azerbaijanian poetry

| ədəbiyyat

əjdaha lazımdı   googllalink

  1. 1971-ci ildə ingilis dilində, moskvada, mirzə ibrahimovun redaktorluğu və osman sarıvəllinin tərtibatı ilə çap olunmuş poeziya antologiyası. kitabda bir çox yazılı və şifahi xalq ədəbiyyatından nümunələr 9 tərcüməçinin köməkliyi ilə ingilis dilinə tərcümə edilmiş, bu əsərlər klassik (qətran təbrizidən seyid əzim şirvaniyədək 18 müəllif), müasir (mirzə ələkbər sabirdən fikrət qocayadək 42 müəllif), xalq ədəbiyyatı (dədə qorqud və koroğlu dastanları, bayatıların da daxil olduğu 12 nümunə) başlıqları altında kitabda toplanmışdır.

  rəqəmsal formatda buradan oxumaq olar: link link *

  şah ismayılın bahariyyəsindən tərcümə olunmuş bir hissə:

  Winter’s shaken off, and spring arrives!
  Rosebuds waken, garden plot revives.


  Qış getdi, yenə bahar gəldi,
  Gül bitdi və laləzar gəldi.


  Birds all trill in aching harmony,
  Love's a thrilling flame, disturbing me.


  Quşlar qamusu fəğanə düşdü,
  Eşq odu yenə bu canə düşdü.


  Earth is dressed in furry, downy green,
  Whispers press the silence once serene.


  Yer geydi qəbayi-xizar puşan,
  Cümlə dilə gəldi ləbxamuşan.


  Water rills lap at the cypress root,
  And turtle-doves coo plaintive notes that flute.


  Sərvin yenə tutdu damənin su,
  Sərv üstə oxudu faxtə gu-gu.


  Nature’s budding smiles on meadow-grass
  Flash through dew-drop miles like beads of glass.


  Qönçə dəhəni çəməndə xəndan,
  Gülməkdən ənar açıldı dəndan.


  molla pənah vaqifdən:

  No dark-haired beauties grace Kura’s long banks
  With drake’s-head sheen and captivating faces.
  My soul has fled to far-off mountain peaks.
  It cannot rest in such low places.


  Siyahtеl görmədim Kür qırağında,
  Məgər hеç yaşılbaş оlmaz bu yеrdə?
  Tərlan könlüm yеnə uca dağlara
  Havalanıb, hərgiz qоnmaz bu yеrdə.


  You see Vagif is pale, his heart oppressed,
  For he was torn away when he caressed
  The luscious swelling mounds of your sweet breast,
  So grief has marred his cheek with saffron traces.


  Dеsələr ki, Vaqif, nə оldu sənə,
  Rəngi-ruyin dönüb hеyvaya gеnə,
  Əli tər məmədən üzən kimsənə
  Saralıban nеcə sоlmaz bu yеrdə.  mikayıl müşfiq
  dən "oxu tar":

  Sing, Tara, sing, Tara, sing!
  Verses of beauty go dancing around.
  Sing, Tara, sing, Tara, sing!
  Dew on my soul is each sweet ringing sound.
  Sing, Tara, sing, Tara, sing!
  Who can forget you who once heard you sing?
  Grief of the people, the tears of their heart—
  This is their music, their fiery art.


  Oxu, tar, oxu, tar!...
  Səsindən ən lətif şeirlər dinləyim.
  Oxu, tar, bir qədər!...
  Nəğməni su kimi alışan ruhuma çiləyim.
  Oxu, tar!
  Səni kim unudar?
  Ey geniş kütlənin acısı, şərbəti -
  Alovlu sənəti!


  səməd vurğundan azərbaycan şeiri:

  Men know that you are mine by birth:
  My nest, my refuge, and my hearth,
  My mother, native land, dear earth!
  Sever soul and body?? Death but can.
  O Azerbaijan, my Azerbaijan!


  El bilir ki, sən mənimsən,
  Yurdum, yuvam, məskənimsən,
  Anam, doğma vətənimsən!
  Ayrılarmı könül candan?
  Azərbaycan, Azərbaycan!...


  istinadlar.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Dorian_Rottenberg
  https://az.wikisource.org/wiki/Bahariyy%C9%99
  https://az.wikisource.org/wiki/Tar
  molla pənah vaqif, əsərləri


sən də yaz!