gerçәklikfacebook twitter əjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

  1. Keçmişdә mövcud olan, hal-hazırda mövcud olan vә gәlәcәkdә mövcud olacaq bütün hadisәlәrin mәcmusudur.
  Әtrafımızda baş verәn bütün hadisәlәr yәni insanın fikirlәri, davranışı, dövlәt sistemi, problemlәri Vә sairә gerçәkliyin fәrqli bir fraqmentidir. Gerçәkliyә daxil olan bütün hadisәlәr müxtәlif zamanlarda, gec, tez, ani baş verә bilir.
  Gerçәkliyin digәr alternativi yәni sinonimi reallıqdır.
  Reallıq anlayışı obyektivsubyektiv reallıqdan ibarәtdir.
  Obyektiv reallıq:
  insan şüurundan kәnarda mövcud olan reallıqdır.
  Cisim, molekul vә s.
  Subyektiv reallıq:
  insan şüurunda vә tәxәyyülündә mövcud olan reallıqdır.
  yәni beynindә olan Anlayışlar, fikirlәr, obrazlar vә s.


sən də yaz!