həzəc bəhri

| ədəbiyyat

əjdaha lazımdı   googllalink

  1. bu sifarişi verən: maharramakperov

  əruz vəzninin 19 bəhrindən biri, Azərbaycan ədəbiyyatında rəməl bəhri ilə yanaşı, ən çox işlənən bəhr. Başqa sözlə, "leyli və Məcnun həzəci" də deyirlər, ədəbiyyatımızda həqiri xaricində bütün sənətkarların "leyli və Məcnun" poemasını bu bəhrdə yazmasına görə. Ərəbcədən tərcümədə cəh-cəh, xoşagələn avaz mənasını verir. Həzəclə yazılan şeirlər rəməl bəhrinə nəzərən axıcı, tez əzbərlənən olur. Müxtəlif növləri olsa da, Əsas qəlibi "məfailün" qəlibinin dörd dəfə təkrarından əmələ gəlir:
  Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı?
  Fələklər yandı ahimdən, muradım şəmi yanmazmı?
  *

  Eyni zamanda, Məhəmməd füzulinin, mirzə ələkbər sabirin ən çox müraciət etdiyi bəhrdir. Füzulinin "məni candan usandırdı" şeiri, "leyli və məcnun", "söhbətül-əsmar" poemaları, müəllifi bəlli olmayan "dastani-əhməd hərami" poeması, imadəddin nəsiminin "sığmazam", "mən mülki-cahan.." qəzəlləri, mirzə Ələkbər sabirin "əkinçi", "nə işim var?", "Bakı fəhlələrinə" şeirləri bu Bəhrdə yazılmışdır.


sən də yaz!