muğan düzü

| mədəniyyət

əjdaha lazımdı   googllalink

    1. nadir şah əfşar və ağa məhəmməd şah qacarın özlərini şahənşah elan etdikləri, monqol sərkərdələri cəbə və subutayın, eyni zamanda əmir teymurun azərbaycana, şirvana, qarabağa doğru yürüşləri zamanı öz düşərgələrini saldırdığı, uzun həsənin 1469-cu ildə teymuriləri məğlub etdiyi, şah abbasa qədər türkmən çakirli, təkəli tayfalarının idarə etdiyi, şah abbasdan sonra isə şahsevən tayfasının məskunlaşdığı və idarə etdiyi, 1720-ci illərdə osmanlı və rus imperiyaları tərəfindən zəbt olunan, sonradan nadir şah tərəfindən yenidən irana birləşdirilən, gülüstan müqaviləsinədək cavad xanlığının yerləşdiyi, 1921-ci ildə müsavat tərəfindən dəstəklənən şahsevən tayfasına mənsub döyüşçülərin sovet hakimiyyəti tərəfindən göndərilən bolşevik hərbi birləşmələrini məğlub etdiyi, ancaq ssri bərqərar olduqdan sonra 30-cu illərdə köçəri əhalisinin məcburi olaraq oturaq həyat tərzinə keçirdildiyi, 2/3 hissəsi azərbaycan respublikasında, qalan hissəsi iran ərazisində yerləşən, şərqdən xəzər dənizi ilə, cənub-şərqdən talış dağları ilə əhatələnmiş, şimal-şərqdən kür çayı ilə şirvan düzündən, şimal-qərbdən araz çayı ilə mil düzündən (qarabağ düzü) ayrılan düz.

    mənbə.
    https://iranicaonline.org/articles/mogan-parent-i-ii
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/History_of_Azerbaijan
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mugan_plain)


sən də yaz!