...

skandinav mifologiyası

| mədəniyyət

facebook twitter əjdaha lazımdı   googllalink
odin - the elder scrolls v: skyrim - skandinaviya - vikings - loki - axilles dabanı - runik əlifba - kratos - assassin's creed: valhalla

  0 əjdaha!

  03.01.2013 13:30, hellcat
  2. odin,tor,loki və s. tanrıların mövcud olduğu mifologia.
  asqard`da yaşayarlar,grimtursenlerlə yanaşı başqa dəhşətli varlıqlar da var bu mifologia`da
  3. dünya yaranmamışdan əvvəl o, ginnunqaqap adlı dərin və qara uçurumdan ibarət idi. bu uçurumun bir tərəfində niflheym adlı buz səltənəti (qadın başlanğıcı hesab edilir), digər tərəfində isə muspellheym adlı od səltənəti vardı (kişi başlanğıcı hesab edilir). niflheym səltənətində hvergelmir adlı bulaq vardı və bu bulaqdan 12 ədəd güclü su axını (elivaqar) öz mənbəyini götürərdi. uçurumun hər iki tərəfi birləşərək ən əvvəl dünyada ilk canlı sayılan imiri və sonradan audumla adlı bir düyəni əmələ gətirir. imirin tərindən bir cüt canlı, kişi və qadın yaranır. bu cütlükdən bir oğlan uşağı yaranır. bunlar ilk qırovlu nəhənglər (hrimturslar) idilər.

  inək audumla duzlu daşları yalayır ki, imiri əmizdirməyə südü olsun. həmin bu inəkdən də ilk tanrı buri doğulur. burinin oğlu byor imirin nəvəsi nəhəng bestlə evlənir və onların 3 oğlu, aslar, yəni baş tanrılar doğulurlar. bu tanrılar odin, vali və ve idilər. çox keçmir ki, aslar ulu babaları olan imiri öldürürlər və onun bədənindən midqardı (yer planeti), yəni orta dünyanı yaradırlar. aslar imirin sümüklərindən dağları, damarlarından çayları, qarnından dənizləri, saçlarından meşələri, kəlləsindən göy qübbəsini, beynindən isə buludları yaradırlar. midqardı yaratdıqdan sonra aslar qərara gəlirlər ki, buranı insanlarla doldursunlar. onlar dənizin sahilində bitən iki ağac tapırlar: göyrüş və qızılağacı (bəzi mənbələrdə bu söyüd ağacı kimi də göstərilir). aslar göyrüş ağacından kişini, qızılağacdan isə qadını yaradırlar. sonra aslardan biri onlara üfürərək nəfəs verir. digər as onlara ağıl, üçüncü as isə kişi və qadına qan və al yanaqlar verir. beləcə, ilk insanlar yaranırlar. kişinin adı ask, qadının adı isə embla olur.

  aslar dənizin o tayında midqarddan şərqə doğru yerləşən ərazidə yotunheym adlı bir ölkə yaradırlar və həmin ölkəni bergelmir adlı insana və onun davamçılarına təhvil verirlər.

  zaman keçdikcə asların sayı artmağa başlayır və onlar özləri üçün midqarddan, yəni yer planetindən yuxarıda yerləşən bir dünya, asqardı yaradıb ora köçürlər. aslar asqardı tikmək üçün nəhəng canlılardan biri ilə sövdələşmə qururlar. bu sövdələşməni loki həyata keçirir. şərt belə olur ki, bir il ərzində nəhəng asqardı tikə bilsə, ona bəxşiş kimi günəşi və ayı, eyni zamanda odinin arvadı freyanı verəcəklər. nəhəng sehrli at qısa bir müddətdə iri daşları daşıyıb asqardı tikməyə başlayır. onun işi vaxtından əvvəl bitirəcəyini görüb qorxan aslar bir yerə toplaşıb lokini günahlandırırlar və cəza kimi lokini madyana çevirib sehrli atı oğurlayıb onun yerinə qoyurlar. odur ki, loki kəsilmiş şərti vaxtında yerinə yetirə bilmir. bu ərəfədə o, 3 dəfə hamilə qalır və nəticədə 3 xaotik nəhəng canlını – canavar fenriri, nəhəng ilan yermunqandı və səkkiz ayaqlı sleypniri doğur.

  3 əjdaha!

  27.06.2013 15:29, muradenko
  4. skandinav mifologiyasında göstərilir ki, dünyanın quruluşu şaquli və üfuqi hissədən ibarətdir. üfüqi hissə midqardın qarşısında yerləşib onu digər sahələrlə əhatələyir. həmin sahənin şərq hissəsi yotunheym, şimal hissəsi niflheym, cənub hissəsi isə muspellheym adlanır. midqardın ətrafında isə okean yerləşir və burda yermunqand adlı nəhəng bir ilan yaşayır.

  şaquli hissə isə iqqdrasil adlanır ki, bu da bütün dünyaları, yəni midqardı, asqardı, muspellheymi və niflheymi özündə birləşdirir.

  "böyük edda"nın ilk mahnısında dünya ağacında 9 dünyanın olduğu təsvir edilmişdir.

  esxatologiya — skandinav mifologiyasında dünyanın, bəşəriyyətin sonu haqqında dini təsəvvürlərin məcmusudur.

  dünyanı yaradarkən tanrılar nəhəng və qorxulu varlıqları cilovlayıb bir yerə yığırlar. bunlardan yermunqand adlı ilanı, fenrir adlı canavarı və səkkiz ayaqlı sleypniri misal göstərmək olar. amma dünyanın sonu çatanda bu vəhşi nəhənglər azadlığa çıxacaq, ölülərin gəmisi — naqlfar üzüb gələcək, göy qurşağı körpüsü bifröstün üzəri ilə muspelldən gəlmiş döyüşçülər bu körpünü dağıdacaqlar və bununla da midqard və asqard dağılmağa başlayacaq. bütün bunlardan sonra raqnaryok adlı sonuncu döyüş baş verəcək və bu döyüşdə tanrıların tərəfində həlak olmuş döyüşçülər vuruşaqcaqlar.

  tanrılar və nəhəng canlılar bir-birlərini məhv edəcəklər və odlu-alovlu nəhəng surt dünyanı dağıdacaq. bundan sonra yeni dünya yaranmağa başlayacaq. liv və livtrasir adlı ər-arvad bütün bu dəhşətləri yaşayıb sağ qalacaqlar və insan nəslini davam etdirəcəklər.

  raqnaryokdan sağ çıxan allahlar — vidar, vali, maqni, modi və ull olacaq, baldr və hyod isə canlıların dünyasına qayıdacaqlar.

  german-skandinav mifologiyasında baş tanrı günəş tanrısı sayılan odin idi. odindən başqa daha 12 tanrı mövcud idi. bunlar: tor (ildırım və tufan tanrısı, onun əlində həmişə myolnir adlı sehrli çəkic olardı), baldr (əkinçilik tanrısı, odinlə freyanın oğlu), tyur (qanun-qayda, müharibə tanrısı), heymdal (midqardla asqard arasındakı bifröst körpüsünü qoruyan tanrı, hər şeyi qoruyan tanrı), braqi (müdriklik və natiqlik tanrısı), hyod (musiqi, eyni zamanda tale tanrısı), vidar (intiqam tanrısı, eyni zamanda sənətkarların tanrısı), vali (bitki tanrısı), ull (sağlamlıq tanrısı), nyord (dəniz tanrısı), freyr (məhsul, bərəkət tanrısı) və loki (od-alov və hiyləgərlik tanrısı) idilər.

  skandinav mifologiyasının əsas qadın personajları bunlardir: friqq – odinin arvadı, taleləri oxuyan qadın, freya - məhəbbət ilahəsi, idunn - qızıldan olan cavanlıq almalarını qoruyan qadın, qızılsaçlı siv - ildırımsaçan torun arvadı və başqaları.

  2 əjdaha!

  27.06.2013 15:30, muradenko

  0 əjdaha!

  03.12.2013 22:28, neon
  6. çox maraqlı mifologiyadır. haqqında olan kitabı bir nəfəsə oxuyub bitirmişdim. təəssüf ki, eyni seriyadan olan alman mifologiyasını oxuya bilmədim. çıxan filmlərin hamısının yunan mifologiyasına əsaslandığını görəndə, keşkə marvel imkan versə də bu qəbildən başqa filmlər də çəkilsə deyirəm.

  2 əjdaha!

  13.05.2017 18:10, momoko
  7. "Allahlar atası Odin "şairanə bal"ın hamısını içmiş, qartal cildinə girərək mağaradan asqarda uçurdu. Balı oğurlanmış olan nəhəng də əlində olan balların aparıldığını görərək qartal cildinə girdi və odinin arxasınca uçmağa başladı. içdiyi bal odini uçmağa qoymurdu, buna görə də məcbur olub bir hissəsini ağzından yerə boşaltdı.

  Odin uçub asqarda çatdı və balı şairlər allahı braqiyə verdi. O gündən əsl şairlər sənəti asqarddadır, yaxud allahların şairliyə layiq gördüyü insanlardadır.

  Odinin uçan zaman ağzından boşaltdığı bal isə qabların dibində qalmış tör-töküntü idi. Buna görədir ki, dünyada bu qədər pis şair var.."

  8 əjdaha!

  25.02.2021 16:07, itsmeSabi


üzv ol


...