mədə xorasıfacebook twitter əjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

  1. Bu xəstəliyə ilk dəfə təxminən 100 min il əvvəl rast gəlinib. Bundan 40 min il sonra bu xəstəlik Afrika, Avropa və Yaxın Şərqdə geniş yayılıb. Bütün digər xəstəlik bakteriyaları xeyli sonra – təxminən 10 min əvvəl yaranıb. Mədə xorası mədənin normal daxili örtüyünün, başqa sözlə selikli qişasının tamlığının pozulmasıdır. Qeyri-şiş mənşəli mədə xorasının yaranmasının əsas səbəbi mədə daxilində olan turşu-qələvi müvazinətinin pozulmasıdır. Mədədə turşunun (pepsin) ifraz edilməsi həzm prosesi üçün vacib şərtlərdən biridir. Normada qida və mədənin daxili müdafiə imkanları turşunun selikli qişaya zədələyici təsirini aradan qaldırır. Amma turşu-qələvi müvazinəti pozulan hallarda mədənin zədələnmə ehtimalını artırır.

  Wiki
  sifarişi verən: Gənc
  2. etialogiya sı : әn çox (bax: Helicobacter Pylori) - nin rolu qeyd edilir. Belә ki bu bakteriyalar öz әtrafında qәlәvi mühit yaradaraq mәdәnin turş mühitindә artıb çoxala bilir.
  Risk faktirları: siqaret, stress aclıq, baharatlı vә quru yemәk
  Rentgenoloji diaqnostikası: taxça simptomu
  Patogenezi: normalda mәdәnin 3 qatı var. Bunların içindә selikli qat mәdә divarını mәdәdәki xlorid turşusunun tәsirindәn qoruyur. Bu qatın tamlığı pozulduqda (bax: qastrit) vә mәdә xorasına sәbәb olur. Әsas mexanizmi h. Pylori qarşı yaranan iltihab mediatorlarının vә immun sistem hüceyrәlәrinin mәdәnin selikli qişasını dağıtması güman edilir. H.pylori 90% 12barmaq bağırsaq neoplazi'lәrinin dә sәbәbidir.

  Әn tәhlükәli fәsadı mәdә xorasının deşilmәsi - perferasiyası nәticәsindә mәdә möhrәviyyatının periton boşluğuna tökülmәsi, buna görә dә peritonun iltihabı - kәskin peritonit vermәsidir.

  H. pylori әksәr qastro enteral xәstәliklәrin sәbәbidir. Vә bu cümlәni deyәn (bax: barry marshall) 2004 fiziologiya vә tibb sahәsindә Nobel mükafatı alıb. O vaxta qәdәr әsas sәbәbin birbaşa stress, baharat, siqaret olduğu düşünülürdü.
  Bu bir cümlә niyә bu qәdәr önәmlidi? çünki әvvәl çox geniş yayılan bu xәstәliklәrin mәhz bu cümlәnin kәşfindәn sonra adi antibiotiklәrlә, daha asan proflaktika vә müalicәsini aparmaq olur.


sən də yaz!