dizartriyafacebook twitter əjdaha lazımdı   izləmə   lələ   mən   googllalink

  1. Dizartriya nitq aparatı innervasiyasının üzvi çatışmazlığı ilə şərtlənən nitqin səs tələffüzünün pozulmasıdır.dizartriya yunan sözü olubdis-pozulma,artron-birləşmə mənasını bildirir.səslərin artikulyasiyasının pozulması,səs yaranmasının,eyni zamnda da nitqin tempi,ritmi və intonasiyasının pozulması,dizartriyanın əsas əlamətlərini təşkil edir.bu müxtəlif mənfi amillərin ana bətnində və ya erkən inkişaf dövründə uşağın inkişaf etməkdə olan beyninə təsiri nəticəsində yaranır.bətndaxili zədələnməyə kəskin xroniki infeksiyalar,asfiksiya,hamiləlik toksikozu,və başqa doğuş travmasına şərait yaradan amillərdir.növləri
  bulbar dizartriya-uzunsov beynin xəstəliyi və ya şişi zamanı əmələ gəlir.bu halda orada yerləşən kəllə beyin hərəki sinirlərinin nüvəsi pozulur(dil-udlaq,azan,dilaltı,üçlü sinirlər və üz sinirləri). dizartriyanın bu forması üçün udlağın, qırtlağın, dilin, yumşaq damağın iflici və ya parezi səciyyəvidir.bu uşaqlarda bərk və yumşaq qidanı udmaq, çeynəmək kimi hərəki funksiyaların pozulması ilə nəticələnə bilər.
  qabıqaltı dizartriya-baş beynin qabıqaltı düyünlərinin zədələnməsi nəticəsində əmələ gəlir.bu növün səciyyəvi əlaməti əzələ tonusunun pozulması və hiperkinesiyasıdır.(nəzarət edə bilmədiyi, məcburi qeyri-adi hərəkətlər)
  beyincik dizartriyası-kəsik nitqlə özünü göstərir.bəzən də qışqırtı ilə müşayət oluna bilər.
  qabıq dizartriyası-artikulyasiya aparatının sərbəst hərəkətinin pozulmuş olduğu bu növü ayırd etmək əsasən çətin olur. Amma dizartrik uşaqlarda nitqin leksik-qrammatik tərərfinin inkişafında pozğulma müşahidə olunur.
  psevdobulbar dizartriya- tez-tez rast gəlinən növüdür.bu,dizartriyanın uşağın doğuş və ya ana bətni dövründə ensefalit,şiş,doğuş travması ilə meydana gələn formasıdır.uşaqda psevdobulbar iflic və ya parez əmələ gəlir.psevdobulbar iflic nəticəsində umumi və nitq motorikası pozulur.şərti olaraq psevdobulbar dizartriyanın 3 forması var-yüngül,orta,ağır.


sən də yaz!