Apollo


490   4   0   0
8. nəsil partizan
entry: 490
reytinq: 2,501
karma: 2,913 karma
izləyən: 41
oxunma: 412,854
sifariş sayı: 16
wiki yazar (19)
dies irae link

(youtube: )


Mən əxtər-i bürc-i iştiyâkəm,
Mən şəm'-i sərâçe-yi firâkəm.


Gündüz həbsəm, gecə nicâtəm,
Gündüz mövtəm, gecə həyâtəm.qələbə bayrağı

(bax: döyüş bayrağı)

--sitat--

"Sovet ittifaqının 1-ci Belarus Cəbhəsinin Marşal komandiri yoldaş Jukov əmr verdi ki, 3-cü desant ordusunun qoşunları sürətlə Berlinə daxil olsun, orada "zəfər bayrağı"nı Reyxstaq binasının üzərinə yerləşdirsin.

1945-ci il aprelin 30-da, saat 14:25-də Siyanov qrupunun üstün döyüşçüləri dama çıxıb, günbəzə çatdılar. Cəsur döyüşçülər — kommunist leytenant Berest, komsomol Üzvü Əsgər Yeqorov və heç bir partiyanın üzvü olmayan kiçik karpal Kantariya tərəfindən Böyük qələbənin rəmzi olan Sovet ittifaqının məğrur bayrağı Almaniya Parlamenti binasının üzərinə asıldı.

Yanmış və güllələrdən deşilmiş bayraq məğlub olmuş Berlinin üzərində qalibiyyətlə dalğalanırdı."


--sitat--

7 əjdaha! Apollo

13.03.2023 - 07:36 #368627 mesaj facebook twitter

12 əjdaha! Apollo

13.03.2023 - 05:54 #368626 mesaj facebook twitter

3 əjdaha! Apollo

08.03.2023 - 11:53 #368412 mesaj facebook twitter

zalım yar

üstdəki entry'ni təqribən iki il yarım öncə yazdıqda çox heyfislənmişdim ki, cəfər cabbarlının quraşdırmış olduğu unikal melodiyaya malik bu təsnifin * xor üçün işlənən variantının aydın səsyazısı yoxdur. ancaq, təzəlikcə, mənə məlum oldu ki, nəhayət, dövlət xor kapellası öz youtube kanalında bir neçə ay öncə paylaşıb. ona görə sevindim və istədim burada da paylaşım -*

çox əzəmətlidir, ilahidən gələn bir avaz kimi səslənir, sanki, Tanrı özü öz dərd və əzablarını insanlarla bölüşür, onlardan əlac diləyir... yəqin ki, bayatı şiraz/-297540'ın mistik ab-havasından qaynaqlanan bir şeydir.

(youtube: )

7 əjdaha! Apollo

08.03.2023 - 09:38 #368409 mesaj facebook twitter

ıv nəsil azərbaycan bəstəkarları

III nəsil azərbaycan bəstəkarlarının sinfini bitirmiş olan bəstəkarlar. bu ifadəyə birinci dəfə qara qarayevin 1965-ci ildə yazdığı "üçüncü nəsil" başlıqlı məqaləsində rast gəlmişəm hansı ki, o, orada aqşin əlizadə, dadaş dadaşov, sevda ibrahimova kimi bəstəkarları üçüncü nəsil hesab edirdi. doğrudan da, əgər professional musiqimizin əsasını qoyan üzeyir hacıbəyov və müasiri müslüm maqomayevi birinci nəsil hesab etsək, onların tələbələri qara qarayev, fikrət əmirov, cövdət hacıyev ikinci nəsil bəstəkarlar olmuş olur. dolayısıyla, onların da tələbələri aqşin əlizadə, fərəc qarayev, xəyyam mirzəzadə, arif məlikov üçüncü nəsildir.

(bax: ayaz qəmbərli)
(bax: səid qəni)
(bax: türkər qasımzadə)
(bax: tahir ibişov)
(bax: firudin allahverdi)
(bax: elmir mirzoev)
(bax: Aliyə Məmmədova)
(bax: Kəmalə Əlizadə)
(bax: Əli Əlizadə)
(bax: Nazim Mirişli)
(bax: ilyas Mirzəyev)
(bax: Yusif Mirişli)
(bax: Ceyhun Allahverdiyev)

9 əjdaha! Apollo

31.01.2023 - 13:19 #366689 mesaj facebook twitter

xəyyam mirzəzadə

"Mən Qarayevdən * təhsil almışam. Qarayev isə Şostakoviçdən * təhsil alıb. Şostakoviç Maksimilian Steynberqin sinfində oxuyub. Şteyenberq Rimski- Korsakovun həm kürəkəni idi, həm də tələbəsi, nəhayət, Rimski-Korsakov özü də Pyotr Çaykovskidən təhsil alıb. Görürsünüzmü, mənim bəstəkar kimi geneoloji bağlılığım hara gedib çıxır? Özü də təkcə mənim yox. Bizim konservatoriyamızın məzunu olan bütün bəstəkarların."

qeyd. biraz da geriyə getsək görərik ki, bu şəcərənin, bu ənənənin, bu məktəbin kökləri gedib görkəmli alman bəstəkar johann sebastian bach'a çıxır. çaykovskinin müəllimi nikolay zaremba, onun müəllimi Adolf Bernhard Marx, Marx'ın müəllimi Daniel Gottlob Türk, Türk'ün müəllimi Gottfried August Homilius və ən nəhayət, Homilius'un müəllimi bach olmuşdur.

istinad.
Fikirlər, düşüncələr, məqalələr, Xəyyam Mirzəzadə, I hissə, Bakı, 2011

15 əjdaha! Apollo

31.01.2023 - 12:47 #366685 mesaj facebook twitter

qara qarayev

anası sona xanım axundovanın xatirələrinə görə, artıq musiqi məktəbində şagird olarkən üzeyir hacıbəyovun bəstəkar ola bilmə potensialını gördüyü şəxs.

"aha, sona xanım, “оказывается”, — deyir, — sənin yaxşı “композитор” oğlun da var ki!" -*

(youtube: )

8 əjdaha! Apollo

22.01.2023 - 06:09 #366225 mesaj facebook twitter

immanuel kant

"Bəlkə də, heç vaxt isis [Ana Təbiət] məbədi üzərində olan kitabədəki yazıdan daha ehtişamlı bir şey deyilməmişdir, və ya heç bir düşüncə daha ali bir şəkildə ifadə edilməmişdir: »Mən mövcud olan, olmuş olan və olacaq olan hər şeyəm, və mənim örtüyümü ölümlülərdən heç biri qaldırmamışdır.«"

"Vielleicht ist nie etwas Erhabneres gesagt, oder ein Gedanke erhabener ausgedrückt worden, als in jener Aufschrift über dem Tempel der Isis [der Mutter Natur]: »Ich bin alles, was da ist, was da war, und was da sein wird, und meinen Schleier hat kein Sterblicher aufgedeckt.«"

Critik der Urtheilskraft, Lagarde und Friederich, Berlin und Libau: 1790

8 əjdaha! Apollo

20.01.2023 - 16:02 #366151 mesaj facebook twitter

ağa məhəmməd şah qacar

mövcud iran dövlətinin memarı olan, islamın zühurundan bu yana irana hökm etmiş son türk xanədanı qacarların əsasını qoymuş, buxara əmiri şah-murada məktubunda "Turaniran, Rum *Rus, ÇinMaçin, Xitay, XotənHindistan mülklərini Böyük Türk Xanədanlarına bəxş etdiyi üçün" Yaradana şükür edən şəxs.

hazırkı iran dövlətinin əhatə etdiyi coğrafiyada tarixən müxtəlif dövlətlərin olması onları vahid bir dövlət quruluşunun nümayəndələri etmir. Müasir iran anlayışı, eləcə də onun siyasi təməlləri Elxanilər tərəfindən atılmış, Səfəvilər tərəfindən bu coğrafiyada dini birlik təsis olunmuş hansı ki, bu birlik sonralar milli birliyə çevrilmiş, Ağa Məhəmməd Şah Qacar tərəfindən isə bir dövlət olaraq iran bugünkü şəklini almışdır. Müasir iran Ağa Məhəmməd Şah Qacarın əsəridir, baxmayaraq ki, 225 il ərzində müxtəlif hadisələr baş vermiş, legitimlik konsepti tamamilə fərqli bir hal almış, Avropadan əsən küləklərin təsiri ilə Qafqazlı intellektuallar və Osmanlılar vasitəsilə iran müasirləşmiş, Qacarları Pəhləvilər əvəz etmiş, sonralar bu dövlət Pəhləviləri də devirərək islami Respublika quruluşuna keçmiş, ancaq dövlət hələ də onun əsərinin davamı olaraq qalmışdır...istinadlar.
"Древности Закаспийского края. Развалины старого Мерва", Валентин Алексеевич Жуковский, 1894
منابع مشروعیت حکومت آقامحمدخان قاجار، سجاد حسینی، جعفر آقازاده، ۱۳۹۶

16 əjdaha! Apollo

07.01.2023 - 02:32 #365351 mesaj facebook twitter

iran

coğrafi mövqeyi səbəbilə tarixi insana "həsənsoxdu dəyirmanı"nı xatırladan dövlət. burada dünya tarixi baxımından çox kiçik sayıla biləcək qısa periodlar ərzində daim dövlətlər qurulmuş, dövlətlər dağılmışdır. bu coğrafiyaya bütövlükdə hökm etmiş dövlətlər arasında ən uzun yaşayanı iranşəhr * * olmuşdur ki, o da heç 450 il ömür sürməmişdir...

iranın bütün daxilini əhatə edən uzun dağ silsilələri mərkəzlə kommunikasiyanı çətinləşdirdiyindən vilayət hakimləri həmişə demək olar ki, hərbi işlər daxil bütün məsələlərdə çox yüksək avtonomiyaya - siyasi qərar qəbul etmə iqtidarına sahib olublar. osmanlıdan fərqli olaraq iranda heç vaxt böyük miqyasda vahidləşdirilmiş nizami ordu olmayıb ta ki, 1930-cu illərə qədər. mərkəzə zəif hökmdar gəldikdə və ya sarayda hakimiyyətdaxili mübarizə başlayanda, bu vilayət hakimləri çox hallarda ya öz müstəqilliyini elan edir hansı ki, bunun ən bariz nümunəsi bizim xanlıqlardır ki, nadir şah əfşarın ölümü ilə iran onlarla irili-xırdalı xanlıqlara bölündü, ya da ki, bu mübarizədə öz tərəflərini seçərək ölkənin uzun müddət resurslarının tükənməsinə səbəb olan ara müharibələrinə rəvac verir və bu səbəbdən də, gələcəkdə yad qüvvələr tərəfindən işğalına.

iranın nadir şahın ölümündən sonrakı geosiyasi vəziyyətini əks etdirən xəritə:

ümumiyyətlə, dağ silsilələrinin səbəb olduğu təcrid həm də bu vilayətlərdə bir-birindən müstəqil özünəməxsus lokal adətlərin, kimliklərin yaranmasına da səbəb olmuşdur. xorasan sanki, farsdan tam fərqli bir ölkə, azərbaycan iraqdan fərqli idi və s. heç təsadüfi deyil ki, qacarlar zamanında ölkənin rəsmi adlandırılması "məmalik-i məhruse-yi iran" idi, yəni "iranın hifz olunan ölkələri"... bugün də iranda federalizm söhbəti gedəndə yaşlı insanlar deyərlər ki, yəni "məmalik-i məhrusə" kimi olacaq iran, yenidən?

maraqlıdır ki, bu nüans 1736-da Əfşar iranına səfərbər edilən Osmanlı nümayəndə heyətinin başçısı "Rəis'ül küttab" * ismail Efendi'nin də diqqətini çəkmişdir ki, Konstantiniyye'ye göndərilən Nadir Şahın elçilərinə bu sözləri demişdir:

"iran bir əldən digərinə keçən üzüdönük bir qadın və ya dəsmal kimidir." -*

mənbə.
wikipedia link
"Rağıp Pasha, Koca Mehmet. Tahkik ve Tevfik", Ahmet Zeki izgöer, Istanbul, 2003
"Nadir Shah’s Quest for Legitimacy in Post-Safavid Iran", Ernest Tucker, University Press of Florida, 2006
russia and iran in qajar period: uneaay neighbors, rudi matthee link

7 əjdaha! Apollo

07.01.2023 - 01:53 #365348 mesaj facebook twitter

qreqor zamza

bayaq wiki'lənən entry'sini gördükdən sonra yadıma düşən, özünü heç bir yerə aid hiss etməyən, içində bir neçə şəxsiyyət daşıdığını düşünən, charles aznavour'un ifasında la boheme mahnısını sevən, yazdıqlarının nə dərəcədə reallığı əks etdirdiyini təyin edə bilməsəm də, romanvari narrativlərini sanki 3 * il əvvəl yox da, dünən oxuyurmuş kimi həvəslə oxuduğum sabiq sözlük yazarı. *

içində daşıdığı şəxsiyyətlərin çoxluğundan imiş ki, həqiqətən, tək bir hesaba özünü sığışdıra bilmirdi deyə, sonralar yazı tərzindən ona məxsus olduğunu tutduğum və mənim bildiyim digər hesabları bunlar idi: *

sağı solu bəlli olmayan adam
mario gustavo
qalstuklu_siçovul

bir şeyi də qeyd edim ki, narrativlərindən birində məni də köməkçi obraz qismində oynadıb: -* *

"qalxdım, varyox zad saxlamadım onun üçün, təbii ki ürəyimdə. belə götümçün deyil [saxlayanı yoğunlardandır]. hər nəysə. yenə adətim üzrə bir siqaret yandırdım. bu dəfə dedim ki, pomidor-yumurta bişirəcəm. soyuducunu açdım, yumurtanı tapdım, amma gördüm ki, pomidor almağı unutmuşam. içini sikim, marketlər də bağlıdır. əşi, nəysə-dedim, həvəsim qaçdı, heç təzə çay dəmləmədən [gecədən qalanla] 2-3 xurmayla "breakfast" elədim. günə pis başlamışdım. sonra girdim tualetə, açdım sözlüyü. apollonun açdığı başlığa entry yazdım, dedim bir-iki nəfər əjdahalasın, biraz özümü önəmli hiss eliyim, kefim açılsın."

3 əjdaha! Apollo

06.01.2023 - 03:29 #365251 mesaj facebook twitter

ssri

bugün yaranışından 100 il ötən aydınlanma hərəkatının * yetişməmiş, degenerat, kal meyvəsi, özünü doğrultmayan, inqilabçı ruhlu, şıltaq uşağı, bu hərəkatı meydana gətirən düşüncə adamlarının meqaloman ehtirasları səbəbi ilə zehinlərinə gələn fikirlərin ağılları ilə "prezervativsiz" əlaqəsi nəticəsində doğulmuş bicbala-*

30 dekabr 1922-ci ildən qüvvəyə minən yaradılması ilə bağlı bəyannamə və müqavilədən imza səhifəsi. Zaqafqaziyadan imzalayan azərbaycanlı nümayəndələr arasında qəzənfər musabəyovun, çingiz ildırımın, dadaş bünyadzadənin, mirzə davud hüseynovun imzaları var:

4 əjdaha! Apollo

30.12.2022 - 01:24 #364763 mesaj facebook twitter

heroin

hazırda mənbəsini unutduğum, ancaq çox güman ki, orada oxuduğum bu ifadəni heç vaxt unutmayacağım bir yazıda istifadəçilərindən biri ilk dəfə qəbul etdiyi zaman bağışladığı təsiri və yaratdığı əhval-ruhiyyəni belə təsvir edirdi ki,

"elə sanırdım ki, Tanrı üzümdən öpürdü." -*

10 əjdaha! Apollo

22.12.2022 - 13:32 #364443 mesaj facebook twitter

5 əjdaha! Apollo

16.12.2022 - 23:00 #364161 mesaj facebook twitter

matəm odası

"26-lar bağının qarşısındakı binada iclas gedirdi. Yay idi, isti idi, pəncərələr taybatay açıqdı. iclas uzandıqca uzanırdı, adama elə gəlirdi ki, bu iclasın axırı yoxdur, o heç vaxt bitib qurtarmayacaq. Eyni cür çıxışların yeknəsəqliyi hamını təngə gətirmişdi. Bir yandan da bu bürkü...

...qəfilcən açıq pəncərələrdən salona füsunkar musiqi səsləri axdı. Dağ havası kimi saf, dəniz mehi kimi mülayim, nəcib və kədərli musiqi sədaları salonu doldurdu. Bu – qarşıdakı bağdan səslənən musiqi – Qara Qarayevin Matəm odası idi. Musiqi teması səsləndi, başqa registrdə təkrar olundu, bitdi, susdu."

qara qarayevə rekviyem, anar, 15 may 1982

1 əjdaha! Apollo

28.10.2022 - 07:09 #361722 mesaj facebook twitter

azərbaycan

hazırda fərdi olmaqdan insanın iyrəndiyi və utandığı bir cəmiyyət.

bəlkə də, son 104 illik tariximiz ərzində beynəlxalq ictimaiyyətin nəzərində son 3 gündə törətdiklərimiz nəticəsində həm hüquqi, həm də əxlaqi cəhətdən hələ bu qədər yerin dibinə batmamışdıq...

hələ boş yerə hər iki tərəfdən həlak olanları, suveren bir ölkənin ərazi bütövlüyünü pozmağımızı, bir qadın cəsədi üzərində insan ləyaqətini alçaldan davranışlar aparan bir qrup şəxsin görüntüyə aldığı vidoenu bir kənara qoyub aşağıda paylaşılanı gördükdə insan dəhşətə gəlir ki, son 30 il ərzində nifrəti dərsliklərdə zorla körükləməklə necə xəstə insanlar sürüsü yaradılıb! doğurdan da, dövlətin məktəblərdə apardığı propaqanda necə böyük təsir qoyurmuş məlumatın tarixdə olmadığı qədər əlçatan olduğu XXI əsrdə! bunu paylaşandan əlavə, bunu bəyənənlərin sayını gördükdə insan anlayır ki, biz artıq bunlarla çətin ki, qarşımızı böyük ideallar qoyub daha proqressiv bir cəmiyyət yaratma uğrunda irəliləyək. bizim artıq bu sayı hesabı bilinməyən xəstələrlə deyəsən, yeganə dünyaya verə biləcəyimiz fayda yox olmaqdan qeyri bir şey deyil.

63 əjdaha! Apollo

17.09.2022 - 01:55 #359284 mesaj facebook twitter

aşurbəyovlar

kökü nadir şah əfşar tərəfindən azərbaycan sərdarlığına təyin olunan aşur xan əfşara gedib çıxan azərbaycanın aristokratik ailələrindən biri.

bayaq abbasqulu ağa bakıxanovun şərqi qafqazın tarixindən bəhs edən fars dilində qələmə aldığı, azərbaycan historioqrafiyasının əsasını qoyan əsər saymaq doğru olmasa da, hansı ki bizim tarixşünaslar sayır *, regionun tarixini özünəməxsus şəkildə ələ alan əsəri * məşhur gülüstani-irəmdə nadir şah əfşar zamanında azərbaycan bəylərbəylərinin və sərdarlarının kim olduğunu öyrənmək istəyəndə, müəllifin 1743-cü ildə irəvanda olduğunu qeyd etdiyi Azərbaycan sərdarı Aşur xan Əfşarın kimliyi diqqətimi çəkdi. Haqqında geniş məlumat əldə etmək istəyəndə əsası 1873-cü ildə qoyulan bu zadəgan ailə ilə əlaqəli olduğu, bu tarixdən etibarən bu ailə üzvlərinin sərdar Aşur xan Əfşara istinadən Aşurbəyov soyadından istifadə etdikləri məlum oldu. wikipedia'da qeyd olunana əsasən nadir şah pay torpaqları olaraq bakı ətrafındakı bəzi əraziləri - sabunçu, keşləzabratı xidmətləri və hünərləri müqabilində aşur xana bəxş edib. Türk əsilli əfşar boyuna mənsub olan aşur xan da öz tayfa üzvlərini bu yerlərə yerləşdirib. bu ailə üzvləri daha sonralar Bakı xanlığı zamanında da xüsusi imtiyaza malik olsalar da, Rus-iran müharibələri zamanı ruslara qarşı şahın vassalı olan xanın tərəfini müdafiə ediblər. iranın məğlubiyyətindən sonra, bu ailənin üzvlərinin bir qismi xan ilə birgə qacarların hökmü altında olan irana köç edib. Lap sonradan - 1873-cü ildə ailənin bəy nəslindən gəldiyi təsdiq olunub və geridə qalan mülklər bakıda qalan ailə üzvləri arasında bölünüb. Bakıda neft bumu yaşandığı zamanlar bu ailənin də sahib olduğu torpaqlarda neft aşkarlanıb və bəzi üzvləri neft milyonçusuna çevriliblər. azərbaycanda sovet hakimiyyətinin bərqərar olunmasından sonra ailə öz mülklərindən və sərvətlərindən məhrum olmalı, bəzi üzvləri isə kənar dövlətlərə qaçmalı olub.

ailənin mənim tanıdığım görkəmli üzvləri arasında məşhur tarixçi, 8 dil bilən şərqşünas alim, bakı və şirvanşahlar dövlətinin tarixi ilē bağlı yazdığı əsərləri ilə məşhurlaşan sara aşurbəyli və yer kürəsi xaricində bütün kosmos üzərində öz hökmranlığını elan etmiş asgardia kosmik krallığının qurucusu, eyni zamanda s-300, s-400, s-500 kimi kompleks hava hücumundan müdafiə sistemlərinin dizaynı və istehsalı ilə məşğul olan Almaz-Antey konstruktor bürosunun sabiq icraçı direktoru bakı doğumlu igor aşurbəyli var.

bala bəy aşurbəyovlar * ailəsi yeni ilin gəlişini qeyd edir, XX əsrin əvvəlləri


(bax: azərbaycan aristokratiyası)

13 əjdaha! Apollo

08.09.2022 - 00:57 #358855 mesaj facebook twitter

fars dili

əvvəlki dövrlərlə müqayisədə tarixdə ilk dəfə Samanilərdən başlayaraq Səlcuqlar zamanında ciddi bir ədəbi dil kimi önəm qazanması, hansı ki, bundan öncə Elam, Aramey, Yunan, Süryani dillərinin yanında ədəbi dil və ya daha doğrusu, ədəbi "lingua franca" * olaraq ikinci dərəcəli dil statusu daşıyıb, sanki, islam aləmində elm və fəlsəfənin önəmini azaldıb, şeir və sənətin çiçəklənməsinə şərait yaradan dil.

Samanilər ilə yeni farsca — hansı ki, böyük iran coğrafiyası müsəlmanlaşdırıldıqdan sonra əlifbasını ərəb əlifbasına dəyişən və böyük ölçüdə ərəbləşən yeni farsca ki, bugün farsca dediyimiz dil elə budur, öz ədəb kültürünü meydana gətirdi. Səlcuqlarla isə bu dil böyük bir coğrafiyanı əhatə edən bir dövlətin — Mərkəzi Asiya, iran, Qafqaz, Anadolu, Suriya *iraq, Ərəbistan yarımadasının bir qismi daxil olan imperial dövlətin rəsmi yazı dili halına gəldi. Aydın məsələdir ki, farscanın ərəb dili qarşısında belə bir üstünlük qazanmasının bir səbəbi də, köçəri türklərin xorasandan irana daxil olması ilə əlaqədardır ki, islam sonrası fars mədəniyyəti və ya "persianate culture" dediyimiz anlayışın ilk başlarda uzun müddət beşiyi bura idi və səlcuqlar bu mədəniyyəti qəznəvilər vasitəsilə, onlar isə samanilər vasitəsilə öz dövlətlərinin yüksək mədəniyyəti halına gətirmişdilər. Mümkün deyil ki, Səlcuqlar iraqdan irana daxil olsaydılar, fars dili tarixdə belə bir önəmli status qazana biləcəkdi.

Bu dil "belles letres", poeziya, diplomatiya, historioqrafiya və daha sonralar - monqollardan etibarən sufi təriqətlərinin dili halına gəlsə də, görkəmli iranşünas alim edvard browne'nun da təsdiqlədiyi kimi teologiya və fəlsəfə, həmçinin elmin dili olaraq ərəbcəni heç vaxt əvəz edə bilmədi.

məsələn, belə bir maraqlı nüansı da qeyd edim ki, o gün bir tədqiqatçı "political science" sözünün fars dilində ilk dəfə 1520-ci ildə istifadəsinə dair bir əlyazmadan nümunə tapmışdı ki, bu ifadədə — "elüm-ü siyasi" sintaktik quruluş xaric, tərkibinə daxil olan sözlərin hər ikisi ərəb sözüdür. ərəblərlə farslar didişirdi şərhlərdə -*

/>

fars dilindəki ərəb sözlərinin statistikasıyla bağlı da onu qeyd edim ki, iranicaya görə müasir fars dilində ümumişlək sözlərin - təqribən 20 000 sözün 40 faizi ərəb mənşəlidir. lap köhnə mətnlərdə bu rəqəm aşağı olsa da, sufi mətnlərində bu rəqəm 50 faizi keçə bilir.

Əl Biruninin (973-1050) 1000 il əvvəl fars dili ilə bağlı yazdığı fikirlərinə də diqqət yetirmək maraqlı olar -*

"Fars dilinə tərcümə edilmiş elmi bir kitaba baxdıqda gözəlliyinin getdiyi, önəminin azaldığı, üzünün qaraldığı və bütün faydasının itdiyi görüləcək, çünki bu dilin hökmdarlar haqqında nağıl və gecə hekayə deməkdən başqa istifadəsi yoxdur."


istinadlar:
a literary history of persia: from the earliest times until firdowsi, volume I, edvard browne, London, 1908
The Ghaznavid and Seljuk Turks: Poetry as a Source for Iranian History, G. E. Tetley, Routledge, 2008

iranica: ARABIC ELEMENTS IN PERSIAN link

13 əjdaha! Apollo

31.08.2022 - 13:59 #358458 mesaj facebook twitter

aziz nesin

süleyman rəhimov ağabeyinin mütaliəsiz roman yazma bacarığı ilə təəccübləndirdiyi yazar -*

“... sovet vaxtlarında Bakıda səfərdə olan Aziz Nesin yazıçılarımızdan birinin yaradıcılıq laboratoriyası ilə tanış olmaq istəyir. Onu xalq yazıçısı Süleyman Rəhimovun mənzilinə aparırlar. Süleyman müəllim kitab şkafına səliqə ilə düzülmüş qalın qovluqları göstərib deyir:

— Bax, bu 17 qovluq "Şamo" romanımının əlyazmasıdır. Bu 15 qovluq "Saçlı" romanımın əlyazmasıdır. Bu 12 qovluq "Qafqaz qartalı" romanımın əlyazmasıdır. Bu 10 qovluq...

Aziz Nesin özünü saxlaya bilmir:

— Hayret!, – deyir, – Abim sadece yazıyor, hiç okumuyor?”


*

8 əjdaha! Apollo

26.08.2022 - 12:54 #358124 mesaj facebook twitter

mirzə fətəli axundov

yaşadığı dövrün mədəni-intellektual təsirlərindən asılı olaraq özünü necə identifikasiya etməsindən müstəqil, "zahirən türk olsam da, əslim parsilərdəndir" desə belə, dövrün qərb orientalistlərinin əsərlərindən təsirlənərək hazırda irqçi dərəcədə sayıla biləcək ərəb nifrətinə sahib olsa da, sonradan farscaya tərcümə etməsinə baxmayaraq, ilk başda türkcə * yazdığı "kəmalüddövlə məktubları" əsəri ilə bəzi tədqiqatçılara görə * iran millətçiliyinin bədii-fəlsəfi traktatını yazsa da, polyak qafqazşünas tadeusz swietochowski'yə görə iran millətçiliyinin qurucusu olmuş olsa da, müasir millətlərin kimliyinin formalaşmasında çox mühim rol oynayan dilin yazıda ifadə olunduğu əlifba — gələcəkdə ondan etibarən qığılcımı atılan bu müasir milli kimliyimizin bir parçası olaraq yaratmış olacağımız istənilən sahədəki ədəbi külliyatımızın bugünü ilə keçmişi arasında rabitəni saxlayacaq olan hazırda işlətdiyimiz latın əlifbasından istifadənin ilk təşəbbüskarı — fikir atası olan, artıq onun zamanında 5-6 əsr idi ki, * yazıya keçmiş olan bu dilin öz ədəb kültürlərinə malik fars və ərəb dilləri qarşısında olan acizliyini yox edib öz yüksək ədəbi kültürümüzü yaradaraq bu dili bizim üçün önəmli yazı dili halına gətirmiş, bu dil ilə john stuart millin məşhur fəlsəfi essesi "on liberty" çap olunduqdan düz bir il sonra haqqında resenziya yazaraq zamanının zirvəsində olan qərb fəlsəfəsini tənqid belə etməyə çalışmış, bilərəkdən və ya bilməyərəkdən, qafqaz canişini mixail vorontsovun sifarişi ilə olsa belə, hazırda sahib olduğumuz milli kimliyin bünövrəsinin atılmasında ən fundamental işi görmüş, * özünü azərbaycanlı * deyə identifikasiya edən şəxslərin mənəvi atası deyə biləcəyim təzadlarla dolu paradoksal şəxsiyyət.*

11 əjdaha! Apollo

11.08.2022 - 07:00 #356913 mesaj facebook twitter

/ 20 »

blok -   başlıqlarını gizlət