiyyətə gәtirmәk üçün verdiyi sәylәrә baxmayaraq neron anasını da öz qurbanlarının arasına salmışdı. anasını öldürmәyә әsas sәbәbi anasının onu poppaea sabina ilә evlәnmәsinә qarşı çıxması olmuşdur. vә bunun üçün qarşısında duran әngәli, yәni anasını edam etdirmişdi.


    agrippina hәm dә george frideric handelin yazdığı operalarından birinin adıdır.

    1 əjdaha!

    23.02.2015 18:10, bənövşəyi


üzv ol


...