...

homoerotik azərbaycan ədəbiyyatı

| ədəbiyyat

facebook twitter əjdaha lazımdı   googllalink


  1. aşkar bir şəkildə iki oğlan arasında olan eşqi tərənnüm edən bəlkə də, ən qədim nümunələrindən birinə görkəmli səfəvi salnaməçisi isgəndər bəy türkmanın farsca qələmə aldığı və 1630-larda tamamladığı "tarix-i aləm ara-yi abbasi" əsərinə əsasən, “türkicə xoruz ilinə bərabər olan 993-cü (1585) ildə” Osmanlı hücumunu dəf etmək üçün yığılmış Səfəvi ordusuna başçılıq etməklə vəzifələndirilmiş Şah Məhəmməd Xudabəndənin “laləüzlü gülruxlardan kam almaqla məşğul olan” 19 yaşlı oğlu Həmzə Mirzənin Fərhad Paşa sərdarlığındakı Osmanlı ordusu Ərzurumdan Azərbaycan üzərinə hücuma hazırlaşarkən, Təbriz işrətabadında “üzü gözəllikdən dəmirçi kürəsi kimi yanan Şeytan adlı bir dəmirçi oğlu ilə eşqə qurşanaraq vüsal bağından arzu gülləri dərməsinə” Şahqulu bəy Rumlunun türkcə söylədiyi bu şeiri göstərə biləcəyimiz milli sərvətimiz -*

  Könlüm quşun ol nərgiz-i fəttan apara,
  Kimdür ki, onun qəmzəsindən can apara?
  Şeytan, Şeytan dedükləri gər bu isə,
  Mən razıyam imanımı şeytan apara.
  * *


  mənbə.
  iSGƏNDƏR BƏY MÜNŞi TÜRKMAN: DÜNYANI BƏZƏYƏN ABBASIN TARiXi, I cild, Şahin Fazil, Bakı, 2010
  sikəndər bəg münşi: tarix-i aləm ara-yi abbasi, I cild, zeyn əl-əbidin şərifi qəzvini, tehran, 1314
  link

  32 əjdaha!

  25.07.2022 20:10, Apollo


üzv ol


...