monopoliyafacebook twitter əjdaha lazımdı   izləmə   lələ   mən   googllalink

  1. sektorda bir məhsulu istehsal edən, bir xidməti verən yeganə qurum olmaqdır.
  mənfi cəhətləri çox olduğu üçün inkişaf etmiş ölkələrdə bu arzuolunmaz vəziyyətdir. bazarda rəqabətin olmamasıdır. bazarda rəqabət olmadığında da istehsalçı malı və ya xidməti istədiyi qiymətdən millətə itəliyir.
  2. çox mənasız ve uzun zaman istəyən oyun növü. ondansa mafiya oynununa üstünlük verirəm
  3. qaldırılacağı təqdirdə azərbaycanlıların çox rahat yaşayacağı şey. 8-9 dəfə baha alırıq monopoliya sayəsində çox şeyi.
  5. tәkcә qiymәtә yox, mәhsul keyfiyyətinә dә tәsir edәn şey. tәbii ki, mәnfi yöndә. bazarda monopolistlә rәqabәt apara bilәcәk müәssisә olmadığı üçün, monopolist "yesәz dә, yemәsәz dә, elә bil ki xiyardı" fәlsәfәsi ilә hәrәkәt eliyir. keyfiyyәti azaldaraq maya dәyәrini aşağı salır. qiymәti dә istәdiyi kimi müәyyәn edir. nәticәdә dә mәnfәәt vurur tavana. onsuz da tәlәbat varsa, mәcbur olub alacaqlar.
  7. müvafiq əmtəə bazarında vahid satıcının olması.monopsoniyanın əksi (bax: monopsoniya)
  8. azrbaycan iqtisadiyyatında mövcud olan vәziyyәt. mәsәlәn götürәk kәmalәddin heydәrovu. bu adamın mal-mülkü hamıya mәlumdu, bir tәrәfdәn bunlar iş yerlәridi deyә fikirlәşә bilәrsiz amma kapitalizm şәraitindә rәqabәt mövcud olmadıqca bunların effektiv işlәmәsi hәtta çoxunun işlәmәsi sual altındadır. mәsәlәn götürәk kәmalәddinin hәr hansı bir zavodunu, bu zavodun effektiv işlәmәsi, ordan 1000 yox 2000 manat gәlir gәlmәsi kәmalәddinә maraqlı deyil, onsuz da bu adamın kifayәt qәdәri pulu var,rәqabәt edәcәk dә heç kim yoxdu vә bu zavodun bağlanma tәhlükәsi yoxdu amma yenә dә olsa belә bu kәmalәddini qorxutmur çünki o bir zavoda möhtac deyil, bu zavod onun üçün o qәdәr maraqlı deyil. әgәr buranı hәr hansı orta sahibkar işlәtsәydi vә rәqabәt şәraiti olsaydı, o oranı inkişaf etdirmәyә, effektivliyi artırmağa çalışacaqdı. iqtisadiyyatın evini yıxıblar, açığı, arada fikirlәşirәm ki, ssrini elә qurmuşdular ssri dağılandan sonra dövlәtlәr üçün çәtinlik yarandı, әliyevlәr hakimiyyәtdәn gedәndәn sonra * azәrbaycan iqtisadiyyatı üçün yenә çәtin olacaq. bәlkә yanılıram amma ölmәyib hakimiyyәtdәn getmәklәrini görsәk baxardıq necә olur.


sən də yaz!