dövriyyə axını modeliəjdaha lazımdı   googllalink

    1. iqtisadi məlumatların araşdırılması və onların təqdim edilməsi üçün müxtəlif iqtisadi modellərdən istifadə olunur. bu gün haqqında yazacağım model də distant təhsilin bəhrəsidir *.

    iqtisadi fərziyyələrin təqdim edilməsi zamanı əsas məsələnin anlaşılması üçün iki tərəf seçilir. məsələn, beynəlxalq ticarəti öyrəndikdə dünyada sadəcə iki ölkənin və hər birində yalnız iki istehsal sahəsinin mövcudluğu nəzərdə tutulur. bu xəyali dünyada gedən prosesi dərk etdiyimiz təqdirdə bu dünyadakı iqtisadi əlaqələr aydın olur.
    dövriyyə axını modelində də iqtisadiyyatda qərar qəbul edən iki tərəf var - ev təsərrüfatı (households) və firmalar (businesses). ev təsərrüfatları və firmalar iki bazara qarşılıqlı təsir edir. bazarlardan biri istehsal amilləri bazarıdır (resource market) ki, burada təsərrüfat tərəfindən firmaların ehtiyacı olan istehsal amilləri (əmlak, torpaq, kapital) təklif edilir. bu amillərin qarşılığında firmalar ev təsərrüfatına əmək haqqı, icarə və ya mənfəət ödəyir. deməli, istehsal amilləri bazarında ailələr satıcı, müəssisələr alıcı qismində çıxış edir.
    ikinci bazar olan əmtəə və xidmətlər bazarı (product market) alınan istehsal amilləri əsasında yeni əmtəələrin istehsalı və xidmətlərin təşkilini öhdəliyə götürür. bu bazarda satışa çıxarılan məhsul ev təsərrüfatı tərəfindən istehlak olunur. ev təsərrüfatı bu əmtəənin ödənişini istehsal amillərdən aldığı pul hesabına ödəyir. deməli, bu bazarda isə müəssisələr satıcı təsərrüfatlar isə alıcı qismində çıxış edir.


    dövriyyə axını qrafiki iqtisadiyyatın ən sadə modellərin­dən biridir və onda bizim üçün əhəmiyyəti ol­mayan hissə iştirak etmir. Nisbətən mürəkkəb, real dövriyyə axınına yaxın olan model dövlətin gəlirləri, xərcləri və beynəlxalq ticarət axınını özündə birləşdirə bilərdi. Özünün sadəliyi və aydınlığına görə dövriyyə qrafiki iqtisadiyyatın müxtəlif tərkib hissələrinin birgə fəaliyyətinin öyrənilmə­sində geniş istifadə olunur.


sən də yaz!