pleyotropiya

| elm

əjdaha lazımdı   googllalink

  1. not 1. bir müddətdir ki ard-arda əməliyyatlara girdiyim üçün yazı yazmağa vaxtım (səbrim) yox idi. artıq düzəltmişəm və sabahdan davam edəcəm.


  pleyotrop effekt bir genin eyni vaxtda bir neçə əlaməti müəyyən etməsi hadisəsidir. başqa sözlə, bu əlamətlərin inkişafı yalnız bir genin nəzarətində olur və onun çoxsaylı fenotip effektləri müşahidə olunur.
  pleyotropiya ilk dəfə (#286973) mendel tərəfindən müşahidə edilsə də, o genin çox cəhətli təsirini xüsusi olaraq öyrənməmişdir. onun müşahidələrinə görə qırmızı çiçəkli bitkilərin yarpaq saplağının əsası qırmızı, toxum qabığı isə qonur rəngdə olur. hər üç əlamət bir genin təsirindən formalaşır.
  insanda pleyotrop effektə araxnodaktiliya və ya marfin sindromunu misal göstərmək olar. autosom dominant genlə idarə olunan bu xəstəliyin əsasəında embriogenezdə birləşdirici toxumanın normal inkişafının pozulması durur.
  bununla yanaşı, bu gen skeletdə, gözdə, ürəkdə və qan damarlarında müxtəəlif anomaliyaların yaranmasına səbəb olur.
  genin pleyotrop təsiri ilkin və ikinci effektə malik ola bilər. ilkin pleyotropiyada gen eyni vaxtda özünün çox cəhətli təsirini fenotipdə üzə çıxarır.
  dəyişilmiş zülal müxtəlif hüceyrə sistemlərinin sitoplazması ilə qarşılıqlı təsirdə olur və ya bir neçə orqanın hüceyrələrində membranın xüsusiyyətini dəyişdirir.
  259.

  not2. dostlar kompyuterim azərbaycan şriftlərini tanımadığı üçün yarımçıq qoyub, sabah davam edəcəm.


sən də yaz!