türkçü

|

əjdaha lazımdı   googllalink

  1. bu sifarişi verən: krisnayayoxarcunayahe
  Kimə Türkçü deyilir?

  Türk üçün, Türkə görə, Türk tərəfindən görülən hər bir hərəkatın adıdır Türkçülük. Türkçü hər hansı siyasi zümrə və ya şəxsin mənfəətlərinə xidmət etməyən, Türk millətinin mənfəəti üçün çalışan, Türk millətinin yararına olan hər cür işə, hərəkətə qatılan insandır.
  Türkçü məqsədləri uğrunda çirkin oyunlara qarışmayan, Türk olduğu üçün şərəfli formada vuruşmağı özünə vəzifə bilən, Türk millətinin yararı üçün mübarizə aparan, əmək sərf edən, hərəkət göstərən insandır.
  Türkçü olduğunu deyib heç nə üçün mübarizə aparmayan şəxs Türkçü yox, Türkə tərəf olandır. Məqsəd Türk millətinin hər tərəfdən, hər millətdən hər cəhətlə üstün olmasına şərait yaratmaqdır.
  Məqsəd dünyada Türk millətinin hakim və tam azad olmasına nail olmaqdır.
  Başqa heç bir millətin şüurunu, düşüncəsini, mədəniyyətini yaşamadan tamamən özünü taleyindəki Türklüyə bağlamış Türk Xalqı bizim dünəni, bu günü və sabahıdır.

  (C) turkic society
  2. Türkçülük başqa millətlərin təbirincə desək türk millətçiliyi bir növ milli irqçilik,əsas prinsipləri türk millətinin digər millətlərdən üstün olduğunu isbat edib qədimdən bəri ən güclü millət sayılan Türklərin dünyada ən çox söz haqqı olduğunu bildirməkdir. Bu bir ideologiya olaraq 19., 20. Əsrlərdə pantürkizm adıyla Asiyadan "küləklərlə" gəlmiş o zamanlar müstəmləkəyə göz yummayan Azərbaycan cümhuriyətçilərinin təməl prinsipləri olmuş bununla bərabər artıq Osmanlı-Türkiyə deyilən Osmanlı imperiyasında gənc türklərin (sonradan aralarından Çanaqqala zəfərinin baş qəhrəmanı Mustafa Kamal paşanın çıxdığı) çökən Osmanlıda türk millətini əvvəlki gücünə qaytarmaq üçün başlatdıqları mübarizənin əsas ideyası olmuşdur. Əslində isə türkçülük ilk türk dövlətinə qədər gedib çıxır. Tarixdə bəlkə tək millət türklərdir ki özlərini hər zaman fateh sanıb hər zaman öz hökmranlıqlarını sürdürmək istəmişdilər. Az çox bunu bacarmış hər qurulan dövlətdə Türkçülüyü əsas götürmüşdülər, Mete xandan Alparslana, Fateh Mehmetdən Əmir Teymura hər biri türkçülüyü əsas götürmüşdü, bəziləri zamanla islam-türk sintezi ilə dövlət idarə etmişdi, hansı ki 20. Əsrdə artıq bunun bir adı - ülkücülük vardı. Türklərin qədim əfsanələrinə rəvayət və dastanlarına baxsaq qarşımıza maraqlı bir şey çıxar. Türk fatehliyi digər adıyla türkçülük rəvayətə görə Hz. Nuhun övladlarından biri olan Hz. idrisin türklərə peyğəmbər gəlməsiylə başlayıb rəvayətə görə Hz. idrisin 3 oğlu; Moğol, Türk, Uyğur( uyğurlar da Türk olmasına baxmayaraq adları fərqli keçir) olur Uyğurlara mədəniyyət, Türklərə isə Fatehlik vermişdir. Təsadüfi deyil ki anadolu Türkçəsindəki Uyqarlıq uyğur sözündən götürülüb və türklərdə hər zaman hakimiyyətdə olublar. Türkçülüyün təməlində Bozqurd durur göytürk bayrağında görünən bozqurd rəvayətə görə türklərə bataqlıqda yol göstərib və çətin anda onları xilas edib, digər rəvayətdə isə öz xasiyyət döyüşkənliklərinə görə türklər bozqurda bənzədikləri üçün və bozqurdun heç vaxt türklərə toxunmadığı üçün bozqurd onların simgəsi sayılırdı. Türk mitolojisində GökTanrı var və bəzi türkçülər din olaraq bunu seçir, orada dişi bozqurd asena yaxşılıq tanrısı Ülgen şər tanrısı erlik gedir bu gün bu adlar bəzi türkçülər tərəfindən övladlarına ad olaraq verilir. Türkçülər hələ də Turan deyə bir dövlətin qurulacağına inanır. Tarixən isə heç bir hökmdar sərhədləri göstərilən bu dövləti qura bilmədi. Sadəcə Əmir Teymur öz dövlətini Turan adlandırmışdı. Turan paytaxtı qazaxıstan sərhəddində 3 dağ arasında yerləşən ötükən olan sərhədləri çində Uyğurlardan qərbdə Anadoluya qədər Şimalda yakutsklardan cənubda himalaya qədər bir ərazidir. Türkçülərin inancına görə həe 100 ildən bir yer üzünə bir börü enər, inanca görə 4 növ canavar vardır ağ qurd sürüyə girər 5 qoyunu parçalayıb birini alar qara qurd sürünün hamısını qırıb birini alar bozqurd sadəcə yaralı olanı alıb sürüyə toxunmaz Börü bütün canavarların böyüsü hesab ediıər yüz ildə bir yer üzünə gəlib bütün canavarları bir araya yığar. Türkçülər də öz börülərinin olduğuna inanmış sonuncu Börünün Atatürk olduğunu düşünmüşlər. Hal hazırda özünə türkçü deyən az insan bunu həqiqətən bacarır, və çoxusu sadəcə irqçilik edir və Türkçülərə görə irqçilik yanlışdır.


sən də yaz!