bugün wiki təsadüfi son
sözaltı sözlük
məsləhət postlar mesaj Profil

...

azərbaycanlıların türk olması

| mədəniyyət
8,101 | 41 | 159

əjdahalar  googlla

« / 3 »


  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  11. qarışığa baxsaq türkiyənin özündə heç türk tapmaq olmaz. adamlar başqa millətlərlə illərdir padişahdan tutmuş nökərinə kimi bir yerdə olublar qana başqa qan qatışıb yəni illa ki. amma indiki dövrdə bütün millətlərdə belədi. hər bir millət vaxtı zamanında başqa millətlərin əsiri olub ya da ağası. o boyda çin belə hətta amerikanın özü belə müstəmləkə olub yəni bu boyda vaxt ərzində heç kim mən saf qalmışam deyə bilməz. hal belə olanda mənim gözümdə millət anlayışı artıq dil anlayışı ilə eyniləşir ya da tam olaraq dil yox amma ümumi ortaq mədəniyyətlər baxımından. azərbaycan isə həm ortaq mədəni dəyərlər, həm daranış, mədəniyyət, din, dil, həm də görünüş olaraq da türklərlə hardasa eynidi ona görə də biz türkük deməkdə mənim gözümdə heç bir elə türklər demiş sakınca yoxdu. sitatın sonu

  5 əjdaha!

  16.03.2014 17:41, muxalif

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  12. dominantlıqları rəddedilməzdir.
  hara da getsən azərbaycanlı olmağın hər hansı 1 şey ifadə etmir, ta ki türkiyə adı çəkilənədək.

  2 türkiyəli, 2 azərbaycanlı özlərini tamam başqa 1 ölkədə 1 xariciyə təqdim edir.
  2 azərbaycanlı : we are from azerbaijan (azərbaycandanıq).
  2 türkiyəli: we are from turkey (türkiyədənik). davamında isə (türk dilində və gülümsəyərək) "yani hepimiz, dördümüz de türküz" .

  daha ətraflı: bizlərin də (onun nəzərində) türk olmağını türk dilində ifadə etməyinin məqsədi onu göstərir ki qarşıdakının bunu bilib bilməməyi mühim deyil. ey azərbaycanlı sən bil kifayətdir.

  nəticə: dominantlıqları rəddedilməzdir.

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  13. qərbli , xüsusən də hər şeyi hind-avropalılaşdırmağa çalışan tarixcilərin , bir də əlbəttə ki , cənubdakı şovinist tarixcilərin inadla inkar etdiyi gerçəklikdir. hə , əlbəttə bütün azərbaycanlılar safqan türk deyil , şübhəsiz qarışıqlıqlar var. onsuz da , yerüzündə az vəya çox qarışmamış xalq yoxdur. ancaq biz əslində qafqazlılarıq , ya da iranlılarıq ancaq birdən bir əsr içində başladıq türkcə - oğuzca- danışmağa kimi iddialar əsilsizdir. ixtisasım gərəyi və gələcək akademik karyeramı ingiliscə desək turkic studies mövzusunda planladığım üçün bu məsələyə də aydınlıq gətirmək lazımdır. sıra ilə məsələləri ələ alacam
  1. ilk öncə azərbaycanın dılğır tarixcilərinin hər şeyi türkləşdirməsi cəfəngiyyatdır. kütləvi olaraq azərbaycanın türkləşməsi səlcuq-oğuz axınlarından sonradır. azərbaycan dedikdə isə bugünkü respublikamızı nəzərdə tuturam. ancaq azərbaycanın türklərlə təması çox qədimdir. 2-ci yüzilliyin başlarında xiong-nuların şimali qafqazda görülməsinə aid roma tarixcilərinin qeydləri var. hətta 1-ci yüzillyin roma coğrafiyaçısı pomponius mela azov sahillərini " turcae " adlandırır. hətta böyük plini də bəhs etdiyimiz sahəni eyni adla adlandırır. 3-cü göytürk - sasani müharibəsində tonq yabqunun dərbəndi yağmalamasını movses kaqhankavetsi " çəkik gözlü şeytanlar , şəhəri dağıtdılar " deyə qeyd edib öz əsərində. bundan əvvəl , panilius priscus - hansı ki , attilanı şəxsən görüb , hunların albaniyanı yağmaladığını qeyd edir. bir də dərsliklərimizdə haylandur hunları olaraq keçənlər. onoqurlardır. onlar da şimalın köçəri türklərindəndir və (gbax:dəşti qıpçaq) adlanan bölgə əvvəllər onoquria adlanıb. qərbi göytürk xaqanlığından sonra , qafqazın nəzarətini öz əlində s aşina ailəsinin digər nümayəndələri , xəzər xaqanları saxlayır. 730-cu ilin böyük yürüşündən sonra , ərəb tarixçiləri qeyd edirlər ki , " xaqanoğlu barsbek - pars vəya bars bəy- 30000 xəzəri albaniyaya yerləşdirdi " . yerləşdirilən bölgə isə quba - xaçmaz arası bölgələrdir. yəni , xəzərlər koridor olaraq istifadə etdikləri bölgəyə özlərindən olanları yerləşdirdilər. yadıma düşmuşkən, 3. göytürk-sasani müharibəsindən sonra bir qisim suvar gəncə ətrafına yerləşir. bugünkü , balakən ətrafı , azərbaycanın rusiya sərhəddi olan bölgələr oğuz olmayan türklər tərəfindən , oğuzlardan əsrlər öncə yerləşilmişdi. ancaq heç biri oğuzlar kimi ana ünsür ola bilmədi. həm də , oğuzlar türklərin tarixi köç yolunu bi növü pozmuşdu. çünki onlar 11. əsrdə ənənəvi şimaldan yox , iran yaylası üzərindən gəldilər. baxın bir linqvstik nümunə ilə izah edəcəm , oğuz ləhcələrində "tapmaq" feli yoxdur , hamısında "bulmaq" felidir işlənən . baxmayaraq ki , azərbaycan dili də oğuz ləhcəsindəndir ancaq "bulmaq" yox "tapmaq" işlədirik. "tapmaq" feli qıpçaq mənşəlidir və misir məmlüklərinə aid tarixi sənədlərdə keçir. misir məmlükləri də məlumdur ki , qıpçaq mənşəlidir. tapmaq feli bugün qaraçay-balkar türkcəsində var , yəni şimal türklərinin davamçılarında. yuxarıda qeyd etdiyim kimi , bu türk məskunlaşmaları yeni yurd salmaq məqsədi daşımadığı üçün lokal xarakter daşıyırdı. albaniyanın nə dilinə , nə də mədəniyyətinə təsir edə bildi. bunda azsaylı olmağında önəmli rolu vardı. azərbaycanın türklərlə tanışlığı mövzusuna qısaca belə bir özət keçdik. araşdırmaq istəyən sözlükcülər olsa , nə əla.
  2. bugünün genetik araşdırmaları , richard nelson fyre , vladimir minorsky kimi tarixcilərin iddiaları və elite domination theory
  20. əsrin əvvəllərində bir başölçmə irqçiliyi tüğyan edirdi . elmi irqçilik . indi də bu genetik araşdırmaları. cəmi 5000 insan üzərində aparılan araşdırmada , hansı haploqrup əsas təşkil edirsə xalqın kökü ora aid edilir. tarix disiplini buna gülür. xüsusən , köçəri xalqlarda bəll bir haploqrup ola bilməz. məsələn , 9-cu əsrin uyğur xaqanı ilə 10-cu əsrin oğuz yabqusu fiziki olaraq tamamilə fərqlidir , ancaq dilləri eynidir. türklər koreya sərhədlərindən xəzərə kimi yayıldığı üçün bunlarda spesifik bir haploqrup axtarmaq gülməlidir. oğuzlar da ümümi altay regionundan ən tez qopan topluluq olduğu üçün fiziki görünüşləri digər türklərlə fərqlidir. teles civarında yaşayan bu boylar , çin qaynaqlarında çox aydın şəkildə keçir. anlaşılır olsun deyə türk professor ahmet taşağılın " töles boyları " məqaləsi , sizi qısaca fikir sahibi edə bilər. 9-cu əsrin oöuz yabqusu da , 11-ci əsrin səlcuq sultanı da , 14-15-ci əsrin qatqısız türkü qaraqoyunlu və ağqoyunlu türkləri də çəkik gözlü deyildi. buradan yola çıxıb , bizim , türkiyəlilərin , iraq və suriya türkmənlərinin niyə çəkik gözlü olmadığını aydınlaşdırın.
  yuxarıda adı keçən tarixcilərimiz , tarix elminə bəlkə də ən faydalı olmuş tarixcilərin başında gəlir. ancaq minorsky və fyre bəzi məsələlərdə klassik oryantalistlər kimi davranıblar. fyre deyir ki , azərbaycanlılar türkcə danışan iranlılardır. səlcuq axınlarıdan sonra 2-3 əsr ərzində regionun əhalisi başladı türkcə danışmağa. yəni , elite domination theory budur. yəni bu regionları idarə edən türk hökmdarlar idi , ancaq xalq irani idi. zamanla xalq başladı bu hökmdar sülaləsinin dilini danışamağa. bu mümkünsüzdür , oturaq əhali , köçəri köklü hökmdarın dilini danışmağa başladı , həm də farscanın ən qızıl dövründə. bu tezis qəbul edilməzdir. həm də belə bir ziddiyət çıxır ortaya. oturaq toplumlar mədənidirsə , köçərilər də barbardırsa , oturaqların köçərilərə dillərini , mədəniyyətlərini qəbul elətdirməsi lazımdır. ancaq nədənsə bu regionda tərsi alınıb bu tezisə görə. elite domination theoryni elə digər türk dövlətləri çürüdür. misir məmlük sultanlığı , dehli türk sultanlığı , böyük muqal imperiyası üç gözəl nümunədir. hər üç dövlətdə də , "dynastic and military language" türkcə olub. yəni toplumu idarə edən elitlər türklər olub. ancaq indi bu dövlətlərin olduğu ərazi də türk kültürü adına heç nə yoxdur. az-çox misirdə nəsə qalıb. xüsusən , misir məmlükləri asimilasiya olmamaq üçün demək olar ki , bütün klassik əsərləri qıpçaq türkcəsinə çevirdilər. ancaq təbii olaraq , zamanla , xalqın dili olan ərəbcə öz sözünü dedi. eynisi hindistan üçün də keçərlidir. babür şahın ana dili olan çağatay türkcəsi zamanla unudulub getdi. ancaq azərbaycanda və anadoluda bu baş vermədi. çünki elitlərdən başqa , davamlı olaraq orta asiyadan oğuz axını davam edirdi. vladimir minorsky də buna bənzər fikirləri müdafiə edir. bu kimi tarixcilərin sayı az deyil. təsadüfi deyil ki , richard nelson fyrea bu "xidmətlərinə" görə "irandoost" ləqəbi verlib. keçək azərbaycanın türkləşməsi məsələsinə
  3. 11-ci əsrin əvvəllərində başlayan oğuz axınları yaxın şərqi yeni bir millətlə , türklərlə , tanış etdi. səlcuqlarla birlikdə minlərlə oğuz ailəsi də yeni regiona üz qoydu. iran yaylası üzərindın gələn oğuzlar , mərkəzi iran quru çöl iqlimi olduğu üçün orada durmadılar. şimali suriya , şimali iraq və cənubi azərbaycan oğuzların ən sıx bölgələri idi. hətta. qayılar şimali suriya üzərindən anadoluya giriblər. oğuz axınları səlcuqlarla durmadı. ən az səlcuqlar qədər effektli olan monqol axınları var. monqollar demək olar ki, regionda salamat şəhər qoymadılar. orta asiyadan mmonqollarla birlikdə köç davam edirdi. həm monqol qoşunlarının yarısı demək olar ki , türklər idi. bununla yanaşı , monqollardan qaçan orta asiya oğuzları yenə axında davam edirdi. bakixanov gülüstani-irəmdə belə bir şey yazır. hülakü xan 200 mindən çox türk-tatarı arrana yerləşdirdi. düşünün , 13-14-cü yüzilliklərdə bu. say nə deməkdir. əlavədən, köçərilər də təbii artım hər zaman çox olub. ardından qərbli tarixci anlaylışı ilə desək , turcoman invasions - yəni ağqoyunlu və qaraqoyunlu dövrü başıandı. demoqrafik vəziyyət türklərin xeyrinə çoxdan dəyişmişdi. səfəvilər bunu pik nöqtəyə çatdırdı. ermənilərin 17-ci əsrin ilk illərində azərbaycandan şah abbas tərəfindən deportasiyası ilə region necə deyərlər bizə qaldı. bu sürgün ermıni tarixində naxçıvan deportasiyası adlanır. qısacası, oğuz axınları 17-ci əsrə qədər davam edir.6-7 əsr ərzində region tamamilə türkləşir. təbii ki , azsaylı qalan yerli xalqlar da əriyib yoxa çıxırlar türklərin arasında
  edit: faydalı olması ümidilə

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  14. #179202 da hər şey ətraflı izah olunub amma bəzi qaranlıq məsələlərə toxunmaq istəyirəm.

  düzdür,hal hazırda saf qalmış millət yox dərəcəsindədir , amma elə bu səbəbdən də türk olduğumuzu dəqiqliklə deyə bilərəm. yəni hal hazırda bizdən başqa türk xalqları olan qazaxlar,türkmənlər,anadolu türkləri nə qədər türkdüsə,biz də o qədər türkük. məlumdur ki qazaxlar monqollarla,ruslarla,anadolulular ərəblərlə,yunanlarla,biz farslarla,dağlılarla qarişmışıq. bu baxımdan "saf türk" məsələsi çox gülünc məsələdir. bu sırf genetika baxımından baxdıqda bizə saf türk olmadığımızı göstərə bilər amma yadda saxlamaq lazımdır ki bizə olan demək olar hamının,bütün xalqların başına gəlib : bir ləzginin ləzgi olması nə qədər dəqiqdirsə bir türkün də türk olması o qədər dəqiqdir . niyəsə bizim kommunistlər bu heç bir esası olmayan ideyaların ləzgilerə,talişlara , avarlara yox , təkcə türklərə aid edir . mən bunu yaxşı sovet propaqandasının nəticəsi olaraq görürəm.

  ikinci bir məsələ,əgər biz bura gələn oğuzların teəsiri ilə türk dilini qəbul etmiş bir xalqıqsa (ki bu çox gülünc bir ideadır) belə bir sual ortaya çıxır: niyə yalnız biz ? niyə ləzgi , talış öz dilin qoruyub saxlayıb , amma biz oğuz türkçəsin qəbul etmişik? bir xalqın öz dilini bütünlüklə unudub başqa bir dili qəbul etməsi mümkünsüzə yaxın bir şeydir.

  niyəsə azərbaycan türklərinin əslində türk olmadığın iddia edənlər heç vaxt əsaslı bir arqumentlə çıxış edə bilmir , hardansa eşitdiyi məlumatı deyir . gülüncdür,çox gülüncdür ki bir xalqın nümayəndələri öz milli şəxsiyyətlərin inkar edirlər. tarixsə bizə göstərir ki,milli şəxsiyyətin unudan bir xalq yox olmağa məhkumdur.

  12 əjdaha!

  26.08.2015 23:55, fripp

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  16. bu mövzü gələndə ortaya gülməmək mümkün deyil.ay insan türkiyənin özündə bu dəqiqə saf-qan türk yoxdur.çünkü bu millət özü 1000ildən çox ərəblərlə farslarla yaşamışdır.tarixçi gəlib mənə deyirki oğuz elə getdi monqol belə gəldi və.s buna görədə sən türksən deyir. bu düzgün deyil. azərbaycanın özündə 1918ci ilə qədər ermənidə,gürcüdə,kürddə və s millətlər bir yerdə yaşayıb.(olmağına indidə var).da bu qədər insan bir-biriylə evləndikdən sonra bir-birinə girdikdən sonra ortada irq qalar a kişinin oğlu.hansı irqdən olub olmadığını öyrənmək üçün gen ağacını bilməlisən(dna testi) . azerbaycandada düz-əməlli dna testi elətdirmək mümkün deyil. yalnız xarici ölkədə oda uzun prosesdi.
  ümümyətcə bu mövzunun siyasət tərəfidə var amma dərindi.
  azərbaycanlılar türk deyil.

  0 əjdaha!

  01.01.2018 20:17, eke

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  0 əjdaha!

  30.11.2018 15:59, kholin

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  18. heç bir tutarlı əsası olmayan iddia.
  1. etnik olaraq bu ölkədə daha çox erməni taparsan nəinki türk.
  2. dil üzərindən də bunu əsaslandıra bilməzsən. çünki azərbaycan dili çox sürətlə yön dəyişir. indinin özündə də dilin türk qurupuna aid olması gopdu.
  3. insanların özünü aid etməsi baxımından da doğru deyil.
  4. iddia "türk liderlər bu ərazini 1000 il kontrol ediblər" gopdur. həm də bir o qədər də başqaları idarə edib.

  bu ölkədə hər şey hibrid, həftəbecər, və qarışığdır. buna görə bu ölkədə dil bölgənin özünə aiddir və ölkədə hansısa etnik kök üzərindən etnik və milli iddialar qabardıla bilməz.
  azərbaycan oğuz torpağı deyil.
  azərbaycanlılar türk deyil.

  amerika da nizamini fars kimi tanıyır * glş
  azərbaycanda türkçülərdən başqa heçkimin qozuna deyilə bu millət zad söhbətləri.

  bu türkçülər həyasızdırlar e vallah. miladdan öncədən burda yşayan xalqların üzünə qayıdırlar ki, biz 1000 ildi burdayıq, buna görə hər şey biz aiddir, millət də torpaq da. dur oppan ala paxan blət.

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  19. Azərbaycanlıların əsəbləşəndə 'nervileniyorum yaaa' deməsi yaxud hərhansı bir youtube videosunda 'azeri değil azerbaycan türkü deyeceksin' kimi poxdan bir şey yazmaları. Azərbaycanlıların türk olduğlarını düşünmələri Türklərin Azərbaycanlıları sevmədiyi gerçəyini dəyişdirmir.
  o zaman salam o zaman sucuk

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  20. əsas türk-altay dil ailəsinə mənsub olan və başqa irqlərlə minimum qan qarışığına malik xalqlar-özbək,qırğız və qazaxlar özlərini tanıdarkən özlərini öz adları ilə yəni özbək,qırğız və s qısası türk deyə tanıtmadığı halda əsrlər boyu min cürə millətlərə ev sahibliyi etmiş danışdığı dilin belə yarısı ərəb-fars mənşəli sözlərdən ibarət olan xalqın nümayəndəsinin özünü türk adlandırması.bu bilirsən nəyə bənzəyir? italyan dili və hind dili "по большому счету" baxanda hind-avropa dil ailəsinə mənsubdur təsəvvür elə italyana gəlib deyirsən are you italian? o da qayıdıb deyir no,i am hind-europian language family member.

  4 əjdaha!

  26.12.2018 22:45, şirokicon
« / 3 »üzv ol
Modalı bağla

...