...

frans hals

| incəsənət

facebook twitter əjdaha lazımdı   googllalink
tüilridə musiqi

  1. 1581-1585 ci illər arasında doğulduğu güman edilən holland boyakar. toxucu ailəsində doğulan gələcək rəssamın müəllimi başqa bir holland boyakarı karel van mander olmuşdur. halsın əsərləri realizmi və demokratik ruhu ilə seçilirdi. yaradıcılığına ilk vaxtlarında qrup portretlər ( müqəddəs georgi atıcı rotası zabitlərinin ziyafəti. 1616) , məişət səhnələri və dini kompozisiyalar çəkmişdir. bunlara misal olaraq ''yevangelist luka'' , ''yevangelist matfey'' rəsmlərini göstərmək olar.
  müqəddəs georgi atıcı rotası zabitlərinin ziyafəti adlı rəsm əsəri :

  bu rəsm əsəri rəssamın adı ilə adlandırılmış haarlem şəhərindəki f.hals muzeyində saxlanılır.
  yevangelist matfey

  portretlərində zadəgan və burjuaziya nümayəndələrinin , sadə və yoxsul insanların obrazı öz əksini tapmışdır. həmin rəsmlərə misal olaraq.
  malle babbe :

  qaraçı qız:

  1620-1630-cu illərə aid qrup portretləri obrazların həyatiliyi , psixoloji əhval-ruhiyyənin təbiiliyi baxımından fərqlənir. yaradıcılığının son dövrünə aid bir sıra tablolarında bədbinlik əhval-ruhiyyəsi duyulur. həmin rəsmlərdən olan f.muzeyində saxlanılan ''qocalara məxsus qəyyumluq evinin hamiləri'' əsəri:

  hollandiyada ömrünün müəyyən hissəsini yaşamış dekartın da portretini çəkmişdir. portret çəkdirməyə o qədər də vaxtı olmayan dekartı hans rəsm edə bilmişdi:

  ancaq rəssam ömrününün son illərini faciəli şəkildə keçirmişdir. həyatını haarlem qocalar evində tamamlamışdır. öləndə təxminən 90-a yaxın yaşı vardı

  5 əjdaha!

  31.03.2022 20:52, carmina burana


üzv ol


...