ateromafacebook twitter əjdaha lazımdı   izləmə   lələ   mən   googllalink

    1. Arteriaların 3 qatı var. intima, media vә extema. Ateroma arteriyaların endotelial (tunica intima)
    vә әzәlә qatı( tunika media) arasında baş verәn ilhabi proses nәticәsindә makrofaqların toplaşaraq әmәlә gәtirdiyi lezyonlardır. Bu lezyonlar illәr boyu inkişaf edәrәk sklerozlaşır. Xәstәliyә atereskleroz deyilir. Nәticәdә, Arteriyanın mәnfәzi daralır. Arteriya orqana qan aparan damar olduğu üçün orqan qidasız vә oksigensiz qalır. Buna da işemiya deyirlәr. Ateroma inkişaf etdikcә onun yaşlı hissәsi fibrozlaşır, daha sonra bura kalsium çökür. Cavan hissәdә isә makrofaqlar olur. Әn çox karonar (tac) arteriayalarda olub, miokard infarktına sәbәb olur.

    Müalicәsi cәrrahidir. Bypass vә ya şuntlama dediyimiz әmәliyyatla tutulmuş arteriyanı çıxarıb yerinә venadan hazırlanmış şunt qoyurlar (Venada ateroma olmaz). ya da dadamarı daxildәn genişlәndirәn stend qoyurlar. (bax: anjiyo ) (bax: anju ) (bax: angiography ) sifarişi verən: fövqəl insan


sən də yaz!