yanq mills problemifacebook twitter əjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

  1. 1. 'Gauge' nəzəriyyəsi
  20-ci əsrdən bu yana fiziklər mikroskopik səviyyədə elementar zərrəcikləri öyrənməyə çalışırlar. Kvant
  mexanikasında zərrəciklərin mövqe və sürətləri Hilbert fəzasında və kommutativ olmayan operatorlarla təyin olunur.
  19-cu əsrin sonlarında və 20-ci əsrin əvvəllərində fizikaya yeni anlayış daxil oldu – sahə. Elektrik və maqnit sahələri
  Maksvel tənlikləri, qravitasiya isə Eynşteyn sahə tənlikləri ilə ifadə olunurdu. 30-cu illərdə kvant sahə nəzəriyyəsi
  ortaya çıxdı – kvant sahə nəzəriyyəsi elementar zərrəcikləri 'gauge' nəzəriyyələri ilə açıqlayır. Gauge nəzəriyyəsinə
  ən sadə nümunə kimi – Maksvelin elektromaqnetizm nəzəriyyəsini göstərmək olar. Elektromaqnetizmin gauge
  simmetriya qrupu abelian olan U(1) qrupudur. Gauge nəzəriyyəsinə görə A – U(1) qrupu üzərində gauge əlaqəsidir
  və məkan-zamanda bir-form olaraq təyin olunur. iki form isə əyrilik yaxud elektromaqnit sahə tenzorudur : F=dA
  Bu zaman Maksvell tənliklərini 0=dF=d F kimi yazmaq mümkündür. : Hodge ikilisidir. 1950-ci illərdə isə ∗ ∗
  Yang-Mills nəzəriyyəsi kəşf olundu. Nəzəriyyəyə görə U(1) qrupu kompakt G – gauge qrupu ilə ilə təyin olunur.
  Yang-Mills abelian olmayan gauge nəzəriyyəsidir.
  F = dA + A A və 0 = dAF = dA F Yang-Mills tənlikləridir. Laqranjı isə belə yazmaq olar : L = 1/4g ∧ ∗ int
  Tr F F ∧∗
  Laqranj düsturunda olan Tr – Lie cəbri G' də kvadratik formdur. Yang-Mills tənlikləri xətti olmayan Maksvel
  tənliklərdir.
  1960-70 ci illərdə Salam-Glashow və Weinberg tərəfindən abelian olmayan elektrozəif gauge nəzəriyyəsi kəşf
  olundu : H = SU(2) × U(1) – SU(2) və U(1) Lie qruplarıdır. Eyni zamanda abelian olmayan və nüvə qarşılıqlı
  təsirlərini açıqlayan G=SU(3) gauge nəzəriyyəsi kəşf olundu. Bu nəzəriyyə QCD – kvant xromodinamika adlanır.
  Kvant xromodinamika güclü qarşılıqlı təsiri nəzəri və təcrübi olaraq açıqlasa belə ortada bir neçə problem var : Δ>0
  olduğu halda kütlə itkisi olmalıdır.
  2. Problem
  Hər hansı kompakt G qrupu üçün, dörd ölçülü evklid həndəsəsində Yang-Mills nəzəriyyəsinin kütlə
  itkisinin ∆ > 0 olduğunu isbat edin.
  Yang-Mills nəzəriyyəsi və kütlə itkisi hipotezi Kley riyaziyyat institutunun 7 minillik problemindən biridir.

  Hipotez
  Ed.Witten və A.Jaffe tərəfindən araşdırılır. Aşağıda L.D.Faddaev məqalələrindən istifadə edərək hipotezin
  riyaziyyatını araşdıracayıq.

  Yang-Mills sahəsi.

  Yang-Mills sahəsi termini riyazi olaraq fiber bağlantı üzərində gauge əlaqəsi ilə birlikdə G gauge qrupu deməkdir. E
  prinsipial bağlantı olduğu halda
  E=M4×G – burda M4 dörd ölçülü Minkovski fəzasıdır. Yang-Mills sahəsi isə M4 üzərində bir-form A'dır.
  A(x) = A a µ (x)t a dxµ
  Burda x µ üçün µ = 0,1, 2, 3 kordinatlarıdır. (M4 üzərində) t a üçün isə a=1,..., dim G dir.
  F = F a µν t a dxµ dxν - dən ∧
  F a µν = ∂µAν − ∂νAµ + f abcA b µA c ν nəticəsini alırıq.
  ilk yang-mills tənliklərinə baxsaq : A = tr F F = F a µνF a µν d 4x (dörd form) ∧ ∗
  F Hodge ikilisidir (F-yə görə) ∗
  S = 1/4g(kvadratı) int M4 A - g(kvadrati) sabitdir.

  Üstdəkilər Yang-Mills və kütlə itkisini tərif edən tənliklərdir.

  Yazı problem haqqında elementar məlumatlardan ibarətdir.


sən də yaz!