...

türkün türkdən başqa düşməni yoxdur

| tarix

facebook twitter əjdaha lazımdı   googllalink
insanın türk olduğunu göstərən davranışlar -

    1. "Türklərin tarixdə qurduqları ilk dövlət Göytürklər oldu. Göytürklər daha sonra öz aralarındakı müharibə nəticəsində Şərqi və Qərbi Göytürk imperiyasına bölündü. Şərqi Göytürkləri Uyğur xaqanlığı, Qərbi Göytürk imperiyasını isə Xəzər xaqanlığı məhv edir. Uyğurları daha sonra Qırğız xaqanlığı , Qırğız xaqanlığını isə Qaraxanlılar sıradan çıxarır. Qaraxanlılar daha sonra iki türk dövləti SəlcuqlarXarəzmşahlar tərəfindən dağıdılır. Səlcuqlar özü isə Qəznəviləri sıradan çıxarır. Səlcuqların zəif vaxtında ZəngilərEldənizlər müstəqil olur. Eldənizlərin bir hissəsini Xarəzmşahlar işğal edir. Monqol işğalıyla keçən 100 il aradan sonra Teymurilər qurulur. Teymurilər Osmanlını sıradan çıxartsa da tam məhv etmir. Osmanlı isə Anadoluda ən böyüyü Qaramanlılar olmaqla çox sayıda türk bəyliyini məhv edir. Teymurilər bundan başqa Qızıl Ordaya sarsıdıcı zərbə vurur. Teymuriləri Şeybanilər, Şeybaniləri isə Səfəvilər süquta uğradır. Səfəvilər bundan öncə Ağqoyunluları, Ağqoyunlular da Qaraqoyunluları süquta uğratmışdı. Osmanlılar isə güclənərək Misir məmlüklərini məhv edirdilər. Səfəviləri Əfşarlar, Əfşarları Zəndlər, * Zəndləri isə sonda Qacarlar ortadan qaldırır. Osmanlı isə sonunda TBMM Höküməti tərəfindən ləğv edilir. Bütün bunları ümumiləşdirib belə qənaətə gəlmək olar: Türkün türkdən başqa düşməni yoxdur." -*

    *

    11 əjdaha!

    11.06.2022 08:39, Apollo


üzv ol


...