camel case

| proqramlama

əjdaha lazımdı   googllalink

  1. sözləri bitişik amma hər sözün ilk hərfini böyük şəkildə yazmaqdır.

  kabab case - ortadan-xətt-ilə-yazmaqdır
  snake case - altdan_xətt_ilə_yazmaqdır

  proqramlaşdırma sahəsində sintaksislərdə istifadə olunana termindir
  2. proqramlaşdırma sahəsindəki naming convention deyilən adlandırma standardlarından biri.
  nümunə: customerNumber, customerAccountNumber, orderDate, orderNumber, və s.
  bu stil java, javascript, kotlin, swift, scala, və s. dillərdə istifadə edilir.

  bir də işin müzakirəyə açıq hissəsi var - abreviaturalarda necə istifadə edilməli məsələsi.
  yəni misal, customerId olmalıdı yoxsa, customerID
  bu tip yanaşmada camel case iki növə ayrılır: upper camel caselower camel case. customerId lower camel case, customerID isə upper camel case.
  bunlarla əlaqəli çox yaxşı bir izahlı kitab filan olmadığı (ya da mən çox maraqlanmadığım) üçün hətta bəzi yerlərdə upper camel case deyərkən, CustomerID stili başa düşülür. hansı ki, bu stil daha çox pascal case-ə uyğun gəlir.
  bu abreviatura məsələsi hətta java dilinin öz source code-da belə tam deyil. misal java-da həm HttpURLConnection adlı bir class var, həm də URISyntaxException adlı class.
  microsoft upper camel case ilə yazmağı məsləhət görür link . amma burda da belə bir problem çıxır - deyək ki, iki abreviatura ardıcıl düşdü, onda işlər biraz daha qarışır. yəni microsoft-un stilinə əsasən əgər biz http url connection adlı bir class/variable yaratmaq istəsək onda HTTPURLConnection kimi yazmalıyıq, hansı ki, çox mürəkkəb və anlaşılmaz görünür.


  google isə öz style guide-da yazır ki, yaxşı olar lower camel case istifadə edəsiz. yəni, yuxarıdakı nümunə üçün google HttpUrlConnection stilində yazmağı məsləhət görür link .

  p.s: sözlüyümüz bütün hərfləri lower-case ilə göstərdiyinə upper case ilə olan hissələr seçilmir. ona görə entrini olduğu kimi pastebin-ə atıb screen elədim link . əks halda bu mövzuları yeni öyrənən dostlarımız üçün entri mənasız görünə bilər.

  baxlarımız:
  (bax: naming convention in programming)
  (bax: pascal case)
  (bax: snake case)
  (bax: kebab case)
  (bax: screaming case)
  (bax: hungarian notation)


sən də yaz!